Posts tagged ‘Hamas’

juli 6, 2015

“Israël hield zich aan de oorlogswetten tijdens Gaza-conflict”

 

  • Hamas terroristen in Gaza

“De VN-Raad voor de rechten van de mens wordt helaas gedomineerd door landen waarin vaak de mensenrechten worden geschonden. Het zijn net deze landen die Israël stelselmatig veroordelen en met de vinger wijzen”, schrijft internationale juriste Irit Kohn in volgend essay over het Gazaconflict van vorige zomer. De UNHRC richtte de Schabas/Davis Commissie op, die op 22 juni 2015 een rapport publiceerde over de oorlog. Omwille van haar vertekend mandaat besliste de Israëlische regering om niet samen te werken met de Commissie.

Irit Kohn

Irit Kohn: “Ik ben Voorzitster van de Internationale Vereniging voor Joodse Advocaten en Juristen, een VN-geaccrediteerde NGO. Wij hebben samengewerkt met de Schabas/Davis Commissie ondanks hun partijdigheid en hebben getracht om deze Commissie inzicht te verschaffen in het leed dat de raketaanvallen van Hamas bij de Israëlische burgers veroorzaakten en hoe deze beschietingen het conflict deden uitbreken.

In de tien jaar dat ik de leiding had van het internationale departement van het Israëlisch ministerie van Justitie, nam ik regelmatig deel aan overleg betreffende de uitoefening van het recht op zelfverdediging van Israël in overeenstemming met het internationaal recht. Dat overleg werd voorgezeten door de Israëlische Procureur-Generaal. Deze gesprekken hadden niet enkel betrekking op wat wel en niet mocht tijdens een militaire actie, maar ook op het morele dilemma om de schade aan burgers bij beide partijen te minimaliseren.

Opnieuw werd Israël tijdens het conflict met Hamas verplicht om een vijand te bestrijden die letterlijk ondergronds vocht, te midden van bevolkte burgerzones. Bewijsmateriaal opgenomen in het recente rapport van het Israëlisch ministerie van Buitenlandse Zaken toont aan dat: “Het training- en opleidingsmateriaal van Hamas… getuigt van haar doelgerichte inspanning om de IDF (Israëlische Defensiemacht) naar dichtbevolkte gebieden te trekken en om haar bevolking actief te gebruiken om de militaire operaties van de IDF te verhinderen.” Het rapport verklaart verder dat: “Hamas eveneens burgers actief aanmoedigde en zelfs dwong om in gebieden waar vijandigheden plaatsvonden te blijven ten einde de Israëlische aanvallen te verhinderen en hun eigen militaire activiteit af te schermen.”

Hamas maakte zich aan deze praktijk, het zogenaamde “menselijk schild”, meermaals schuldig en dit wordt beschouwd als een oorlogsmisdrijf. Dat is eveneens het geval voor de 4000 raketten die Hamas afvuurde op de Israëlische burgers. Ongeveer 250 raketaanvallen van Hamas mislukten en hun projectielen ontploften in Gaza, waardoor nog meer mensen omkwamen. Hiernaast groef Hamas ook aanvalstunnels richting Israël met als doel het infiltreren van Israëlische dorpen en het vermoorden van Israëlische burgers in hun eigen huis.

Israël bleef ondanks de confrontatie met deze criminele acties de wetten van het oorlogsrecht naleven. In deze context is het belangrijk om te benadrukken dat het juridisch advies van de Militaire Procureur-Generaal (MAG) van de IDF kan worden getoetst door de civiele Procureur-Generaal van Israël. Deze juridische aanbevelingen en beslissingen kunnen ook worden onderworpen aan het gerechtelijk toezicht van de Israëlische Supreme Court.

Raketten die in Ashdod neerkwamen

In feite gingen de inspanningen van de IDF om civiele slachtoffers te verminderen verder dan de juridische vereisten, dat blijkt uit de twee verschillende rapporten die opgesteld werden door belangrijke militaire deskundigen uit een aantal democratische landen. Die deskundigen kwamen naar Israël en voerden onderzoek naar de laatste operatie. Israël overtrof de gangbare militaire praktijken van andere democratieën door burgers in Gaza te waarschuwen voor militaire doelwitten in hun nabijheid en door hen op te dragen om het gebied te verlaten vóór de aanval. Tijdens het conflict heeft Israël ook uitgebreide humanitaire inspanningen geleverd om de ontberingen die de bevolking in Gaza ten deel viel te verlichten. Dat gebeurde door het bezorgen van voedsel en medicatie, dekens, brandstof en eveneens door medische hulp te verlenen aan gewonde burgers in Gaza.

Dat militaire conflicten nevenschade (onopzettelijke schade aan de civiele bevolking die zich in de buurt van een legitiem militair doelwit bevond) met zich meebrengen en dat er foute inschattingen gemaakt worden is spijtig en betreurenswaardig, maar niettemin erkend en aanvaard het internationaal recht deze realiteit.

Israël heeft een onderzoeksmechanisme op touw gezet om haar activiteiten tijdens het laatste conflict grondig te evalueren. Als open democratie is Israël in staat om dergelijke belangrijke incidenten te onderzoeken en te bepalen of deze het voorwerp uitmaken van fouten, nevenschade of oorlogsmisdrijven.

Momenteel bestudeert Israël 100 incidenten en heeft de MAG 19 strafrechtelijke onderzoeken gestart.

Het is belangrijk om de tegenstrijdigheden tussen de realiteit en beweringen die vaak naar voor worden geschoven aan te tonen. De onafgelaten partijdige houding van de VN ten opzichte van Israël draagt niet bij tot het vinden van een vreedzame oplossing voor het conflict. Het geeft enkel een impuls aan Hamas en andere terreurgroeperingen om niet van hun onwettige methodes af te zien.”

De auteur is de Voorzitster van de Internationale Vereniging voor Joodse Advocaten en Juristen, en voormalig hoofd van het internationale departement van het Israëlisch ministerie van Buitenlandse Zaken.

Bron: Joods Actueel

Tags: , ,
juni 7, 2015

Het regent weer Palestijnse raketten vanuit Gaza van Hamas en Co op Israël…

  • qassam-rocket

Afgelopen zaterdagnacht, 6 op 7 juni 2015, hebben gevechtsvliegtuigen van de Israëlische luchtmacht (IAF) een terroristische infrastructuur onder vuur genomen in het noorden van de Gazastrook in reactie op een raketaanval enkele uren eerder op de Israëlische gemeente Ashkelon, berichtte aldus de woordvoerder van het IDF.

Een raket die werd afgevuurd vanuit Gaza stortte afgelopen zaterdagnacht neer in open gebied net buiten het centrum van Ashkelon One, nadat de sirenes weerklonken over de regio van Lachish en het gebied van Hof Ashkelon. Verscheidene explosies werden eveneens in het gebied gehoord. Er was geen melding van gewonden noch schade. De raketaanval van zaterdag is de meest recente aanval vanuit Gaza de afgelopen dagen.

Bij wijze van bijkomende sanctie heeft minister van Defensie Moshe Yaalon, na de verschillende raketaanvallen van de voorbije dagen en weken, de grensovergangen van Erez (personenverkeer) en Kerem Shalom (goederentrafiek) tussen Gaza en Israël afgesloten, aldus een persverklaring van het ministerie. De grensposten zullen enkel geopend worden in humanitaire gevallen en het besluit om weer te openen zal genomen worden op basis van veiligheidsoverwegingen.

In een mededeling houdt het IDF zoals steeds de terreurorganisatie Hamas volledig aansprakelijk voor de voortdurende raketaanvallen op het zuiden van Israël. Ondanks het feit dat sinds 26 augustus 2014 een staakt-het-vuren bestand van kracht is, worden er door de verschillende terreurfacties in de Strook sporadisch raketten en mortiergranaten afgevuurd naar de Joodse staat en de voorbije weken dreigt de situatie andermaal te escaleren.

Op woensdagavond 3 juni explodeerden twee raketten die werden afgevuurd vanuit de Strook in de regio van Sdot Negev. Gelukkig zonder mensen te verwonden noch materiële schade te veroorzaken. Die raketaanval van woensdag volgde amper een week nadat terroristen vanuit Gaza een raket afvuurden richting het zuiden van Israël. De raket explodeerde nabij de gemeenschap van Gan Yavneh, nabij Ashdod. Ook hier gelukkig geen slachtoffers noch schade.

Als gevolg van de talloze raketaanvallen heeft het Israëlische leger (IDF/Tsahal) op vrijdag 5 juni enkele batterijen van het Iron Dome rakerafweersysteem opgesteld om het luchtruim van de Israëlische steden Ashkelon, Ashdod en Netivot beter te beveiligen.

Met dank aan Brabosh.com

mei 27, 2015

Amnesty International: Hamas pleegde oorlogsmisdaden tijdens laatste zomeroffensief

hamas-executions

In Gaza City in Hamastan, een gruwelijk tafereel kort na het vrijdaggebed van 22 augustus 2014 tijdens het zomeroffensief van Hamas tegen Israël. Mannen èn kinderen kijken nieuwsgierig toe hoe gemaskerde boeven van Hamas in klaarlichte dag op straat enkele Palestijnen executeren. Geen vervelende pottenkijkers noch journalisten aanwezig want in het Westen interesseert niemand zich voor de naleving van mensenrechten onder Palestijnen tenzij… er Joden in de buurt waren. [bron]

Volgens een rapport van Amnesty International, gedateerd op 27 mei 2015, gebruikte Hamas de oorlog tegen Israël van afgelopen zomer om intern grote kuis te houden onder Palestijnen in de Strook.

Achter de schermen van het conflict vonden een reeks executies plaats, werden willekeurig Palestijnen gearresteerd, gefolterd en geliquideerd zonder vorm van proces of recht op zelfverdediging.  De Israëlische kranten zoals The Jerusalem Post,The Times of Israël, Arutz Sheva en anderen berichten vandaag uitgebreid over deze kwestie.

De Palestijnse terreurorganisatie Hamas, die sinds de zomer van 2007 de Gazastrook heel alleen controleert, heeft volgens het rapport minstens 23 Palestijnen geëxecuteerd en dozijnen anderen gemarteld, feiten die door A.I. oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid worden genoemd. Het spreekt van een “brutale campagne van ontvoeringen, marteling en onwettige executies van Palestijnen” onder het mom van “collaboratie” met Israël.

Philip Luther (plaatje rechts), directeur van de mensenrechtenorganisatie Amnesty International inzake het Midden-Oosten en Noord-Afrika, maakte in zijn rapport brandhout van Hamas:

Het is absoluut ontstellend dat, terwijl de Israëlische strijdkrachten massaal dood en verderf zaaiden onder het volk in de Gazastrook, tezelfdertijd Hamas strijders van de gelegenheid gebruik maakten om onderling rekeningen te vereffenen door het uitvoeren van een reeks onrechtmatige moorden en andere ernstige schendingen.  

Philip LutherHamas strijders ontvoerden, martelden of vielen tevens leden en aanhangers aan van Al Fatah, een politieke organisatie in Gaza en hun belangrijkste rivaal, met inbegrip van voormalige leden van de veiligheidsmacht van de Palestijnse Autoriteit.

Niet een enkele persoon werd verantwoordelijk gehouden voor de misdaden die Hamas strijders pleegden jegens Palestijnen tijdens het conflict in 2014.

In plaats van de rechtstaat te handhaven, hebben de Hamas autoriteiten en leiderschap voortdurend deze ontstellende misdaden tegen machteloze individuenaangemoedigd en vergemakkelijkt. Hun falen om deze onrechtmatige moorden, ontvoering en marteling van ogenschijnlijke verdachten zelfs maar te veroordelen, zorgt dat zij effectief bloed aan hun handen hebben.

De Hamasleiders hebben bij herhaling aangedrongen voor rechten en Justitie voor Palestijnen. Maar handelen niet altijd op een wijze die overeenkomt met eerbiediging van de mensenrechten,  justitie en de rechtsstaat. Door het niet te stoppen van dergelijke ernstige schendingen, slepen de Hamas-autoriteiten de naam van Justitie door de modder en vergoelijken deze weerzinwekkende misdaden. 

Luther beschuldigde Hamas van het bedrijven van “weerzinwekkende misdaden tegen machteloze personen” die in sommige gevallen oorlogsmisdaden vormen. Hij zei dat de beweging “een minachting vertoonde voor de meest fundamentele regels van het internationale humanitaire recht”.

Een van deze mannen was Atta Al-Najjar, een voormalige politieman van de Palestijnse Autoriteit die leidde aan mentale ongeschiktheid en een straf van 15 jaar opsluiting uitzat. Hij werd eerder door een militaire rechtbank van Hamas veroordeeld op beschuldiging van “collaboratie met Israël”, zowat het zwaarste misdrijf dat waarvan je in Gaza kan beschuldigd worden. Op 22 augustus 2014 werd Najjar uit zijn cel gehaald en geëxecuteerd.

De broer van Najjar wordt in het rapport van A.I. geciteerd en getuigde dat:

“Er werden tekenen van marteling en schotwonden op zijn lichaam vastgesteld. Zijn armen en benen waren gebroken en zijn lichaam zag eruit alsof het in een zak was gestopt en vervolgens platgeslagen. Zijn lichaam werd doorzeefd met 30 kogels. Hij had wurgsporen rondom zijn nek en verwondingen met messen. En via de achterkant van zijn hoofd… waren er geen hersenen meer te zien. Het [hoofd] was leeg.”

Amnesty International heeft de Palestijnse Autoriteit in Ramallah en Hamas in Gaza opgeroepen tot “samenwerking met onafhankelijke en onpartijdige internationale onderzoeksmechanismen” en de “vermoedelijke daders” voor Justitie te brengen.

De Palestijnse Autoriteit (PA) veroordeelde de executies die werden uitgevoerd zonder vorm van proces te midden de speculatie dat Hamas gebruik maakte van de oorlogssituatie om sleutelfiguren van Al Fatah uit te roeien, de politieke factie die zoals bekend wordt voorgezeten door Mahmoud Abbas, de president van de Palestijnse Autoriteit.

Hamas is ISIS en ISIS is Hamas
Naar aanleiding van deze willekeurige executies van rivaliserende Palestijnse terreurgroepen en politieke facties in de Gazastrook, had eerder premier Benjamin Netanjahoe in een toespraak in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (UNGA) op 29 september 2014 scherp uitgehaald naar de leugenachtige speech van Mahmoud Abbas die hij eerder op de dag in diezelfde vergadering van de VN in New York had afgelegd.  Netanjahoe zei hierover dit:

“Hamas is ISIS en ISIS is Hamas. Zij delen allen dezelfde ideologie. Zij willen allen een globale militante islam oprichten, waar geen plaats voor vrijheid is. Dat is waarom de strijd van Israël tegen Hamas niet [enkel] onze strijd is: het is jullie strijd. Onze strijd tegen Hamas vandaag kan morgen jullie strijd worden.”

Benjamin-UNGA

Premier Netanjahoe haalde ook scherp uit naar de vermeende beschuldiging van Israël’s oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid en het citaat van Mahmoud Abbas dat Israël een genocide bedreef in de Gazastrook tijdens het recente 50-daagse verdedigingsoffensief van het IDF. Netanjoe verwees naar de dozijnen executies door Hamas van leden van Al Fatah en dissidenten, evenals het willekeurig gebruik van kinderen als menselijke schilden, waarbij hij als bewijs een foto toonde die werd genomen door France 24 (plaatje bovenaan.)

“Dit is een oorlogsmisdaad,” zei hij. “Ik zeg tegen Abbas: daar zijn de oorlogsmisdaden bedreven door Hamas, onder uw leiderschap, onder de eenheidsregering die u voorzit en dit zijn de oorlogsmisdaden waarvoor u verleden week had moeten oproepen om deze te onderzoeken,” en hij vervolgde “Het grote morele verschil tussen Israël en Hamas kon niet duidelijker zijn geweest. Israël gebruikte raketten om zijn kinderen te beschermen, Hamas gebruikte kinderen om zijn raketten te beschermen.”

Met dank aan Brabosh.com

Tags:
maart 17, 2015

Palestijnen: ook wij willen democratische verkiezingen [Khaled Abu Toameh]

palest-kiPalestijnse Gebieden, 25 januari 2006: de voorlopig laatste parlementsverkiezingen in ‘Palestina’ (Gaza+Westbank). Eén man, één stem, één keer? Hamas-leider Ismail Haniyeh (links) en Fatah-leider Mahmoud Abbas (tevens voorzitter van de Palestijnse Autoriteit) worden al stemmend afgebeeld tijdens de laatste verkiezing voor het Palestijnse Wetgevende Raad, die in 2006 plaatsvond.

Terwijl de Israëli’s zich voorbereiden om op 17 maart (vandaag) naar de stembus te gaan, vragen de Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook zich af of ook zij ooit het voorrecht zullen hebben hun eigen vrije en democratische verkiezingen te houden. In de afgelopen weken hebben de Palestijnen een campagne gelanceerd waarin zij vrije en democratische verkiezingen eisten. Maar de campagne lijkt tot nu toe aan dovemansoren gericht.

Het enige dat de Palestijnen resteert is benijdend toe kijken hoe de kiezers in Israël hun recht om nieuwe vertegenwoordigers te kiezen uitoefenen. De gemiddelde leeftijd van de PLO-leiding is 75. De afgelopen twee decennia zijn het steeds dezelfden geweest die de leiding hadden bij Hamas.

De laatste keer dat de Palestijnen naar de stembussen gingen was in januari 2006, toen zij stemden voor een nieuw parlement, de Palestinian Legislative Council. De stemming resulteerde in een overwinning voor de aan Hamas gelieerde Change and Reform list. Precies een jaar eerder hadden de Palestijnen presidentsverkiezingen, die Fatah-leider Mahmoud Abbas aan de macht bracht.

De volgende parlementsverkiezingen moesten worden gehouden in 2010, terwijl de presidentsverkiezingen stonden gepland in 2009. Maar de Palestijnen zijn er sindsdien niet in geslaagd om nieuwe parlements- en presidentsverkiezingen te houden vanwege het geschil tussen Fatah en Hamas, dat zijn hoogtepunt bereikte met de gewelddadige overname van de Gazastrook in 2007 door Hamas.

[..]

door Khaled Abu Toameh


Klik hier om het artikel verder te lezen op de website van The Gatestone Institute


ismail-haniyehGaza, 26 maart 2006. Ismail Haniyeh, premier van de Palestijnse Autoriteit, aan de telefoon in zijn kantoor. Hamas had twee maanden voordien de parlementsverkiezingen in al de ‘bezette’ Palestijnse gebieden gewonnen en op 29 maart 2006 zou de kersverse premier zijn nieuwe door Hamas geleide regering beëdigd worden. Echter, een en ander liep helemaal anders af dan hij had verhoopt. (foto: Abid Katib/Getty Images)

(¹) De laatste parlementsverkiezingen in de Palestijnse Autoriteit dateren van meer dan 9 jaar geleden, namelijk op 25 januari 2006 sinds de vorige die plaatsvonden op 20 januari 1996 en waaraan Hamas toen weigerde deel te nemen. Echter, tien jaar later besloot Hamas wel deel te nemen aan de parlementsverkiezingen en won die onverwacht met 44,45% van de stemmen, resultaat dat zich vertaalde in een meerderheid van 74 zetels van de 132 te begeven zitjes. Al Fatah kreeg 41,43% van de stemmen en slechts 45 zetels. Ook in de electorale districten (Gaza, West Bank en Oost-Jeruzalem) behaalde Hamas de meeste stemmen.

 

Met dank aan Brabosh

maart 3, 2015

Hamas geeft toe dat zij raketten produceren om Israël binnenkort opnieuw aan te vallen

issa-hamasEen gemaskerde commandant van de [Izz ad-din] al-Qassam Brigades van de terreurgroep Hamas in de Gazastrook, geeft hier een door de buitenlandse pers druk bijgewoonde persconferentie. Tijdens de conferentie vielen volgens het AFP gelukkig geen slachtoffers te betreuren [sic.]   (foto bron: Rahim Khatib/Flash90)

Een belangrijke terroristenleider van Hamas heeft op maandag 2 maart 2015 verklaard dat zijnislamistische groep, die sinds de zomer van 2007 heel alleen de Gazastrook controleert, het door Israël tijdens de laatste zomeroorlog verpletterde oorlogsarsenaal  in allerijl wederopbouwt ter voorbereiding van de hervatting van de eeuwige oorlog tegen Israël.

“Elke regionale of internationale poging om Hamas of zijn gewapende vleugel te belegeren, is gedoemd te mislukken,” vertelde  Marwan Eissa, een commandant van de Al-Qassam Brigades, het doodseskader van Hamas tegenover het AFP.

“Hamas is niet uit op confrontatie met Israël [?!], maar we willen ons ervan verzekeren dat onze strijdkracht weer op volle kracht zal zijn voor het geval dat het tot een confrontatie zou komen. Wij gaan door met het maken van raketten,” voegde Eissa eraan toe volgens het door Hamas gerunde nieuwsagentschap Al-Ray.

Hamas heeft tijdens de recente zomeroorlog van juli/augustus duizenden raketten en mortiergranaten afgevuurd naar willekeruige burgerdoelwitten in Israël. Sinds het staakt-het-vuren bestand van 26 augustus ’14 heeft Hamas en/of één van het dozijn gelieerde terreurgroepen, dit bestand reeds drie keer geschonden. De laatste raket die Palestijnse terroristen vanuit Gaza afvuurden naar Israël dateert van 26 december 2014.

De voorbije afgelopen paar maanden, hebben Hamas-leiders geklaagd dat ze niet genoeg geld hebben voor de wederopbouw van de Gazastrook in de nasleep van de laatste oorlog met Israël. Het blijkt echter dat Hamas wel genoeg geld heeft om duizenden jonge Palestijnse mannen en jongens te trainen, te bewapenen en te indoctrineren. Terwijl duizenden Palestijnse gezinnen die tijdens de oorlog hun huizen verloren verder moeten leven in openbare opvangplaatsen in de Gazastrook, heeft Hamas onlangs 18 kampen opgericht voor militaire opleiding.

De militaire trainingskampen van Hamas, onder het motto ‘Frontstrijders van de Bevrijding,’ hebben zowat 17.000 Palestijnse mannen aangetrokken in de leeftijd van 15-21 jaar oud. De jonge rekruten werden getraind in het omgaan met verschillende soorten wapens, waaronder pistolen, geweren en mortieren. Ze werden ook ‘opgeleid’ omtrent de noodzaak om Israël te elimineren en in het ‘herstel van Palestijnse rechten’.

Tijdens een persconferentie van Hamas op 5 februari jongstleden in de Gazastrook, riep seniorleider van Hamas Mahmoud al-Zahar op tot de vorming van militaire groepen gelieerd aan de [Izz ad-Din al-]Qassam-Brigades (Hamas’ gewapende vleugel) in Libanon’s Palestijnse vluchtelingenkampen. Hij eiste van de Arabische, Libanese en Syrische fronten om Al-Qassam Brigades toe te laten zodat ze Israël zouden kunnen aanvallen niet enkel vanuit het zuiden maar ook vanuit het noorden. Deze eenheden, volgens al-Zahar, “zullen (ook) de weerstand aanvoeren vanuit noordelijk Palestina en deelnemen aan de bevrijding ervan.”

Sinds op 26 augustus 2014 een voorlopig staakt-het-vuren werd bereikt met Israël en aldus een einde maakte aan Operation Protective Edge, zijn Hamas en confrater in de terreur de (Palestijnse) Islamitische Jihad en uiteraard with a little help from Qatar, Turkije en Iran, nieuwe lange-afstandsraketten beginnen uittesten om de ballistische capaciteiten ervan te verbeteren ter voorbereiding van de volgende  aanvalsoorlog tegen Israël.

Op maandag 26 januari 2015, werden minstens 10 van dergelijke raketten afgevuurd naar de zee. Tijdens Operation Protective Edge bereikten enkele raketten van het type M-75 de buitenwijken van Haïfa met name in Hadera helemaal in het noorden van Israël. Vorige maand midden-december ’14 vuurde Hamas eveneens twee raketten af richting zee en testte verschillende andere projectielen uit.

Met dank aan  Brabosh.com

november 12, 2014

Forbes: Hamas 2de rijkste terreurgroep v/d wereld dankzij buitenlandse hulp en ngo’s

corruptTerreur jegens de Joden bedrijven is big business in Gaza. Echter de gewone Palestijn in de straat in de door oorlog en terreur geteisterde Strook, krijgt slechts een aalmoes van wat Hamas binnenrijft en dat is niet de schuld van Israël…

Islamitische Staat (IS/ISIS) mag dan nog steeds de rijkste terreurorganisatie zijn van de wereld, onthulde Forbes Israel op dinsdag 11 november ’14, maar de Gazaanse terreurgroep Hamas volgt kort op de tweede plaats. Terreurgroepen hebben nood aan een enorme hoeveelheid financieel kapitaal voor het uitvoeren van aanslagen, merkte de financiële groep op, maar worden gedwongen om hun activa aan te vullen via fysieke verovering, akkoorden in achterkamers of via zwarte markt.

Naast de criminele activiteit bij uitstek zijn er ook openbare donaties of transacties met andere terreurorganisaties, schreef het blad. Enorme hoeveelheden geld worden overgebracht naar terreurgroepen door non-profit organisaties, liefdadigheidsinstellingen, bedrijven en financiële instellingen- en zelfs sommige regeringen.

De transacties rechtvaardigen niet alleen terreur en voorzien in middelen voor verdere aanslagen, maar is uitgegroeid tot een belangrijke kwestie in het licht van de wurggreep van Islamitische Staat (IS/ISIS) over het Midden-Oosten en van het recente pact van Hamas met de Palestijnse autoriteit (PA).

De lijst van Forbes met de top 10 van rijkste terreurorganisaties is als volgt:

forbes-hamas

Volgens Forbes voert ISIS de lijst aan met een jaarlijks inkomen van 2 miljard dollars en is aldus de rijkste terreurorganisatie in de wereld en de rijkste in de geschiedenis van het hedendaagse terrorisme.

Deskundigen schatten dat ISIS momenteel 60% van de oliereserves in Syrië controleren en was in staat om met geweld of via onderhandelingen met de zeven grote olie en gas reserves in Irak, met inbegrip van het land grootste olieraffinaderij. ISIS verkoopt dagelijks tienduizenden vaten olie op de zwarte markt en de fossiele brandstoffen zijn een enorme contante geldkoe voor de organisatie. De olie wordt 40% tot 75% minder verkocht dan de marktprijs, maar de organisatie steekt naar schatting elke dag drie miljoen dollar in eigen zak door de verkoop.

Hamas is de tweede rijkst terreurorganisatie, schrijft Forbes, met een inkomen van ongeveer 1 miljard dollars die de terreurgroep jaarlijks bij elkaar vergaart.

haniyehmiljonair2Hamaspremier Ismail Haniyeh: “Terreur tegen de Joden loont, hoor je mij klagen?”

Sinds de gewelddadige machtsovername op Abbas’ factie Al Fatah in de Gazastrook in 2007, heeft Hamas een flinke financiële slag gedaan. Hamas is erin geslaagd om van de terreurorganisatie een winstgevende onderneming te maken in nauwelijks tien jaar tijd. De organisatie steunt voornamelijk op buitenlandse hulp en niet-gouvermentele organisaties (NGO’s)en kon dankzij deze gulle buitenlandse financiële steun de terreurgroep omturnen tot een meer gelaagde organisatie die eveneens bestuurt en taxen int in Gaza.

En de taxen in Gaza liggen erg hoog volgens het Palestijnse persagentschap Walla! News: alle autobezitters moeten aan Hamas jaarlijks 1.400 sjekels (ca. 366 dollar) taks betalen voor een licentie en tankstations worden zwaar belast.

Echter het grootste deel van het inkomen van Hamas spruit voort uit buitenlandse hulp en NGO’s en kan misschien een belangrijkse rol spelen in Israël’s veiligheidsbeleid na de miljarden dollars en euro’s die werden gedoneerd door de Verenigde Naties en andere landen na de oorlog van afgelopen zomer.

Wat Hamas, Al Qaeda en ISIS gemeen hebben:
hamas-qaeda

Door Tova Dvorin [bron]

door

augustus 7, 2014

“Geen excuus voor Jodenhaat” een alibi?

praten_met_Hamas_advertentie_fotoIn een paginagroot Geen excuus voor Jodenhaat hebben linkse en rechtse prominenten elkaar gevonden in wat je zou kunnen mogen veronderstellen als een tot hier en niet verder. Dat hier ook de SP en GroenLinks niet ontbreken, zou je kunnen opvatten als ruiterlijke erkenning dat ook in die kringen de schuimende Jodenhaat niet langer ontkend wordt.

Dat sommigen in die partijen iets verder gingen dan terechte Israël-kritiek en daarentegen de morele steun van sommige (precieze percentages ontbreken) Nederlandse Joden aan Israël verdacht maakten, maakt die partijen niet geheel onschuldig aan de opvallende herleving van de Jodenhaat in Nederland.

De merkwaardig te noemen grote deelname uit linkse kringen aan deze advertentie zou ook wel eens een ander oogmerk kunnen hebben, namelijk een handen in onschuld wassen voor als het nog meer uit de hand dreigt te lopen. En die kans lijkt levensgroot, gezien de toenemende radicalisering van bepaalde categorieën Nederlandse moslims hun extreemlinkse verdedigers.

Linkse mensen hebben te lang het gevaar onderschat van oproepen te praten met Hamas. Of er ondertekenaars die opriepen te praten met Hamas ook hun kras onder Geen excuus voor Jodenhaat gezet hebben, weet ik niet. Maar toen zij zich achter het Praten met Hamas schaarden, was het van Jodenhaat doorspekte handvest van die organisatie aan hen bekend.

Waarom in de advertentie tegen de Jodenhaat wel Kritiek op Israel? Oké. Jodenhaat? Nee staat, maar steun aan Israël niet ook oké zou zijn zonder dat het Jodenhaat genereert, is mij niet bekend, maar doet wel bepaalde vermoedens bij mij rijzen.

Kun je in Nederland pro-Israël zijn zonder de Jodenhaat te rechtvaardigen, is dan ook een zinnige vraag die naar antwoord snakt.

Waarom in deze actie wel extreemlinkse en gekende Israël-haters vertegenwoordigd zijn, maar de Israël-verdediger Geert Wilders toegang verboden werd, hoeft dan ook geen raadsel te zijn. Het man en paard noemen van deze politicus wordt hem hier blijkbaar niet in dank afgenomen, terwijl politieke stromingen die onder het Hamas, Hamas, Joden aan het gas paradeerden, de morele handwassing wel gegund wordt.

Het zou zo’n mooi statement van politieke vreedzame co-existentie betekend hebben als niemand uitgesloten zou zijn van deze actie tegen de Jodenhaat.

Misschien zou die dan ook gevolgd kunnen worden door een Geen excuus voor christenhaat waar zowel Pieter Omtzicht als Geert Wilders zich in de Kamer sterk voor maken en die broodnodig is omdat het Midden-Oosten op dit moment toneel is van de zuivering van christenen, en onlangs in Nederland een door boze Turken georganiseerd joelfeest gehouden werd bij het monument ter nagedachtenis  aan de slachtoffers van de Turkse genocide op de Armeniërs.

Het man en paard noemen kon wel door de beugel toen aankomende PVV’er Gidi Markuszower een Kamerzetel zou bezetten, maar zwijgt bij het aanwijzen van degenen die in Nederland het klimaat van Jodenhaat een paar graden hoger gezet hebben.

Hoe lang kon Gretta Duisenberg haar gang gaan met Nederlandse Joden te betrekken in haar van haat schuimende afkeer voor Israël? Het is mede aan het pact van het marxisme met de islam te danken dat de Jodenhaat in Nederland een gangbaar verschijnsel kon worden.

Nu Hamas in de Arabische wereld als oorlogszuchtig bolwerk passé is, kreeg deze organisatie vanuit Nederland tot aan vandaag morele steun van links. Wel met Hamas praten, maar niet met Wilders. Wel klagen over Israël, maar moorddadige moslimstaten buiten iedere kritiek houden, heeft het huidige klimaat waarin de Jodenhaat gedijen kon medebepaald. Zo stevig men aan de slag ging islamkritiek tot racisme te verklaren, zo nuttig waren de idioten die de Jodenhaat met de camouflage van antizionisme bedekten.

Nu in Irak de yezidi’s, een Koerdisch volk met een oudere historie dan de islam, het slachtoffer dreigen te worden van uitroeiing en het ondertussen in Nederland optochten regent tegen het enige land waar Joden hun zelfverdediging in eigen hand genomen hebben, zou het gepast zijn geweest als niemand van het Geen excuus voor Jodenhaat uitgesloten was.

Zolang moslims niet massaal een demonstratie tegen zichzelf op poten zetten, zal deze haat toegroeien naar nog omvangrijkere moordpartijen dan nu reeds plaatsgrijpen. Met IS (voorheen ISIS) in Nederland, snappen de ondertekenaars van Geen excuus voor Jodenhaat dat ook wel, en dus voorzagen ze zich met dank aan het CIDI in ieder geval van een alibi.

De kans dat het zal werken zal alleen bij optimisten voet aan de grond krijgen, valt te vrezen.

augustus 6, 2014

Hoe Hamas het maken van burgerslachtoffers uitlokt

Hamas tussen de journalistenMark Rutte hoeft niet voor Dries van Agt door de knieën, want de filmcrew van het Indiase televisiestation NDTV filmde in het geheim hoe Hamas een raketaanval onder een partytent en in een dichtbevolkt gebied voorbereidde met als hoopvol resultaat dat Israël er een bombardement zou uitvoeren zodat nog meer Israel- en Jodenhaat de wereld veroveren zou.

Moedig van de Indiërs dat die er niet alleen een film van maakten maar ook nog eens op onderzoek gingen.

Daar steekt het Nederlandse journaille maar magertjes bij af, dat wel graag met kogelvrij vest op het beeldscherm verschijnt, maar dit soort akkefietjes nimmer ziet en beschrijft.

Schakelen we nu weer over naar de dames en heren van ISIS.

augustus 5, 2014

Shujajia district in Gaza was bolwerk van Hamas gebouwd met hulpgelden van VS en EU

shu-bolwerk2

Eén van de primaire doelwitten tijdens de eerste dagen van het grondoffensief dat op 18 juli van start ging was het Shujajia district in het oosten van Gaza Stad, dichtbij de grens met Israël. Dagenlang werd dit stadsdeel zwaar bevochten en verdedigd door Hamas. Dat was geen toeval.

handboek-hamasGisteren werd in het felbevochten Shayiya district in het oostelijk deel van Gaza Stad door het IDF een handboek van Hamas ontdekt omtrent stadsguerilla en het aanbevolengebruik van burgers als menselijk schild.

Zoals reeds bij herhaling vermeld, werd door Hamas voortdurend de burgerbevolking van Gaza gebruikt als menselijk schild. Hoe meer slachtoffers onder de burgers hoe meer profijt Hamas erin zag. Het handboek bewijst tevens dat het inzetten door Hamas van burgers als menselijk schildintentioneel en vooraf gepland was.

Zoals uit het kaartje hieronder blijkt werd het dichtbevolkte Shujajia district door de terreurgroepen uitgebouwd tot een bolwerk van de terreur. Shujajia was als het ware een echte vesting vanwaar bovengronds onophoudelijk raketten werden afgevuurd.

motoOndergronds werd een uitgebreid tunnelnetwerk aangelegd met tientallen in- en uitgangen en ondergrondse verbindingen. Er werden zelfs motoren gevonden (plaatje hierboven)om zich snel door de tunnels te kunnen verplaatsen.

Die zouden worden ingezet wanneer een IDF-soldaat kon overmeesterd worden, ontvoerd en snel overgebracht naar een geheime bergplaats. Elke terreurcel kreeg als eerste opdracht om te trachten een IDF-soldaat te grijpen die dan later voor veel gevangen Palestijnen kon worden ingeruild.

Het is duidelijk dat Hamas en Co hier vele jaren aan heeft gewerkt en een grote veldslag voorbereidde. Huis- en tuinvlijt die vele miljoenen Amerikaanse dollars en Europese euros heeft gekost, schaamteloos weggegrist uit de hulpfondsen die oorspronkelijk bedoeld werden om voor al die verpauperde Gazanen een betere infrastructuur op te bouwen.

Klik op het kaartje voor groter beeld:
640 x 1024 pixels
kaart-shujajaMet dank aan Brabosh.com

Tags: , ,
juli 31, 2014

Jodenhaat door Jaap Hamburger gerechtvaardigd

Hitler in het ArabischJaap Hamburger is marxist, spraakwaterval en ideoloog van Een Ander Joods Geluid (EAJG). Je kunt van Joden veel beweren, maar ze hebben in ieder geval veel meer geluiden dan die enkele roeptoeter van de islam. Op 26 juli in Rotterdam was aan de enorme stroom boze moslims te zien dat andere geluiden in die gelederen weinig voorkomen. Maar goed dat we het nu weten, Hamburger verklaart de hoog oplopende Jodenhaat van dit moment met De kritiekloze adoratie van Israël werkt als een boemerang.

Anders gezegd, de Joden hebben de Jodenhaat aan zichzelf te wijten, hadden ze maar rond of op de tafel moeten dansen toen Hamas besloot duizenden raketten op Israël af te vuren. Hadden ze zich maar moeten laten slachtofferen, dan had de verderfelijke Jodenhaat niet zo’n vlucht genomen.

Letterlijk formuleert Hamburger het zo: Nu Israël voor de derde keer in zes jaar dood en verderf zaait in Gaza is de kritiekloze houding van Joodse instanties bijna vragen om antisemitisme.

Het groeiende aantal Jodenhaters in de wereld zal Hamburger zeer dankbaar zijn voor deze exegese door een Jood, want die biedt de gouden rechtvaardiging voor de virulente Jodenhaat.

Of een anti-Israël houding de Joden zal vrijwaren van Jodenhaat, is echter niet gegarandeerd. Joden weten al dat ze zich niet als herkenbare Jood over straat moeten begeven. Misschien moeten ze wellicht in plaats van als herkenbare Jood een anti-Israël Jodenster op hun borst naaien ten teken dat ze voor Jodenhaat niet beschikbaar zijn.

Of de boze moslims die in de Haagse Schilderswijk Joden moeten dood scandeerden daar alleen de verdedigers van Israël, of er toch alle Joden mee bedoelden, weet ik eerlijk gezegd niet. Maar ze riepen tot zover ik kan nagaan niet pro-Israël Joden moeten dood. Als er geroepen wordt Hamas, Hamas alle joden aan het gas, heeft het er toch alles van dat alle Joden, dus inclusief die van EAJG, ermee bedoeld worden.

In zijn Jodenhaat opwekkende stuk in de Volkskrant gaat Hamburger zoals vele eerdere keren wederom los op Israël, en deze keer zonder het woordje Hamas aan zijn tekst toe te voegen.

Over de door hem zo bekritiseerde Rosa van der Wieken en geestverwanten schrijft Hamburger  Ik maak mij zorgen over de hardleersheid van de Rosa’s van der Wieken die Israël steeds weer door dik en dun verdedigen, met de sleets geworden clichés van gisteren en eergisteren.

Dat woord hardleersheid herinnert aan het dominante toontje waar marxisten graag mee werken, want die hebben nu eenmaal de sterke neiging anderen hun wil op te leggen en desnoods onder dreiging de ander monddood te maken. En dat doet Hamburger dan ook met de onderliggende dreiging: stop met het verdedigen van Israël of je wordt aan de Jodenhaters uitgeleverd.

Met de sleets geworden clichés van Hamburger, kan Hamas nog jaren vooruit want die put vitaminen uit de braaksels van deze demagoog. Hamas moet het namelijk vooral van Europa hebben. Daar willen ze dat de 6 miljoen Israëlische Joden zich niet langer beschermen en verdedigen tegen een totalitair regime dat in het eigen handvest de vernietiging van de Joden genoteerd heeft staan, maar daar op dit moment nog niet de technische middelen voor heeft.

Dat het voor de bevolking van Gaza misschien beter geweest zou zijn dat Hamas geen rakettenregen op Israël afgevuurd had, ontbreekt in de demagogie van Hamburger. Dat Hamburger überhaupt geen belang hecht aan het eerbiedigen van mensenrechten, blijkt uit het luttele feit dat hij en zijn geestverwanten van EAJG, en geheel analoog aan het merendeel van Israel-haters, het nooit hebben over de monstrueuze moordpartijen door de volgelingen van de religie van de vrede.

De mensenrechtenproblematiek wordt door hen geheel op de Joden van Israël gefixeerd, hoewel het slachtofferaantal dat aan beide zijden gevallen is gedurende het ruim 65 jarige conflict over bestaan van Israël nog niet de helft is van het aantal in Syrië gevallen slachtoffers. Maar met slachtofferaantallen heeft de Israël-haat van Hamburger en zijn geestverwanten dan ook helemaal niets te maken.

Een onnuttige idioot van het genre Hamburger gelooft in Ein Volk, ein Reich, ein Führer, maar dan niet onder het bruine maar rode socialisme, en daar past natuurlijk geen Joodse natie bij.

Hoe hij dat met de 22 Arabische naties wil regelen, heeft hij nog niet laten weten, maar daar staan ze niet van blijdschap luchtsalvo’s te mitrailleren bij de gedachte aan Ein Volk, ein Reich, ein Führer onder leiding van een rode socialist. Marxisme en islam gaan traditioneel nu eenmaal niet door een en dezelfde poort, ook al doen de marxisten heel erg hun best moslims te paaien.

En dat deed EAJG dan ook met een paginabrede en door mediamiljonair en SP’er Harry de Winter gefinancierde advertentie in de Volkskrant om de islamkritiek van de PVV te criminaliseren:  Als Wilders hetzelfde over joden (en het Oude Testament) gezegd zou hebben als wat hij nu over moslims (en de Koran) uitkraamt, dan was hij allang afgeserveerd en veroordeeld wegens antisemitisme.

Dat EAJG niet alleen een sekte van Israël-haters is maar ook partijpolitiek op marxistische koers vaart, liet medevennoot van EAJG Evelien Gans in de Volkskrant weten naar aanleiding van een paar Prinsenvlaggen bij een Haagse PVV-demonstratie.  Zo schreef ze: Door PVV’ers gedragen Prinsenvlag symboliseert politiek van uitsluiting.

Dat er van haar hand nog geen bezorgd stuk in die krant verschenen is over de hakenkruisen en de ISIS-vlaggen die in diezelfde stad gedragen werden, doet misschien vermoeden dat het mens slechtziende is, maar valt veeleer te wijten aan de idealen die bij EAJG heersen.

Zou EAJG zijn zin krijgen, dan raakt Israël zo onverdedigbaar dat er weer 6 miljoen Joden afgeslacht dreigen te worden. In dat opzicht kun je EAJG  vergelijken met de Joodsche Raad die tijdens de Duitse Bezetting hand-en-spandiensten verleende aan de Nederlandse en Duitse Jodenjagers. Niet dat het de willige medewerkers een handje geholpen heeft, want uiteindelijk werden ook zij richting nazikampen afgevoerd. Jodenhaters maken nu eenmaal geen onderscheids des persoons.

En misschien was dat dan ook de reden dat Hamburger die op de Rotterdamse Israël-haatdag van 26 juli jl. in op de sprekerslijst stond, uiteindelijk het woord niet kreeg. Het is niet onwaarschijnlijk dat er gedacht werd dat voor zo’n meute van Jodehaters een Jood aan het woord wel eens een vonk in een kruitvat zou kunnen worden en dat dat dan weer het levendige bewijs zou zijn van het onzalige feit zou dat Jodenhaat geen onderscheid maakt.

Immers, de Jodin Edith Stein mocht dan karmelieter non geworden zijn, in Auschwitz werd ook voor haar geen uitzondering gemaakt.