Posts tagged ‘Harry van Bommel’

mei 15, 2014

Ayaan Hirsi Ali doet het nog steeds

Ayaan-Hirsi-Ali12Weggepest van het schoolplein van de opinievorming door een links consortium waarbij bepaalde dagbladen, omroepen en politieke partijen de eerste steen wierpen, was het Ayaan Hirsi Ali die als eerste aantoonde dat islamkritiek niet a priori racistisch is, maar zich ook kan ontwikkelen vanuit ex-moslims. En in het geval van Ayaan Hirsi Ali, ook uit fysieke slachtoffers van de islam kan voortkomen.

Maar haar boodschap kwam niet goed aan bij de linkse weldenkendheid, en het opinieweekblad Vrij Nederland, waar de gewezen hoofdredactrice van dat blad, Xandra Schutte, een op bedrog gebaseerde lastercampagne tegen haar startte – die overigens door de VPRO van een demasqué werd voorzien – was de eerste grote poging haar gerechtvaardigde islamkritiek een mes in de rug te drijven.

Als hoofdredacteur van De Groene Amsterdammer doet Xandra Schutte dat nog eens over met de racistisch getoonzette aanval op de Indische Wilders. Voor een Arische lesbienne die met huid en haar door de islam opgevreten zou worden indien ze in het Mekka van de islam haar liefdesleven zou bedrijven, moeten de aanvalsrituelen van Xandra Schutte op islamcritici ongeveer als schizofrenie opgevat worden.

Islamkritiek criminaliseren door het met racisme te verweven lukte dus niet bij de zeer gekleurde Somalische Ayaan Hirsi Ali, dus werd naar andere wegen gezocht en ook gevonden.

Hetzelfde lot ondervond de gekleurde Iraanse Ehsan Jami, die het lef had als ex-moslim islamkritiek te spuien. Nadat hij op een kwade dag tegen de vuisten van een paar boze moslims aangelopen was, werd meteen het gehele linkse gereedschap tevoorschijn gehaald om de bewering van Ehsan Jami dat hij mishandeld was tot leugens te deformeren. En die suggestie verscheen dan ook van de hand van verscheidene linkse letter- en omroepslaven.

Vrij Nederland zette zelfs nog twee letterslaven met giftig inkt in om Ehsan Jami aan karaktermoord te onderwerpen. Deden boze moslims het nog met hun vuisten, het linkse gilde van opiniemakers mengde de virtuele inktpotten met vitriool om de islam van terechte kritiek te vrijwaren.

Maar Ehsan Jami was dus wel mishandeld, de verdachten bekenden en werden dan ook veroordeeld tot werkstraffen. Niet dat het daarna excuses regende van de zijde van de linkse opiniemakers die Ehsan Jami als leugenaar hadden neergezet. Tot enige vorm van mea culpa voor alle haat zaaiende opmerkingen en teksten jegens islamcritici zal het evenmin ooit komen.

Zelfs de erudiete doch lichtgetinte Afshin Ellian ontsnapte niet aan een extreemrechts door de linkse extremist Harry van Bommel. En naar alle waarschijnlijkheid omdat hier de blanke marxist de gekleurde hoogleraar moeilijk van racisme kon betichten. Dat de rokkenjager Van Bommel hierbij en passant ook nog even een suggestie deed die andere islamcriticus Theo van Gogh te killen, kreeg echter nimmer de aandacht die het verdiende.

Inmiddels waren op de Ayaan-weblog verontruste islamcritici en verdedigers van Ayaan Hirsi Ali dag in dag uit actief hun kritische pen in beweging te zetten om de kennelijk tot wanhoop gedreven verdedigers van de islam van repliek te dienen. Een vreedzame strijd die lastig te winnen was gezien de overmacht van kranten, opinieweekbladen, omroepen, politieke partijen en de over Ayaan Hirsi Ali en haar islamkritiek boze moslimorganisaties.

Het uiteindelijke mes met het langste lemmet kwam van VARA’s Zembla. Die omroep gaf een fortuin aan belastinggeld uit om Ayaan Hirsi Ali de finale dolkstoot toe te dienen. Ayaan Hirsi Ali, net zoals Ehsan Jami ooit lid van de PvdA, moesten uit de weg geruimd worden omdat ze de stelling dat islamkritiek a priori racisme is in de weg stonden.

Het deed het unanieme linkse streven versterken dat wat de islam binnen of buiten de Nederlandse grenzen ook uitvreet, niet de islam de kritiek krijgt die het verdient, maar de islamcritici het moeten ontgelden.

Acht jaar geleden vertrok, onder islamitische juichstemming,  Ayaan Hirsi Ali uit de Tweede Kamer en Nederland. In die acht jaar is er niets verbeterd aan de aanpak van het moslimextremisme in en buiten Nederland, heeft het zich juist weten te versterken en staan honderden aanstaande jihadstrijders te trappelen van ongeduld de inmiddels reeds strijdende jihadisten in Syrië bij te staan.  Met eerwraak, dwanghuwelijken, homo, Joden-, vrouwenhaat en haatprediking loopt het ook nog steeds van een leien dakje, terwijl Een Ander Islamitisch Geluid nog steeds geen noot laat horen.

Verblind houdt links Nederland de vinger aan de pols met de bestrijding van Wilders, maar laat het achter de rug de islam nog steeds begaan.

Echter niet Ayaan Hirsi Ali, die zoals het Katholiek Nieuwsblad ons vandaag meldt weer van zich laat horen:

We hebben er lang over gedaan de gruwelen van de islam, zoals de recente ontvoering en gedwongen bekering van de Nigeriaanse schoolmeisjes tot ons door te laten dringen, zegt Ayaan Hirsi Ali.

Dat is in bijna alle landen zo. Dat komt, aldus Ayaan op Fox News, doordat we uitkomsten als ontvoeringen, gedwongen bekeringen en al het overige geweld, met name tegen vrouwen, steeds weer losknippen van zijn ideologische basis: de islam.

Bovendien verzekeren “goedbedoelende moslims” ons steeds weer dat datgene wat we voor onze ogen zien gebeuren, niets met de islam te maken heeft. Het is slechts een aberratie of exces.

Maar “jammer genoeg” zien we “keer op keer” weer dat het helemaal niet om een aberratie gaat, maar dat het iets is wat van nature voortvloeit uit de islam, aldus Ayaan. Het is de uitdaging voor de moslims van vandaag om dit ongemakkelijk feit onder ogen te zien en er iets aan te doen.

Tegelijk loopt links en islamitisch Nederland zowat mank vanwege het aangiftedefilé tegen Wilders, maar zingt dit koor atonaal zodra het over de islam gaat, want racisme.

 

 

januari 24, 2014

Socialisten zijn net olifanten in een porseleinkast

Olifant in een porseleinkastSocialisten zijn ethisch hoogstaande mensen. Nee, schrik niet beste lezers, niet ik beweer dat, maar socialisten spelden dat graag op uw en mijn mouw om zo invloed, macht en bezit te verwerven. Op door socialisten gestuurde instituties zoals de VARA, Joop en de FNV, zult u menigmaal geconfronteerd worden met onderricht over het allerhoogste doel dat een mens bereiken kan: het socialisme.

Als moeders Teresa lullen ze u uit uw schoeisel zodat u uw have en goed ten dienste van de gemeenschap afstaat. Uw zelfzuchtigheid, uw hebzucht en uw hedonisme zijn volgens socialisten mensonwaardige emoties die uitgebannen dienen te worden. Volg niet de baard van Epicurus maar die van de andere baard Karl Marx.

Nou, dat hebben de Fransen dus geweten, nadat bleek dat de welgevormde concubine Valerie Trierweiler van de brave socialist François Gérard Georges Nicolas Hollande in het Franse gemeenschappelijke bezit het Elysée, in een driftbui voor maar liefst 3 miljoen euro naar de filistijnen afvoerde: Dat is de geschatte waarde van de kunstschatten die Valérie Trierweiler na een vechtpartij met Francois Hollande vernield heeft. Antieke vazen, een pendule van tweehonderd jaar oud, antiek meubilair, wandschilderingen en andere kunstwerken van historische betekenis: alles kapotgeslagen. (Meindert Fennema in de Volkskrant)

Waarom je zulke feestbeesten in bed ook nog eens tussen de museale kunstschatten die Frankrijk rijk is laat scharrelen, is op zich al raadselachtig. Je laat een dolle olifant met zijn driftig zwiepende slurf immers ook niet tussen je fraaie Wedgwood kunstjes maken.

Valérie, wier togus we op het journaal bijna hemelsbreed te zien kregen bij het inzoomen op haar diep uitgesneden japon, blijkt dus niet alleen een extatisch lustobject te zijn, maar ook nog eens een prima kunsthakselaar. Zo iemand zou je dolgraag het overbodige tuingroen laten composteren.

De Nachtwacht zou toch net op die dag aan het Elysée uitgeleend zijn en als decoratief gedessineerde lamellen terugkeren naar het Rijksmuseum.

Maar toch valt mij hierbij op, anders dan bij de Groenlinkser Meindert Fennema, dat socialisten ondanks hun hoge ethische status nogal kwistig met hun slurf omgaan.

Zo is van Harry van Bommel bekend dat hij zijn politieke reizen graag met geopende gulp maakt. En niet om er een frisse wind toegang te verschaffen, maar om sneller bij zijn gereedschapskist te komen voor klusjes buitenshuis.

En er zijn er die met bedlegerige blik in een fietsenhok de gulp wijd open opentrekken om zich daar himmelhoch jauchzend tot de toppen van het genot te laten vervoeren.

Oud PvdA-fractieleider te Amsterdam en tevens bekend als de Rode Bankier van de PvdA, Tjalling Halbertsma, bleek het buitenechtelijk met toenmalig wethouder in dezelfde stad Guusje ter Horst te doen.

Als ik me daar beeldende voorstellingen van tracht te maken, krijg ik op Amsterdams gemeentelijk karpet twee wildebrassen in beeld die zich zuchtend en kreunend voor het aanschijn van hun god Marx innig verenigen.

Of Guusje ook in staat was een paar kostbare roemers gereed voor de glasbak te maken weet ik niet. Maar waarschijnlijk zou ze die het liefst leeggedronken hebben en waggelend van een avondje epicurisme zich op z’n Marcel van Dams achter het stuur gehesen hebben.

Eerste rang met zijn Marx-baard zat PvdA-Kamerlid Thijs Wöltgens, die in de schaduw van het Binnenhof een naaikamertje huurde om afwisselend met de partijgenotes Eveline Herfkens, Jeltje van Nieuwenhoven en Elske ter Veld oude singeltjes uit het repertoire seks, drugs en rok & lol af te draaien.

Nee, dan het gehots en gebots van gezegend socialist en bordeelconnaisseur Rob Oudkerk, op wiens gulp zijn echtgenote een veiligheidsslot heeft laten naaien, want zo’n dokterende socialist is net een olifant in een porseleinkast.

januari 18, 2014

Mussert-award voor Harry van Bommel

Harry ontvangt de Mussert-awardAls Harry van Bommel naar een land wil om er de gespannen verhoudingen met het westen te verzachten en de mensrechten aan te kaarten, weet je dat er stront aan de knikker is en valt dat tot in de kieren van ons nationale parlement te ruiken. Een ieder die bij de tijd is begrijpt dat het hier gaat over het door Harry aanbevolen bezoek van een delegatie van de Tweede Kamer aan de Iraanse mullahs. Want Harry is altijd daar te vinden waar zich rare luchtjes verspreiden. Niet dat het ooit iets op mensenrechtengebied opgeleverd heeft. Maar Harry was dan wel weer even in beeld.

Ooit was hij bereid levend schild te worden voor de massamoordenaar Saddam Hoessein. Niet dat hij de daad bij het woord voegde, want dapperheid in woorden resulteert niet altijd in dapperheid in daden.

Zo was het ook niet dapper om tussen een leger marcherende baarden die Hamas, Hamas, Joden aan het gas tierden er nog eens schouder aan schouder met Gretta Duisenberg Intifada, Intifada, Palestina vrij doorheen te slingeren. En dat in de wetenschap dat de eerste en tweede Intifada aan tientallen Israëlische burgers het leven gekost hebben.

Gezellig op de thee bij de mullahs past dus geheel in het plaatje van Harry. Zelfs ondanks dat hij ook weet dat Iran zich op dit moment inspant wereldrecordhouder te worden in het gebruik van hoogwerkers, die daar niet dienst doen om het land economisch tot grote hoogte te voeren, maar om mensen in hun laatste aardse seconden aan te laten spartelen.

Het charmeoffensief van de “sympathieke” president Rouhani blijkt dus goed ingewerkt te hebben op het inlevingsvermogen van de goedhartige Harry, maar blijkt door de harde feiten achterhaald te zijn.

Dat de Iraanse politie er flink op lossloeg nadat die Sara Rahimi-Nejad, Mostafa Nadri, Majid Sheidaei en George Jesaja op heterdaad betrapten, zou misschien niet bij iedereen op moreel bezwaar stuiten, maar het viertal deed niets anders dan in hun huiskerk christen te zijn. In een andere huiskerk werden uitgerekend met de kerst Faegheh Nasrollahi, Mastaneh Rastegari, Amir Hossein-Nematollahi, Ahmad Bazyar en Hosseini opgepakt.

Dat er sedert de machtsaanvaarding van Rouhani 430 mensen onvrijwillig de hoogte in gehesen werden, blijkt Harry ook niet te storen in zijn overtuiging dat het met Iran de goede kant opgaat.

De 34 jarige vrouw Geitei Marami werd zelfs bloedend na 100 zweepslagen nog de hoogte in gehesen, want Ordnung muss sein in het vredige oord van de mullahs.

Over het zwaar aangezette antisemitisme van de mullahs zal ik hier niet nog eens een vertoog houden, want dat heeft inmiddels een baard van de lengte die de mullahs onder hun kin dragen.

Toch zou je denken dat als de mullahs het echt belangrijk vinden dat het land weer in de vaart der volkeren opgenomen wordt, zij de massa-executies, de repressie jegens andersdenkenden, het entameren van moordpartijen in Syrië en het steunen van terreurorganisatie in het Midden-Oosten en elders enigszins zouden reduceren.

Maar waarschijnlijk zal het bezoek van Harry aan Iran slechts als enig resultaat krijgen dat de mullahs, gesterkt in de gedachte dat er in het westen sympathiserende handlangers een goed woordje voor ze doen, rustig hun moordlust voortzetten. Je hebt al die hoogwerkers immers niet voor het runnen van de nationale economie aangeschaft, maar om het gelijkgezinde volk te laten jubelen bij het creperen van de medemens.

Misschien moeten we er maar eens aan denken een Mussert-award in te stellen voor de politicus die bereid is tegen beter weten in een moorddadig regime goed te praten. Immers, ook Anton Mussert liet zich graag fotograferen in het kielzog van een massamoordenaar.

Nou, bij deze dan.