Posts tagged ‘ISIS’

december 18, 2015

Feministen boycotten Israël en buigen diep voor kalief al-Baghdadi van ISIS

boycott-logo_1
Welke betere vijand dan Islamitische Staat (Daesh/ISIS) zou kunnen worden veroordeeld tijdens de grootste conferentie van feministen van Noord-Amerika, dàt ISIS dat vrouwen ontvoert, verhandelt en verkracht onder haar controle, hen kooit onder de boerka en ze gebruikt als kanonnenvlees in zelfmoord operaties?

En indien Abu Bakr al-Baghdadi, de zelfbenoemde kalief voor ISIS/Daesh in Syrië en Irak, het publiek van militante feministen niet genoeg vermag te beïnvloeden, waarom dan niet de misdaden veroordelen jegens vrouwen, die plaatsvinden in de Iraanse theocratie (en in bv. de shariastaat Saoedi-Arabië), die het vrouwen verbiedt om lange nagels te hebben, edelstenen in de tanden, nauw aangesloten jassen, hoofddoeken die lange haren laten loshangen en laarzen met hoge hielen onder broeken?

Natuurlijk niet. De National Women’s Studies Association (NSWA) koos als haar ultieme vijand één die meer voldoening schenkt en veel minder gevaarlijk is: de Staat Israël. Het enige land in het Midden-Oosten waar vrouwen prestigieuze posities bekleden in politiek, cultuur, sociale activiteiten, van Golda Meir tot Nobelprijs laureaten, tot Tzipi Livni. En als u de ‘lijnen van 1967‘ zou oversteken, vraag dan aan de Palestijns Arabische vrouwen waar zij genieten van een beter leven, in Ramallah of in Riyad, welk antwoord zou u dan denkelijk krijgen?

nswaDe feministen van de National Women’s Studies Associationstemden voor een boycot van Israëlische collega’s en de instellingen van de Joodse staat. Zoals professor Simona Sharoni meedeelde aan Inside Higher Ed: “90 procent van de leden van de National Women’s Studies Association stemden voor de resolutie.”

“De stemming is een verraad tegenover de realiteit en tegenover vrouwen, vooral dan die vrouwen die leven onder de Sharia”, zei Phyllis Chesler, al heel lang een feminist en auteur, aan mij en vervolgde aldus:

“De associatie veroordeelt niét al die vreselijke dingen die vrouwen worden aangedaan door Hamas, IS, Boko Haram, Taliban. Niets over de perverse vrouwelijke genitale verminking en kindhuwelijken in de Arabisch-Islamitische wereld. Niets over het verschrikkelijke lot van vrouwen die het wagen om zelf hun echtgenoten te kiezen. Israël is geen feministische hemel, maar vrouwen vechten er voor hun rechten en als onze feministische tegenhangers hetzelfde zouden doen in Mekka, Mogadishu, Teheran, Islamabad en Kaboel, dan zouden zij in de gevangenis worden opgesloten, verkracht, gemarteld, onthoofd of gestenigd worden. Feministen gedragen zich lafhartig en conformistisch in hun trouweloosheid.”

Het was een Joods Canadese ondernemer, Steve Maman, (aka de ‘Joodse Schindler‘ genoemd) die honderden levens van Yezidi meisjes heeft gered van sexuele slavernij onder ISIS. Het is de paradox die door Phyllis Chesler werd benadrukt: “Christenen, geen feministen, hebben deze meisjes gered.”

Het is de paradox van een feminisme dat militeert tegen “obscurantisme” binnen de Katholieke Kerk maar zwijgt over de onderdrukking van moslim vrouwen; een feminisme dat fulmineert over de gender ideologie maar tevens het dragen van de islamitische hoofddoek ondersteunt als een teken van “emancipatie”; een feminisme dat de “bezetting” door Israël boycot maar doofstom en blind blijft over de bezetting van vrouwenlichamen in de Arabisch-Islamitische wereld.

Duizenden Yezidi meisjes, weggerukt uit hun families en vastgebonden aan het bed van de Kalief van ISIS, vragen thans aan de National Women’s Studies Association: waarom boycotten jullie de enige vrije gemeenschap in het Midden-Oosten en zwijgen jullie over onze vervolgers?

door Giulio Meotti

Amerikaanse feministen over hun activisme tav het M-O anno 2015:
“Prioriteit nummero uno: Israël ten val brengen!”
“Spreken over het lot van moslima’s in het M-O en elders is verboden!”

OnlineCampaignsSaudiWomen1In Saoedi-Arabië mogen vrouwen geen wagen besturen. Hierboven een poster van de onlineSaudi Women Drive campagne.


in een vrije vertaling van Brabosh.com van een artikel in Arutz Sheva van 12 december 2015


meotti-boekDe auteur Giulio Meotti, een Italiaanse journalist verbonden aan het dagblad Il Foglio, schrijft een twee-wekelijkse kolom voor Arutz Sheva. Zijn artikels verschijnen om de regelmaat in verscheidene publicaties zoals The Wall Street Journal, Frontpage, Commentary e.a.

Hij is de auteur van het bekende boek “A New Shoah” (2008), waarin een onderzoek werd gedaan naar de persoonlijke verhalen van Israël’s slachtoffers van de terreur, gepubliceerd bij uitgeverij Encounter. Onlangs publiceerde hij een nieuw boek omtrent het Vaticaan en Israël onder de titel “The Vatican Against Israel: J’accuse” (2013) uitgebracht bij Mantua Books. Lees hier een interview met de auteur omtrent zijn laatste boek.

Met dank aan:

http://brabosh.com

december 29, 2014

Schilderswijkers eisen excuus politici

Uit de wijk die ooit vrijwel zeker voor 100 procent uit een autochtone bevolking bestond, wordt vanaf de glibberige wintergrond excuus van politici geëist wegens de door Perdiep Ramesar veronderstelde shariadriehoek in die wijk. In de Volkskrant, die nu de leiding op zich genomen lijkt te hebben in de passie van het moslimknuffelen, verscheen dan ook boven die eis een foto met daarop twee allochtonen en twee autochtonen, zodat gesuggereerd wordt dat het om een fiftyfifty-verhouding zou gaan.  Een zwaar vertekend beeld, want de Schilderswijk heeft slechts 8 procent autochtone bewoners. Of de Schilderswijk een shariadriehoek kent of niet, de conclusie dat in die wijk de etnische zuivering het beste geslaagd is, lijkt met die luttele 8 procent bewezen. De twee autochtonen op de foto van de Volkskrant moet dan ook als substantieel voor de ganse wijk genoemd worden, want veel meer zullen er niet zijn.

Waarom de Schilderswijk wel excuus van de politici eist voor de ophef over de vermeende shariadriehoek, maar geen excuus aanbiedt voor de ongehinderde vendelzwaaiende Einsatzgruppen van ISIS, zou je een gotspe kunnen noemen. Maar dat doen we maar niet, want van moslims is immers bekend dat die altijd verongelijkt reageren op waarheidsvinding en zelden bereid zijn een pardon af te geven als het bericht even tegen zit.

In een wijk waar wel ISIS-aanhangers mogen paraderen, maar waar autochtonen geen tegendemonstratie mogen houden, kun je op zijn minst het vermoeden hebben dat er iets niet pluis is. In een wijk waar ooit nota bene 100 procent autochtonen woonden, die door autochtonen gesticht en gebouwd is, die de grootse diaspora van autochtonen van alle Nederlandse wijken moest ondergaan, konden ISIS-aanhangers ongehinderd met hun zwarte vlaggen zwaaien, maar is een Nederlandse leeuw of de driekleur racisme.

Misschien zou een enquête onder de weggezuiverde 92 procent autochtonen die ooit de Schilderswijk bewoond hebben geen overdreven luxe zijn. Grote kans dat die vooral onder het PVV-electoraat te vinden zijn, zodat men niet lang hoeft te zoeken.

 

 

 

 

augustus 21, 2014

De onbestrijdbaarheid van de islam

onthoofdJe zou het nooit hebben vermoeden, maar na het innemen van een vertragingspil die 10 jaar werkzaam was, schijnen over de islam bij sommigen de schellen nu toch echt van de ogen te vallen. Een religie die het niet mensonterend vindt het eigen volk massaal te slachtofferen om het hoger doel te bereiken is echter een nauwelijks te bestrijden tegenstander.

Zo weet iedereen die zich niet klakkeloos achter de islam schaart, dat Hamas, IS, Al Qaeda, Al-Nusra, Taliban, Hezbollah en soortgelijke organisaties pas tot zwijgen te brengen zijn als de laatste aanhanger naar de maagden gezonden is. En omdat dat volkerenmoord zou zijn en ethisch gezien een onmogelijkheid en ook niet te rechtvaardigen is, staat het Westen met lege handen naar doodsdriftige, vroegmiddeleeuwse zwaardvechters te zwaaien.

Er is dus een allesoverheersend dilemma dat naar Westerse maatstaven onoplosbaar is. De Westerse mens hangt aan het aardse bestaan, de islamitische heeft genoeg aan het hogere, wil het aardse overheersen en kan er heel veel volgelingen voor offeren dat doel na te streven.

Hamas zal pas ophouden Israël met raketten te belagen als de laatste aanhanger naar het hogere gezonden is, en dat moet als onmogelijk ingeschat worden.

Het Nederlandse contigent van IS dat groeiende is, valt ook niet te bestrijden met lucide middelen die de Westerse rechtsstaat met handen en voeten binden. Wat hierbij als vreselijk feit aangemerkt dient te worden is dat terwijl in Nederland IS-adepten hun gang kunnen gaan, vrijelijk hebben kunnen demonstreren met hun wraaklustig vlagvertoon, maar nu tegenstanders dat ook willen het ze verhinderd wordt.

In zo’n rechtsstaat kan IS hemelhoog groeien. Dan mag IS die rechtsstaat afwijzen, het vormt wel de voedingsbodem waarop het groeien kan.

Nu speelt het stilzwijgende electoraat een niet geringe rol in de groei van de kwaadaardige takken van de islam in Nederland. Uit de laatste peiling van Maurice de Hond viel op te maken dat het overgrote deel van dit electoraat de bezorgdheid van islamcritici niet deelt.

Zoals hier al eerder geschreven, zal die pas ontwaken als het zoveel erger geworden is dat een normatief Westers geaard bestaan onmogelijk is. Dat mag voor sommige wijken in Nederland dan al zo zijn, maar voor een deel van Nederland is het toch een ver van mijn bed-show.

Als islamcriticus voel ik daarom een toenemende weerzin in het beschrijven en waarschuwen voor iets dat het Westen als een Zwaard van Damocles boven het hoofd hangt, maar dat pas tot mobilisatie leidt als dat zwaard trillend in het hoofd steekt.

Misschien vraag ik me daarom de laatste weken af, moeten we daar dan maar niet op wachten. Per slot van rekening ben ik van Den Haag naar de Achterhoek getrokken om me aan de scherpte van dat zwaard te ontrekken.

Misschien moet toch het antwoord komen van degenen die hopen dat het allemaal wel zal meevallen en zich daarom alles laten welgevallen. Dat ga ik dan de komende dagen even in alle rust overpeinzen terwijl ik me ook aan aangenamere zaken ga wijden, want wie ben ik dat ik de hoogmoed zou bezitten voor de ander te denken en te oordelen.

Hier in de Achterhoek gebeurt alles vijftig jaar later, dus…

Tags: ,
augustus 14, 2014

Apartheid en demonstratievrijheid

ISIS komt ook langsAls vanavond Jozias van Aartsen de demonstratie van 20 september aanstaande gaat verhinderen, begrijp ik dat ten volle. En om geheel andere redenen, ben ik het met hem eens. Het is niet onwaarschijnlijk dat die redenen ook het werkelijke argument vormen die demonstratie te verhinderen.

Ook al zijn er sterke aanwijzingen dat die demonstratie vanuit de demonstranten zelf vreedzaam zal zijn, zal het effect ervan alles behalve vreedzaam zijn.

Nu kosten ongeregeldheden wegens de politiële inzet en de materiële schade die er uit voortvloeit de samenleving veel geld. Dat op zich is al een reden die te voorkomen waar dat redelijkerwijs mogelijk is.

Maar het gaat hier om een vreedzame demonstratie die om redenen van dreiging die er van ISIS-adapten uitgaat verhinderd gaat worden. Nu ben ik zelf geen liefhebber van demonstreren omdat het gevecht om het bezit van de straat nooit veel goeds opgeleverd heeft. Maar het gaat hier en nu om iets meer dan om de macht op straat. Het gaat om de vrijheid die wegens de dreiging van ISIS-adepten beknot wordt.

Jozias van Aartsen beseft dat niet alleen, maar weet ook dat wanneer op 20 september die demonstratie doorgang zou vinden het risico levensgroot is dat er zich tonelen gaan afspelen die in andere delen van Nederland de ogen bruusk zullen openen. Er zal mee aangetoond worden dat de straat al ingenomen is en dat dit de reden is de vrijheid van demonstratie eenzijdig te beknotten.

Als er brede stromen boze moslims met vlaggen van vreemde naties, ISIS en hakenkruisen door overwegend blanke buurten gaan, staan er langs de kant geen boze Joden of islamcritici met stenen te smijten. Een vreedzame demonstratie door een overwegend islamitische wijk is daarentegen wegens de dreiging van de zijde van ISIS-adepten een reden die te verhinderen.

De ISIS-adepten die in de Schilderswijk illegaal de legitieme demonstratie van ISIS-tegenstanders aan banden wisten te leggen, hebben hier hun overwinning op de vrijheid van meningsuiting behaald.

Het valt bovendien niet uit te sluiten dat extreemlinkse krachten likkebaardend (in die kringen is het dragen van een baard immers al net zo vanzelfsprekend als onder ISIS-adepten) naar een concordaat tegen het vermeende racisme smachtend, de Haagse jihadisten een handje komen helpen. Vreemde pacten hebben in de historie wel vaker tot verwondering geleid, zo herinneren ons nog van het Molotov-Ribbentroppact.

Met de beperking van het demonstratierecht kan Jozias van Aartsen dan wel proberen te verhinderen dat er zaken aan het licht komen die nog niet bij alle Nederlanders bekend zijn, maar daarmee komt tegelijk ook iets anders aan het licht. Namelijk, dat er kennelijk een apartheid ontstaan is over wie wel en niet mag demonstreren voor de lieve vrijheid.

Je kunt zoiets wel opschrijven in een column, maar bewijs maar eens dat het is zoals het is. Dus hier ongeveer ligt de werkelijke reden van Jozias van Aartsen de demonstratie van 20 september te verhinderen. Namelijk, het ontnuchterende feit dat de straat reeds opgeëist is.

Tenzij hij tot het inzicht komt dat niet moslims in Den Haag de dienst uitmaken maar Den Haag voor alle Hagenaars is en dus tot het besluit komt ondanks de dreiging van de aanstaande moordenaars van Syrië en Irak, het demonstratierecht ook hier toe te passen.

Misschien zouden de redelijke moslims, die toch graag beweren dat ze niet radiaal zijn, hier ook een duit in het zakje kunnen doen door bij de burgemeester er op aan te dringen dat het demonstratierecht voor iedereen geldt.

Maar de kans dat moslims zelf het bewijs zullen leveren dat ze zo gematigd zijn als ze zelf graag beweren te zijn, zal hier hoogstwaarschijnlijk achterwege blijven.

Dus…

augustus 13, 2014

Ohne Worte

Ohne worte 2

 

Zie hier verder.

In het Reformatorisch Dagblad:

Haifi reageerde woensdagmiddag in het radio-programma de Nieuws BV op de schorsing in verband met haar omstreden tweet. „Vrijheid van meningsuiting geldt kennelijk voor bepaalde groepen. Er wordt met twee maten gemeten. Kennelijk mogen bepaalde zaken niet gezegd worden.” Ze vindt dat een ambtenaar ,,ook recht heeft zijn mening te uiten.”

Opvallend is dat de vrouw haar opvatting over een link tussen IS en zionisme niet terugneemt. Ze zegt op internet diverse artikelen te hebben gevonden die volgens haar wijzen op een ,,link tussen IS en de zionistische staat Israël.” De vrouw zei dat ze nu „kennelijk moet boeten.” IS kan volgens haar „onmogelijk” een islamitische organisatie zijn, zei ze op de radio. Ze zei niet te hebben vermoed dat haar tweet zo’n storm aan reacties zou opleveren.

Tags: , ,
augustus 12, 2014

Jihadcity en Mali

Leonid AartsenHet is fijn te weten dat het Nederlandse leger in Mali het moslimextremisme te lijf gaat. Minder aangenaam is het dat in ons eigen land (zolang het nog zo genoemd mag worden) het nog steeds roeien zonder riemen is als je moet toezien hoe ISIS-aanhangers in Den Haag hun gang kunnen gaan. Het stenen gooien deed aan de Westbank denken, de politiële afgang aan het tegenovergestelde van wat Israël zich laat welgevallen.

Den Haag, inmiddels Jihadcity genoemd, blijkt zoals ik hier al eerder schreef ongeveer de ergste stad van Nederland te zijn. In geen andere stad konden bij Anti-Israël demonstraties moslims zo extreem tekeer gaan als juist in mijn vroegere woonstad. De Schilderswijk, toch zonder de oude huizen die er vroeger stonden, maar waar de oude autochtone bevolking naar redelijke tevredenheid woonde, blijkt het bruggenhoofd te zijn van ISIS.

Waar toch die goedwillende niet radicale moslims waren toen die afgelopen zondag eindelijk in de gelegenheid waren hun extremistische geloofsgenoten bij de strot te grijpen, is een raadsel. Maar om wat preciezer te zijn, was het ook een bewijs dat zij helemaal niet zo gematigd zijn als ze de Nederlanders willen laten geloven.

Die misschien honderd of paar honderd ISIS-fanaten hadden zondag makkelijk door een paar duizend goedwillende moslims hun huis in gejaagd kunnen worden. Maar ze bleven liever vanuit hun ramen toekijken hoe dit schouwspel zich ontwikkelde. Hadden ze eindelijk de kans en gelegenheid te tonen dat ze zich niet door het moslimextremisme laten meeslepen, bleven ze passief toekijken. Of misschien nog erger, want helemaal valt niet uit te sluiten dat het machtsvertoon van ISIS in Den Haag hier en daar een lekker gevoel gaf.

Aan dit macabere schouwspel in Den Haag zit echter nog een “bijvangst” voor de rechtgeaarde islamcriticus. Hoezeer marxisten en ander links ook trachten het steeds verder aftakelende beeld van de islam schoon te wassen, ook onder het linkse stemvee begint de ongerustheid toe te slaan.

Het doembeeld dat de wijken waar het huist ook ooit toneel van dit ongerief kunnen worden, gaat in die kringen angstige proporties aannemen. En dat valt nu al op te maken aan de pers, die nu zelf ook verscheidene keren slachtoffer geworden is van stenengooiende en journalisten bedreigende ISIS-aanhangers.

Ruim 10 jaar als islamcriticus stukken schrijven lijkt nutteloos bij al het ongerief dat de islam en moslims zelf aan de historie toevoegen. Daar kun je moeiteloos de stelling aan verbinden dat iets eerst heel veel erger moet worden wil men tot een passend antwoord bereid zijn. En dat heel veel erger is een proces dat zich de afgelopen tijd juist in Den Haag afgespeeld heeft. Voor een zachte heelmeesters maken stinkende wonden is het nu te laat. Haagse jihadisten hebben in Syrië en Irak al onthoofdingen gepleegd, gevangenen gemitrailleerd en delen van Den Haag in hun zak.

Het wachten is nu op politici die bereid zijn niet Mali maar Nederland te beschermen. Maar de vrees is gegrond dat het voor hen nog niet erg genoeg is om tot dat inzicht te komen.

De verkeerde politici op de verkeerde plaats zijn bezig van Nederland een ruïne te maken. En zoals het zich laat aanzien, gaat dat ze ook nog lukken.

 

augustus 6, 2014

Hoe Hamas het maken van burgerslachtoffers uitlokt

Hamas tussen de journalistenMark Rutte hoeft niet voor Dries van Agt door de knieën, want de filmcrew van het Indiase televisiestation NDTV filmde in het geheim hoe Hamas een raketaanval onder een partytent en in een dichtbevolkt gebied voorbereidde met als hoopvol resultaat dat Israël er een bombardement zou uitvoeren zodat nog meer Israel- en Jodenhaat de wereld veroveren zou.

Moedig van de Indiërs dat die er niet alleen een film van maakten maar ook nog eens op onderzoek gingen.

Daar steekt het Nederlandse journaille maar magertjes bij af, dat wel graag met kogelvrij vest op het beeldscherm verschijnt, maar dit soort akkefietjes nimmer ziet en beschrijft.

Schakelen we nu weer over naar de dames en heren van ISIS.

juli 31, 2014

Jodenhaat door Jaap Hamburger gerechtvaardigd

Hitler in het ArabischJaap Hamburger is marxist, spraakwaterval en ideoloog van Een Ander Joods Geluid (EAJG). Je kunt van Joden veel beweren, maar ze hebben in ieder geval veel meer geluiden dan die enkele roeptoeter van de islam. Op 26 juli in Rotterdam was aan de enorme stroom boze moslims te zien dat andere geluiden in die gelederen weinig voorkomen. Maar goed dat we het nu weten, Hamburger verklaart de hoog oplopende Jodenhaat van dit moment met De kritiekloze adoratie van Israël werkt als een boemerang.

Anders gezegd, de Joden hebben de Jodenhaat aan zichzelf te wijten, hadden ze maar rond of op de tafel moeten dansen toen Hamas besloot duizenden raketten op Israël af te vuren. Hadden ze zich maar moeten laten slachtofferen, dan had de verderfelijke Jodenhaat niet zo’n vlucht genomen.

Letterlijk formuleert Hamburger het zo: Nu Israël voor de derde keer in zes jaar dood en verderf zaait in Gaza is de kritiekloze houding van Joodse instanties bijna vragen om antisemitisme.

Het groeiende aantal Jodenhaters in de wereld zal Hamburger zeer dankbaar zijn voor deze exegese door een Jood, want die biedt de gouden rechtvaardiging voor de virulente Jodenhaat.

Of een anti-Israël houding de Joden zal vrijwaren van Jodenhaat, is echter niet gegarandeerd. Joden weten al dat ze zich niet als herkenbare Jood over straat moeten begeven. Misschien moeten ze wellicht in plaats van als herkenbare Jood een anti-Israël Jodenster op hun borst naaien ten teken dat ze voor Jodenhaat niet beschikbaar zijn.

Of de boze moslims die in de Haagse Schilderswijk Joden moeten dood scandeerden daar alleen de verdedigers van Israël, of er toch alle Joden mee bedoelden, weet ik eerlijk gezegd niet. Maar ze riepen tot zover ik kan nagaan niet pro-Israël Joden moeten dood. Als er geroepen wordt Hamas, Hamas alle joden aan het gas, heeft het er toch alles van dat alle Joden, dus inclusief die van EAJG, ermee bedoeld worden.

In zijn Jodenhaat opwekkende stuk in de Volkskrant gaat Hamburger zoals vele eerdere keren wederom los op Israël, en deze keer zonder het woordje Hamas aan zijn tekst toe te voegen.

Over de door hem zo bekritiseerde Rosa van der Wieken en geestverwanten schrijft Hamburger  Ik maak mij zorgen over de hardleersheid van de Rosa’s van der Wieken die Israël steeds weer door dik en dun verdedigen, met de sleets geworden clichés van gisteren en eergisteren.

Dat woord hardleersheid herinnert aan het dominante toontje waar marxisten graag mee werken, want die hebben nu eenmaal de sterke neiging anderen hun wil op te leggen en desnoods onder dreiging de ander monddood te maken. En dat doet Hamburger dan ook met de onderliggende dreiging: stop met het verdedigen van Israël of je wordt aan de Jodenhaters uitgeleverd.

Met de sleets geworden clichés van Hamburger, kan Hamas nog jaren vooruit want die put vitaminen uit de braaksels van deze demagoog. Hamas moet het namelijk vooral van Europa hebben. Daar willen ze dat de 6 miljoen Israëlische Joden zich niet langer beschermen en verdedigen tegen een totalitair regime dat in het eigen handvest de vernietiging van de Joden genoteerd heeft staan, maar daar op dit moment nog niet de technische middelen voor heeft.

Dat het voor de bevolking van Gaza misschien beter geweest zou zijn dat Hamas geen rakettenregen op Israël afgevuurd had, ontbreekt in de demagogie van Hamburger. Dat Hamburger überhaupt geen belang hecht aan het eerbiedigen van mensenrechten, blijkt uit het luttele feit dat hij en zijn geestverwanten van EAJG, en geheel analoog aan het merendeel van Israel-haters, het nooit hebben over de monstrueuze moordpartijen door de volgelingen van de religie van de vrede.

De mensenrechtenproblematiek wordt door hen geheel op de Joden van Israël gefixeerd, hoewel het slachtofferaantal dat aan beide zijden gevallen is gedurende het ruim 65 jarige conflict over bestaan van Israël nog niet de helft is van het aantal in Syrië gevallen slachtoffers. Maar met slachtofferaantallen heeft de Israël-haat van Hamburger en zijn geestverwanten dan ook helemaal niets te maken.

Een onnuttige idioot van het genre Hamburger gelooft in Ein Volk, ein Reich, ein Führer, maar dan niet onder het bruine maar rode socialisme, en daar past natuurlijk geen Joodse natie bij.

Hoe hij dat met de 22 Arabische naties wil regelen, heeft hij nog niet laten weten, maar daar staan ze niet van blijdschap luchtsalvo’s te mitrailleren bij de gedachte aan Ein Volk, ein Reich, ein Führer onder leiding van een rode socialist. Marxisme en islam gaan traditioneel nu eenmaal niet door een en dezelfde poort, ook al doen de marxisten heel erg hun best moslims te paaien.

En dat deed EAJG dan ook met een paginabrede en door mediamiljonair en SP’er Harry de Winter gefinancierde advertentie in de Volkskrant om de islamkritiek van de PVV te criminaliseren:  Als Wilders hetzelfde over joden (en het Oude Testament) gezegd zou hebben als wat hij nu over moslims (en de Koran) uitkraamt, dan was hij allang afgeserveerd en veroordeeld wegens antisemitisme.

Dat EAJG niet alleen een sekte van Israël-haters is maar ook partijpolitiek op marxistische koers vaart, liet medevennoot van EAJG Evelien Gans in de Volkskrant weten naar aanleiding van een paar Prinsenvlaggen bij een Haagse PVV-demonstratie.  Zo schreef ze: Door PVV’ers gedragen Prinsenvlag symboliseert politiek van uitsluiting.

Dat er van haar hand nog geen bezorgd stuk in die krant verschenen is over de hakenkruisen en de ISIS-vlaggen die in diezelfde stad gedragen werden, doet misschien vermoeden dat het mens slechtziende is, maar valt veeleer te wijten aan de idealen die bij EAJG heersen.

Zou EAJG zijn zin krijgen, dan raakt Israël zo onverdedigbaar dat er weer 6 miljoen Joden afgeslacht dreigen te worden. In dat opzicht kun je EAJG  vergelijken met de Joodsche Raad die tijdens de Duitse Bezetting hand-en-spandiensten verleende aan de Nederlandse en Duitse Jodenjagers. Niet dat het de willige medewerkers een handje geholpen heeft, want uiteindelijk werden ook zij richting nazikampen afgevoerd. Jodenhaters maken nu eenmaal geen onderscheids des persoons.

En misschien was dat dan ook de reden dat Hamburger die op de Rotterdamse Israël-haatdag van 26 juli jl. in op de sprekerslijst stond, uiteindelijk het woord niet kreeg. Het is niet onwaarschijnlijk dat er gedacht werd dat voor zo’n meute van Jodehaters een Jood aan het woord wel eens een vonk in een kruitvat zou kunnen worden en dat dat dan weer het levendige bewijs zou zijn van het onzalige feit zou dat Jodenhaat geen onderscheid maakt.

Immers, de Jodin Edith Stein mocht dan karmelieter non geworden zijn, in Auschwitz werd ook voor haar geen uitzondering gemaakt.

 

 

 

juli 28, 2014

Een Rotterdamse zondag demonstreren tegen Israël

JihaatToegezonden door een voor mij oude bekende die ter plaatse deze filmimpressies maakte. Het viel uiteindelijk allemaal wel mee. Maar of de wereld er werkelijk beter van wordt met alle moorddadigheid in de islamitische wereld, waartegen deze demonstranten geen reden zagen ook te demonstreren, valt zeer te betwijfelen.

Deel I

Deel II

Deel III

Tags: , ,
juli 28, 2014

De Gazaan blijkt minder pro-Hamas dan de Europeaan

Hamas voerenDe Duitsers tijdens het interbellum stemden in 1932 met 33,1% op de NSDAP van Adolf Hitler en gingen geen vreugdevolle toekomst tegemoet. De NSDAP bezette 196 van de 584 zetels in de Rijksdag en de Duitsers zouden pas weer naar de stembus mogen nadat de NSDAP-leiders uit de Berlijnse bunkers gejaagd waren dan wel zelfmoord boven ophanging verkozen.

In 2006 bemachtigde Hamas bij de verkiezingen 76 van de 132 zetels. Vervolgens werden alle politieke opponenten uitgeroeid of Gaza uitgejaagd en er volgden jaren van onderdrukking, corruptie, uitbuiting en niet te vergeten, oorlogszucht richting Israël.

Wat je de NSDAP-leiding wel moet nageven is dat die in Duitsland verblijvend het Duitse volk opofferde voor een hoger ideaal. De leiding van Hamas zit hoog en droog veilig en niet tussen de puinhopen van Gaza tot de laatste snik oorlog te voeren.

Nu Monique van Hoogstraten in nota bene Trouw en toch aangetrokken voor haar onbesuisde Israël-haat, in Gaza voorzichtig informeert naar de meningen over Hamas, blijken die opvallend af te wijken van wat in linkse en islamitische kringen in Europa gangbaar is.

Het moet gezegd dat tijdens de Tweede Wereldoorlog in zowel Duitsland als in de bezette gebieden kritiek op de NSDAP een zekere dood betekende. In Gaza geldt voor kritiek op Hamas ongeveer een identieke mores. Bij kritiek grote kans op een standrechtelijke executie wegens spionage voor Israël.

Je kunt in de Knesset zonder dat je door een Nacht van de Lange Messen of  Nacht und Nebel geveld wordt, voor de opheffing van Israël pleiten. In Gaza kritiek op Hamas leveren is een fatale levenshouding die je makkelijk met de dood bekoopt.

Dat het Monique van Hoogstraten desondanks toch lukte enkele Gazanen te vinden die spijt hebben van hun stem op Hamas, mag enige bewondering oproepen, maar is wel te laat. Heel veel slachtoffers te laat, want van Hamas was immers bekend dat die voordat Gaza ingenomen had, nadat het door Ariel Sharon aan de Arabieren teruggegeven was, al heel veel wat moordpartijen op onschuldige burgers gepleegd had.

Je kon dus vermoeden dat het democratisch – dat zeggen linkse mensen er altijd graag bij – gekozen Hamas in Gaza, mits je maar niet stekeblind voor de historie van deze organisatie was, voor onnoemelijke ellende garant zou staan,

In werkelijkheid heeft een aanzienlijk hoger percentage Gazanen voor Hamas gestemd dan Duitsers voor de NSDAP. Of het naïviteit van de Gazanen was, of toch de ongebreidelde Jodenhaat van Hamas dat ze zo massaal in 2006 op de partij hebben gestemd, weet ik niet. Maurice de Hond gaat er niet even langs om er de mening te peilen.

Wat we wel weten is dat Hamas zich vanuit Europa, maar lees in linkse en islamitische kringen, op veel bijstand kan verheugen. Was op de nationaalsocialistische en fascistische naties na, een groot deel van Europa tegen de NSDAP en was dat uiteindelijk de oorzaak van de ineenstorting van het Derde Rijk, de sympathiebetuigingen die Hamas vanuit Europa ontvangt zal geen reden zijn het bijltje erbij neer te gooien. Het gaat Hamas zelfs voor de wind. Niet Hamas is de sigaar maar het Gazaanse volk en het democratische Israël, terwijl als bijvangst het Internationale antisemitisme ook flink veld wint.

Mochten de kiezers die Hamas aan de macht gebracht hebben daar op gehoopt hebben, dan hebben ze zeker hun zin gekregen. Dat ze nu in ongeveer in net zo’n een vreselijke ellende zitten als de Duitsers die in blind vertrouwen op de NSDAP stemden, zullen ze dan maar op de koop toe moeten nemen. Zolang in Gaza geen geslaagde Von Stauffenberg-aanslag op de Hamas-leiding plaatsvindt, zullen er nog veel slachtoffers in Gaza vallen. Maar zoals ik al schreef, zit de Hamas-leiding veilig en niet in een bunker in Gazastad te wachten op Israëlische tanks of een aanslag van een Gazaanse Von Stauffenberg.

In tegenstelling tot de geallieerden die in het laatste halfjaar van het Derde Rijk in de hoop op een snelle Duitse capitulatie grote Duitse steden in een vuurzee zetten, doet Israël het heel wat netter. Met alle militaire technologie waar Israël over kan beschikken is het een peulenschil van Gazastad een Dresden te maken. Maar zelfs dan zal Hamas niet capituleren want hun vrienden in Europa zullen steun en toeverlaat blijven van deze terroristen, ook al heeft de Gazaan zelf schoon genoeg van ze.

Nou, dat wordt nog wat als ISIS in Europa gaat huishouden.