Posts tagged ‘jihadisten’

augustus 14, 2014

Apartheid en demonstratievrijheid

ISIS komt ook langsAls vanavond Jozias van Aartsen de demonstratie van 20 september aanstaande gaat verhinderen, begrijp ik dat ten volle. En om geheel andere redenen, ben ik het met hem eens. Het is niet onwaarschijnlijk dat die redenen ook het werkelijke argument vormen die demonstratie te verhinderen.

Ook al zijn er sterke aanwijzingen dat die demonstratie vanuit de demonstranten zelf vreedzaam zal zijn, zal het effect ervan alles behalve vreedzaam zijn.

Nu kosten ongeregeldheden wegens de politiële inzet en de materiële schade die er uit voortvloeit de samenleving veel geld. Dat op zich is al een reden die te voorkomen waar dat redelijkerwijs mogelijk is.

Maar het gaat hier om een vreedzame demonstratie die om redenen van dreiging die er van ISIS-adapten uitgaat verhinderd gaat worden. Nu ben ik zelf geen liefhebber van demonstreren omdat het gevecht om het bezit van de straat nooit veel goeds opgeleverd heeft. Maar het gaat hier en nu om iets meer dan om de macht op straat. Het gaat om de vrijheid die wegens de dreiging van ISIS-adepten beknot wordt.

Jozias van Aartsen beseft dat niet alleen, maar weet ook dat wanneer op 20 september die demonstratie doorgang zou vinden het risico levensgroot is dat er zich tonelen gaan afspelen die in andere delen van Nederland de ogen bruusk zullen openen. Er zal mee aangetoond worden dat de straat al ingenomen is en dat dit de reden is de vrijheid van demonstratie eenzijdig te beknotten.

Als er brede stromen boze moslims met vlaggen van vreemde naties, ISIS en hakenkruisen door overwegend blanke buurten gaan, staan er langs de kant geen boze Joden of islamcritici met stenen te smijten. Een vreedzame demonstratie door een overwegend islamitische wijk is daarentegen wegens de dreiging van de zijde van ISIS-adepten een reden die te verhinderen.

De ISIS-adepten die in de Schilderswijk illegaal de legitieme demonstratie van ISIS-tegenstanders aan banden wisten te leggen, hebben hier hun overwinning op de vrijheid van meningsuiting behaald.

Het valt bovendien niet uit te sluiten dat extreemlinkse krachten likkebaardend (in die kringen is het dragen van een baard immers al net zo vanzelfsprekend als onder ISIS-adepten) naar een concordaat tegen het vermeende racisme smachtend, de Haagse jihadisten een handje komen helpen. Vreemde pacten hebben in de historie wel vaker tot verwondering geleid, zo herinneren ons nog van het Molotov-Ribbentroppact.

Met de beperking van het demonstratierecht kan Jozias van Aartsen dan wel proberen te verhinderen dat er zaken aan het licht komen die nog niet bij alle Nederlanders bekend zijn, maar daarmee komt tegelijk ook iets anders aan het licht. Namelijk, dat er kennelijk een apartheid ontstaan is over wie wel en niet mag demonstreren voor de lieve vrijheid.

Je kunt zoiets wel opschrijven in een column, maar bewijs maar eens dat het is zoals het is. Dus hier ongeveer ligt de werkelijke reden van Jozias van Aartsen de demonstratie van 20 september te verhinderen. Namelijk, het ontnuchterende feit dat de straat reeds opgeëist is.

Tenzij hij tot het inzicht komt dat niet moslims in Den Haag de dienst uitmaken maar Den Haag voor alle Hagenaars is en dus tot het besluit komt ondanks de dreiging van de aanstaande moordenaars van Syrië en Irak, het demonstratierecht ook hier toe te passen.

Misschien zouden de redelijke moslims, die toch graag beweren dat ze niet radiaal zijn, hier ook een duit in het zakje kunnen doen door bij de burgemeester er op aan te dringen dat het demonstratierecht voor iedereen geldt.

Maar de kans dat moslims zelf het bewijs zullen leveren dat ze zo gematigd zijn als ze zelf graag beweren te zijn, zal hier hoogstwaarschijnlijk achterwege blijven.

Dus…

juni 5, 2014

De wonderbaarlijke ommezwaai van Hans Wansink in de Volkskrant

VolkskrantOp 9 februari 2002 publiceerde de Volkskrant een geruchtmakend interview (hier in een reprise door de krant zelf) van het linkse duo Frank Poorthuis en Hans Wansink met Pim Fortuyn, waarin de goddelijke kale over Artikel 1 van de Grondwet in de val gelokt werd. Daags erop werd Jan Nagel, toen nog als partijchef van Leefbaar Nederland, stande pede bij het eveneens linkse Buitenhof geroepen om zich van Fortuyn te distantiëren. Nog diezelfde avond werd Fortuyn gezien de peilingen als succesvol lijsttrekker van Leefbaar Nederland, door zijn partij afgevoerd. Leefbaar Nederland ging ten onder, Fortuyn moest zo kort voor de verkiezingen in allerijl een nieuwe partij stichten en werd omringd door gespuis. Vervolgens kwam Volkert van der Graaf nog even langs, en missie geslaagd.

Vandaag schrijft de redacteur van de Volkskrant en denktanker van de PvdA Hans Wansink, die de ineenstorting van Fortuyn inluidde, een heel ander verhaal dan waartoe hij en zijn krant in 2002 en de vele jaren daarna in staat waren.

Zou Fortuyn toen geweten hebben hoe de situatie nu is, dan zou hij zeer waarschijnlijk heel wat minder bedachtzaam geweest zijn dan hij toen was. Het valt namelijk moeilijk te ontkennen dat Wilders in zijn islamkritiek verbaal een paar passen verder durft te gaan dan Fortuyn destijds. Islamkritiek bevond zich toen nog op één nachtje Hollands ijs en wie zich eraan waagde, dreigde subiet te verdrinken.

Met wat we nu over de gedragingen van de volgelingen van de profeet weten zou Fortuyn zich hoogstwaarschijnlijk kapot schrikken. Jihadi’s die vrijelijk heen-en-weer kunnen reizen en een menselijke tijdbom vormen tussen argeloze burgers. En wonder boven wonder, blijkt Wansink van de Volkskrant daar ruim 12 jaar na het interview met Fortuyn ook achter te zijn gekomen. En in plaats van achteraanlopen loopt hij nu voor de fanfare uit met De jacht op jihadi’s moet worden geïntensiveerd.

Wat toch ongeveer gezien moet worden als de schicht die de profeet Mohammed daar ergens in de woestijn gezien moet hebben, toen hij geroepen werd een monster te creëren dat tot in deze tijd kans ziet de wereld te terroriseren.

Had dan toch maar naar Fortuyn geluisterd, misschien had Wansink dan nu niet het gluiperige Antisemitisme is onder moslims (niet alleen radicale) wijdverbreid en op het benoemen daarvan rust vaak een taboe hoeven schrijven. Want was het niet juist Wansink en de zijnen die dat taboe aan politici en opiniemakers opdrongen en Nederland van een mondknevel voorzagen zodra er islamkritiek klonk?

De ommezwaai van Wansink valt wel te begrijpen. Na alles wat hij en zijn Volkskrant aangericht hebben, wil hij het niet op zijn geweten hebben als straks in Nederland vroegere beschermelingen van hem en zijn krant zich aan argeloze burgers vergrijpen. Alles wat over het onderwerp gezegd en geschreven is, staat namelijk voor eeuwig genoteerd, zodat het later voor de geschiedschrijvers weinig moeite zal kosten man en paard te noemen.

Men stelle zich zo’n historisch werk voor, met in de voetnoten de verwijzing naar de betrokkenheid van Wansink in het van brandstof voorzien van de boze volgelingen van de profeet. Daar moet Wansink slapeloze nachten over hebben, dus daarom én nog voor er weer in een Joods instituut gemitrailleerd wordt, nog gauw even de handjes in onschuld wassen.

Nou, zijn naam heeft hij in ieder geval mee, want in een freudiaanse vergissing zeg je makkelijk handwassing in plaats van Hans Wansink.

mei 28, 2014

De EU aan de roulette, Poetin aan het schaakbord

Gaz van PromNet nu Amerika de eigen landgenoten krachtig adviseert Libië in allerijl te verlaten, een topambtenaar van Frans Timmermans’ departement van Gemene Zaken in Riyad als een HEMA-rookworst over het handgeweven karpet rolt en Rena Netjes gewoon weer netjes thuis zit, moeten we ernstig gaan twijfelen over het verstandelijk vermogen van de Europese leiders, die inzake de komst van de Arabische lentes precies deden wat ze beter hadden kunnen nalaten. In Syrië, Egypte en nu weer in Libië, blijken de Westerse bemoeienissen zo goed gevallen te zijn dat westerlingen hun gezicht er maar beter niet kunnen laten zien.

Zoals ze het nog eens overdeden op het Maidanplein te Kiev, waren de Europese leiders in plaats van vrede brengende politiek te bedrijven, over de rode lopers richting casino gesjokt om daar wat jetons in de verkeerde vakjes te schuiven. En deze politieke hazard blijkt totaal verkeerd uit te zijn gevallen. Overal waar de Arabische lentes gelukkige gezichten zouden brengen is het nu nog erger dan het ervoor was. Terwijl Oekraïne dankzij de gokverslaafde Hans van Baalen en Guy Verhofstadt in een Joegoslavische burgeroorlog lijkt te vervallen, zijn de brandhaarden in het Midden-Oosten nog nauwelijks bij te benen.

Wordt eurosceptici nogal eens verweten dat ze wat de EU betreft spijkers op laag water zoeken, inzake het Europese handelen in de islamitische wereld kun je nu niet bepaald beweren dat ze er het feest van de vrijheid gebracht hebben, maar juist Europa naar de rand van een diep gapend ravijn geduwd hebben.

Europa wordt op dit moment geteisterd door heen-en-weerreizende “lentestrijders” en asielzoekers die juist voor die lentestrijd de hielen lichten. Ondertussen is in landen waar ze niet blij zijn met het Europese handelen inzake de Arabische lente, de stemming zodanig omgeslagen dat Poetin er mooi weer kan spelen. Hebben we het kostbare Gaz van Prom aan de Chinezen cadeau gedaan, Poetin blijkt niet voor roulette maar voor de denksport gekozen te hebben waarin de Russen bijna een eeuw domineren.

We kunnen niet beweren dat het verkeerd gokken van Europa een nieuw verschijnsel is, want toen in 1991 in Algerije het Front Islamique du Salut (FIS), zeg maar de Moslimbroeders van Algerije, de stembusstrijd bleek te kunnen winnen en het land in een Iran aan de Middellandse zee dreigde te vervallen, stond Europa op hoge poten naar de goddelijke democratie te verwijzen en het Algerijnse regime te verwijten dat ze de baarden niet de macht gunden.

Alsof Adolf Hitler en Hamas niet ook door democratische verkiezingen aan de macht gekomen waren, bleek Europa in democratisch opzicht opeens roomser dan de Paus te zijn.

Ja, dat zien we aan de totalitaire manier waarop de claustrofobische machthebbers van de EU zichzelf op het pluche schuiven en ondertussen de Europeanen meeslepen in conflicten die de hunne niet zijn.

De EU wordt geleid door een gokbende die met belastinggeld van de Europeaan aan het wiswassen geslagen is, maar al het geld aan het verliezen is aan het verkeerd interpreteren van het wereldtoneel.

Knielen voor de baarden van Riyad, die het woord democratie nog moeten uitvinden, een buidel geld voor de lieve somma van 150 miljoen in de genocidenindustrie van Soedan storten, en de Koninklijke Hansworst ondertussen als een economische jihadstrijder wereldreizen laten maken om de handelsbelangen in dubieuze naties te dienen, levert een wonderschone karikatuur op waar je als euroscepticus voor in je handen wrijft.

Leuker kunnen we het niet maken, makkelijker wel. Nou, bij deze dan.

 

april 24, 2014

Het jihadistisch reisbureau loopt als een trein

MoordvakantieOver de precieze aantallen doet onnozelaar en minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk nogal scheutig, maar vaststaat dat het afgelopen jaar meer dan honderd jihadisten richting Syrië vertrokken en meer dan dertig levend en wel in Nederland teruggekeerd zijn. Zwaar gefrustreerd omdat het in Syrië nogal tegen zat, en het in Nederland ook al niet lekker wil lopen. Een tijdje moordvakantie in Syrië houden, is ook niet bepaald bevorderlijk voor je carrière, gezinsvorming en huisje, boompje, beestje.

Terwijl de moreel altijd makkelijk te verontwaardigen rechtschapen politici nog slechts uit hun vredige slaap te wekken zijn met opwinding over de PVV, lopen er in Nederland dus meer dan dertig teruggekeerde frustranten met moordervaring rond. En omdat wegens het Verdrag van Schengen iedereen zonder moeite de grenzen van Europa kan oversteken, weten we in werkelijkheid helemaal niet hoeveel gefrustreerde islamitische jonkies een moordvakantie in Syrië hebben gehouden, of nog houden, of inmiddels gepland hebben, of nog zullen plannen. Het jihadistisch reisbureau geeft daar namelijk geen statistieken over.

Nu moet de eerste PVV’er met moordervaring nog gevonden worden, maar zijn de rechtschapen politici vooral bezig met het gevaar van de electorale aanhang van de PVV, in plaats van met de van hun moordvakantie teruggekeerde jihadisten.

Op de meer dan tien na die de moordvakantie onderbraken voor een bezoek aan de maagden, neemt het aantal teruggekeerde jihadisten ondertussen alleen maar toe. En tenzij die op een zekere dag besluiten een juwelier te beroven, lopen die in Nederland geen enkel risico op onnatuurlijke mortaliteit. Dat wil dus zeggen, dat het legertje zwaar gelovigen dat vindt dat je om de belangen van je godsdienst te behartigen mag moorden, tot in lengten van dagen rustig in Nederland kan zitten kniezen tot het moment van ontbranden aanbreekt.

Dat de AIVD – als het over aantallen gaat – het graag heeft over meer dan, zegt al dat er sprake is van nattevingerwerk. En dat is ook wel begrijpelijk, want het is ondoenlijk naast de dubbele paspoorthouders ook de illegalen zodanig in de gaten te houden, dat precieze aantallen op het bureaublad geschoven kunnen worden.

Terwijl het gevaar groeit als de buik van een zwangere ooi, zitten we dus rustig de tijd uit tot het moment van baren aanbreekt. Over hoeveel zwangere schapen het in werkelijkheid gaat, tasten we in een door een halve maan verlichte nacht met Plasterk als ingedutte schaapherder.

Gaan we nu maar weer over tot de orde van de dag, de PVV en het zwaar racistische Duindorp. Heeft iemand er al een rossige Scheveninger terug van een moordvakantie gezien?

 

Eerdere commentaren mijnerzijds over het jihadistisch reisbureau zijn hier terug te lezen:

https://filantropius.wordpress.com/2014/01/27/defaitisme-hand-in-hand-met-jihadisme/

https://filantropius.wordpress.com/2014/01/19/tuinvogeltelling-en-jihadisme/

https://filantropius.wordpress.com/2013/10/18/syrie-jihadisten-hebben-het-fijn-in-nederland/

http://www.vrijechroniqueurs.nl/jozias-van-aartsen-laat-jihadstrijders-ongemoeid/

 

 

 

 

april 5, 2014

Israël kiest voor zichzelf

IsraelHet meest gehate land op moedertje aarde is niet toevallig ook het land waaruit de meeste vluchtelingen hun biezen pakken, maar juist het land waar mensen naar toe vluchten. Zowel Joodse als niet-Joodse vluchtelingen zoeken Israël juist op in plaats er vandaan te vluchten. Statistieken aangedragen door de UNHCR, Vluchtelingenwerk Nederland en het CBS bevestigen dat Israël geen land is waaruit gevlucht wordt. Een land van waaruit geen vluchtelingenstroom vertrekt kun je naar menselijke maatstaven geen Frankenstein onder de naties noemen, maar een door de bevolking gewild land. Zelfs zo gewild, dat Israël zelf een vluchtelingenprobleem heeft met asielzoekers uit Afrika.

Waarom die in hun lange tocht bij het passeren van Arabische landen niet juist daar blijven hangen, is hoe onkoosjer dat ook moge klinken, de hamvraag, waarvan het antwoord duidelijk is: Arabische landen zijn zelf vluchtelingenveroorzakers, er heerst doorgaans een overstelpende armoede, zwarte Afrikanen worden er met minachtig bejegend, de landen zijn er in tegenstelling tot bijvoorbeeld Nederland zeer ongastvrij, en uitkeringsloketten voor asielzoekers zijn er in geen velden of wegen te bekennen.

Hoewel uit Israël geen vluchtelingenstroom vertrekt wordt dat land toch bovenaan de lijst van Frankensteinnaties geplaatst. Israëlische Arabieren, christenen en andere dan Joodse bevolkingsgroepen peinzen er niet over naar Arabische landen te emigreren. In geen ander land in het Midden-Oosten dan Israël, groeit het aantal christenen. In de Israël omringende landen verdwijnen christenen op grote schaal.

Gezien het toenemend antisemitisme in Europa, dat nu niet langer alleen op de clerus, extreemrechts en de archaïsch Europese antisemitische ressentimenten berust, maar nu ook door immigrantengroepen en linkse ideologen gemobiliseerd wordt, zal Israël in de toekomst wel (weer) eens in toenemende mate een vluchtoord voor Europese Joden kunnen worden.

Dat het NRC Handelsblad schrijft: Europese diplomaten: Israël blokkeert het vredesproces, past dan ook exact in het Europese raamwerk van toenemend belasteren van de Joden van Israël, die er weinig voor voelen een succesland in het ongeluk te storten waarin de gehele regio zich op dit moment bevindt. Dan mag de wereld van Joden verlangen dat die zich als lemmingen gedragen, de tijd dat Joden zich aan dat beeld conformeren is door de stichting van de Joodse staat achterhaald.

De krant schrijft: Om duurzame vrede te bereiken, moet Oost-Jeruzalem de hoofdstad worden van een toekomstige Palestijnse staat, en Israël bedreigt dit vooruitzicht. Dat schrijven de hoofden van alle Europese vertegenwoordigingen in Jeruzalem en Ramallah in een zeer kritisch en vertrouwelijk rapport dat in handen is van NRC Handelsblad.

Wat de krant er niet bij schrijft is dat de Arabieren die zich Palestijn noemen, ook nog eens willen dat 5 miljoen zogenaamde Palestijnse vluchtelingen door Israël opgenomen dienen te worden. Er circuleert hier en daar zelfs het getal 8 miljoen. Hoe het mogelijk is dat de circa 800.000 tijdens de stichting van de Joodse staat vertrokken of gevluchte Arabieren er ooit 5 of 8 miljoen konden worden, moet als een demografisch wonder uitgelegd worden. In de periode dat de Nederlandse bevolking inclusief de massa-immigratie van 9.629.000 in 1947 tot 16.615.000 in 2010 toenam, moeten die 800.000 Arabieren sedert 1947 zich slechts in bed opgehouden hebben om dit godsonmogelijke mirakel te verrichten. En dat voor een volk van wie sommige Israël-haters hardhop durven te beweren dat het door etnische zuiveringen en genocide bejegend wordt. Naast het mirakel van een verzes- of zelfs verachtvoudiging van de bevolking, ook nog eens ondanks etnische zuiveringen en genocide in aantal toe- in plaats van afnemen, is er dus sprake van een tweede mirakel.

Of Israël er echt mee zit dat de ganse wereld dat land de schuld van het mislukken van het vredesproces op de rug legt, valt te betwijfelen. Gezien het feit dat diezelfde ganse wereld met de handen in de zak toekijkt naar hoe Syriërs met steun van Nederlandse jihadisten elkaar op grote schaal afslachten, valt het te begrijpen dat Israël die bochel prefereert boven het naar de slachtbank van de historie afvoeren van de Israëlische multiculturele en -religieuze bevolking. Of zoals een juweliersvrouw onlangs op een cruciaal moment tijdens een wij of zij  besloot, toch maar verkoos niet zelf het slachtoffer te worden.

 

februari 8, 2014

Rob de Wijk ziet duisternis in zijn licht

HelderziendeRob de Wijk heeft soms van die heldere momenten die hij graag met anderen deelt. In de grafkrant Trouw van vandaag lijkt hij door zo’n moment bezocht te zijn. Nu even niet over de door hem zo gehate PVV en Israël, maar over de grote dreiging die er deze keer niet van Wilders en Netanyahu uitgaat, maar van de elkaar de moskee uitschietende moslims in het Midden-Oosten en de noordelijke delen van Afrika. En hij voelt een dreiging die hem aan de Koude Oorlog herinnert.

Nu is Rob iemand die pas nattigheid voelt als het water bij hem het zitvlak nadert. Dat anderen dan hij de dreiging al jaren geleden zagen aankomen, werd door hem en zijn geestverwanten van D66 fanatiek bestreden. Voor een ‘expert’ van zijn niveau erg laat om zo veel jaren na de genocide in Darfur er achter te komen dat koranlezers net zoals Mein Kampf-lezers nogal eens de neiging hebben de daad bij het woord te voegen.

In deze jonge eeuw is dat al zo vaak voorgekomen dat we inmiddels al ongeveer een half miljoen door koranlezers gemaakt slachtoffers kunnen bijschrijven. Het aantal vluchtelingen ligt in de miljoenen en vormt voor de stabiliteit in het westen een enorme dreiging. De vluchtelingen in het Midden-Oosten en de noordelijke delen van Afrika hebben namelijk sterk de neiging voor een eeuwigdurend verblijf in het westen te kiezen. En dat met medeneming van het boekwerk dat in het Midden-Oosten en de noordelijke delen van Afrika het leven bepaald niet opgevrolijkt heeft.

Dat Rob de angst en de nattigheid in de broek voelt over Al Qaida dat hij halsstarrig Al-Kaida noemt, valt wel te begrijpen. Helaas vergeet hij erbij te vermelden dat Al Qaida al een tijdje in Nederland opereert via de aangemonsterde jihadisten die in Haagse straten al met de zwarte vlag aan het vendelzwaaien waren en op de Syrische VMBO les krijgen in het ambacht van het moorden.

In plaats van daar kritische ademstoten bij Pauw & Witteman over te slaken, zat hij vooral de boodschapper Wilders op z’n Pechtoldiaans te tackelen en het vredige Israël zwart te maken.  Nogal vreemd, want zou niet Assad maar Netanyahu de scepter over Syrië zwaaien, dan zou het daar wel even anders uitgezien hebben dan als een soort Warschau in 1939.

Terwijl in het stukje Midden-Oosten dat Israël heet het leven bijna paradijselijk is, wordt even over de Golanghoogte alles wat beweegt over de kling gejaagd.

Daar Rob nog recent vond dat de ijverige Joden van dat land de grootste bedreiging voor de wereld waren, want nog op 29 november 2013 schreef hij in dezelfde grafkrant over de kritische houding van Israël jegens Iran: Eindelijk is er sprake van een zekere normalisatie van de betrekkingen tussen Iran en de Verenigde Staten en enig zicht op een bredere oplossing voor de problemen in het Midden-Oosten.

Jazeker, terwijl de slachtofferteller in Syrië al op 130.000 stond en Iran trouw meewerkt aan het verhogen van die slachtofferaantallen, zag Rob enig zicht op een bredere oplossing voor de problemen in het Midden-Oosten.

Wat er in die paar maanden in het hoofd van Rob plaatsgegrepen heeft hoeft ons echter niet voor raadselen te zetten. Rob mag dan expert zijn, maar waarin is mij tot nu toe niet duidelijk geworden.

Om er nog maar eens aan te herinneren, voorspelde hij toen Wilders zijn Fitna aan de man en vrouw bracht, wraakacties en een economische boycot door moslimlanden: Economische veiligheid wordt geschaad als aanslagen tegen Nederlandse bedrijven worden gepleegd of regeringen sancties tegen ons afkondigen – een Iraanse parlementariër heeft dat al geopperd.

Maar naar wat ik begrepen heb, heeft Soedan zelfs de 150 miljoen beloning voor de genocide in Darfur niet geweigerd. Het Nederlandse belastinggeld dat naar Hamas en de Palestijnse Autoriteit gaat is evenmin teruggestort.

Rob mag dan zo nu en dan duisternis in zijn licht zien, zo’n groot licht is hij zelf dus ook.

januari 25, 2014

PvdA-er Rabin Baldewsingh wil dat de PVV zich voor 99 procent opheft

iedereen-telt-meeGeboren in Suriname en na op zijn dertiende in Nederland aangeland te zijn, wist Rabin Baldewsingh zich via subsidiekanalen de hoogte in te werken en met dank aan de positieve discriminatie van de PvdA, de baas van Den Haag te worden. Nou baas, dat mogen ze hopen bij de PvdA, want erg florissant zijn de vooruitzichten voor de PvdA bij de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen niet. Dat kan Rabin Baldewsingh echter niet verhinderen na door positieve discriminatie de PvdA-lijstrekker in Den Haag te zijn geworden, negatieve discriminatie jegens de PVV te plegen:  De PVV moet 99 procent van het huidige programma verscheuren voordat wij überhaupt denken aan samenwerken met die partij.

Een soort Desi Bouterse in spe lijkt hier aan het woord, die eventjes een groot deel van de Haagse kiezers monddood maakt door van de PVV te eisen dat die nog maar 1 procent van haar verkiezingsprogramma intact laat. Uiteraard met 99 procent van het partijprogramma van de PvdA. Zo hoog van de toren blazen smeekt om een diepe val.

Of Rabin Baldewsingh zich ook zorgen maakt over de ronduit racistische toon van zijn partijgenoot en wethouder Marnix Norder, die meer smerigheid over de Oost-Europeanen uit zijn pen heeft laten vloeien dan alle PVV’ers bij elkaar, is niet duidelijk.

En of Rabin Baldewsingh misschien meer empathie koestert jegens de stroom van Haagse jihadisten, die met hulp van het sociale steunloket tussen Den Haag  en Moordistan heen- en weerreizen, dan met de uit hun oude wijken weggewerkte PVV-kiezers, heeft de carrièremaker ook nog niet laten weten.

Het moge duidelijk zijn dat Rabin Baldewsingh eist dat de PVV zich voor 99 procent opheft om aan het “democratische” proces mee te mogen doen. Daarop is maar 1 procent kans, want een partij die zich waarschijnlijk in Den Haag op een verkiezingswinst kan verheugen, zal zich niet voor paal laten zetten door een partij die waarschijnlijk na een verkiezingsnederlaag de lijsttrekker een roos met doornen in de hand zal drukken.

Dat het van de PvdA de opzet is de oude vertrouwde proletarische aanhang in te ruilen voor die van de overzeese gebiedsdelen en de Oriënt, zal waarschijnlijk het beoogde doel zijn. Na Rotterdam zal Den Haag dus ook ingelijfd worden in de bananenmonarchie Cliëntistan.

De kans dat Rabin Baldewsingh onderkoning van Cliëntistan zal worden lijkt gezien de peilingen echter niet erg groot. Daarom de vraag hoeveel procent van het verkiezingsprogramma van de PvdA verscheurd moet worden om aan het college van B&W mee te mogen doen.

Nou, dat wachten dan maar met een gerust hart af.

januari 19, 2014

Tuinvogeltelling en jihadisme

TuinvogeltellingTerwijl de Franse president François Hollande zonder omhaal over de heen- en weerreizende jihadisten van een rekruteringsgolf spreekt, houdt Nederlands links zich nog steeds muisstil over deze groeiende zweer waarvan het etter tegenwoordig ook over de Haagse straten vloeit.

In Frankrijk blijken nu zelfs twee vijftienjarigen zich bij de orde van de zwarte vlag aangesloten te hebben en zijn zich waarschijnlijk in Syrië al aan het bekwamen in het moorden. Met de gedachte, dat je er niet jong genoeg mee beginnen kan, hebben zij zich aangemonsterd bij het leger van monsters. Hoe en in welke staat zij straks weer naar Frankrijk terugkeren, is slechts raden. Maar de Franse socialisten maken zich daarover kennelijk heel wat bezorgder dan hun Nederlandse collegae.

Wat is dat toch met dat Nederlandse links, dat de islam en de moslims maar blijft paaien, terwijl links in sommige andere landen wel de moed heeft de religie van de vrede de oren te wassen.

Zo waren de Belgische en Franse socialisten wél te vinden voor het verbod van de mensontluisterende boerka. Voor degene die er nog nooit eentje gezien heeft, schuifelende doeken van waaruit ongezien argeloze burgers bespied kunnen worden.

Over de grens blijken jihadisten die van hun retourtje gebruikmaken, wel aangepakt te kunnen worden. Hier houden zelfs VVD’ ers zich gedeisd over de stinkende wond die een zware dreiging vormt voor de veiligheid van Nederland en het vrije Westen.

Het Nederlandse jihadisme blijkt geleidelijk met de mantel der gewenning toegedekt te worden. Het heeft nauwelijks nieuwswaarde in het land waar je constant VARA-gelieerde reclameboodschappen over de volstrekt nutteloze tuinvogeltelling op je af hoort komen, maar geen mens precies weet hoeveel jihadisten met een Nederlands paspoort bereid zijn een Kalashnikov tegen hun bezwete oksel te drukken.

Straks weten we precies hoeveel koolmezen dit weekend aan een pindazakje hebben gehangen, maar zakken wie weet hoeveel bontkraagjes richting Syrië af, om na gedane arbeid in Nederland een tikkende tijdbom te vormen. Het werkt ongeveer als een soa: het infecteert elkaar en gaat vervolgens vreselijk etteren. Maar Nederlands links telt liever koolmezen aan een pindazakje dan jihadisten.

Bang voor het eigen geweten? Of vinden ze het geweldig dat de jihadisten net als zijzelf van die fijne Israël-haters zijn? Of is het de angst voor het moslimelectoraat? Of het omgekeerde racisme, dat gebiedt nooit iets negatiefs over de gekleurde medemens te zeggen? Of is de linkse prismakijker te bewasemd door het observeren van de zoveelste pinda knabbelende koolmees?

Nou, voer voor psychologen dan maar?

januari 1, 2014

De slapeloze nachten van TINKEBELL

Op zwartBerg u voor de zich kunstenaar noemende filosofen, want ze bezorgen u slapeloze nachten. Zo ook de zelfbenoemde moraalfilosofe en non-artistieke rommelkunstenares TINKEBELL. Die ligt wakker van de ellende in Syrië en de massa weggegooid voedsel. De arme slachtoffers van Syrië bedenkt ze daarom op een warm en veilig bed in Nederland. Om te beginnen met z’n tienduizend tegelijk. Niet dat ze ooit gemopperd heeft over Nederlandse jihadisten die een retourtje Syrië aanschaffen om die slachtoffers daar te veroorzaken.

De burgeroorlog in Syrië is er een tussen de volgelingen van de religie van de Vrede. Het idee dat de trouwe lezers van het ‘menslievende’ werk Koran zich dan ook maar over de eigen slachtoffers moeten ontfermen, komt niet in het verwelkte brein van TINKEBELL tot wasdom. Zij maken de slachtoffers, wij moeten het opruimwerk verrichten.

De mogelijkheid dat onder die 10.000 gepardonneerden niet alleen slachtoffers maar ook daders zitten, komt in de maalstroom van gedachten bij de brave TINKEBELL niet voor. En of uit die 10.000 later niet ook een nieuwe lichting jihadstrijders tevoorschijn treedt, zal haar ook een in de asbak gesmeten worst wezen. Als haar geweten maar rein voelt en zij trouw haar subsidie kan opstrijken, zit de wereld weer prima in elkaar. Voor haar, wel te verstaan.

Toen zij en haar medelinkse gewetenworstelaars eindelijk de kans kregen hun slapeloze nachten in concrete daden om te zetten, bleken ze massaal bij de bedelactie Help slachtoffers Syrië hun beurs gesloten te houden.

Het sterkt het beeld dat de linkse gewetenworstelaars graag anderen tot menslievendheid dwingen, maar denken dat ze er zelf met een grote bek van af zijn.

In de krant waar TINKEBELL haar geweten sust werd nog dit jaar zwaar geklaagd over het weinige geld dat er voor de slachtoffers van de Syrische burgeroorlog opgehaald werd. Ik schreef er toen over:

Het “geringe” bedrag dat de actie ‘Help slachtoffers Syrië’ opleverde laat echter nog iets anders zien. Bij de laatste verkiezingen stemden 4.300.000 kiezers op een linkse partij: PvdA/SP/D66/GroenLinks/ Partij voor de Dieren.

Je mag van de veronderstelling uitgaan dat zij met hun politieke keuze in het stemhokje blijk willen geven compassie met de lijdende mens te hebben. Er even van uitgaande dat linkse mensen gelijk hebben in hun opvatting dat rechtse mensen weinig compassie hebben met de lijdende mens, heeft de linkse kiezer gemiddeld € 1,12 voor de actie overgehad.

Zijn er toch niet-linkse kiezers geweest die wel een bijdrage gedaan hebben, dan blijkt de compassie van de linkse kiezers met de lijdende mens nog geringer te zijn. Waarmee maar gezegd, dat links stemmen altijd weer iets goedkoper is dan je aan linkse maatstaven conformeren. Het is immers voordeliger met morele chantage van de ander geld af te troggelen, dan zelf de weldoener te spelen.

Dat TINKEBELL niet kan slapen van de bergen voedsel die in de asbak verdwijnen, kan ik echter delen met haar. Nog staan scherp op mijn netvlies geprint de journaalbeelden van voedselbanktypen die zonder blikken of blozen zeiden voor honderden euro’s vuurwerk aan te schaffen. Afgezien van het illegale vuurwerk, blijkt er afgelopen nacht voor 67 miljoen euro vuurwerk afgestoken te zijn.

Een van de verworvenheden van het socialisme is dat niet alleen rijken het recht op verspilling hebben, maar gans het volk dat recht toekomt. De armoede van nu is dan ook een andere dan die van toen. Naar de maatstaven van de armoede van nu gerekend was ik als kind straatarm. Er ging geen korstje bood de asbak in. Om een lange litanie van luxe verworvenheden hier te vermijden, wil ik volstaan met dat de enige luxe het staatskastje van de PTT was waaruit vier radiozenders klonken.

Als ieder fatsoenlijk mens erger ik mij daarom aan verspilling. Overtollig voedsel in de asbak smijten of voor 67 miljoen euro vuurwerk tot pulp afschieten, ervaar ik net als kunstsubsidie als verspilling. Er is voor mij geen ethisch verschil tussen voedselverspilling en het uit gemeenschapskosten oprichten van een kunstdrol of het museaal besmeren van een vloer met pindakaas.

En misschien had TINKEBELL haar geweten ook moeten raadplegen over de 150 miljoen euro voor het genocideregime van Soedan. Dat blijkt nog steeds vuurwerk af te steken tussen de arme negers van Darfur.

En om dit copieuze diner TINKEBELL met een dessert af te ronden deze chocolademousse van haar vlijtige handje: In de komende decennia zullen steeds meer grondstoffen opraken waardoor voedsel duurder wordt.

Nee, voedsel wordt schaarser en dus duurder omdat dankzij gewetenworstelaars er steeds minder mensen bereid zijn het te produceren. Straks resten ons nog slechts de kunstige kattentasjes van TINKEBELL.

Eet smakelijk.

december 20, 2013

Wilders en de walgelijke en kwetsende sticker

StickerOf het enig nut dient kun je je afvragen, maar de islamsticker van Wilders heeft in ieder geval nog eens herbevestigd hoe de stemming in de Nederlandse politiek er ongeveer bijligt. De politiek, die net nog 150 miljoen doneerde aan het regime dat de enige echte genocide van deze jonge eeuw organiseerde, en heen- en weer reizende jihadisten ongemoeid laat, is laaiend over Wilders’ trap in het kruis van de islam.

En nog voordat de moslims er zelf boos over zijn, roept de politieke goegemeente er schande van. En meteen dringen herinneringen zich op aan de in Nederland zwaarder dan in de islamitische landen bekritiseerde film Fitna.

Toen was het Balkenende die de islamitische wereld met megafoon toeriep dat zijn landgenoot Wilders gemene dingen over de islam zei. En dat ondanks het feit dat Wilders gewoon journaalbeelden had gekopieerd.

Natuurlijk is de eerste opzet van Wilders met de sticker zijn herbevestiging dat hij in Nederland de enige echte parlementaire criticus van de islam is, tegenover al het pamperen, zalven en koesteren van deze religie van de vrede.

Dat imams de afgelopen tien jaar in hun pleisterplaatsen haat tegen hun gastheren predikten, werd echter met de mantel der naastenliefde omgeven.

De wegens zijn fundamentalisme in Marokko op non-actief gezette imam Khalil El Moumni, kon in Nederland vrijelijk zijn gangetje gaan met zijn haatpreken. In 2002 werd hij vrijgesproken omdat hij vanuit zijn geloof sprak, toen hij over homoseksuelen uitriep als de ziekte van de homoseksualiteit zich verspreidt, iedereen besmet kan raken…. Daar zijn wij bang voor … Wie maken nog kinderen als mannen onderling trouwen en vrouwen ook?

Nadat die andere haatpreker Sheikh Fawaz Jneid uitgeroepen had O God, bezorg Van Gogh een ziekte die door alle bewoners van de aarde niet kan worden genezen. Hij zou daardoor tevergeefs naar de dood verlangen en treft het niet, En: O God, verblind het zicht van Ayaan Hirsi Ali zoals u haar hart hebt verblind, O God verblind haar zicht, O God bezorg haar hersenen een kanker. O God, bezorg haar een tongkanker, viel dat onder een identieke bescherming, en kon de man rustig doorgaan met zijn haatpreken, totdat moslims zelf genoeg van hem kregen en hem de moskee uittrapten.

Op dit moment laten de politici die boos over de sticker van Wilders zijn, toe dat gematigde moslims door jihadisten bedreigd worden. Ondertussen is het “toeristenverkeer” tussen Nederland en Syrië zonder enige belemmering in volle gang.

Dit alles leidt tot het oordeel dat Nederlandse politici roomser zijn dan de paus, islamitischer dan Mekka, maar vooral meer hypocrisie aan de dag leggen dan de farizeeërs van weleer.

De sticker van Wilders is zeker een provocatie. Wilders is een provocatieve politicus. Maar na al die jaren van politieke provocatie door onze landsbestuurders, kun je ook stellen dat zich een voedingsbodem ontwikkeld heeft voor politici als Janmaat, Fortuyn en Wilders. Provocatieve politici die door de reguliere politiek meer gehaat werden en worden dan de islamitische haatpredikers.

Alleen al daarom kun je de over de sticker boze politici, provocateurs noemen die met een dik ander volk eerst het spiegelbeeld vormen voor politici als Janmaat, Fortuyn en Wilders. Met dat verschil, dat de drie politici zich nimmer schuldig gemaakt hebben aan moord en doodslag, terwijl de over Wilders boze politici vele keren Nederlandse militairen in andermans land ingezet hebben tegen moslims. Wat anders hadden we in Irak, Afghanistan, Libië, en nu ook weer in Mali, te zoeken?