Posts tagged ‘Kairosdocument’

februari 24, 2014

Rena Netjes, de islamliefde en de Israël-haat

RenaHet loopt tegen het einde van het jaar 2009 als er dit staat te gebeuren: Dinsdag bieden Palestijnse christelijke theologen in de Domkerk in Utrecht aan kerkleiders een document aan waarin zij christenen wereldwijd oproepen de „bezettingspolitiek” van Israël als zonde te bestempelen en een economische boycot tegen dit land in te stellen. Het document, getiteld ”Uur van de waarheid: Een woord van geloof, hoop en liefde uit het hart van het Palestijnse lijden”, wordt aangeboden onder verantwoordelijkheid van ICCO, Pax Christ/IKV, Vrienden van Sabeel, Keerpunt en Kerk in Actie. (Bron: Reformatorisch Dagblad).

Het blijkt de zoveelste poging te zijn Israël te brandmerken, en deze keer vanuit Arabische/christelijke gelederen. Nergens in het Midden-Oosten hebben christenen zo weinig te vrezen als in Israël, nergens anders groeit het aantal christenen als juist in dat zo gehate land.

Dus de tijd was rijp voor het zogenoemde Kairosdocument, dat de wereld moest klaarmaken voor de degradatie tot pariastaat van het enige land dat door Joden geregeerd wordt.

Voor de Nederlanders die geen Arabisch lezende migranten of arabisten zijn, was er echter een probleem met dit Kairosdocument. Dus werd naarstig gezocht naar iemand die dat vertaalklusje wel even wilde klaren. Alleen deed zich daarbij een nieuw probleem voor. De vertaling bleek ten opzichte van het oorspronkelijke document een hinderlijke discrepantie te bevatten. Het bleek in de Nederlandse vertaling opeens aangedikt te zijn, en zelfs in die mate dat ook het Israël-vijandige dagblad Trouw er over viel, en ja, zelfs IKV Pax Christi toch maar liever de Engelse vertaling boven de Nederlandse versie verkoos.

Terwijl er in 2009 in de Arabisch/islamitische wereld volop aan de religieuze zuiveringen van christenen gedaan werd, besloten de gewezen CDA’er Rena Netjes samen met de Israël-hatende Sabeelganger Meindert Dijkstra het Kairosdocument te vertalen, zodat onder de Nederlandse christenheid de Israël-haat weer een stapje verder opgeschroefd kon worden.

Niet dat de vertaling door de ganse Nederlandse christenheid gewaardeerd werd. Die en andere kritische lezers kregen er al gauw lucht van dat er tussen het oorspronkelijke document en de Nederlandse vertaling nogal wat vieze lucht verborgen ging.

Het vreemde van dit alles is dat Rena Netjes door vrijwel de gehele Nederlandse pers als een uit Egypte gevluchte journaliste, met alle egards bejegend wordt, maar het er kennelijk zeer ontbreekt aan pogingen tot waarheidsvinding.

Ten eerste al vanwege het feit dat Rena Netjes van activist opeens tot Journalist gepromoveerd werd. En de status van journalist staat zo’n beetje gelijk als een pauselijke heiligverklaring. Niet dat de minstens zo befaamde arabist en publicist Hans Janssen die status ook toebedeeld kreeg. Want om in het kerkgenootschap van journaille opgenomen te worden heeft het wel de voorkeur dat je aan twee essentiële voorwaarden voldoet. Je moet bereid zijn de islam een veer in het achterwerk te steken en… Israël-hater zijn.  En aan die twee voorwaarden voldoet Rena Netjes dus in alle opzichten.

Dat het Rena Netje in het CDA niet lukte haar pro-islamitisch en anti-Israël activisme tot wasdom te brengen legt ze echter iets anders uit in het kritiekloze interview in de The PostOnline, waar de vragensteller kennelijk even de historie over het hoofd ziet:

“Wordt het geen tijd om het CDA weer een beetje wakker te schudden? Je was ooit deeltijd-raadslid in Amsterdam?

’Ja, maar ik ben geen lid meer.’

Want?

’Joh, dat lijken wel PVV-ers geworden die CDA’ers in Amsterdam. De manier waarop ze over de Islam praten… Ik wilde de naam van mijn partner misschien aannemen en toen zeiden ze: ’Dat is misschien niet zo handig.’ Toen ze met de PVV gingen samenwerken heb ik opgezegd, net als éénderde van de achterban.’

Wat er aan die verklaring schort? Nou dit: toen Rena Netjes zich bij het CDA meldde had die partij al in het kabinet Balkenende I geregeerd met de zeer islamkritische LPF van de kort daarvoor vermoorde Pim Fortuyn. Dat het CDA niet de ideale kweekvijver voor haar activisme was, kon ze dus al weten ver voordat Geert Wilders zijn PVV opstartte. Haar activisme werd dan ook einde verhaal voor haar politieke loopbaan in het CDA en het begin van haar loopbaan als “journalist”.

Nu maar wachten op het moment dat Rena Netjes zich gevrijwaard van het CDA de achternaam van haar man gaat dragen. Misschien dat ze bij ons journaille dan ook eens gaan snuffelen in de handel en wandel van meneer Netjes.