Posts tagged ‘koran’

augustus 25, 2014

Buurtvaderen tegen het jihadisme

jihaddemo-Den-HaagHier in het ochtendnevelige en vreedzame coulisselandschap van mijn woonoord kon ik mijn ogen niet geloven. Het kabinet zet “martiale” plannen in om het jihadisme te bestrijden. Wie mocht vermoeden dat alles op alles gezet zou worden de strijd tegen IS en consorten aan te gaan, komt echter bedrogen uit. Dit kabinet, waarvan ik op deze plaats ooit opmerkte dat het achteruit regeert, stevent nog sneller dan in mijn meest gruwelijke nachtmerries richting vroege middeleeuwen. Het jihadisme gaat namelijk bestreden worden door islamitische hotemetoten op wie het kabinet in heilige overtuiging andermans kapitaal inzet.

Jazeker, de haatimams worden aangepakt. Nou zeg, ik schreef 10 jaar geleden al dat dat noodzakelijk was, maar toen was de stemming nog dat geloofsvrijheid belangrijker was dan het beschermen van vrouwen, homo’s, Joden en ongelovigen tegen deze Max Blokzijl’s van de islam. Kritiek op deze imams was slechts islamofobe retoriek en dus racisme.

Maar daar dan het kabinet met het panacee tegen het jihadisme: buurtvaderen tegen ISIS. Nu is er op deze plek al aan herinnerd dat het Buurtvaderen toch echt op een echec uitgelopen is, want het is sedert de stichting alsmaar verder de verkeerde kant opgegaan, getuige de Nederlandse jihadisten die ondanks een nette Nederlandse schoolopleiding de meest gruwelijke moordpartijen aanrichten. Want laten we eerlijk zijn, op VMBO-scholen wordt toch echt niet in het afhakken of afsnijden van hoofden onderwezen.

Goed “Het kabinet wil haatzaaien door imams tegengaan en sleutelfiguren in de moslimwereld inzetten om te voorkomen dat jongeren radicaliseren.” (Bron: Volkskrant)

Maar dan toch de vraag, wie zijn dat dan die sleutelfiguren? De moslimshotemetoten waar naïeve Nederlandse regeerders hun kaarten op inzetten, maar die wat niet onwaarschijnlijk is, wellicht in de onderste lade een dubbele agenda hebben liggen? De koran bijvoorbeeld, wat toch geen voorbeeld is van menslievendheid.

De plannen van het kabinet zijn dus zoiets als “de kat op het spek binden”, maar ja, dat is van het varken. Dan maar liever de parallel dat de premier richting bezettingstijd, Mr. D.J. de Geer, zou hebben besloten NSB’ers in te zetten tegen het nationaalsocialisme. Wat niet helemaal een onterechte vergelijking is, want deze premier vloog tijdens de bezetting van Lissabon naar het bezette Nederland om vuile zaken te doen met het Derde Rijk.

Ja, vuile zaken doen met de islam om erger te voorkomen. En niet helemaal vrij van racisme, want wat mankeert er toch aan blanke sleutelfiguren tegen het jihadisme?

Nou, dat zal ik u haarfijn uitleggen. De afkeer binnen de islam voor de blanke mens is zo onmetelijk groot dat het een steekvlam in de islamitische kerosine zou zijn als het kabinet verstandige blanke mensen zou inzetten tegen het jihadisme. Zo ver is het dus al gekomen, de islamitische staat in de staat.

Nou, nu maar weer fijn genieten van het pastorale landschap van de Achterhoek.

mei 20, 2014

Tiest Sondaal probeert zijn baantje in Saoedi-Arabië te redden

Tiest SondaalIn de jaren richting Derde Rijk maakten ze ook een naïeve omweg om critici van het opkomende nationaalsocialisme en fascisme met de nek aan te kijken. En nadat dat Rijk er eenmaal was en het schenden van mensenrechten er tot de nationale cultuur uitgegroeid was, waren ze nog steeds niet bij zinnen, zoals de jonge Joop den Uyl, die er zelfs na de Kristallnacht nog uit studeren ging.

Nu heb je ze nog steeds, de lui die dictaturen die in een totalitaire uitzichtloosheid zuchten bijstaan met hun nijvere arbeid. Zoals Tiest Sondaal, die zijn miezerige baantje bij de King Fahd University in Dhahran heel erg veel belangrijker vindt dan het ontnuchterende feit dat hij daarmee een theocratisch feodale dictatuur moreel steunt. Met zijn Wilders zet mijn werkvisum in Saoedi-Arabië op het spel, wil hij om zijn baantje te redden, de vrijheid van meningsuiting in Nederland beknotten

We herinneren ons nog goed dat de SGP door de vooral linkse verdedigers van de islam het vuur aan de schenen gelegd werd vanwege het feit die partij geen vrouwen op het pluche toestond. In Saoedi-Arabië mogen vrouwen zelfs niet het autostuur beroeren. Over alle andere onvrijheden in dat land, verwijs ik dan maar naar de andere critici van dat land, hier, hier en hier.

Maar Tiest Sondaal gaat nog iets verder dan zijn miezerige baantje in een feodaal theocratische dictatuur en een opmonterend stukje tekst over dat land en geeft hij tegelijk de boodschapper een paar flinke trappen in de rug: Het bestempelen van de islam als ideologie en de koran als gif heeft geen enkel ander doel dan te choqueren en beledigen.

Is dat zo? Is de koran gezien de inhoud en het wereldwijd naleven van die inhoud dan geen cyaankali voor de vele niet-moslims die er slachtoffer van zijn? Heeft de islam dan geen vele miljoenen slachtoffers na de Tweede Wereldoorlog gemaakt? Alleen al in deze jonge eeuw schuiven we al weer richting een miljoen. En ik herinner er nog maar even aan dat de Arabische Liga, met het dieptreurige regime van Ryad voorop, vooral niet wilde dat de genocide op de negers van Darfur gestopt zou worden.

Veel erger dan het benoemen van de giftigheid van de koran is het er zelf beter van worden. Tiest Sondaal is er zo eentje die geen fatsoenlijke baan in een fatsoenlijk land kon vinden en dus een smerig regime naar de mond moet praten om zijn baantje in dat land te behouden.

Nog smeriger is het dat Tiest Sondaal er de Nederlandse reputatie bijsleept: De geplande boycot van Nederlandse bedrijven door de Saoedische overheid maakt duidelijk dat de uitspraken van Wilders zowel de Nederlandse reputatie als de economische belangen ondermijnen.

Hoe kan de Nederlandse reputatie tegenover een smerige theocratische feodale dictatuur, die vele andere smerige dictaturen overeind helpt te houden, schaden? Het is juist beschamend dat een minister van Buitenlandse Zaken in allerijl naar Riyad moet afreizen en op zijn knieën moet smeken om vooral de SRV-man niet af te zeggen.

Nu is het land dat Tiest Sondaal een miezerig baantje geeft bepaald niet in staat zichzelf te beredderen. Afgezien van wat westerlingen er uit de grond halen, weet het land nauwelijks iets te produceren waarmee het zich in leven kan houden. Zonder de olie, die op een dag de laatste druppel geeft, stelt het land helemaal niets voor. Het land is voor alle aangename dingen des levens totaal afhankelijk van wat de wereld er brengt.

Tiest Sondaal brengt er ook iets. Dankzij steunverleners als hij kan het land er nog eeuwen over doen voordat iedereen zonder onthoofd te worden de islam als ideologie en gif mag bestempelen. Een vrijheid die Wilders nog vergund is, zolang typen als Tiest Sondaal hem dat niet verhinderen.

Of Tiest Sondaal met zijn stuk tekst in de Volkskrant zijn baantje weet te behouden is niet bekend. Maar het zou beter zijn als Frans Timmermans naar Riyad ging om te vertellen dat de baarden daar niet zo’n grote bek moeten opzetten tegen de Nederlandse vrijheid van meningsuiting.

 

 

januari 5, 2014

Heinrich Heine en de boekverbranders

HeineDe trouwe lezers van de Koran doen verrekt veel moeite de trouwe lezers van Mijn Kampf te kopiëren. Maar het kan natuurlijk ook andersom zijn, want Hitler gold bepaald niet als islamofoob, getuige het vriendelijk accepteren van een islamitische SS en de gemeenschappelijke Jodenhaat. Of de nationaalsocialisten het boek verbranden van de islam, of de islam het van de nationaalsocialisten overgenomen heeft, weet ik eerlijk gezegd niet. Maar ooit zou de grote Duitse literator Heinrich Heine gezegd te hebben Wo man Bücher verbrennt, verbrennt man auch am Ende Menschen. Het werd als citaat gretig gebruikt als profetie tegen het verderfelijke nationaalsocialisme. Heinrich Heine kreeg zijn gelijk in de crematoria van de afwerkindustrieën van de Shoah.

Inmiddels heeft het boek verbranden een nieuw dieptepunt bereikt met: In Tripoli, in Libanon, is tweederde van een 80.000 exemplaren tellende, historische boeken- en manuscriptencollectie in rook opgegaan. De aanleiding zou een beledigend anti-islampamflet geweest zijn dat in een van de boeken verborgen zat. (Het Laatste Nieuws)

Terwijl onze nationale boekverbrander Mohamed Rabbae de linkse publiekslieveling was en is, waren fanatieke moslims volop bezig in kunsthistorisch opzicht waardevol geachte bouwwerken met de grond gelijk te maken om de herinneringen aan oudere culturen dan de islam weg te zuiveren.  Hier en hier nog eens na te lezen.

Recentelijk laaide het tumult rond Wilders’ film Fitna weer, op, toen bleek dat de bedenker van de film aanvankelijk kwade plannen zou hebben gehad met een exemplaar van de Koran, die hij volgens de spijtoptant Hero Brinkman zou hebben willen verbranden.

Niet dat dat ook daadwerkelijk gebeurde. Maar stel dat de schicht uit Venlo in Fitna niet het telefoonboek maar de Koran tot doelwit gekozen zou hebben, dan zouden de rapen gaar geweest zijn.

Deze onevenredige neiging tot gekrenktheid is niet specifiek voor de islam. Je treft het overal aan waar religie en ideologie de fijne details van de vrijheid van meningsuiting niet accepteren. Daar groeien de tenen uit de sandalen en werkt de grote teen als antenne voor het opvangen van voor de eigen gezindte kwetsende signalen.

In de tweede helft van de twintigste eeuw waren sommige christenen er ook nog mee behept, zo herinneren we ons de grote beroering over de sketch Beeldreligie uit Zo is het toevallig ook nog eens een keer, en de gang naar de rechter van mannenbroeder Ir. C.N. van Dis, wegens de ezelmetafoor van Gerard Reve. Maar er werden geen historische bouwwerken met de grond gelijk gemaakt, geen boeken en zeker geen mensen verbrand. Dat had deze religie gelukkig al een paar eeuwen achter zich weten te laten.

Voor dergelijke gepassioneerdheid moet je tegenwoordig vooral bij de lezers van de Koran zijn. Daar kan een uitspraak, een cartoon, een pamflet, een boek, een film of een sticker tot grote uitbarstingen leiden.

Alleen is het zo raar dat de beroemde uitspraak van Heinrich Heine niet meer tevoorschijn gehaald wordt door de degenen die er het meest gewichtig mee deden toen het nationaalsocialisme ermee gebrandmerkt moest worden. Het verbranden van boeken, en dus later mensen, blijkt in die kringen niet meer zo veracht te worden nu de daders van een andere dan een blanke herkomst blijken te zijn. En heel misschien speelt de Joodse achtergrond van de Duitse literator een rol in deze vreemde vergetelheid.

Toen Wilders de beruchte uitspraak deed dat wat hem betreft de Koran verboden mocht worden, wat ik net zo onzinnig vind als het overheidsembargo op Mein Kampf, brak er in links en islamitisch Nederland een kleine storm los. Nu zijn zowel de Koran als Mein Kampf bepaald geen menslievende werken, maar je kunt met een boek misschien iemand een bult op het hoofd slaan, het zijn mensenhanden die dat uiteindelijk doen.

We zullen in de komende tijd dus nog veel mensenhanden aan het werk zien met het vernielen van bouwwerken en het verbranden van boeken en mensen. Ondertussen wordt Heinrich Heine krampachtig in de stoffige laden van de historie gehouden.

december 21, 2013

Met de gratis Koran op schoot

Gouden Gids voor al uw problemenNet terwijl een 15-jarig meisje verhinderd werd af te reizen naar Syrië om er vol trots de islam te dienen door moslims en christenen af te slachten, komt het ochtendblad voor de linkse leut met het vrolijke bericht dat de stichting OntdekIslam, waarin onder meer tot de islam vermolmde Nederlanders hun behoefte naar geestelijk genot zoeken, de bestseller van de profeet gratis gaat verspreiden. Nu heb je de Koran helemaal niet nodig om de islam te ontdekken, want wie zich de moeite getroost om zich heen te kijken, de krant te ontvouwen, of de journaals te volgen, ziet wat de islam is.

Om slechts het Nederlandse contingent van de ware religie te overzien, hoef je alleen maar te kijken naar hoe de islam met ex-moslims omgaat, en wat daarin het verschil met het christendom is.

Ex-christenen lopen nergens in Nederland het risico in elkaar geramd te worden. Van afvalligheid verdachte moeders, dochters, zussen en nichten worden niet door echtgenoten, vaders, boers, ooms of neven te grazen genomen. Christendomcritici worden niet met de dood bedreigd. En wat je ook helemaal niet ziet is naar onlustoorden afreizende christenen die er willen gaan moorden. De reformatieoorlogen, op de schermutselingen in Ulster na, hebben de christenen namelijk al eeuwen achter zich gelaten.

Als iemand op het idee komt in Nederland gratis bijbels te verspreiden zal ik er als ongelovige dus hoogstens schouderophalend op reageren.

Maar om Wilders’ vrees voor de tsunami van islamisering nog eens te belichamen, menen moslims dus dat benieuwde Nederlanders te porren zijn voor alle mensenhaat die de grondlegger van de islam aan de mensheid met de Koran nagelaten heeft. Je mag de Koran toch redelijkerwijs verantwoordelijk achten voor wat de lezers van het werk met de mensheid uitgevreten hebben en nog steeds uitvreten.

Natuurlijk valt het gratis verspreiden van de Koran ook onder de vrijheid van meningsuiting. Ooit werden in Nederland de schuine boeken van Han B. Aalberse verboden. De bestseller van Adolf Hitler valt nog steeds onder een overheidsembargo.

Wat mij betreft moeten aanstootgevende boeken niet verboden maar juist gelezen worden. De werken van Han B. Aalberse werden dan ook op zeker moment vrijgegeven en de schrijver werd in Vrij Nederland gerehabiliteerd.

Zonder het werk te lezen lezen kun je aan de historische feiten achterhalen wat Adolf Hitler bedoelde met zijn Mein Kampf. Karl Marx was met zijn Das Kapital toonzetter voor de wereld verbeterende massamoord op pakweg 100 miljoen andersdenkenden.

Aan de historiën die er over de stichter van de islam bekend zijn, kun je ook opmaken wat voor vlees je met de profeet Mohammed in de kuip hebt. En beweren dat er sedert Mohammed door het licht getroffen werd, veel ten goede gesleuteld is aan de islam, lijkt niet echt verdedigbaar als je de recente berichtgeving ter zake volgt.

OntdekIslam zal naar alle waarschijnlijkheid de “mooie” kanten van de islam belichten. Het vervelende daarvan is dat talloze kwaadaardige ideologieën en religiën zo aan de macht gekomen zijn. Het begint altijd eerst met een sympathiek likken en vervolgens wordt de voet tussen de deur geschoven en ben je weldra verkocht aan de intolerantie en het totalitarisme.

Niet dat te verwachten valt dat veel Nederlanders zich resoluut op de knieën voor de islam zullen neerstorten. Maar toch, bij alle linkse ophef over islamcritici, zal men zich in die islamofiele kringen toch eens moeten gaan afvragen met welk vlees zij in de kuip van het warme schuimbad genieten.

En aan de kim zijn al de eerste barsten zichtbaar nu de PvdA
en ander links in Rotterdam en Den Haag de islamitische clientèle aan moslimpartijen dreigen te verliezen. Heeft links zich al die jaren uitgesloofd voor de lezers van de Koran, zeggen die nu ajuus.

Het advies aan links Nederland zal dan ook moeten zijn: leg Das Kapital terzijde en haal de gratis Koran af voor het te laat is.

december 8, 2013

Wilders wilde de Koran roosteren

Gouden Gids voor al uw problemenGefrustreerde ex-PVV’ers hebben aan het gulzige journaille geklikt dat Wilders in 2007  “wel degelijk” de koran in brand wilde steken. Hero Brinkman: In het Kamerdebat over de kwestie hoorde ik Wilders de minister voor leugenaar uitmaken. En ik wist dat het niet de minister was die loog, maar Wilders.

Hoewel Wilders uiteindelijk niet de vlam in de koran gezet heeft, zou hem dus slechts te verwijten zijn dat hij wellicht ooit het plan opgevat had de koran te roosteren, maar het uiteindelijk toch niet gedaan heeft.

Uit de ophef over Wilders’ mogelijke doch niet uitgevoerde plan de koran te roosteren, blijkt nogmaals hoe de onnozele halzen nog steeds de islam op een eiderdonsbed laten rusten, terwijl er op dit moment toch geen genootschap bestaat dat zo grootschalig mensenlevens aan het eigen ideaal offert als juist de lezers van de koran.

De Gouden Gids voor moslims voor al uw problemen staat bol van oplossingen voor als men last heeft van de nabijheid van ongelovigen, Joden en de eigen vrouwen. Je belt met de profeet en het komt in orde.

Nou, in orde? Sedert het eind van de grote slachtpartij die de Tweede Wereldoorlog toch was, zijn de trouwe lezers van de koran erin geslaagd miljoenen slachtoffers te maken onder de trouwe lezers van de koran. Er is geen volk dat zo veel moslims over de kling gejaagd heeft als de moslims.

Een allerminst volledige opsomming van de regio’s waar met veel nullen achter de cijfers gemoord werd om verschil van mening te vereffenen: in het voormalige Oost-Pakistan, Algerije, Iran, Irak, Turkije, Soedan, Afghanistan, Libië en het meest recentelijk Syrië, hebben de trouwe lezers van de koran zich uitgeleefd op de trouwe lezers van de koran.

Hoeveel korans in brand geschoten of gebombardeerd zijn weten we niet, maar grote kans dat een Mikojan-Goerevitsj MiG-29 van de luchtmacht van Soedan bij het bestoken van de negroïde moslims van Durfur korans vernietigd heeft.

Gezien het wederzijds bestoken van elkaars woningen en gebedshuizen in Syrië, moeten er naast de ruim 100.000 menselijke slachtoffers, duizenden korans door brand verwoest zijn.

Gezien de vele conflicten van moslims versus moslims is de koran misschien wel het meest beschadigde boekwerk van gans de wereld.

Over het aantal Bijbels dat moslims in de periode na de Tweede Wereldoorlog wegens christenhaat vernietigd heeft kunnen we slechts raden, maar het moeten er inmiddels ook velen zijn.

Bij al het brandschatten dat het genootschap van de koran in de wereld pleegt, valt Nederland bewusteloos van ontzetting neer over de mogelijk voorgenomen maar niet uitgevoerde  brandstichting van de koran door Wilders. Toch gewoon de Gouden Gids, waar er miljoenen van gedrukt zijn, en er waarschijnlijk nog eens miljoenen van gedrukt zullen worden als het genootschap erin slaagt met terreur nog meer volk tot het lezen van de koran te dwingen.

Typisch een staaltje van een mug een olifant maken en van een olifant een mug.

Pats!

oktober 15, 2013

De Raad van Europa wil Nederland muilkorven met het antiracismewapen

223007623_4Wat als de aanwezigheid van Oost-Europeanen, de islam en moslims voor Nederland negatieve aspecten oplevert? Moeten de media en de politici daar dan over zwijgen? Kennelijk vindt de Raad van Europa van wel, want die ziet daar racisme in, en vindt dat Nederland daar maatregelen tegen moet treffen. Zo schrijft de Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie (ECRI) van de Raad van Europa in haar vierde rapport over Nederland: De vestiging van Oost-Europeanen in Nederland en de aanwezigheid van de islam en moslims worden door politici en de media afgeschilderd als bedreigingen voor de Nederlandse maatschappij.

Dat de aanwezigheid van Oost-Europeanen, de islam en moslims in Nederland niet tot ieders plezier ervaren wordt, blijkt de Raad van Europa, door media en politici te verbieden kritiek te leveren waar kritiek wellicht terecht is, achter een censuurmuur te willen plaatsen.

Waarom wel het volste uitingsrecht verlenen aan media en politici die de massa-immigratie de hemel in prijzen, maar de tegenstanders daarvan met een breidel opzadelen?

Dat er racisme is, is ongeveer net zo zeker als dat er nog steeds koeien in het Nederlandse grasland grazen. Daarover kan geen enkel misverstand bestaan. Racisme is onuitroeibaar, tenzij men genocide op racisten pleegt. En dat lijkt niet de moreel geëigende weg om van een categorie mensen af te komen.

Naast wettelijke mogelijkheden racisme te bestrijden, verlangt de Raad van Europa dat de Nederlandse regering zich van volmachten bedient, zodat de critici van het multiculturele paradijs in de diepvries van een virtuele Goelag gezet kunnen worden.

Dat betekent onder meer dat bepaalde politieke partijen hun programmatische speerpunten wegens kritiekverbod kunnen vergeten, terwijl de opponenten alle vrijheid zieltjes te winnen behouden.

De opinievorming over de negatieve aspecten van minderheden behoort tot de vrijheid van meningsuiting. Zoals het haat zaaien tegen Janmaat, Fortuyn, Wilders en hun volgelingen, of het doorgewinterde criminaliseren van Israël, op dezelfde vrijheid van meningsuiting berust.

Als verdediger van Israël, heb ik geen moeite met de vrijheid van meningsuiting van Anja Meulenbelt, Dries van Agt en Gretta Duisenberg. Wat mij niet kan verhinderen te trachten hun onwaarheden te ontrafelen en te concluderen dat er kennelijk iets anders in hun schoeisel wringt dan slechts het schenden van mensenrechten.

Het antiracismewapen blijkt in toenemende mate het wondermiddel te zijn de vrijheid van meningsuiting in te perken. Er is nog nooit iemand voor de rechter gesleept wegens het streven naar ongebreidelde massa-immigratie of het bejubelen van de islam. Maar we herinneren ons wel dat een clubje verdedigers van de islam Wilders voor de rechter sleepte.

En wat vindt de Raad van Europa van de haatteksten in de koran en het feit dat in Nederland honderdduizenden de inhoud van dit boekwerk ondersteunen? Ook achter een censuurmuur?

Waar racisme bewijsbaar is, kan dat in Nederland met rechtsmiddelen bestreden worden. Niet dat daarmee het racisme en de racisten uitgebannen zijn.

De pogingen bepaalde kritische geluiden in de media en de politiek aan banden te leggen zou je ook als een vorm van racisme kunnen opvatten. Namelijk die van het expliciet inperken van de vrijheid van meningsuiting van autochtonen, waar die breidel niet aan allochtonen opgelegd wordt. In die contreien wordt met steun van het antiracismegilde de cultuurhistorische achtergrond van autochtonen achter de voordeur gemanoeuvreerd. Zoiets als gast in eigen land, dankzij het racistische antiracisme.