Posts tagged ‘Krim’

mei 22, 2014

Hoe Poetin de Scathophaga stercoraria Van Baalen fijnknijpt

PoetinTerwijl Rutte nog even somberde over de werkgelegenheid inzake de dreigende boycotactie door het vroegmiddeleeuwse Saoedi-Arabië en ondertussen diplomaten zich op de handgeweven tapijten van Riyad geworpen hebben om te smeken Nederland niet te boycotten, was Nederland vooral bezig zichzelf te boycotten.

Bonje met Rusland, op de knieën voor Saoedi-Arabië. Dat is waar het Nederland dat zich met handen en voeten door de EU heeft laten knevelen voor staat. Terwijl Rusland net een megacontract voor de levering van aardgas gedurende dertig jaar met China gesloten heeft, aardgas dat toch maar mooi aan de neus van Nederland voorbijgaat, blijkt het theater Hans van Baalen op het Maidanplein Nederland in plaats van glorie juist wanhoop opgeleverd te hebben.

We hadden het Russische aardgas niet nodig voor onze huishoudens en de economie, was het deuntje in de overwegend anti-Russisch maar pro-islamitisch gezinde pers. De Russen zouden met de inname van de Krim vooral zichzelf economisch in de vingers snijden. Maar de harde werkelijkheid is dat Poetin met zijn pezige vingers de Scathophaga stercoraria Van Baalen, om het nog maar eens in dierenepiek te vatten, fijnknijpt.

Al met al zat Wilders met zijn minder anti-Russische en meer anti-islamitische gezindheid er dan toch niet naast. Waar Wilders bij Russia Today beter de Nederlandse handelsbelangen behartigde dan Hans van Baalen in Kiev, blijkt de ogenschijnlijk onnozele blonde schicht uit Venlo toch vaker goed te mikken dan het gehele politieke establishment, dat elkaar zowel in het parlement als in de pers napagaait, maar nu scheel moet toekijken hoe Poetin de EU en Nederland bij de neus neemt.

China, economisch zwaar hongerend naar energie, kreeg het aardgas zomaar in de schoot geworpen van de Rusland sanctionerende EU en Nederland, die nu de wereld moeten afreizen om aardgas van verder weg dan uit Rusland te halen. Goedkoper kan dat niet worden als je het van verder weg moet halen, zodat de voormalige pleefabrikant Bernard Wientjes scheelkijkend wegens winstderving Gerard Spong maar eens bij zijn satijnen armpjes moet grijpen.

En dat scheel kijken kan nog wel even voortduren, want het door de EU en Nederland getergde Israël doet goede zaken met China, sluit een megacontract met Jordanië voor de levering van aardgas, de Russen doen dat met China. Ondertussen valt Nederland met zweetplekken onder de oksels op de knieën voor de boze baarden van Ryiad. Ziedaar, de karikatuur van politiek mismanagement.

Terwijl Nederlandse bedrijven ontmoedigd worden nuttige werken met Israël te doen, werd Nederland door de EU meegesleept in een ballet voor manke dansers. De kreupele Europese politiek mag dan de Europeaan door de strot geduwd worden, heupwiegen op het handgeweven tapijt voor moslimlanden die in de tijd achteruitglijden tot ze wedergekeerd zijn in de vroege middeleeuwen, kan nooit economisch florissant zijn voor Nederland.

Terwijl de EU, en dus ook Nederland, marxistischer wordt, en Rusland en China juist de kapitalistische kant opgaan, trekt een armada van kanslozen van wie velen de vroege middeleeuwen toegedaan zijn richting Europa. Je kunt je voorstellen dat er aan de bestuurstafels van Moskou en Beijing in de handen gewreven wordt.

De Russen, die iets meer hart blijken te hebben voor de vervolgde christenen in het Midden-Oosten dan de EU en Nederland, die een hypochondrie jegens islamkritiek aan de dag leggen maar geen poot uitsteken voor die christenen in hun laatste oriëntaalse veste, blijken toch iets slimmer te zijn dan het politieke establishment van de EU en Nederland.

Dat zowel China als Rusland al jaren zelf last hebben van de vroegmiddeleeuwse terreurspastici, maakt de kans des te groter dat Wilders’ anti-islam agenda door zowel Moskou als  Beijing beter begrepen wordt dan door Brussel en Den Haag. De eerste Nederlandse jihadisten die de Oeigoeren behulpzaam zijn met het uitroeien van andersdenkenden in China mogen zich dan nog niet gemeld hebben, met het achteruit in de tijd regeren van Brussel en Den Haag zou het er nog wel eens van kunnen komen dat zowel de Russen als de Chinezen de EU en Nederland wegens de export van terrorisme op de vingers moeten tikken.

Met het aardgascontract dat Rusland met China afsloot werd de eerste tik al uitgedeeld, het wachten is op de volgende.

Nu maar gauw mijn brogues een poetsbeurt geven (een filantroop wil altijd goed voor de dag komen) en me richting gemeentehuis spoeden om mijn stem aan Hans Jansen (de arabist!) te geven.

 

april 2, 2014

VVD’ers en nationaalsocialisten in een bondgenootschap

svobodaTerwijl Israël alvast een paar Boeiings in gereedheid kan brengen om weer eens bedreigde Joden uit handen van antisemieten te houden, ballen twee vooraanstaande VVD’ers in uitgerekend socialistische dagbladen hun knuistjes tegen Rusland. VVD’ers die de linkse pers opzoeken! Godbetert, het is vloeken in de liberale kerk, ware het niet dat de VVD inmiddels meer marxisme weet te praktiseren dan Poetin in het belastingparadijs Rusland. En die heeft toch echt ooit als zware KGB’er de Sovjet-Unie ijverig gediend. Het kan verkeren zei Bredero immers.

De Zindelijke burgerheren Arend Jan Boekestijn in de Volkskrant, en Patrick van Schie van de Teldersstichting (het Wetenschappelijk bureau van de VVD) in Trouw, schrijven hun exegese inzake de expansiedrift van Poetin. Dat beide heren daar socialistische kranten voor opzoeken mag overigens niet verwonderen, want sedert het liberalisme in een urn zucht zijn er ook geen liberale kranten meer.

Maar goed, de beide VVD’ers vinden de gebalde knuistjes waarmee Hans van Baalen in Kiev stond te zwaaien niet genoeg en willen steviger vuisten tegen de Russische annexatie van de Krim. De beide heren verzuimen zich echter te herinneren dat er niet een keer maar twee keer een illegale Anschluss plaatsgegrepen heeft. Die van Oekraïne bij de EU en de NAVO, die van de Krim bij Rusland. Geen van twee kwam op democratische wijze tot stand, hoewel betreffende de Krim nog zoiets als een volksraadpleging de suggestie van een volksmandaat moet suggereren.

Het roeren in de mest van Kiev door Hans van Baalen, Guy Verhofstadt en Frans Timmermans, heeft inmiddels over heel Europa een stankgolf verspreid. Het is uitgegroeid tot een over en weer instellen van sancties en dreigementen. Het antisemitisme heeft er groeikansen door gekregen, want zowel Russen als Oekraïners zijn niet vies van een robbertje antisemitisme.

En last but not least voor het eerst sedert 1945 zitten in Europa nationaalsocialisten in een illegale maar door het westen erkende regering. Dat wordt nog wat als straks Svoboda electoraal groeikansen krijgt in de tot nationalistische driften opgezweepte Oekraïne. Wilders gevangen in een cordon sanitaire, de EU bondgenoot van nazi’s in Oekraïne.

Nu wordt het ingrijpen van de Russen op de Krim graag gebruikt om te voorspellen dat dit voor de Russen naar meer gaat smaken. Een ietwat merkwaardige gedachte, want de Russen hebben sedert het imploderen van het Sovjetregime meer gebied prijsgegeven dan verworven, waar juist de EU en de NAVO, in een volstrekt irrationale expansiedrift en in een hooghartigheid zonder zich af te vragen hoe de Russen daarover zouden oordelen, hun invloedssfeer mede ten koste van dat Rusland flink uitgebreid hebben.

De NAVO, ooit opgericht als tegenwicht tegen de overijverige Sovjet-Unie, hetgeen de Sovjets er weer toe aanzette het Warschaupact te stichten, breidde ondanks de val van het communisme en het beëindigen van de Koude Oorlog in juist Russische richting uit. Dat de Russen zich misschien nog de Napoleontische veldtocht in moedertje Rusland herinneren, of van recentere datum, de gezamenlijke Europese Operatie Barbarossa, schijnen ze in het westen niet te kunnen snappen.

Arend Jan Boekestijn blaft in de Volkskrant: Ook zullen wij onze Navo-bondgenoten moeten steunen en militaire afschrikking herpositioneren. De Baltische staten en Polen, Hongarije, Tsjechische republiek en Slowakije dienen op onze militaire steun te kunnen rekenen.

En nu het zeer in de mode is dat wat niet bevalt aan het Derde Rijk te relateren, en VVD’ers daar tegenwoordig ook niet voor onderdoen, schrijft Patrick van Schie: Verschillende Westeuropese regeringsleiders namen afstand van de vergelijking die Hillary Clinton onlangs maakte tussen de Russische annexatie van de Krim en Hitlers optreden ten aanzien van Tsjechoslowakije en Polen in de jaren dertig. Vergelijkingen met de Tweede Wereldoorlog moeten inderdaad niet te gemakkelijk worden gemaakt. Maar Poetins excuus dat hij ‘slechts’ de Russische bevolking in de Krim en elders wil beschermen is wel een exacte kopie van Hitlers zelfverklaarde rol als beschermheer ten aanzien van de etnische Duitsers in Sudetenland en in de corridor tussen Duitsland en Oost-Pruisen. Clinton sloeg met haar historische analogie dan ook de spijker op de kop.

Nou, spijker op de kop? Dat de Russische annexatie van de Krim nu zo gretig vergeleken wordt met de annexatie van het Tjechoslowaakse Sudetenland door het Derde Rijk, kan dan ook meteen naar historische analogie ingewisseld worden tegen de manier waarop de EU en de NAVO en dus ook de VVD, meewerkten aan het stelen van Kosovo van Servië, en de daaraan voorafgaande ontmanteling van het voormalige Joegoslavië, waar het etnische en religieuze sektarisme van wapens en militaire steun voorzien werd.

Hier blijken hiaten het geheugen van Patrick van Schie parten te spelen. De Russen waren inzake het westerse handelen in het voormalige Joegoslavië allerminst gelukkig gestemd, maar bleven desondanks op hun handen zitten. Of de Russen aan de Krim niet genoeg hebben, en zoals sommige beweren meer willen, weet ik wegens een gebrek aan voorspellend vermogen eerlijk gezegd niet. Maar er heerst op dit moment een overspannenheid waaraan de beide VVD’ers hun deel graag bijdragen.

De verhoogde waakzaamheid van de EU en de NAVO betreft niet alleen het feit dat de Russen iets teruggenomen hebben dat ze stom genoeg ooit weggeven hebben, maar dat de bezetting van de Krim een signaal zou zijn van nog meer Russische expansiedrift. Toch heeft het er meer van dat de zanikende EU en de NAVO er eerder op uit zijn de eigen expansiedrift van een camouflage te voorzien, dan dat de Russen ermee beteugeld worden.

Grote naties beschikken traditioneel over een grotere invloedsfeer dan het eigen grondareaal zou rechtvaardigen. Zo zullen de Chinezen niet zomaar accepteren dat het westen Noord-Korea platwalst. Evenmin zal het westen accepteren dat Zuid-Korea een soortgelijke actie vanuit Noord-Korea zal ondergaan. In het Midden-Oosten zijn zo de kaarten ook altijd geschud. Amerika heeft Midden-Amerika altijd als de achtertuin gezien, en in Zuid-Amerika menige machtswisseling geëntameerd.

De vraag moet dan ook zijn wie heeft wie het eerst geprikkeld tot het venijn dat er nu tussen het westen en de Russen ontstaan is. Dat er veel Russen in Oekraïne en percentueel heel veel meer op de Krim leven, wordt opvallend gemakzuchtig door de over Rusland klagende EU en de NAVO uit het oog verloren. Zo bezorgd men opeens voor de Krim-Tartaren en de Krim-Oekraïners is, zo nalatig was men over de etnische Russen in Oekraïne en de Krim. Het herinnert aan de selectiviteit inzake de burgeroorlog in voormalig Joegoslavië.

De kans dat anti-Russische gevoelens in Oekraïne ten koste zouden gaan van de veiligheid van de etnische Russen moet ook niet al te gering geacht worden. Net zoals de Russen, staan de Oekraïners nu niet bepaald bekend als zeer zachtaardig, en ze zijn zeker niet gespeend van een neiging tot geweld en etnische muilkorving. Inmiddels zijn Russischsprekende omroepen in Oekraïne dan ook het zwijgen opgelegd en spelen de Russen het spel op de Krim ongeveer net zo.

Waarom de EU en de VVD dan toch zo grootmoedig op het Maidan-plein moesten verschijnen om er precies hetzelfde te doen wat de Russen aan de andere kant deden, valt dan ook slechts te verklaren uit de expansionistische overwegingen die de EU en de NAVO aan het ontplooien zijn. Maar hier betreft het toch echt de klassiek Russische invloedssfeer waar Hans van Baalen de operetteofficier met lege handen kwam spelen.

Een niet geringe rol in het oppoken van de Koude Oorlog spelen de historisch gegroeide anti-Russische ressentimenten in de voormalige satellietlanden van de Sovjet-Unie. Die landen zijn inzake Oekraïne en de Krim het felst op de Russen en doen het dan graag ook voorkomen alsof Transylvanische vampiers aan de grens staan te popelen de voormalige Satellietstaten in de halsslagader te bijten.

Het herinnert aan de doemscenario’s van Israël-bashers, die doodleuk beweerden dat het land van de Amerikaans inval in Irak misbruik zou maken door een groot Israël tot aan de Eufraat te vestigen. Niettemin heeft Israël sedertdien meer grond teruggeven dan verworven. En in een langere tijdspanne zelfs twee keer Sinaï teruggegeven. Het herinnert ook aan de vele keren dat beweerd werd dat Israël Iran zou bombarderen. Niettemin zijn er ondanks die beweringen meer Iraanse raketten vanuit Libanon en Gaza op Israël terechtgekomen, dan er Israëlische bommen op Iran vielen.

Zoals ik al schreef, ben ik geen voorspeller, maar ik hel over naar de gedachte dat niet de Russen richting westen zullen doorpakken, maar juist de EU geruggensteund door de NAVO naar de voet van de Oeral hunkert. Wat echter geen voorspellend vermogen vereist is de conclusie dat Nederland, ondanks alle grote beloften van de eurofanatici en dus ook van de VVD’ers, inmiddels door drie recessies op rij getroffen is, wederom dreigt te zuchten onder een Koude Oorlog, en een bondgenootschap met nationaalsocialisten door de strot gedrukt krijgt. En als ik sommige VVD’ers geloven mag, hebben die er echt zin an.

 

maart 1, 2014

De EU en de nieuwe Koude Oorlog

ZwepenNou, dat ging dus heel snel. Mark Rutte dacht, kom we maken Rusland weer heel erg belangrijk en dus vloog hij in tegenstelling tot zijn collegae naar Sotsji om de homohatende Russen een moreel steuntje in de rug te geven.

Ach nee, natuurlijk, hij kwam de Russen er ook over de mensrechten betuttelen. En dat viel in prima Russische aarde, want de repressie nam nadat schaatsend Nederland er een karrenvracht edele metalen vandaan gesleept had in plaats van af juist toe. Zie het opzwepende gezweep van Kozakken die een paar protesterende grietjes op zijn markies de Sade in elkaar ranselen.

En om dit “succesverhaal” nog meer glans te geven, liet zwaargewicht Hans van Baalen zich ook nog eens drie keer naar Kiev vliegen om de Russen een moreel steuntje in de rug te geven.

Ach nee, natuurlijk, hij kwam er om de pro-Russsische Oekraïners de les te lezen en geld te beloven aan de oproerkraaiers zodat die zich van de Russische invloedssfeer zouden bevrijden.

En zie, we zitten na de Russische inval op de Krim in een nieuwe Koude Oorlog, terwijl de dames en heren van de Brusselse junta ons nu juist zo stellig beloofd hadden dat we onder hun leiding heel erg fijne, veilige en vredige tijden tegemoet zouden reizen.

Maar in plaats van vooruit reizen, bleek het een reis naar het verleden te zijn, want de aloude machtsretoriek van de vroegere oorlogszuchtige grote Europese naties is nu samengeklonterd in de machtsretoriek van Brussel versus de grote boze wereld.

Met Brussel als baas van Europa gaan we dus helemaal geen heel erg fijne, veilige en vredige tijden tegemoet, maar wordt Europa de superstaat met een superleger en supergrote aspiraties, zonder dat de burger daar nog zijn democratische veto over uit kan spreken.

Het in machthunkering razendsnel accelererende groot Europa heeft echter geen poot om op te staan. Het herbergt zelf pariastaten waar de bevolking om de haverklap de straat opzoekt met molotovcocktails. Griekenland is namelijk de Oekraïne van de EU. In Athene wordt Angela Merkel ongeveer net zo erg gehaat als Poetin in Kiev.

En eerlijk gezegd snap ik die Russen wel. Die vinden dat de EU al veel te diep in hun traditionele invloedssfeer binnengedrongen is door de voormalige Sovjet-Russische Satellietstaten de EU binnen te rommelen. Oekraïne, en zeker de Krim, vinden de Russen een flinke stap te ver.

Dat de Russen zich niet langer laten kleineren, had de Brusselse junta natuurlijk kunnen leren van de nasleep van de Eerste Wereldoorlog, die aantoonde dat het tot op het bot vernederen van Duitsland het afweermechanisme van het Duitse volk zou mobiliseren en prikkelen tot nieuwe oorlogszucht.

En met de gewezen KGB’er en macho Poetin heb je daar een hele kwade aan. Dankzij hem én de EU hebben de Russen een toenemend zelfvertrouwen ontwikkeld die ervoor zorgt dat niemand in de wereld iets kan ondernemen zonder dat de Russen ermee instemmen.

Zou er een Schaal van Richter bestaan waarmee de mate van politieke domheid inzichtelijk gemaakt kan worden, dan waag ik te veronderstellen dat de Brusselse junta op weg is het Groningse niveau te overstijgen.

Nou Brussel, Mark en Hans, bedankt hoor.