Posts tagged ‘Lodewijk Asscher’

april 4, 2014

Het laatste cabaret van de PvdA

BedanktHet aanstaande opperhoofd van de PvdA Lodewijk Asscher riep gisteren dat de PVV in paniek is, met welke opmerking het inmiddels aftandse VARA-cabaret weer even glorieus herrezen lijkt. En in onderhavig geval, met het bij links toch altijd afwezige stijlmiddel zelfspot. Want blijkt uit de laatste politieke barometer niet juist dat de PvdA na de enorme trap onder de kont bij de recente gemeenteraadsverkiezingen, nog verder richting afvoerputje van het abattoir afdruipt? Om even te duiden, zou de PvdA nog maar 14 zetels van het huidige meubilair overhouden, de PVV met 26 zetels een sollicitatieprogramma moeten starten.

Het zware magische consortium ter hersenspoeling van de medemens bestaande uit de PvdA, VARA/Joop, FNV, de dagbladen en allochtonië, bleek niet in staat het langs de weg door aasvliegen omgeven kadaver overeind te krijgen. Het panacee, over het multiculturalisme recht praten wat krom is, heeft gefaald. Moslims hebben tijdig het kadaver verlaten en in Rotterdam en elders de kunst van het cliëntelisme afgekeken. In de steden is de PvdA uit het centrum van de macht verdreven. Landelijk regeert PvdA nog slechts in geleende tijd, want het ziet er naar uit dat bij de eerste de beste Kamerverkiezingen het kadaver geen reïncarnatie gegund is.

Zelfs al staan de fakirs van de partij met kleedjes te zwaaien, op panfluiten te tetteren, buikdansjes te maken en rozenblaadjes te offeren, het beest is en ligt morsdood te stinken. En een ieder snapt natuurlijk dat er een heel leger van uitkeringsgerechtigden het logge lijf van het kadaver verlaten gaat. Tweede grote grap is dan ook dat het enorme leger van PVV-kiezers straks moet opdraaien voor het wachtgeld van gesjeesde PvdA’ers. Nou ja grap, noem het maar bittere ironie dat spoedig de klootjesvolkminachtende PvdA-elite bij Jan met de pet met de pet rondmoet.

Het dolkomische paniek bij de PVV van Lodewijk Asscher zullen we dan maar in vergulde kalligrafie bijschrijven in het logboek van de meest bewonderde uitingen van zelfspot ooit. Misschien dat een vaardige beeldhouwer ter nagedachtenis aan de PvdA die tekst in het marmer van de grafzerk wil beitelen, zodat voorbij schuifelende nabestaanden er ook nog iets aan hebben.

 

januari 17, 2014

Politici bozer op de PVV dan over het antisemitisme

Le Pen en anderenRaar dat Lodewijk Asscher de omgekeerde Hitlergroet van Jean Marie le Pen, van wie we weten dat die een zwaar gegratineerde antisemiet is, wel bekritiseert, maar die van zijn gekleurde medemens ongenoemd laat. De quenelle is namelijk een gekleurde uitvinding, en de PvdA en een groot deel van ons parlement maken zich kennelijk liever druk over de bondgenoten van de PVV dan over de getinte uitwaseming van het antisemitisme.

Zo trapte VARA’s Joop in eigen val, door met aplomb Le Pen als enige op een quenelle-foto te noemen, terwijl er toch duidelijk twee gekleurde medemensen precies hetzelfde staan te doen. Dat Jean Marie le Pen een onverbeterlijke antisemiet is wisten we natuurlijk allang.

Dat immigranten het zijn is echter lastig toe te geven als je lonkt naar dat verweesde electoraat. Dat de Kamer dus weer eens flink tekeer ging tegen de PVV over het toenemende antisemitisme, heeft dan ook meer met het te verwachten electorale succes van die partij te maken, dan met de oprechte afkeer voor het toenemende antisemitisme. Het is dan ook geen wonder dat de meest fanatieke PVV-critici ook de meest fanatieke Israël-haters zijn. En Israël-haat is het slimme linkse maniërisme om verdekt antisemiet te kunnen zijn.

Toch is het de vraag of het toenemende antisemitisme onder de massa-immigranten misschien niet ook door links zelf uitgezaaid is. Als je in de beginjaren zeventig al de leugen rondstrooit dat Israël erger is dan het Derde Rijk, er een genocide op de Palestijnen plaatsgrijpt, en bij demonstraties tegen Israël davidssterren demonstratief door hakenkruizen laat flankeren, kun je moeilijk beweren helemaal onschuldig te zijn aan het over straat scanderen van Hamas, Hamas alle joden aan het gas!

Als je dan ook nog zegt dat je bij het aanhoren antisemitische spreekkoren niet meteen aan het ergste moet denken, sta je in de Kamer als leugenaar tegen de PVV te tieren.

Ware het misschien beter geweest als de PVV niet met het antisemitische Front National een pact tegen een groot Europa gesloten had, maar ruggengraatloos het aanzwellende antisemitisme van het Groot Europa omarmd had? Het Groot Europa dat goede vrienden is met de allerergste antisemieten die op de wereld rondlopen, dat financiële steun verleent aan terreurorganisaties die het enige land dat door Joden beheerd wordt naar de filistijnen willen jagen.

Politiek bedrijven is soms kiezen uit twee kwaden. De PVV doet dat, maar de bijna voltallige Kamer doet dat door het antisemitisme onder de massa-immigranten voor lief te nemen. Dat gonst al jaren zonder dat politici zich erover bekommeren. Wel de Lonsdale-jasjes maar niet de bontkraagjes bij de kraag vatten, was het credo. En nu het uit de hand gelopen is, wordt het niet spitsroedenlopen voor de antisemieten maar voor de PVV’ers.

Na jarenlang de terreur van het Derde Rijk gebagatelliseerd te hebben door Fortuyn, Verdonk en Wilders met de moordende kopstukken van het nazirijk te vergelijken, zaten deze politici op ongeveer hetzelfde niveau als Jean Marie le Pen, toen die zei de concentratiekampen slechts een detail in de geschiedenis te vinden.

Dus echt raar is de reactie van Lodewijk Asscher niet, want als je al jaren trouw samenwerkt met politieke spastici die in elke rechtse rakker een Hitler zien kun je haast niet anders.