Posts tagged ‘Neelie Kroes’

mei 26, 2014

EU-fanatici aan de deodorant

Aan de deodorantHet is bijna aandoenlijk te zien hoe in de mainstream van de opinievorming de grote stembuszege van de eurosceptici met een zielig dedain bejegend wordt. Toch zou het beter zijn deze als een krachtige boem op de vergadertafel van de konkelfoezende EU-fanatici te definiëren. Na de verkiezingen voor het Europese Parlement wachten Europa namelijk nog heel veel verkiezingen voor de nationale parlementen en daar wordt uiteindelijk werkelijk beslist over of er uit de EU gestapt wordt of niet.

Zolang Brussel nog niet beschikt over een Warschaupact dat tanks richting hoofdsteden van ongehoorzame naties kan sturen, trekt het EU-patronaat aan het kortste eind als een land besluit uit de EU te treden. Daarbij komt ook nog dat de opkomst bij nationale parlementsverkiezingen vele keren hoger is dan bij die voor het Europees parlement gebruikelijk is. Van de Slowaken had slechts 12 procent zin om voor een Groot Europa naar de stembus te schuifelen. En je kunt veilig stellen dat de echte liefhebbers van dat groot Europa tot aan de Oeral en over de Bosporus, zelfs niet door code rood van een tocht naar de stembus af te houden zijn.

Met andere woorden, de EU-fanatici hebben niet alleen een flinke boem op hun vergadertafel moeten incasseren, ze zullen nu nog voorzichtiger moeten opereren willen ze de nationale parlementen niet laten overvleugelen door eurosceptici.

Het demagogische gedweep met een groot en autocratisch Europa door Hitlerspuuglok Guy Verhofstadt, zal deze domoor onder de EU-fanatici waarschijnlijk demonstratief voortzetten. En misschien moet je daar als euroscepticus heel erg tevreden over zijn, want het kon wel eens precies dat extra zijn geweest dat de Europese kiezer de angst op het lijf gejaagd heeft zodat die de eurosceptici met een rode stip beloonde.

De stembusuitslag van de Europese verkiezingen kan dus de smakelijke amuse zijn voor nog meer eurosceptici in de nationale parlementen. En vanuit de mainstream van de opinievorming komt dan ook reeds de zweetlucht omhoog walmen van degenen die wél doorhebben dat deze stembusuitslag helemaal niet zo gelukkig is als sommigen ons willen laten geloven.

Het is op deze plek al vaker geschreven, de mooie gedachte die de Europese samenwerking eigenlijk roze had moeten kleuren, is door EU-fanatische fundamentalisten suïcidaal om zeep geholpen.

Zelf voorstander van Europese samenwerking, zijn ze erin geslaagd ondergetekende in het andere kamp te krijgen en daar te houden. In dat opzicht kun je Guy Verhofstadt, Hans van Baalen,  Alexander Pechtold, José Manuel Barroso, Herman Van Rompuy, Martin Schulz en ons nationale naaimandje Neelie Kroes een schouderklopje geven. Want om het diametraal tegenoverstelde te  bereiken van wat je doel is, moet je toch een prima goochelaar zijn. De goochelaar die uit het niets een duif tevoorschijn zegt te zullen toveren blijkt hem dus geroosterd te hebben.

Als euroscepticus zou ik de mainstream van de opinievorming en de EU-fanatici dan ook willen oproepen vooral op deze voet door te gaan, want een betere reclame kun je je niet wensen.

Reikhalzend kijken we dus uit naar de toekomstige verkiezingen voor de parlementen van de Eurocratieën. Met de nieuwe Koude Oorlog (bedankt Guy en Hans) aan de gang, de wankelmoedigheid van de Europese economieën die bij het minst geringste de euro al in gevaar brengt, en niet te vergeten, de eindeloze armada uit Afrika, zullen de EU-fanatici hun drie oksels nog met veel deodorant moeten bewerken om de stank binnenskamers te houden.

En met de perkamenten Neelie Kroes gaat dat zeker nooit lukken.

mei 17, 2014

Neelie Kroes smijt eurocritici uit rijdende trein

Neelie1-283x300Het nationale hoopje verschrompeld vlees in deux-pièces pleegt een wanhoopsdaad om de eurocritici uit de rijdende trein te smijten, maar daarmee tegelijk de soevereiniteit van de nationale politici bij de keel grijpend. De NRC daarover: Eurocommissaris Neelie Kroes (Telecom) vindt dat Nederlandse politici, en in het bijzonder premier en partijgenoot Mark Rutte, de Europese Unie beter moeten verdedigen in de aanloop naar de Europese Verkiezingen aanstaande donderdag. Ze vindt recente opmerkingen van Rutte over het Europees Parlement “heel oneerbiedig.

En dat kelen is heel oneerbiedig want de nationale politici zijn door hun nationale electoraat op het nationale pluche gezet om de nationale belangen te dienen. Daarom heeft Nederland, net zoals ieder ander EU-land, een nationale regering en een nationaal parlement. Daarom heeft de EU een Europese Commissie en een Europees parlement.

Nationale politici die door hun electoraat op het nationale pluche gezet zijn dienen dus niet de EU te dienen maar de nationale belangen. Maar bij Neelie Kroes is het vlees kennelijk zo gaan lillen dat ze de scheiding der machten niet goed snapt en dus van nationale politici eist dat die hun electoraat belazeren.

Gezien de over elkaar buitelende nationale politici die de EU de hemel in prijzen, ook niet helemaal vreemd. Maar toch, Neelie Kroes gaat na alle gepasseerde stations, nog een station verder. Het station dat waarschijnlijk in Kiev gestationeerd is, want nadat de noodrem verwijderd werd, dendert de EU-trein alle roodseinen negerend maar voort.

Politici die eurokritische opmerkingen maken, zelfs als het een partijgenoot van Neelie Kroes betreft, dienen dus volgens de autocraat pur sang uit de rijdende trein gesmeten te worden. Een trein die inmiddels meer op de Oriënt-Express dan op de Trans Europ Express lijkt, en gezien de hoge snelheid, het negeren van de roodseinen en de onmogelijkheid aan de noodrem te trekken, zo goed als zeker zal verongelukken.

De mens is namelijk van nature, (zoals alle beesten in onze rijke fauna), gezegend met een zelfverdedigingsmechanisme dat uiteindelijk heel wat totalitaire machten wist te slechten. Er zijn zelfs beesten die zover gaan dat ze autotomie plegen om aan erger te ontkomen.

De kans dat de alsmaar richting groot Europa voort denderde trein een paar treinstellen zal verliezen, zoals een hagedis om zich het vege lijf te redden zijn staart afwerpt, zal naarmate het autocratische gedrag van de EU-fanatici toeneemt, weergaloos groeien. De peilingen bewijzen dat de eurofanatici zelf de veroorzakers van de eurofobie zijn en dus degenen zijn die hun eigen zeepbel doorgeprikt hebben. Wat de Europese samenwerking ooit zo wist te begeesteren hebben zij in pakweg een decennium richting afvalverwerking op de trein gezet.

Maar in plaats van wat gas terug te nemen, heeft Neelie Kroes besloten juist met haar verschrompelde pootje het gaspedaal nog eens extra in te trappen.

Mocht tussen de stoffelijke resten van een omgevallen treinstel een reptielachtig pootje omhoogsteken, weet dan dat hier een zelfbenoemde god voor mummificatie beschikbaar is.

Een tombe in het Brusselse Museum voor Natuurwetenschappen dan maar?