Posts tagged ‘Pieter Omtzicht’

augustus 7, 2014

“Geen excuus voor Jodenhaat” een alibi?

praten_met_Hamas_advertentie_fotoIn een paginagroot Geen excuus voor Jodenhaat hebben linkse en rechtse prominenten elkaar gevonden in wat je zou kunnen mogen veronderstellen als een tot hier en niet verder. Dat hier ook de SP en GroenLinks niet ontbreken, zou je kunnen opvatten als ruiterlijke erkenning dat ook in die kringen de schuimende Jodenhaat niet langer ontkend wordt.

Dat sommigen in die partijen iets verder gingen dan terechte Israël-kritiek en daarentegen de morele steun van sommige (precieze percentages ontbreken) Nederlandse Joden aan Israël verdacht maakten, maakt die partijen niet geheel onschuldig aan de opvallende herleving van de Jodenhaat in Nederland.

De merkwaardig te noemen grote deelname uit linkse kringen aan deze advertentie zou ook wel eens een ander oogmerk kunnen hebben, namelijk een handen in onschuld wassen voor als het nog meer uit de hand dreigt te lopen. En die kans lijkt levensgroot, gezien de toenemende radicalisering van bepaalde categorieën Nederlandse moslims hun extreemlinkse verdedigers.

Linkse mensen hebben te lang het gevaar onderschat van oproepen te praten met Hamas. Of er ondertekenaars die opriepen te praten met Hamas ook hun kras onder Geen excuus voor Jodenhaat gezet hebben, weet ik niet. Maar toen zij zich achter het Praten met Hamas schaarden, was het van Jodenhaat doorspekte handvest van die organisatie aan hen bekend.

Waarom in de advertentie tegen de Jodenhaat wel Kritiek op Israel? Oké. Jodenhaat? Nee staat, maar steun aan Israël niet ook oké zou zijn zonder dat het Jodenhaat genereert, is mij niet bekend, maar doet wel bepaalde vermoedens bij mij rijzen.

Kun je in Nederland pro-Israël zijn zonder de Jodenhaat te rechtvaardigen, is dan ook een zinnige vraag die naar antwoord snakt.

Waarom in deze actie wel extreemlinkse en gekende Israël-haters vertegenwoordigd zijn, maar de Israël-verdediger Geert Wilders toegang verboden werd, hoeft dan ook geen raadsel te zijn. Het man en paard noemen van deze politicus wordt hem hier blijkbaar niet in dank afgenomen, terwijl politieke stromingen die onder het Hamas, Hamas, Joden aan het gas paradeerden, de morele handwassing wel gegund wordt.

Het zou zo’n mooi statement van politieke vreedzame co-existentie betekend hebben als niemand uitgesloten zou zijn van deze actie tegen de Jodenhaat.

Misschien zou die dan ook gevolgd kunnen worden door een Geen excuus voor christenhaat waar zowel Pieter Omtzicht als Geert Wilders zich in de Kamer sterk voor maken en die broodnodig is omdat het Midden-Oosten op dit moment toneel is van de zuivering van christenen, en onlangs in Nederland een door boze Turken georganiseerd joelfeest gehouden werd bij het monument ter nagedachtenis  aan de slachtoffers van de Turkse genocide op de Armeniërs.

Het man en paard noemen kon wel door de beugel toen aankomende PVV’er Gidi Markuszower een Kamerzetel zou bezetten, maar zwijgt bij het aanwijzen van degenen die in Nederland het klimaat van Jodenhaat een paar graden hoger gezet hebben.

Hoe lang kon Gretta Duisenberg haar gang gaan met Nederlandse Joden te betrekken in haar van haat schuimende afkeer voor Israël? Het is mede aan het pact van het marxisme met de islam te danken dat de Jodenhaat in Nederland een gangbaar verschijnsel kon worden.

Nu Hamas in de Arabische wereld als oorlogszuchtig bolwerk passé is, kreeg deze organisatie vanuit Nederland tot aan vandaag morele steun van links. Wel met Hamas praten, maar niet met Wilders. Wel klagen over Israël, maar moorddadige moslimstaten buiten iedere kritiek houden, heeft het huidige klimaat waarin de Jodenhaat gedijen kon medebepaald. Zo stevig men aan de slag ging islamkritiek tot racisme te verklaren, zo nuttig waren de idioten die de Jodenhaat met de camouflage van antizionisme bedekten.

Nu in Irak de yezidi’s, een Koerdisch volk met een oudere historie dan de islam, het slachtoffer dreigen te worden van uitroeiing en het ondertussen in Nederland optochten regent tegen het enige land waar Joden hun zelfverdediging in eigen hand genomen hebben, zou het gepast zijn geweest als niemand van het Geen excuus voor Jodenhaat uitgesloten was.

Zolang moslims niet massaal een demonstratie tegen zichzelf op poten zetten, zal deze haat toegroeien naar nog omvangrijkere moordpartijen dan nu reeds plaatsgrijpen. Met IS (voorheen ISIS) in Nederland, snappen de ondertekenaars van Geen excuus voor Jodenhaat dat ook wel, en dus voorzagen ze zich met dank aan het CIDI in ieder geval van een alibi.

De kans dat het zal werken zal alleen bij optimisten voet aan de grond krijgen, valt te vrezen.

april 18, 2014

Pieter Omtzicht, Frans Timmermans en de genocide op christenen

Frans-TimmermansAls een der weinigen in de Tweede Kamer (de andere goeden niet te na gekomen), zit CDA’er Pieter Omtzicht als een bok op de haverkist als het om de christenvervolging in het Midden-Oosten gaat.  Ternauwernood in de Kamer gekomen, want als het aan de kiescommissie van het CDA gelegen had, dan zou hij het nooit gered hebben. Op voorkeurstemmen wist hij echter riant zijn Kamerzetel te veroveren. En niet onrechte, want inmiddels is hij een bekendere politicus dan zijn fractieleider.

Daarom zit hij als de larve van een huisboktor in de smakelijke poten van de ministeriële zetel van Frans Timmermans te knagen, die hardnekkig het obligate beeld dat moslims slechts slachtoffers maar nimmer daders van vervolging kunnen zijn overeind tracht te houden. Om nog even in de dierenwereld te blijven, zit Omtzicht als een specht op de minister in te hakken over het door vervolging snel afnemende aantal christenen in het Midden-Oosten.

En een nieuwe fase lijkt hier aangevangen. Terwijl Nederlandse militairen Turkije met Patriots tegen  onverhoedse aanvallen beschermen, lijkt Turkije een valse vlag oorlog te voeren in Syrië en betrokken te zijn bij christenmoorden. En dat “lijkt” zou waar waarschijnlijk vervangen kunnen worden door “blijkt” als de minister bereid zou zijn de zaak nader te onderzoeken. Waartoe hij echter niet bereid is.

Inzake de christenvervolging in het Midden-Oosten stoelt de bereidheid tot waarheidsvinding op een geheel ander niveau dan wanneer het over Israël gaat. Dan worden van het kerkorgel alle registers opengetrokken en klinken de toccata’s luid en duidelijk tot buiten de zware kerkdeuren.

De Turkse onderzoeksjournalist E. Metin stelde tijdens de hoorzitting in de Tweede Kamer over de Turkse betrokkenheid in Syrië, dat er wel degelijk aanwijzingen zijn dat Turkije de rebellen in Syrië helpt door bijvoorbeeld opstandelingen te trainen, wapens te leveren en gewonde strijders te verzorgen.

En in een heel wat zorgelijker stemming dan waarin Frans Timmermans blijkt te verkeren zei Metin: De gevolgen van de gebeurtenissen zullen ook nadelige effecten hebben op de westerse samenleving. Zonder erkenning, vrijheid en veiligheid voor de inheemse christelijke volkeren in het Midden-Oosten zal de storm die er nu raast, nooit afnemen.

Het probleem in Nederland, en misschien wel in het gehele westen, is echter dat er een ontkennende stemming heerst die herinnert aan de tijd dat in Europa in de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog het Jodendom richting vernietiging koerste.

Terwijl in Nederland door partijgenoten van Frans Timmermans islamkritiek gehitlerianiseerd wordt, zijn moslims in het Midden-Oosten volop bezig het aantal christenen volgens de methode Hitler te reduceren.

Het uitroeien van christendorpen herinnert namelijk zeer aan het ausradieren van de Joodse gemeenschappen in Oost-Europa, nadat de SS-ers even op bezoek waren geweest. En cynisch genoeg, is er nog een overeenkomst van nu met toen, want Nederlandse vrijwilligers waren er toen, en ook nu.

Dan mag er over het aantal jihadisten dat naar Syrië trekt weinig informatie verstrekt worden, het feit blijft dat Nederlandse paspoortdragers in Syriër betrokken zijn bij moorden. Zo herinneren we ons de beelden van een trots bij afgehakte hoofden poserende “Nederlander”.

De Joden zullen een lot als welke hen in 1939 tegemoet raasde en die christenen in het Midden-Oosten thans wacht, nu niet meer lijdzaam afwachten, want zij hebben besloten zelf over hun lot te beslissen. En die beslissing leidde in de kringen van Frans Timmermans en de andere zwijgers over de christenvervolging, tot zeer heftige kritiek. Want de gotspe, dat Joden zichzelf tegen moordpartijen beschermen!

Daarom van mijn kant geen verwondering dat Pieter Omtzicht de zelfbeschermende maatregelen van de Joden in het Midden-Oosten dan ook niet in de ban deed maar verdedigde met: De reden waarom deze is neergezet is de golf van aanslagen van Palestijnse terroristen, die dood en verderf zaaiden onder de Israëlische burgerbevolking. De barrière is buitengewoon effectief gebleken om het normale leven in Israël weer mogelijk te maken.

Met de verlammende houding van het gros van de Nederlandse politici inzake de christenvervolging in het Midden-Oosten, zou je de christenen daar ook zo’n veiligheidsbarrière gunnen. Dat zou echter de erkenning betekenen dat moslims niet alleen slachtoffers, maar zelf ook daders van vervolging zijn. Maar dat krijgt het politieke establishment dat heilig overtuigd is van het bestaan van islamofobie niet langs de huig. Dus tellen we rustig af tot alle christenen uit het Midden-Oosten verdwenen zijn.

Misschien ergens in het jaar 2050 een herdenkingsmonument voor de genocide op de christenen van het Midden-Oosten?