Posts tagged ‘Pim Fortuyn’

juli 5, 2014

Rob de Wijk: het is allemaal de schuld van Wilders

DoodsstrijdEen beetje alchemist weet van lood goud te maken, maar dan ken je Rob de Wijk niet. Die weet van goud lood te maken. Of nog liever, van degene die het steeds aan het rechte eind blijkt te hebben gehad met zijn comité van waakzaamheid tegen de islam, als de aanjager van de moordverschijnselen als door ISIS begaan, neer te zetten. Ongeveer zoals je Auschwitz aan het vooroorlogse Comité van Waakzaamheid kan ophangen, of om maar een zijstraat te noemen, beweren dat het allemaal de schuld van Marinus van der Lubbe was dat de NSDAP zo’n vreselijke berg aan slachtoffers gemaakt heeft.

Als islamkritiek, hoe fel ook, er de oorzaak van zou zijn dat de “dappere” mannen en vrouwen in Syrië en Irak een bloedspoor in het mulle zand trekken, waarom hebben de christenen na een halve eeuw marxistisch kwetsen en getreiter bij de linkse omroepen en dagbladen, dan niet ook een bloedspoor door de Hollandse klei getrokken?

Verder dan een trage tocht naar de rechter door Ir. C.N. van Dis of een opstootje bij een abortuskliniek, gingen de christenen niet. En als gehard atheïst kan ik u zo vertellen waarom in deze fijne moderne tijd verongelijkte christenen geen bloedspoor getrokken hebben, maar moslims dat wel doen. Het ligt aan de aard van het beestje. Zonder doodsbedreigingen en bloedvergieten kon vrijelijk over katholiek stemvee geschreven worden, maar ging het over islamitisch stemvee, dan stonden de moslims en hun verdedigers meteen van woede te stampvoeten.

Toch is het allemaal zeer goed te begrijpen dat Rob in de Beobachter Wilders aan de schandpaal nagelt. Het valt namelijk allemaal heel erg tegen nu Wilders en Ayaan Hirsi Ali gelijk gekregen hebben met hun Liberale jihad. Had er maar naar geluisterd in plaats van tien jaar te flikflooien met de islam.

De flikflooiers grijpen in wanhoop naar hun haar of toupet nu de islamcritici het gelijk nog erger aan hun kant krijgen dan zij aanvankelijk meenden te moeten voorspellen. Want ik denk dat zelfs Pim Fortuyn en Theo van Gogh nooit hadden kunnen bevroeden dat door Nederlandse straten aanstaande moordenaars met moordvlaggen zouden paraderen, en moordenaars veilig kunnen terugkeren na gedane arbeid.

De werkelijke schuldigen liggen niet op het kerkhof maar dragen een djellaba, boerka of een modieus glanspak à la Pechtold. En het is alsof het Nederlandse verstand in de vele spreekwoorden en gezegden verborgen gaat, maar de kruik gaat te water tot ze barst, maakt heel veel duidelijk van wat er nu op vaderlandse wegen geschiedt. Te lang is de islam in heilig water gedompeld, werd alles dat door de islam uitgevreten werd met de mantel der liefde omgeven en kregen niet de haatimams de roede maar de islamcritici.

Dat Rob nog even een vuurtje bij de lont houdt om Wilders in het licht van de aandacht van ISIS en consorten te plaatsen valt, tenzij verraad aan de vijand hier een betere conclusie zou zijn, nog het beste af te doen als pyromanie met voorbedachten rade.

Maar let op, mits de vrijheid van meningsuiting dan niet via Mekka loopt, zullen historici zich over pakweg een halve eeuw op dit momentum storten. In dat opzicht is Wilders zijn eigen historicus, die het toch allemaal al opschreef voor de hooggeletterde historici het aan het papier toevertrouwden.

 

juni 5, 2014

De wonderbaarlijke ommezwaai van Hans Wansink in de Volkskrant

VolkskrantOp 9 februari 2002 publiceerde de Volkskrant een geruchtmakend interview (hier in een reprise door de krant zelf) van het linkse duo Frank Poorthuis en Hans Wansink met Pim Fortuyn, waarin de goddelijke kale over Artikel 1 van de Grondwet in de val gelokt werd. Daags erop werd Jan Nagel, toen nog als partijchef van Leefbaar Nederland, stande pede bij het eveneens linkse Buitenhof geroepen om zich van Fortuyn te distantiëren. Nog diezelfde avond werd Fortuyn gezien de peilingen als succesvol lijsttrekker van Leefbaar Nederland, door zijn partij afgevoerd. Leefbaar Nederland ging ten onder, Fortuyn moest zo kort voor de verkiezingen in allerijl een nieuwe partij stichten en werd omringd door gespuis. Vervolgens kwam Volkert van der Graaf nog even langs, en missie geslaagd.

Vandaag schrijft de redacteur van de Volkskrant en denktanker van de PvdA Hans Wansink, die de ineenstorting van Fortuyn inluidde, een heel ander verhaal dan waartoe hij en zijn krant in 2002 en de vele jaren daarna in staat waren.

Zou Fortuyn toen geweten hebben hoe de situatie nu is, dan zou hij zeer waarschijnlijk heel wat minder bedachtzaam geweest zijn dan hij toen was. Het valt namelijk moeilijk te ontkennen dat Wilders in zijn islamkritiek verbaal een paar passen verder durft te gaan dan Fortuyn destijds. Islamkritiek bevond zich toen nog op één nachtje Hollands ijs en wie zich eraan waagde, dreigde subiet te verdrinken.

Met wat we nu over de gedragingen van de volgelingen van de profeet weten zou Fortuyn zich hoogstwaarschijnlijk kapot schrikken. Jihadi’s die vrijelijk heen-en-weer kunnen reizen en een menselijke tijdbom vormen tussen argeloze burgers. En wonder boven wonder, blijkt Wansink van de Volkskrant daar ruim 12 jaar na het interview met Fortuyn ook achter te zijn gekomen. En in plaats van achteraanlopen loopt hij nu voor de fanfare uit met De jacht op jihadi’s moet worden geïntensiveerd.

Wat toch ongeveer gezien moet worden als de schicht die de profeet Mohammed daar ergens in de woestijn gezien moet hebben, toen hij geroepen werd een monster te creëren dat tot in deze tijd kans ziet de wereld te terroriseren.

Had dan toch maar naar Fortuyn geluisterd, misschien had Wansink dan nu niet het gluiperige Antisemitisme is onder moslims (niet alleen radicale) wijdverbreid en op het benoemen daarvan rust vaak een taboe hoeven schrijven. Want was het niet juist Wansink en de zijnen die dat taboe aan politici en opiniemakers opdrongen en Nederland van een mondknevel voorzagen zodra er islamkritiek klonk?

De ommezwaai van Wansink valt wel te begrijpen. Na alles wat hij en zijn Volkskrant aangericht hebben, wil hij het niet op zijn geweten hebben als straks in Nederland vroegere beschermelingen van hem en zijn krant zich aan argeloze burgers vergrijpen. Alles wat over het onderwerp gezegd en geschreven is, staat namelijk voor eeuwig genoteerd, zodat het later voor de geschiedschrijvers weinig moeite zal kosten man en paard te noemen.

Men stelle zich zo’n historisch werk voor, met in de voetnoten de verwijzing naar de betrokkenheid van Wansink in het van brandstof voorzien van de boze volgelingen van de profeet. Daar moet Wansink slapeloze nachten over hebben, dus daarom én nog voor er weer in een Joods instituut gemitrailleerd wordt, nog gauw even de handjes in onschuld wassen.

Nou, zijn naam heeft hij in ieder geval mee, want in een freudiaanse vergissing zeg je makkelijk handwassing in plaats van Hans Wansink.

mei 29, 2014

Lex Oomkes heeft last van de Pediculus humanus wilderianus

lex-oomkesVoor wie zich rot krabbelt aan de Pediculus humanus wilderianus is het een prettige gedachte dat op een dag die lastige rakkers de aftocht blazen. Door al het gekrabbel raakt het kapsel maar in de war en dreigt een verhoogd risico op hoofdwonden. Lex Oomkes van Trouw zal dus nog wel een tijdje in zijn krant jeuk moeten accepteren, want de Pediculus humanus wilderianus lijkt nog niet voornemens het veld te ruimen, ook al hoopt Lex daar vurig op. En daar de wens is de vader van de gedachte is zal Lex nog heel wat inkt op kostbaar geboomte moeten aanbrengen om van de Pediculus humanus wilderianus op zijn hoofd en in de nationale pels verlost te zijn.

Eerlijk gezegd zou het zo kunnen zijn dat naarmate de islam en de EU meer babbels krijgen en de geestverwanten van Lex honing aan de poorten van Europa blijven smeren, de plaag op het hoofd van Lex alleen maar zal toenemen. Er moet nog maar eens aan herinnerd worden dat om het bestrijden van de Pediculus humanus fortuynus te bevorderen de krant van Lex ook al allerlei huismiddeltjes inzette om van de plaag verlost te zijn:

Jij vuile, kale nepprofessor, jij hebt de intelligentie van Adolf Hitler en de  charme van Heinrich Himmler. Jij leeft van haat en daarom hoop ik dat je in die darkroom van je zo gauw mogelijk aids krijgt.

Journalist Matty Verkamman, 22 december 2001 in Trouw

En

Fortuyn heeft al zijn stokpaardjes nog eens aangelengd tot een onwelriekende cocktail. Daarmee maakt hij in één klap duidelijk dat we met een wildplasser van doen hebben, iemand wiens blaas in de loop der jaren zo zwaar onder druk is komen te staan met de residuen van zijn troebele geest dat alleen wild om zich heen plassen verlichting kon bieden.

Willem Breedveld, 14 februari 2002 in Trouw

Het mag toen gelukt zijn met huismiddeltjes, inmiddels is de Pediculus humanus fortuynus gemuteerd in de Pediculus humanus wilderianus en heeft die tegen de huismiddeltjes van Lex resistentie opgebouwd. Lex zal hoogstwaarschijnlijk zodra de Pediculus humanus wilderianus toch gedwongen zou zijn de aftocht te blazen doormuteren, want na het succesvol bestrijden van de Pediculus humanus fortuynus bleef het immers ook niet rustig op het hoofd van Lex. Integendeel zelfs, hij komt nu handen tekort om zich tegen alle jeuk te verweren. Het is dan ook de vraag of Lex het wel zo lang weet vol te houden met de jeuk zijn hoofd.

Of die jeuk bij hem de hoofdreden is dat hij zijn kapsel gazonkort maait, is bij uw verslaggever te velde niet bekend, maar hardop hopen van de Pediculus humanus wilderianus verlost te worden, zal het beestje er zeker niet van overtuigen zijn hoofd te verlaten.

En het is voor Lex te hopen dat niet ook de Pthirus pubis in karavaan zijn lijf zal bereiken. Een broodschrijver die niet alleen jeuk aan zijn hoofd maar ook over de onderzijde van zijn corpus te klagen heeft, zal hoogstwaarschijnlijk twee handen nodig hebben om te krabbelen. En je moet toch een groot virtuoos zijn om zowel je boven- als je onderkant te bekrabbelen en tegelijk ook het toetsenbord te beroeren.

Nou Lex, succes met de luizenhark, zullen we dan maar zeggen.

 

 

 

april 26, 2014

De PVV-kiezer blijkt een overlever te zijn

meeuwVijf jaar geleden vergeleek het GroenLinkse ex-Tweede Kamerlid en volksopvoeder  prof. dr. E.H. (Evelien) Tonkens Geert Wilders met de gruwelnazi Josef Mengele: De nazi’s reduceerden sommige medeburgers tot instrument, waar ze medische experimenten mee uithaalden. Daar zijn we allemaal tegen. Zo moeten we ook allemaal tegen de instrumentalisering van nieuwe Nederlanders zijn en blijven.

Meteen bij het ontstaan van de PVV werd een heel instrumentarium opgezet om die partij naar het leven te staan. Wat met Fortuyn zo succesvol gelukt was, zou ook met Wilders moeten lukken, meenden de optimisten, die nog in hun handen wreven over de uitschakeling van Fortuyn.

Sedert 22 februari 2006, toen de PVV bij de Kiesraad aangemeld werd, heeft dat instrumentarium alles, maar dan ook alles uit de dekbeeldige kast gehaald om de PVV uit te schakelen. Doopcelen werden gelicht, er werd tussen de gordijnen naar binnen gegluurd, de inkomsten van de PVV werden diepgravend uitgespit, er werd in strafbladen gespeurd, en last but not least werd het knekelhuis van het nationaalsocialisme overhoop gehaald om zulke bizarre vergelijkingen te maken, dat men heden ten dage heel wat positiever tegen de kopstukken van het Derde Rijk aankijkt dan eigenlijk wel zou moeten. Een Hitler die alleen maar minder, minder, minder roept, in plaats van tot het radicaal ausradieren van hele volken oproept, zoals de echte Hitler deed, zou bij de historisch minderbedeelde mens immers het gevoel kunnen opwekken dat het Derde Rijk best wel meeviel.

Om de lezers en mezelf een lang exposé van middelen te besparen waarvan het anti-PVV front zich bediende om die partij van de aardbodem weg te goochelen, beperk ik me dan maar met de samenvatting dat er geen middel geschuwd werd.

Maar ziedaar, ondanks de ruim acht jaar heksenjacht op de PVV, ondanks de op handen en voeten rondom het PVV-gebouw snuffelende Hercules Poirots en Jules Maigrets, en ja, zelfs ondanks de soms toch wel erg brute uitspraken van Wilders zelf, staat de partij nog steeds hoog op de politieke peilingranglijsten genoteerd. Wat zou dat toch zijn dat deze partij maar niet naar de haaien gaat?

Nou, het antwoord is ongeveer net zo simpel als de vraagstelling. De PVV is niet klein te krijgen omdat de kiezer dat niet wil. Die heeft met de PVV zijn hakken in de zompige Hollandse klei gezet omdat die partij het nog enige resterende middel is zich tegen het volkminachtende establishment te keren.

Dat deze kiezer zich dit alles heeft moeten laten welgevallen, want de afgelopen jaren is geen menssoort zo vaak gekwetst als juist de PVV-kiezer, legt die doodgemoedereerd naast zich neer.

Deze menssoort is nog nooit met overgevoelige lange tenen richting politiebureau gesneld om aangifte van het zaaien van haat te doen. Ondanks dat het stemmen op een politicus die hooggeleerde Nederlanders vergelijken met Mengele en Hitler, toch een schuldgevoel van hier tot ginder moet opleveren, is deze kiezer nog steeds bereid zijn zitvlak op te richten om de rode stip bij de PVV te zetten.

Ondanks de schuimende en schurende huishoudmiddelen waarnaar de omroepen, dagbladen, weekbladen, politici, opiniemakers en NGO’s grepen om de PVV weg te boenen, heeft het PVV-electoraat zichzelf nog steeds niet opgeheven of zich als lemmingen in de zee gestort.

Na dit alles getrotseerd te hebben kun je wel stellen dat deze menssoort niet meer klein te krijgen is. Fout zijn na de Tweede Wereldoorlog kan dan wel vele morele bijltjesdagen opgeleverd hebben, maar de huid van de menssoort die de PVV maar niet wil verlaten is er zo gepantserd door geworden dat de bijl er niet meer binnen kan dringen.

Zou het anti-PVV front dat niet hebben kunnen voorzien, of is dat misschien toch niet zo hooggeleerd als het zich voordoet, want het uiteindelijke resultaat is dat de PVV-kiezer een overlever geworden is. Zeg maar, de meeuw onder de kiezers. à Propos, was de meeuw van de PVV niet ook al ten offer gevallen aan de vaardige handen van de patholoog-anatoom? Nou pech dan, want de meeuw blijkt een onuitroeibaar beest te zijn. 

maart 25, 2014

Grenzeloze hoogmoed en de nagels van de beer

Dansende beerDe dagbladen schrijven dat het onderonsje van de wereldleiders, lees hiervoor de G7 en de EU, besloten heeft de Russen nog verder onder druk te zetten betreffende de bezetting van de Krim. Dat Rusland alvorens dit onderonsje te plegen uit de G8 gestoten werd, deed de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov slechts schouderophalen met de opmerking dat de G7 zijn beste tijd gehad heeft. Misschien een niet geheel ten onrechte gedane observatie, want de G7 zonder inbreng van de Russen en andere grote economieën als China, Brazilië, India en Mexico, is slechts een superselect praatclubje, dat het dan misschien heel erg snel met elkaar eens is, maar nauwelijks in staat is te sanctioneren zonder er zelf last van te krijgen. Dat aangaande lijkt het op een wedstrijdje boemerang werpen zodat de deelnemers zich straks voor de Paralympics kunnen melden.

Daarbij komt nog dat dat clubje zich kennelijk niet heeft gerealiseerd dat je een beer misschien lang kan tarten, plagen en vernederen, maar dat toch eens het moment komt dat het dier zijn nagels uitslaat. En kennelijk heeft de beer Rusland sedert de val van het Sovjetregime dat gevoel opgebouwd. Het heeft het Russische volk tot een herlevend patriottisme gedreven en tot strijdlust gemobiliseerd.

Ongeveer zoals je een volk, zoals ook het Nederlandse, niet grenzeloos kunt tarten, plagen en vernederen, zonder dat er ooit een Fortuyn of Wilders opstaat die de nagels uitslaat. Of, een megalomaan Europa kan stichten waarbinnen de burgers monddood overgeleverd zijn aan de willekeur van een piepkleine elite, zonder dat dit tot euroscepcisme of een herlevend patriottisme zou leiden.

Je kunt het grenzeloze hoogmoed noemen. De gedachte dat je zomaar van alles kunt doen met de mensheid zonder dat die zich op enig moment zal verzetten. In dat opzicht kun je de leiders van de G7 en de EU van overmatige naïviteit betichten, dat zij in de veronderstelling verkeren dat bij dergelijke arrogantie de opponent lijdzaam op zijn knieën valt en aan de ketting door de neus, pootjes geeft en danspasjes maakt.

Wat als de Russen bij de verder opgeschroefde sancties blijven schouderophalen door doodgemoedereerd de Krim ingelijfd te houden? Verder opschroeven, fysiek bedreigen, aanvallen? Het zou wel eens zo kunnen zijn dat de G7 en de EU gedoemd zijn op termijn de beschamende conclusie te trekken dat de beer niet meer wil dansen naar de pijpen van zijn hoogmoedige meesters en dat de tijd aanbreekt voor een alternatieve wereldorde naast die van de G7 en de EU. Er staan immers landen die hiervan buitengesloten zijn te trappelen van ongeduld ook zeggenschap te verwerven over wat er met de wereld gebeurt.

In het klein zie je het met het hoogmoedig bejegen van de PVV. Wat men ook allemaal met die partij uitspookt om het tot dansen naar de pijpen van het establishment te krijgen, deze weet toch steeds te overleven zonder zich aan de afgedwongen vernedering over te hoeven geven.

Daarom zie je de Russen schouderophalen, en staat voor de aanstaande Europese verkiezingen een kersvers PVV-team klaar om in Brussel die hoogmoed te bevechten.

Nou Hans Jansen, succes gewenst,

maart 23, 2014

Het journaille verslagen

VARAKlokslag 18.00 uur zaten ze geclusterd en vol hoop klaar om de Nederlaag van de schicht uit Venlo op te tekenen. Na het ten tonele verschijnen en de eerste zinnen van Wilders steeg de hoop hoog en sloeg zwaar toe in de hersenen van het ruimschoots vertegenwoordigde journaille. Frits Wester was misschien de enige journalist die er eerlijk voor uitkwam. Namelijk, dat het opeens leek alsof Wilders zijn eigen necrologie aan het declameren was. Wester en zijn collegae moeten elkaar nog vreugdevol aangekeken en aangestoten hebben toen het even leek dat niet het electoraat maar zij opnieuw bepaalden wie wel en wie niet aan het democratisch proces mogen meedoen.

Bij Hans Janmaat, Pim Fortuyn en Rita Verdonk was dat immers toch ook een groot succes geworden. Hans Janmaat was al gereed om doodgemaakt te worden, maar op het nippertje en dankzij aaneengeknoopte lakens had hij de dans weten te ontspringen.

Pim Fortuyn was al doodgeschreven voordat hij doodgemaakt werd. Rita Verdonk werd tot op haar neusharen ingezoomd om haar tot beest te maken, zodat de virtuele jager er nog slechts zijn telescoopgeweer op hoefde te richten om een politica met het recordaantal voorkeurenstemmen in haar politieke graf te krijgen.

Maar het feestje met Wilders ging niet door. Geen zuippartij in de Haagse kroeg van Max van Weezel en in koorzang ritmisch meer, meer, meer. Het paradijs verdaagd nu de grootste criticaster van dat journaille zijn virtuele kruisboog niet neerlegt.

Je zou kunnen stellen dat het journaille gisteravond rond zessen van Wilders een flinke optater toegediend kreeg. En ik houd het niet voor onmogelijk dat hij met opzet zijn repliek gisteren eerst op een grafrede liet lijken, zoals een kat met een muis dolt alvorens definitief toe te happen.

Toch was het gisteren ook een leermoment. Niet Wilders werd gisteren ten grave gedragen, maar het tot dan succesvolle wapen van de nazificatie van de door het journaille controversieel verklaarde politici.  Ze kunnen nog zo hard Hitler, Himmler, Goebbels, Mengele of Eichmann roepen, het vergif heeft zijn houdbaarheidsdatum gisteren overschreden en is uitgewerkt.

Het Nederland van na de oorlog was, als je het machtbeluste journaille geloven mocht, tot een fascistische staat verworden. Het werd de voedingsbodem voor de cultuur van Onno Ruding is Eichmann, Wouter Buikhuisen is Joop Glimmerveen, Frits Bolkestein is Le Pen, Pim Fortuyn is Eichmann, Rita Verdonk is Hitler en Mengele, Bob Smalhout is Hitler, Ayaan Hirsi Ali is Goebbels, Theo van Gogh is Goebbels, Geert Wilders is Hitler, Goebbels en Mengele.

Het effect van het gemakkelijke journalistieke componeren van een Wagneriaanse Walkure is voorgoed voorbij. De dames en heren van de omroepen en dagbladen zullen met ander vergif moeten komen om de parlementaire democratie om zeep te helpen.

Nou, ik ben reuze benieuwd.

beernink

maart 22, 2014

Bijltjesdag

BijltjesdagHet standpunt dat het niet beschaafd is over een bevolkingsgroep minder te roepen, blijkt niet altijd even stevig verdedigd te zijn. Zo vond op 3 mei 2004 de GroenLinks-senator Sam Pormes op een discussieavond van de jongerenbeweging Dwars van GroenLinks, dat er minder, minder, minder LPF’ers moesten zijn. En om de daad bij het woord te voegen trad hij daarover in wat preciezere bewoordingen nader tot zijn toehoorders:

Sam Pormes kwam nogal gefrustreerd over. Hij vertelde dat hij LPF’ers negeert in de Eerste Kamer. Uiteraard kwam er tegengeluid van de JF (Jonge Fortuynisten) uit de zaal. Hij vertelde ook dat (extreem rechts, dus volgens hem ook LPF) zieke mensen zijn, die behandeld moeten worden. Hij gooide hier zelfs een schepje bovenop, door te stellen dat die mensen in kampen moeten worden gestopt! Want LPF’ers zouden volgens Pormes eisen dat iedereen met beetje pigment in de huid zijn aanwezigheid in dit land moet verklaren. Racisme tegen joden vindt hij niet zo erg. Want die moeten dan maar doen alsof ze geen jood zijn. Hij als neger kon zijn kleur niet verbergen vertelde hij. (Bron:  Maarten van Geijn, RC Utrecht).

Daags na de oproep tot vervolging en opsluiting van onder meer LPF’ers door Sam Pormes, liep het niet storm van de GroenLinks-leden van de Eerste en Tweede Kamer, gemeenteraads- en statenleden en andersoortige partijgenoten in de bestuurslagen, die hun positie en de partij de rug toekeerden. Er was toentertijd zelfs de GroenLinkser Harry Borghouts, die na eerst de hoogste man op het ministerie van Justitie geweest te zijn, Commissaris van de Koningin van de provincie Noord-Holland kon worden.

Er waren geen verhitte debatten en virtuele lynchpartijen op de televisie over de niets verhullende uitspraak van Sam Pormes. De dagbladen waren niet dikker dan anders. Er werd geen proclamatie van schande door het collectieve kabinet uitgesproken. Men vond het ook geen reden opgewonden Kamervragen te stellen. Het regende geen vergelijkingen met Hitler. Ook de altijd op hoge toon moreel verontwaardigde D66’ers zwegen in alle toonaarden over het verlangen andersdenkenden achter het prikkeldraad te zetten.

Twee jaar na de politieke moord door een GroenLinks-geestverwant op de leider van de LPF, kon een GroenLinks-senator vrijelijk en ontbekritiseerd oproepen een bevolkinggroep vanwege het hebben van een mening in een soort Oranienburg op te sluiten.

Nu was in tegenstelling tot Pim Fortuyn en Geert Wilders, Sam Pormes bij zijn aantreden als Eerste Kamerlid niet geheel van onbesproken gedrag. Zo was hij alvorens hij zich bij GroenLinks aansloot, lid van de CPN. Een politieke keuze die misschien ook goed te verklaren valt uit het feit dat hij zich in 1976 in Zuid-Jemen in gezelschap van de terroristische geestverwanten van de Rode Jeugd, door het marxistisch-leninistische Volksfront voor de Bevrijding van Palestina had laten bekwamen in het vermoorden van Joden. Een “feestje” dat niet doorging dankzij de oplettende Joden van Israël.

Dat Sam Pormes na zijn vanwege zijn terroristische verleden voortijdig beëindigde politieke loopbaan in november 2010 even uit zijn hol kwam, was om niemand minder dan Mohamed Rabbae nog even een steuntje in de rug te geven in diens vervolgingsdrift van Wilders. Misschien dat ook ex-partijgenoot Mohamed Rabbae doornatte dromen heeft over andersdenkenden achter het prikkeldraad.

Dat het minder, minder, minder Marokkanen, Geert Wilders wel aangerekend wordt, maar dat Sam Pormes vrolijk fluitend door zijn politieke bestaan kon marcheren na zijn minder, minder, minder LPF’ers, toch een bevolkingsgroep van wie niet bekend was dat die wijken onveilig maakte, of in een hoog percentage oververtegenwoordigd was in de criminaliteitsstatistieken, of faam opgebouwd had in het bedreigen van politieke opponenten, zal misschien ooit voer voor historici zijn. Maar pas nadat de publiciteitsmedia niet langer eenzijdig ideologisch geüniformeerd zijn, zodat een  gehersenspoelde samenleving geen pootjes meer hoeft te geven aan het politieke establishment.

Het mag dan niet gelukt zijn Geert Wilders voor liquidatie in aanmerking te laten komen, de uitzinnige virtuele bijltjesdag op de fractieleider van de PVV, zal in ieder geval het gevolg hebben dat gerechtvaardigde kritiek op de islam, moslims of Marokkanen in de toekomst met het allesoverheersende r-woord verboden dreigt te worden. Want welke politicus zal na Wilders nog het risico willen lopen met gerechtvaardigde kritiek op de islam, moslims of Marokkanen, doodsbedreigingen, morele chantage, demonisering, uitsluiting en vervolging over zich af te roepen?

Misschien een volgend kabinet met GroenLinks?

maart 17, 2014

De PVV-fabriek

PVV-fabriekEn u lezer maar denken dat het Wilders is die van trouw links stemvee PVV’ers weet te maken. Hij mag dan magnetische krachten uitoefenen op een hevig teleurgesteld stemvee en dat naar zich toe weten te trekken, maar de PVV-fabriek is toch echt niet onder de meeuwen van Wilders maar midden in het linkse polderland gebouwd. Daar gaat trouw stemvee de fabriek binnen om er als PVV’er weer uit te komen. Hoe ze dat in godsnaam voor elkaar weten te krijgen?

Nou, zo bijvoorbeeld. Je opent als linkse mensenrechtenridder gastvrij de voordeur van alle Nederlanders voor de Iraakse vluchteling Khalid K.  En omdat de gastvrijheid kennelijk niet genoeg was, fêteer je hem ook nog eens tien jaar op een uitkering en een gratis dak boven zijn hoofd.  Na de tien fijne jaren gratis mediteren over de goedheid van de mens, reist de man vervolgens naar Syrië af waar hij zich vol trots laat fotograferen met vijf afgehakte hoofden. Dank u wel lieve linkse mensenrechtenridders.

Of zo. Je opent als linkse mensenrechtenridder gastvrij de voordeur van alle Nederlanders voor meneer Kuflom met vrouw en kroost uit het onzalige Eritrea. Mooi links liefdewerk. Maar sneu voor de buren, want de familie die hier op gemeenschapskosten barmhartig gespijsd, gelaafd en gekleed wordt, gedraagt zich zodanig Eritrea’s dat de buren hun huis uit moeten vluchten.

Nu is al sedert het nuchtere jaar 2001 bekend dat vluchtelingen eenmaal in Nederland niet altijd onschuldig babyroze door het leven gaan. Nota bene onder de toenmalige Groningse burgemeester én PvdA’er Jacques Wallage, kwam uit onderzoek naar voren dat asielzoekers vijf keer hoger scoren in de criminaliteit dan de autochtone Nederlander.

Niettemin en in de wetenschap dat Hans Janmaat weliswaar op zijn laatste benen liep, maar Pim Fortuyn, Rita Verdonk en Geert Wilders nog moesten komen, liep de PvdA en geestverwanten organisaties voorop met het openen van de deuren voor de ongelukkige mens van elders.

En omdat dit kennelijk nog niet voldoende was werd in 2005 onder de bezielende titel 26.000 gezichten een breed links indoctrinatieproces via de omroepen en dagbladen gestart voor nog meer toegang voor de ongelukkige mens van elders. En deze keer inclusief de oorlogsmisdadigers, die het elders te heet onder de voeten werd en dus tegelijk met hun slachtoffers in Nederland toegelaten werden.

Dat de PvdA en geestverwante organisaties gedurende de bijna vijftien jaar na het Groningse onderzoek, desondanks besloot een flinke fabriek te bouwen om er uit trouw links stemvee PVV’ers te produceren zou je kunnen opvatten als een geslaagde maar daarom niet minder acrobatische poging een mes in eigen rug te steken. Nu er naar het schijnt al minstens 1.500.000 gezichten de fabriek verlaten hebben, schijnen ze in de PvdA van angst op de nagels te bijten.

Nou PvdA, jullie hebben het prima gedaan: op naar de 2 miljoen.

december 24, 2013

Dan zien we daarna wel verder

VVD-gedachteNadat het gewezen gemeenteraadslid van de VVD Dick Ernst Claassen een ingezonden stuk in de gewezen verzetskrant Het Parool geplempt had, waarin hij impliciet het idee ontvouwde dat Wilders wat hem betreft voor executie in aanmerking kan komen, is de partijgenoot van Mark Rutte niet wegens het aanzetten tot haat en het uitlokken van geweld op het matje geroepen of uit de partij gezet. Het heeft binnen de VVD ook geen tumult veroorzaakt dat een partijgenoot een politieke concurrent en een ex-gedoogpartner voor executie in aanmerking wil laten komen.

De oproep de beveiliging van Wilders op te heffen wegens diens voor moslims beledigende teksten zou niet alleen verontwaardiging moeten oproepen, maar opent ook nieuwe inzichten.

Verscheidene imams hebben in Nederland beledigende teksten over homo’s uitgesproken. En niet alleen over homo’s. Volgens de indrukwekkende theorie van de VVD’er Dick Ernst Claassen, verdienen imams ook geen recht op bescherming tegen wie wegens belediging door razernij gekweld raakt.

Moslims, en niet alleen moslims, ervaren homoseksuele geaardheid als kwetsend voor hun geloofsovertuiging. Het heeft tot veel geweld tegen homo’s geleid. Ook homo’s maar niet meer beschermen?

En was het niet het geëerde VVD-Tweede Kamerlid Ayaan Hirsi Ali, die met terugwerkende kracht volgens de theorie van Dick Ernst Claassen haar recht op beveiliging verspeeld had nadat ze in het dagblad Trouw van zaterdag 25 januari 2003 over de bedenker van de islam gezegd had: Mohammed is, gemeten naar onze westerse maatstaven, een perverse tiran.

En:

Mohammed is als individu verachtelijk. Mohammed zegt dat een vrouw binnenshuis moet blijven, een sluier moet dragen, bepaald werk niet mag verrichten, niet hetzelfde erfrecht heeft als haar man, gestenigd moet worden als zij overspel pleegt – ik wil laten zien dat er ook een andere werkelijkheid is dan de “waarheid” die, met behulp van Saoedisch geld, over de wereld wordt verspreid.

Vooraanstaande VVD’ers, waaronder Neelie Kroes en Frits Bolkestein, waren destijds de verdedigers van Ayaan Hirsi Ali, nadat binnen de partij een onaangenaam maar stiekem geroezemoes tegen de politica begon op te laaien.

Ooit liepen oprechte liberalen te hoop tegen de oppermachtige clerus en de heerschappij van het confessionalisme. Paus Pius IX bond met de encycliek Quanta Cura de strijd tegen het verderfelijke secularisme aan, waarmee hij zowel het liberalisme als het socialisme in de ban deed.

Ondanks dat Rutte en Wilders nog in 2008 in Den Haag samen een vrijdenkersruimte ingericht hebben en de VVD die in 2009 nog gebruikte als eerste aanzet tot een wet waarin het recht op het vrije woord nog verder gewaarborgd zou worden, blijkt dat de liberale gedachte binnen de VVD al enige decennia aan het wegkwijnen is en ideeën zoals van Dick Ernst Claassen veld te winnen.

Het was de gewezen VVD-partijvoorzitter Bas Eenhoorn die in 2002 op een partijbijeenkomst in Nijkerk en refererend aan een studie over leiderstypen van de psycholoog Kets de Vries, Pim Fortuyn met Benito Mussolini vergeleek:  Een van de typen die hij beschrijft is het type-Mussolini. Mij viel op dat die omschrijving precies past op de leider van Leefbaar Nederland. De ijdele leider, die precies zegt wat mensen willen horen. En je ziet altijd dat mensen kritiekloos zo’n leider volgen.

Politici vergelijken met fascisten en nazi’s was voordien binnen de VVD nog geen goed gebruik daar ook VVD’ers daar wel eens zelf het slachtoffer van waren. Bas Eenhoorn moet echter gedacht hebben: dan zien we daarna wel verder.

En zo geschiedde ook, want Fortuyn werd vermoord en Bas Eenhoorn zette zijn VVD-carrière vrolijk voort.

december 2, 2013

Dries van Agt: “Hij mag altijd weer bellen”

dolle-driesNog dit jaar zei hij ik was beter als minister dan als premier. Ooit door links gezien als de grootste vijand, maar wegens zijn brisante afkeer voor de enige staat die door Joden geregeerd wordt, inmiddels de publiekslieveling van datzelfde links (het kan verkeren, zei Bredero immers), blijkt hij als minster van Justitie betrokken te zijn geweest bij een “massa-executie” en ook nog eens een grote leugenaar te zijn.

Van Agt meldde kort na afloop van de kaping in de Tweede Kamer dat de gedode kapers niet zijn getroffen ‘door een regen van kogels’. Over de beschieting zei hij: ‘Die had niet tot doel hen te doden.’ De werkelijkheid was anders, bleek al snel. In maart 1978, negen maanden na de kaping, kreeg het ministerie de autopsierapporten van de zes overleden kapers. (Bron: Volkskrant).

Niet alleen was Dries van Agt tijdens de door Molukkers uitgevoerde treinkaping bij de Punt de hardliner in de beëindiging ervan, ook wist hij de manier waarop het geschiedde buiten de publiciteit te houden en de Kamer voor te liegen.

Dat de 6 kapers door in totaal 144 kogels getroffen waren, heeft hij (en zijn opvolgers op het ministerie van Justitie) in een geheime la weten te houden, om nadat het toch uitkwam zich er met een jezuïtisch Ich habe es nicht gewusst van af te maken. Typisch een moralist, die de ander zijn eigen mores oplegt, maar het zelf niet zo nauw neemt. Waar kennen we dat toch van?

Lastig wordt het voor zijn linkse fans, die hem toch al eens eerder met de mantel der liefde omhulden, maar met deze prins van Palestina een schietgrage leugenaar in huis gehaald hebben.

Vooral interessant is dat diezelfde Dries van Agt dan wel heel veel moeite met Molukse terroristen had, maar daarentegen het volk van Joden graag aan terroristen uitlevert en er ook banden mee heeft.

En niet alleen hen, want hij mag dan vriend van de moordende Hamas en Fatah zijn, hij was ook degene die de moordenaar van Pim Fortuyn zo snel mogelijk op vrije voeten wilde hebben en hem zelfs nog tijdens diens detentie van financiële ondersteuning voorzag:

Oud-premier Dries van Agt (CDA) blijft staan achter het besluit van het Melchersfonds om de moordenaar van Pim Fortuyn geld te geven voor een smaadproces tegen De Telegraaf. En als Volkert weer eens een proces begint, dan kan hij opnieuw terecht bij de prominente CDA’er. “Hij mag altijd weer bellen!” (Bron; Telegraaf)

Dat laatste tot groot genoegen van links, want we kunnen onmogelijk beweren dat in die kringen zwaar gerouwd werd om de dood van Pim Fortuyn. Om niet te zeggen, dat er om gesmeekt werd. En zelf was Dries van Agt er ook niet bepaald rouwig om dat de goddelijke kale van het politieke toneel verdween. Misschien dat Bart Jan Spruyt Dries Van Agt goed doorzag met:

Op een beslissend scharnierpunt in de Nederlandse politiek, de avond van 6 mei 2002, zat ik naast Van Agt in het restaurant op de berg van Amersfoort. We moesten al om zes uur aan tafel omdat Van Agt later die avond zou spreken. Twee heren waren wat verlaat en kwamen tegen kwart over zes het restaurant binnen. Ze vertelden dat ze net op de radio hadden gehoord dat er iets met Pim Fortuyn was. Neergeschoten in het Hilversumse mediapark. Of hij nog leefde was toen nog niet bekend. Het diner bleef vervolgens onaangeroerd. Iedereen begon te bellen om meer informatie te krijgen, en iedereen begon verhitte discussies over de oorzaken en gevolgen van de aanslag. Iedereen, behalve Van Agt. Hij onttrok zich aan het tumult en stond peinzend terzijde – zoals in dat televisiefragment waarop hij vanuit de verte toekijkt wanneer Den Uyl zich tegenover een journalist kritisch over hem en de laatste ontwikkelingen van het ethisch reveil uitlaat. Later heb ik gedacht dat Van Agt waarschijnlijk toen al voor zich zag dat deze avond het electorale herstel van zijn partij zou inluiden – en hij zag dat het goed was.

Of Volkert van der Graaf inmiddels alweer een belletje met Dries van Agt gepleegd heeft, weet ik niet. Een persoon herken je aan zijn vrienden, dus helemaal onredelijk lijkt die gedachte niet. En even doorslaand met gepeins, zou het Dries van Agt waarschijnlijk zeer bevallen als ook Wilders van het politieke toneel zou verdwijnen.