Posts tagged ‘PvdA’

december 12, 2014

Pauline Meurs, grijpgrage PvdA’er

meursVandaag kwam Professor Pinto bij GeenStijl binnen met de grote greep die de PvdA nog steeds op onze samenleving heeft. Detail daarin is dat PvdA’er en grijpgraag par excellence Pauline Meurs de onlangs in het leven geroepen Raad voor de Volksgezondheid en Zorg gaat leiden.

Mevrouw blijkt na amper 4 jaar sociologiestudie dermate groot deskundoloog te zijn, dat ze zelfs in staat bleek via de WRR Maxima te kunnen soufleren dat de Nederlandse identiteit niet verder reikt dan de rondgang met de koektrommel en gesloten gordijnen.

Waarmee maar weer gezegd dat de PvdA gouden bergen schenkt aan degenen die de partij ter wille zijn. Anders gezegd, het volk geronseld door een partij die nog nauwelijks electorale aanhang weet te verwerven.

Nu resideert Pauline Meurs bepaald niet in kringen waar normalerwijs de koektrommel rondgaat, maar meer in een omgeving waar canapeetjes met kaviaar langs verwende neuzen geschoven worden. Zeg maar, zoals ook Pechtold nooit een portiek met vreemde luchtjes gekend heeft en evenmin ooit zal kennen, heeft het mens geen enkele weet van hoe de echte Nederlander zich door het aardse bestaan worstelt.

PvdA-regenten leven ver boven de harde werkelijkheid en vooral op grote voet op kosten van de belastingbetaler. Je kunt van de linksere SP veel akelige dingen zeggen, maar dat doen ze daar toch wel even anders.

Nou vooruit dan maar, omdat de kerstgedachte ons tegemoet komt, de handel en wandel van de grijpgrage Pauline Meurs:

 • hoofdfuncties en beroepen

  • wetenschappelijk medewerker sociale wetenschappen, Rijksuniversiteit Leiden, van 1976 tot 1982
  • onderzoeker en adviseur, N.V. Nederlandse Spoorwegen, van 1982 tot 1984
  • onderzoeker en afdelingshoofd, Nederlands Centrum Geestelijke Volksgezondheid (thans Trimbos Instituut), van 1984 tot 1988
  • organisatieadviseur en partner bij AO (Adviseurs voor Organisatiewerk B.V.), van 1988 tot 1998
  • bijzonder hoogleraar management en organisatie in de gezondheidszorg, Erasmus Universiteit Rotterdam, van november 1996 tot 1 januari 2007 (vanwege de NVZD, Nederlandse Vereniging van bestuurders in de zorg)
  • universitair hoofddocent, Instituut Beleid en Management Gezondheidszorg, Erasmus Universiteit, van 1996 tot 1 januari 2007
  • lid WRR (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid), van 1998 tot 1 januari 2008 (3 dagen per week)
  • parttime stafdirecteur Strategie en Innovatie, Academisch Ziekenhuis Rotterdam, van 2000 tot 2001
  • directeur Erasmus Centrum voor Management Development in de zorg, vanaf 2003
  • hoogleraar bestuur in de gezondheidszorg, Erasmus Universiteit Rotterdam, vanaf 1 januari 2007
  • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 12 juni 2007 tot 15 januari 2013

  partijpolitieke functies

  vorige

  • lid curatorium WBS (Wiardi Beckman Stichting), van 2000 tot 2009

  nevenfuncties

  huidige

  • lid bestuur Forum, Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling, vanaf 2007
  • voorzitter ZonMw, de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie, vanaf 1 september 2007
  • voorzitter bestuur “WorldGranny”, vanaf 2008 (verbetering van de leefsituatie van oudere vrouwen en uitbanning van armoede)
  • voorzitter bestuur Fonds Psychische Gezondheid, vanaf 2008
  • lid bestuur “Stichting voor Oude Muziek” te Utrecht, vanaf 2009
  • voorzitter internationale adviesraad van ICCO, interkerkelijke organisatie voor ontwikkelingssamenwerking, vanaf 2009
  • lid Raad van Toezicht AMC (Academisch Medisch Centrum) Amsterdam, vanaf 2010
  • lid bestuur Health Insurance Fund, vanaf 2010
  • lid Raad van Commissarissen zorgverzekeraar “CZ”, vanaf januari 2012
  • lid Onderzoeksraad voor Veiligheid, vanaf 1 februari 2013
  • voorzitter RVZ (Raad voor de Volksgezondheid en Zorg), vanaf 1 september 2014

  vorige

  • lid bestuur werkverband “De Open Ankh”
  • lid Commissie-Donner (onderzoek WAO-problematiek), van 2001 tot 2002
  • lid Commissie Medefinancieringsprogramma Ontwikkelingssamenwerking, van 2002 tot 2003
  • lid wetenschappelijke commissie EHMA (European Health Management Association), van 2003 tot 2005
  • voorzitter Stuurgroep Verpleegkundig beroepen en opleidingen continuum, van 2004 tot 2005
  • lid evaluatiecommissie Vreemdelingenwet, van 2004 tot 2006
  • lid sociaal-wetenschappelijke raad, KNAW, vanaf 2002
  • lid Raad van Commissarissen “Van Spaendonck Groep” B.V.
  • lid bestuur Rathenau Instituut
  • lid Raad van Toezicht Academisch Ziekenhuis Maastricht
  • lid Meta-evaluatiecommissie voor wetenschappelijk onderzoek, KNAW/NWO/VSNU, vanaf 2004
  • lid Begeleidingscommissie SCP (Sociaal en Cultureel Planbureau)
  • voorzitter wetenschappelijke commissie EHMA (European Health Management Association), vanaf 2005
  • lid stuurgroep MOBG (Modernisering opleidingen en beroepen in de gezondheidszorg), 2006
  • lid Raad van Toezicht Alysis Zorggroep, tot 2008
  • lid algemeen bestuur NVAO (Nederlands Vlaamsche Accreditatie Organisatie), van 2007 tot 1 april 2012
  • voorzitter Raad van Toezicht Alysis Zorggroep, vanaf 2008
  • lid ad hoc adviesraad IGZ (Inspectie voor de Gezondheidszorg), van 2008 tot 1 april 2012
  • lid Raad van advies inzake de inspectie, Inspectie van het Onderwijs, van 2008 tot 1 oktober 2011
  • voorzitter Raad van Toezicht ziekenhuis “Rijnstate” te Arnhem, van 2008 tot 1 juni 2012
  • lid Raad van Toezicht Teleac/NOT (sinds september 2010: NTR), van 2008 tot 2011
  • voorzitter commissie inkomens zelfstandig werkende medische specialisten, 2012

  afgeleide functies, presidia etc.
  voorzitter vaste commissie voor Immigratie en Asiel/JBZ-raad (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 21 juni 2011 tot 15 januari 2013

(Bron: Parlement & Politiek)

november 8, 2014

Het is gebeurd met de marxisten

SintermarxSP’er Sadet Karabulut klaagt dat Roemer met zijn SP gebruik had moeten maken van het “rechtse” kabinetsbeleid van de PvdA en Kamerzeteltjes had moeten winnen. Maar wacht even, er is iets heel anders aan de hand. Dan mogen de marxisten in de Kamer Thomas Piketty geïnviteerd hebben, de omroepen, dagbladen en de straat mogen dan om het hardst om het marxisme brullen, de harde praktijk is echter dat het electoraat geen zin meer in ze heeft.

De laatste Maurice de Hond-peiling liet zien dat de SP, PvdA en GroenLinks samen net 36 zetels halen. Met de snelheid waarmee de PVV stijgt en de marxisten onder Amsterdams Peil raken gaat het nog de kant op dat de PVV in haar eentje de Marxisten in de kamer de baas is.

Ooit kon de PvdA in haar eentje op 53 Kamerzetels bogen. Voor een land waar marxisten vinden dat de inkomensverschillen te groot zijn, zijn er blijkbaar weinig minderbedeelden die zich er werkelijk durk om maken.

Ondanks de meeheulende dagbladen, omroepen en de schreeuwers van de straat heeft de marxistische agitprop dus niet geholpen. Nooit was het Volksfront verder van huis dan in deze roerige tijden.

Het mag duidelijk zijn dat het marxistische zelfracisme, het heulen met de islam en de jacht op de maatschappelijk succesvolle mens bij het electoraat geen vruchten afwerpt.

Voor de marxisten valt te hopen dat hun islamitische vrinden geen knaleffect afsteken, dan wordt het echt wanhopig voor ze.

 

Tags: , , ,
oktober 23, 2014

PvdA en Volkskrant aan het woord: ISIS met Joden vergeleken

ISIS en JodenKijk, dat verheldert veel: PvdA’ er en gewezen hoofdredacteur van de Volkskrant Pieter Broertjes vergelijkt  ISIS-strijders met Joden die in Israël gingen wonen. Nu begrijpen we pas echt waarom het antisemitisme een links gezicht heeft:

Lees en huiver:

Het thema van de uitzending ging over het eventueel afpakken van paspoorten van jihadstrijders. In september hoorde Broertjes dat een gezin met vier minderjarige kinderen uit zijn woonplaats was vertrokken naar Syrië om mee te doen aan de jihad. “Je moet goede redenen hebben om een paspoort in te nemen. Iemand moet een strafbaar feit hebben gepleegd. En je weet helemaal niet of iemand daar op oorlogspad gaat.”

‘Zegt u nu, laat ze maar uitreizen, laat het ze maar uitvechten?’, vraagt de interviewer op een gegeven moment. “Het gaat om volwassen mensen. Nederlanders gingen na de oorlog ook naar Israël om daar tegen de Engelsen te vechten. Wij hebben ze toen ook niet tegengehouden”, antwoordde Broertjes in het radioprogramma De Ochtend.

Op twitter reageren mensen vol afschuw op de uitspraak.

(Bron: Telegraaf)

 

 

Tags: ,
juni 11, 2014

De VVD en het marxistisch sinterklaasfeest

SintermarxMet Afgunst, door links opgepoetst tot deugd in de meest marxistische krant van Nederland, laat een der laatste der Mohikanen van het liberalisme, Patrick van Schie, historicus en directeur van de Teldersstichting, zijn tanden nog even glinsteren, voor ook hij ten offer valt aan de hoge mortaliteit onder het liberalisme. Ooit was dat liberalisme het keffertje Wiegel, die aan een lange tafel gezeten waaraan ook Joop den Uyl zat, Sinterklaas aanwees. De Sinterklaas van het jaarlijks terugkerende feest, dat nooit meer mag zijn zoals het was. Want naast dat linkse afgunst tot deugd opgepoetst is, worden Nederlanders ook nog eens onliberaal aan het infuus van het exotisme gezet.

Dat Mark Rutte besloot uitgerekend met de neomarxist Diederik Samsom te delibereren over een tweepartijencoalitie, waar toch ook het CDA en/of D66 aan mee hadden kunnen doen om het rood een pietsje te verdunnen, werd de graftombe voor het liberalisme. En er werd zelfs niet de schijn gewekt anderen dan Samsom voor deelname te prikkelen.

Met een BTW-verhoging en een lange reeks accijnsverhogingen ging de zweep over de consumenten, die met miljoenen over de grens gingen consumeren. Iedere Nederlander die zijn geld uitgeeft in België of Duitsland onttrekt dat aan de Nederlandse ondernemer en de Nederlandse schatkist, dus werden de regeringen van België en Duitsland gelukkig gemaakt met Rutte I en II.

Zijdelings werd door het IMF ook nog eens een ballonnetje de lucht in gelaten met het verlangen de spaarders 10 procent van hun bezit af te nemen, zoals de rijke Russen op Cyprus nog brutaler beroofd werden. En dat ballonnetje hangt nog steeds ergens dreigend in de lucht.

Het  J’accuse…! van Franse econoom Thomas Piketty, om een rechtvaardiging te vinden het bezit van de rechtmatige bezitter af te nemen, wordt dan ook in linkse kringen als een pasgeboren puppy vertroeteld en trots in de lucht gehouden zodat iedereen er kennis van kan nemen. Dat dit beestje een valse rottweiler (welgemeend excuus aan de bezitters van dit type hond) blijkt te zijn, die hardwerkende mensen bij de strot grijpt om ze van hun rechtmatige bezit te beroven, is aan het lieflijke vachtje nog niet te zien, maar zal de grote domper worden zodra het beestje volwassen is.

Dat geld is als bloed dat kruipt waar het niet gaan kan, heeft ook Thomas Piketty goed begrepen, dus wordt de gehele wereld in zijn visioen één werkkamp voor werklustigen, met er omheen de luie luitjes die Marx, zoals de rottweiler genoemd wordt, tegen de werklustigen ophitsen.

In zo’n fijne wereld is het goed wonen, weten volksscharen van verre, want het geld is te geef als je je maar aan de andere kant van het prikkeldraad bevindt. Met een massa niet zeewaardige schuiten staan ze klaar om de revenuen van Thomas Piketty te genieten, want jezelf arm houden is een prima alibi om je hand op te houden, zo kunnen we zien aan de neo-bedelaars uit de Balkan, die zich in dure Duitse winkelstraten op de knieën storten.

Dat het marxistische ideaal nooit, en ik herhaal mezelf nog maar eens, nooit ergens succesvol was, maar altijd, en ik herhaal mezelf nog maar eens, altijd gedoemd was onproductief maar o zo mooi als een veldmadeliefje en door bijtjes omzwermd, op zijn Cubaans af te sterven, blijkt bij de fans van Thomas Piketty helemaal niet in de herinnering bewaard gebleven te zijn.

En daarmee wordt dan ook meteen het grote manco van de linkse mens duidelijk: een domheid waar die van een ezel bij verbleekt, want zelfs dat beest stoot zich geen tweede keer.

Dus kom op Patrick van Schie, wees een vent, verlaat die VVD-tent en richt een echte liberale partij op voor het te laat is.

Maar eerlijk gezegd denk ik dat deze VVD’er het electorale noodlot voor zijn partij ziet hangen en zijn stuk in Trouw slechts schreef om het electoraat voor de zoveelste keer op zijn VVD’s te verlakken.

 

juni 5, 2014

De wonderbaarlijke ommezwaai van Hans Wansink in de Volkskrant

VolkskrantOp 9 februari 2002 publiceerde de Volkskrant een geruchtmakend interview (hier in een reprise door de krant zelf) van het linkse duo Frank Poorthuis en Hans Wansink met Pim Fortuyn, waarin de goddelijke kale over Artikel 1 van de Grondwet in de val gelokt werd. Daags erop werd Jan Nagel, toen nog als partijchef van Leefbaar Nederland, stande pede bij het eveneens linkse Buitenhof geroepen om zich van Fortuyn te distantiëren. Nog diezelfde avond werd Fortuyn gezien de peilingen als succesvol lijsttrekker van Leefbaar Nederland, door zijn partij afgevoerd. Leefbaar Nederland ging ten onder, Fortuyn moest zo kort voor de verkiezingen in allerijl een nieuwe partij stichten en werd omringd door gespuis. Vervolgens kwam Volkert van der Graaf nog even langs, en missie geslaagd.

Vandaag schrijft de redacteur van de Volkskrant en denktanker van de PvdA Hans Wansink, die de ineenstorting van Fortuyn inluidde, een heel ander verhaal dan waartoe hij en zijn krant in 2002 en de vele jaren daarna in staat waren.

Zou Fortuyn toen geweten hebben hoe de situatie nu is, dan zou hij zeer waarschijnlijk heel wat minder bedachtzaam geweest zijn dan hij toen was. Het valt namelijk moeilijk te ontkennen dat Wilders in zijn islamkritiek verbaal een paar passen verder durft te gaan dan Fortuyn destijds. Islamkritiek bevond zich toen nog op één nachtje Hollands ijs en wie zich eraan waagde, dreigde subiet te verdrinken.

Met wat we nu over de gedragingen van de volgelingen van de profeet weten zou Fortuyn zich hoogstwaarschijnlijk kapot schrikken. Jihadi’s die vrijelijk heen-en-weer kunnen reizen en een menselijke tijdbom vormen tussen argeloze burgers. En wonder boven wonder, blijkt Wansink van de Volkskrant daar ruim 12 jaar na het interview met Fortuyn ook achter te zijn gekomen. En in plaats van achteraanlopen loopt hij nu voor de fanfare uit met De jacht op jihadi’s moet worden geïntensiveerd.

Wat toch ongeveer gezien moet worden als de schicht die de profeet Mohammed daar ergens in de woestijn gezien moet hebben, toen hij geroepen werd een monster te creëren dat tot in deze tijd kans ziet de wereld te terroriseren.

Had dan toch maar naar Fortuyn geluisterd, misschien had Wansink dan nu niet het gluiperige Antisemitisme is onder moslims (niet alleen radicale) wijdverbreid en op het benoemen daarvan rust vaak een taboe hoeven schrijven. Want was het niet juist Wansink en de zijnen die dat taboe aan politici en opiniemakers opdrongen en Nederland van een mondknevel voorzagen zodra er islamkritiek klonk?

De ommezwaai van Wansink valt wel te begrijpen. Na alles wat hij en zijn Volkskrant aangericht hebben, wil hij het niet op zijn geweten hebben als straks in Nederland vroegere beschermelingen van hem en zijn krant zich aan argeloze burgers vergrijpen. Alles wat over het onderwerp gezegd en geschreven is, staat namelijk voor eeuwig genoteerd, zodat het later voor de geschiedschrijvers weinig moeite zal kosten man en paard te noemen.

Men stelle zich zo’n historisch werk voor, met in de voetnoten de verwijzing naar de betrokkenheid van Wansink in het van brandstof voorzien van de boze volgelingen van de profeet. Daar moet Wansink slapeloze nachten over hebben, dus daarom én nog voor er weer in een Joods instituut gemitrailleerd wordt, nog gauw even de handjes in onschuld wassen.

Nou, zijn naam heeft hij in ieder geval mee, want in een freudiaanse vergissing zeg je makkelijk handwassing in plaats van Hans Wansink.

juni 2, 2014

Links geeft spiegeltjes, kralen en kammetje aan de allochtonen

ZoethoudertjeTerwijl Hans Goslinga in Trouw Amerika en Zweden opvoert als keurige naties inzake de massa-immigratie en het thema etniciteit, om het vreselijke populisme te duiden, nog eens door de stofkam haalt, valt op dat links Nederland zelf helemaal niet zo verzot is op allochtonen. Terwijl in Amerika een zwarte president op de troon zit, links Nederland Zwarte Piet bestrijdt, heeft geen enkele linkse partij een gekleurde fractieleider op het Kamerleder gezet. Klagen over de PVV, maar zelf alleen maar aan witte ministers en staatssecretarissen het bestuur van het land toevertrouwen, is zo heel erg zoals de waard is vertrouwt hij zijn gasten. Nederland kwam nooit verder dan een paar gekleurde staatssecretarissen, maar tot iets hogers acht links Nederland de allochtoon niet in staat.

En het zou nu juist zo’n mooi signaal geweest zijn als in dit PVV-hatende kabinet de etnische afspiegeling van Nederland zichtbaar geweest zou zijn. Zelfs de nationaal kampioen in de hetze tegen Wilders kwam niet op het lumineuze idee vreemde luchtjes van de zetel van de fractieleider op te laten stijgen. Pechtold verwijt de ketel graag, maar komt zelf het verwijt toe dat sedert 1966 nog geen enkele allochtoon de fractiezetel van D66 heeft mogen bezetten.

Waarom koos de PvdA Nebahat Albayrak niet tot lijsttrekker maar werd de smadelijke kale Samsom het? Waarom verdwenen de gelikte voorbeeldallochtonen Mohamed Rabbae en Tofik Dibi zo schielijk van het politieke toneel bij GroenLinks? Waarom stond de Iraanse godheid Sander Terphuis van de PvdA bij de laatste verkiezingen voor het Europese Parlement op een onverkiesbare plek?  Verkeerd kapsel? Zweet- of platvoeten?

Dat smeekt dus om de vraag, wat hebben linkse mensen toch met allochtonen, dat ze wel eisen dat anderen ze vertroetelen, maar ze er zelf een grote omweg voor maken. Zou het niet een geweldig middel tegen het zo gehate populisme zijn te bewijzen dat allochtonen behoorlijk in staat zijn het stuur van Vadertje Staat te beroeren?

Nou, het geheim is gelegen in het sombere feit dat linkse mensen xenofobie, racisme, islamofobie en al die andere taalkundige rariteiten om het populisme te duiden, gebruiken om zelf niet goed voor allochtonen te hoeven zijn. Zeg maar, je kroost baren en anderen er voor laten opdraaien.

Machtsgeil links geeft de macht echt niet uit handen aan allochtonen maar stuurt ze naar de crèche zodat het volk er voor op kan draaien. Als je maar veel klaagt over die schandelijke populisten zit je moreel op rozen, maar als het echt om het bekleden van de hoge posten gaat, zitten de allochtonen bij dat links allerminst op rozen.

Eigenlijk kun je het opvatten als het aloude koloniale paternalisme van het zoethoudertje met spiegeltjes, kralen en kammetjes. Voorlopig dus nog geen allochtone hoofdredacteur bij Trouw

 

 

mei 29, 2014

Frans Timmermans trapt in eigen val

Frans-TimmermansFrans Timmermans is tegen antisemitisme en schrijft daar met bravoure een zelfreinigend stukje over in, jazeker, het dagblad Trouw. Hij heeft het daarin over de quenelle, maar trapt daarmee in eigen val door dit gebaar, dat beter bekend staat als de nieuwe versie van de aloude Hitlergroet, aan de antisemiet Jean Marie le Pen toe te schrijven, waar die nu juist van de antisemiet Dieudonné M’bala M’bala afkomstig is.

Sedert de quenelle als antisemitisch gebaar onder juist allochtonen met een islamitische achtergrond veld gewonnen heeft, hebben linkse verdedigers van het multiculturalisme opvallend graag de blanke antisemieten op de korrel genomen om de aandacht van de gekleurde antisemieten af te leiden.  Zo trapte VARA’s Joop ook al eens in de eigen val, toen op een getoonde foto waarop vier mannen trots de quenelle maakten, alleen Jean Marie le Pen opgemerkt werd, maar voor zijn allochtone geestverwanten die naast hem precies hetzelfde gebaar maakten een acute aanval van blindheid bleek te bestaan.

In de wetenschap dat vooral links in Europa het antisemitisme door constant met de slechtheid van Israël te colporteren onder allochtonen aangewakkerd heeft, en ook Frans Timmermans daarin een niet onbeduidende rol gespeeld heeft, valt te begrijpen waarom deze steunverlener aan zowel de nationaalsocialisten van Svoboda als aan de door het Internationaal Strafhof gezochte slachter van Darfur, Omar Hasan Ahmad al-Bashir, het antisemitisme nog eens gebruikt om zijn handen in onschuld te wassen.

Pikant detail daarbij is dat de onlangs met 150 miljoen euro gesteunde slachter Omar Hasan Ahmad al-Bashir tijdens de Jom Kipoeroorlog in 1973, nog gewapenderhand meehielp de Joden van Israël om zeep te helpen, hetgeen deze massamoordenaar ironisch genoeg mede verijdeld werd door de PvdA’er en toenmalige minister van Defensie Henk Vredeling.

In tegenstelling tot deze eigenzinnige PvdA’er, vond de PvdA’er Frans Timmermans het zelfs opportuun flexibel als gummie voor de zwaar antisemitisme Saoedische dictators over het karpet te rollen.

Dat de bevolking van Saoedi-Arabië op de antisemitismemeter van de ADL 74 procent scoort tegenover die van Iran 56 procent, en het Frankrijk van Jean Marie le Pen 37 procent, doet niet vermoeden dat de minister van Buitenlandse Zaken echt iets tegen antisemieten heeft.

Zou het antisemitisme een Olympische Sport worden dan zouden de Arabische landen die nu nog onderaan bungelen, de medaillespiegel glansrijk domineren, zodat we ons kunnen afvragen waarom de partij van Frans Timmermans zich zo ontzettend uit de naad werkt om de immigratie uit die landen te bevorderen.

Als 1 plus 1 nog steeds 2 is, is Frans Timmermans niet alleen een farizeeër, maar ook een trouwe hulpverlener van het antisemitisme, die een stukje in Trouw nodig heeft om zich van de verdenking te ontlasten, maar in werkelijkheid een onfris luchtje achterlaat.

 

 

mei 21, 2014

Is Sander Terphuis of Martin Bosma de nieuwe Nelson Mandela?

ApartheidTerwijl de Iraanse ex-worstelaar Sander Terphuis een poging tot machtsgreep in de PvdA pleegt, heeft het linkse journaille er lucht van gekregen dat Martin Bosma zichzelf wellicht als de blanke Nelson Mandela poneert om Nederland van een aanstaande apartheid te verlossen. Voor het gemak hier een citaat uit de pepermolen van de Volkskrant: PVV-prominent Martin Bosma vreest dat Nederland uitgroeit tot een nieuw Zuid-Afrika, een land waarin de blanke Afrikaners ‘fungeren als proefkonijn in het multicultureel laboratorium’. Hij waarschuwt dat de autochtone Nederlanders ‘voor de leeuwen worden gegooid’ door linkse politici en journalisten.

Welbeschouwd zijn er in Nederland reeds Bantoestans (doch lees Wantoestands) waar de exotische mens de levensstijl bepaalt. Het zijn gebieden waar de autochtone mens nog slechts geduld wordt indien die zich aanpast aan de nieuwe orde. De eigen folklore, zoals het oude vertrouwde Sinterklaasfeest is er ingeruild voor het jaarlijks terugkerende bloedbad dat vrolijk offerfeest genoemd wordt.

Kon je van de kolonist Jan van Riebeeck nog verwachten dat die zo goed was het huidige Zuid-Afrika tot belangrijk wijnexportland te maken, de immigratiestroom van de afgelopen halve eeuw naar Nederland heeft zelfs geen zaaigrond voor couscous opgeleverd.

Het naargeestige Nederlandse kolonialisme heeft naast slavernij, onderdrukking en uitbuiting, ook zeer veel goeds in de overzeese gebiedsdelen nagelaten. Veel economische verworvenheden zijn er door Nederlandse kolonialen gebracht en door de nieuwe regimes zonder dankzegging overgenomen.

De Nederlandse pioniers- en koopmansgeest en het ethos waarop de sterke Nederlandse geneigdheid tot zelfbehoud berustte, maakte dat Nederland hoe klein en waterig ook, op de kaart gezet werd. Geen volk heeft zo veel grondareaal aan de zee en de rivieren onttrokken als de noest arbeidende Nederlander.

Maar in de jaren vijftig was het de godfather van de PvdA die de eerste zet deed naar het nationaal masochisme en hardwerkende Nederlanders vriendelijk doch dringend verzocht naar elders te verkassen. Die moesten natuurlijk wel eerst even de taal van het nieuwe thuisland leren, maar werden er wegens hun pioniers- en koopmansgeest als godsgeschenk van Willem Drees in ontvangst genomen. Want ondanks Drees’ vol=vol, zijn Nederlanders wereldvermaard als veroorzakers van welvaart.

Parachuteer ergens in de rimboe een paar Nederlanders en ze springen niet meteen in een wankel schuitje richting Lampedusa, maar zoeken naar water, hout, gesteente en zand en bouwen meteen een onderkomen om er een prille economie in het kraambed te werpen.

Amper tien jaar na Drees’ oproep, ging Nederland de grenzen opengooien voor de werkers van elders. Een uitruil die na de door de PvdA innig omstrengelde gezinshereniging zou uitgroeien tot wat de blanke Europeaan in Afrika ontwikkelde. Was de zwarte Afrikaan gast in eigen Afrikaanse gebieden, de blanke Nederlander kreeg geleidelijk die status in de traditioneel Nederlandse gebieden. De luidsprekers op daken van Haagse woningen waaruit keelklanken galmen die de gehele buurt oproepen tot moskeebezoek, bewijzen dat de oorspronkelijke coleur locale van tint veranderd is en de sobere maar altijd proper gesopte straatjes er verrommelde kasba’s zijn geworden.

Voor de linkse coterie werd deze betovering een groot jubelfeest, want eindelijk konden ze met hun wijdgeopende neusgaten de vreemde luchtjes op het portiek opsnuiven, hoewel ze er wel voor zorgden dat ze niet zelf op het portiek kwamen te wonen.

Tussen deze twee vormen van kolonisatie gaapt echter een onoverbrugbare kloof. Het blanke kolonialisme in Afrika is van de blanke heerschappij verlost en omgetoverd tot eeuwigdurende ontwikkelingshulp. De gekleurde kolonisatie van Nederland zit nog steeds in de lift omhoog en duldt geen tegenspraak of verzet, maar wordt handig bespoten met het antiseptische middel racisme.

Wie een duit in het zakje tegen de immigratie werpt, krijgt dan ook subiet een bloksnor opgeplakt. Niet dat Nelson Mandela ooit met een zwarte Hitler vergeleken werd. Wat zeker voor Idi Amin, die alle hindoes van Oeganda 90 dagen de tijd gaf het land te verlaten, geen ongepaste vergelijking zou zijn. En er zijn heel wat zwarte Afrikanen te noemen aan wier handen veel meer bloed kleeft dan aan die van de zo gehate aanbidders van de apartheid.

Het meest in het oog springende verschil tussen de reis van Jan van Riebeeck naar Zuid-Afrika en Sander Terphuis naar Nederland is dat de eerste niet met lege handen vertrok, maar Sander Terphuis alleen zichzelf en een hoop boze plannen meenam naar Nederland.

Sander Terphuis valt in ieder geval af als de nieuwe Nelson Mandela, want de echte Nelson Mandela speelde Nelson Mandela in zijn eigen land, Sander Terphuis doet het in andermans land.

Dus…

 

 

 

mei 11, 2014

De antisemitische vrienden van de PvdA

De vrienden van de PvdADe Europese samenwerking van de PVV met de uit de as van de SS geboren Oostenrijkse FPÖ, deed menig gebouw van dagblad en partij op zijn Gronings beven. Maar het selectieve oog van de almachtige wakers over de wederopstanding van het nationaalsocialisme hebben hun werk echter niet goed en zeer eenzijdig gedaan. Waar het waken tegen het vermeende nationaalsocialisme vooral bedoeld is om de slachtoffers tegen die ideologie te beschermen, blijken die slachtoffers ironisch genoeg niet beschermd te worden als moslims de risicoveroorzakers zijn. Misschien dat de PvdA’ers, die als laatste strohalm vanwege de te verwachten historische verkiezingsnederlaag bij de aanstaande Europese parlementsverkiezingen een anti-Wilderssite geopend hebben, even willen meelezen.

Het blijkt namelijk dat het antisemitisme onder Oostenrijkse moslims minarethoog boven die van de FPÖ uittorent: In Oostenrijk vond 79% van de moslims dat Joden niet zijn te vertrouwen (bij christenen 9%) en 69% keerde zich tegen homoseksualiteit (bij christenen 13%).

Dus niet alleen antisemitisme, maar ook homohaat blijkt onder de Oostenrijkse moslims het niveau te bereiken waar de besnorde Oostenrijker Adolf Hitler voor in zijn handen gewreven zou hebben indien die het resultaat van het onderzoek onder ogen gekregen had.

Of de onder veel moslims heersende denkbeelden over Joden en homo’s de reden was dat Hitler goede contacten met moslims zó zeer op prijs stelde dat er tijdens de Tweede Wereldoorlog spontaan mee ingestemd werd dat islamitische SS’ers de Arische SS’ers bijstonden in het uitschakelen van de Untermensch, wil ik niet beweren. Maar zouden deze moslims in het Oostenrijk van 1938 geleefd hebben en aan de volksraadpleging over de Anschluss bij Duitsland hun oordeel hebben mogen geven, dan is de kans groot dat die bij de 99% hadden gezeten die voor Ein Volk, ein Reich stemden.

Over het resultaat van het hier aangehaalde onderzoek zou een geheven vingertje geen overbodige luxe zijn. Wie zoals PvdA’ers toch zo tegen antisemitisme en homohaat is, kan zich niet slechts beperken tot het bestrijden van de internationale samenwerking van de PVV met de FPÖ en het Front National, maar moet zich minstens zo opgewonden tonen over het hoge percentage antisemieten en homohaters onder de moslims.

Maar in werkelijkheid is er met het zwaaien van het boze vingertje richting Wilders over de samenwerking met de FPÖ en het Front National iets heel anders aan de hand dan tegen het antisemitisme zijn.

Dat er in de FPÖ en het Front National zich verdekt of minder verdekt opstellende antisemieten zitten, kan dan wel zo zijn, maar nu aan het licht komt, wat overigens al vaker verondersteld werd en nu ook blijkt, dat een niet gering percentage moslims op dit moment in Europa de handelaren in angst (om hier Geert Mak nog maar eens te citeren) zijn, kun je ongeveer stellen dat het gejammer over de samenwerking van de PVV met de FPÖ en het Front National in werkelijkheid helemaal niets met het antisemitisme te maken heeft, maar alles met de hang naar macht waar de PvdA sedert haar oprichting naar hongert. Nu  de PvdA toch echt op de grootste deceptie in het bestaan van de partij lijkt af te stevenen, wordt het antisemitisme opeens als het wondermiddel met beide handen beetgegrepen.

De Joden worden hier gewoon voor politiek gewin gebruikt door Samsom en Parteigenossen om Wilders tot de antisemiet te maken die hij hoogstwaarschijnlijk niet is. Voor een antisemiet gedraagt Wilders zich opvallend Jodenvriendelijk, wat in linkse kringen dan weer als filosemitisch uitgelegd wordt en wat ze daar ongeveer net zo erg vinden als het antisemitisme. Het antisemitisme volgens de linkse definitie van het verschijnsel, dan wel te verstaan.

Wordt het allemaal te ingewikkeld, dan om nader te preciseren, is het in PvdA-kringen zo dat antisemitisme alleen bestreden wordt als de eigen partijbelangen ermee gediend zijn. Dus ondertussen hand in hand kameraden met de antisemieten van Hamas en Svoboda.

mei 5, 2014

Thomas von der Dunk verklaart zichzelf eindelijk gek

RepelsteeltjeHet heeft even geduurd, maar geduld is een schone zaak en wordt vaak beloond. Maar nu is het er dan toch eindelijk van gekomen. Want als je de hier geciteerde alinea op je geweten hebt moet je toch iets mankeren waartegen de mannen in de lange witte jassen graag middelen in je donder spuiten: Twee uur heb ik er gefascineerd rondgelopen. Wie even de ideologische rimram vergeet, komt namelijk gaandeweg tot de conclusie dat Oost-Europese communisten in hun sociaal-culturele opvattingen verrassend veel gemeen hebben met West-Europese conservatieven. De DDR moet echt een paradijs zijn geweest voor benepen rechtse VVD-ers. Ordnung muss sein!

Niet dat ik iets heb met benepen rechtse mensen en West-Europese conservatieven, maar toch was het echt zo dat de DDR niet met graagte door Hans Wiegel bezocht en bejubeld werd, maar juist door de laatste CPN’er en latere GroenLinks-lijsttrekker Ina Brouwer, die het jubilerende regime persoonlijk een tuiltje blommen kwam bezorgen.

De Nieuw Links-jugend – een soort GroenLinks avant la lettre – en met acclamatie van de toenmalige PvdA-voorzitster Ien van den Heuvel, vond de Berlijnse muur zelfs historisch juist.  De politieke soortgenoten van Thomas Von der Dunk waren dus verzot op het staatsalmachtige Ordnung muss sein van de DDR.

Maar gek of niet, de man in de krakende lederen jas, Thomas von der Dunk, is er eigenlijk zelf eentje van Ordnung muss sein. Zijn orde, wel te verstaan, want als er iemand in Nederland wild om zich heen slaat omdat het land niet volgzaam aan zijn ideeën is, is het deze gladjanus wel.

Helemaal tevreden als een moordlustige Arabier het joodse gezin Fogel uitroeit, kun je Thomas von der Dunk ongeveer vergelijken met de ideologische medestanders van de in de rug schutterij van de DDR. Die hadden er namelijk alle begrip voor dat Vopo’s “verraders”, die een conservatief maar vrij West-Duitsland boven de DDR prefereerden, op de vlucht in de rug schoten.

De gevleugelde woorden over het in bloed badende gezin Fogel verdienen het daarom in graniet gebeiteld te worden: wie willens en wetens kiest voor de bouw van een huis op het land van een ander die door een onwettige overheid van dat land is beroofd, moet niet zeuren als hij dat met de dood bekoopt. 

Afgezien van het ontnuchterende feit dat Thomas von der Dunk zijn klassieken niet kent en daarom zijn afkeer voor benepen rechtse mensen en West-Europese conservatieven met een communistische variant van een Godwin poneert, moet hij zo langzamerhand van eenzaamheid of ellende in elkaar gestort zijn.

Zo’n mens moet op een dag van gekte uit elkaar springen, ben je dan geneigd te denken. Dus bij iedere tocht door het hoogopgaande bos wrijf ik mijn ogen even uit om te zien of er niet een raar mannetje huppelend rondom het schijnsel van een knapperend kampvuur, met een broos castratenstemmetje Niemand weet, niemand weet, dat ik Repelsteeltje heet, gilt.

Of deze gekte een op zichzelf staand verschijnsel is, en dus slechts aan Thomas von der Dunk toe te schrijven valt,  is echter aan serieuze twijfel onderhevig, want Von der Dunk senior torst het verschijnsel ook al, zodat het er op lijkt dat hier iets heerst dat erfelijk overgedragen moet zijn.

Dus best wel een opmonterende gedachte dat de kans dat Thomas von der Dunk nog voor hij in een woede-uitbarsting ontploft tot nataal succes in staat zal zijn, ongeveer net zo groot is als de kans dat de EU ooit een democratisch instituut zal worden.

Nou dat is dus boffen.