Posts tagged ‘PVV’

juli 9, 2015

Vooruitziende blik van een inmiddels van het toneel verdwenen CDA’er

iraqi-isis-terrorist-cannibal-butcherssWe schrijven 8 maart 2011 en lezen in het dagblad Trouw:

Arabische lente kan begin van einde PVV zijn’

De Arabische revolutionaire lente zou het begin van het einde kunnen inluiden van de islamfobie in West- Europa. Dat schrijft oud-partijvoorzitter van het CDA Marnix van Rij in Trouw. “Het electorale succes van die partij bij de Statenverkiezingen zou weleens tijdelijk kunnen zijn.”

“De PVV kampt inmiddels met een onoplosbare tegenstelling”, stelt Van Rij. “Jarenlang hebben zij niet zonder succes grote delen van het electoraat de stuipen op het lijf gejaagd over de islam. Uiteraard moet extremisme te vuur en te zwaard worden bestreden, maar slechts een kleine minderheid van de moslims kan als extreem worden aangemerkt. De grote meerderheid verafschuwt extremisme.”

 Volgens Van Rij zou de PVV de Arabische revoluties moeten omarmen. “Mensen die het vrijheidsideaal nastreven, maar wel op een positieve manier. Toch heeft de partij een probleem. Hoe kan de PVV nu aan de bang gemaakte kiezers in Nederland uitleggen wat er in Tunesië, Egypte en Libië gebeurt? Is dit de totalitaire revolutie van de islam die de essentiële waarden van de westerse democratie wil vernietigen? Het is niet voor niets oorverdovend stil bij de PVV en gelijkgezinde partijen in West-Europa.”

 

Het is ruim 4 jaar later. De PVV is er nog steeds, het laatste bolwerk van de Arabische lente Tunesië staat op instorten en Marnix van Rij maakt sommetjes bij Ernst & Young of ligt in de senaat achter een krantje te snurken.

“Het kan verkeren” zei Gerbrand Adriaanszoon Bredero.

december 20, 2014

Blanke driehoek legt kleurling Perdiep Ramesar over de knie

isis-den-haag-350x175Als Perdiep Ramesar zijn artikel over de Haagse shariadriehoek nooit naar de burelen van het dagblad Trouw gestuurd had, zou hij hoogstwaarschijnlijk niet onder het journalistieke vergrootglas gelegd zijn. Dat kritische meningen over de islam en moslims bij de progressieve blanke mannenbroeders niet geslikt worden, wisten we sedert Paul Cliteur zijn islamkritische keutel bij het Buitenhof moest intrekken, omdat hij een veroordeling door onder meer PvdA’er Thijs Wöltgens bij virtuele Neurenbergse processen liever uit de weg ging.

Het dagblad Trouw rook de journalistieke onbetrouwbaarheid van Perdiep Ramesar pas nadat de journalist het waagde de PVV op het spoor te zetten van een shariadriehoek in de Haagse Schilderswijk.

Er werden drie blanke mannen van statuur aangetrokken om de artikelen van Perdiep Ramesar onder de loep te leggen en daaruit zou blijken dat ruim 10 procent op een onverklaarbaar aantal niet-traceerbare bronnen gebaseerd is: Trouw kan voor ruim 10 procent van de artikelen van Perdiep Ramesar de hand niet langer in het vuur steken.

Hoe je bronnen die met de dood bedreigd kunnen worden als die voor de islam onverkwikkelijke mededelingen doen, zonder risico traceerbaar zou kunnen maken, is na de moorden op Pim Fortuyn en Theo van Gogh, en de graag geplande moorden op onder meer Ayaan Hirsi Ali en Geert Wilders, een waagstuk.

Een ieder die zich niet door onbesuisde islamliefde laat beknotten weet dat een journalist tippen op voor de islam nadelige feiten, risicodragender is dan een klauterpartij in de Himalaya.

Maar wat vooral vreemd is, is dat we nu wel moeten weten dat van het journalistieke oeuvre van Perdiep Ramesar ruim 10 procent kennelijk niet betrouwbaar is, maar we over de betrouwbaarheid van alle andere journalisten in het duister moeten tasten. We weten nu niet of die 10 procent schril afsteekt tegen het percentage onbetrouwbaarheid van de andere journalisten.

Waarom het onderzoeksteam uit louter blanke mannen bestaat is op zich al raadselachtig. Misschien zouden de gekleurde professoren David Pinto en Afshin Ellian ook door de loep mee hebben willen gluren.

Wie gezegend is met een beetje geheugen weet dat het zeer geziene bloedrode opinieweekblad Vrij Nederland een serieuze poging deed Ayaan Hirsi Ali met een op bedrog gebaseerde journalistieke karaktermoord van kant te maken.

Op de hoofdschuldige Xandra Schutte is toen geen driemanschap gezet om haar journalistieke kwaliteiten in twijfel te trekken, maar ze kon haar carrière tot aan de dag van vandaag doodgewoon voortzetten.

Als het waar is dat ruim 10 procent van de journalistieke ijver van Perdiep Ramesar uit de duim gezogen is en het dagblad Trouw dat gedurende de zeven jaar dat hij voor de krant schreef niet ontdekt heeft, zou het ook wel eens zo kunnen zijn dat de andere journalisten van dat dagblad vrijelijk zaken uit hun duim gezogen hebben. Helaas beperkt het onderzoek zich slechts tot Perdiep Ramesar, zodat we dat nooit zullen weten.

De kritische lezer snapt natuurlijk wel waarom.

 

 

 

 

 

 

december 2, 2014

Bas Heijne op zijn Turks

BasJe hebt nog steeds van die onnuttige idioten van ander volk eerst. Zoals het huilmannetje van de NRC Bas Heijne, die het volste vertrouwen in Turken lijkt te hebben, maar de Nederlanders graag de das om laat doen. Natuurlijk is hij heel erg anti PVV, maar staat hij de Turken graag bij.

Bas Heijne is vreselijk anti-nationalistisch maar niet tegen het nationalisme in andermans land, zoals de Turken dat graag in Nederland manifesteren. Mogen autochtone Nederlanders wel de PVV aanhangen en Nederlandse Turken niet Milli Görüs? Als Nederlanders vrijuit neo-nationalistisch mogen zijn, mag Nederlandse Turken dat recht ontzegd worden vanwege „gebrekkige integratie’’?

Hoho, de PVV is een Nederlandse politieke partij in Nederland. Milli Görüs zit in andermans land en is bovendien helemaal niet verboden.

Maar wat nog interessanter is, is dat Bas Heijne een stukje historie over het hoofd ziet. Voor een literator die zich begeeft op het glibberige terrein van de islamisering van Nederland behoor je natuurlijk wel goed geïnformeerd te zijn.

Dat twee PvdA-Turken die zich de laan uit lieten sturen liever de Turkse dan de Nederlandse belangen behartigen stond niet in de sterren of in een glazen bol te lezen, maar was al in 2010 aangetoond. Alleen heeft de nationale politiek dat toen verder laten versloffen. Verder dan een Kamervraag is het niet gekomen. Nadien zijn doodgewoon verkiezingen gehouden met politici die hoogstwaarschijnlijk in Instanbul even geestelijk kwamen bijtanken.

Nou, lees zelf maar:

18 maart 2010

DEN HAAG – Het CDA wil opheldering over berichten dat de Turkse regering Turkse politici in Europese landen probeert te beïnvloeden. Tweede Kamerlid Mirjam Sterk van die fractie vindt dergelijke inmenging ongewenst.

Ongeveer 1500 Turkse politici zouden vorige maand op uitnodiging en kosten van de Turkse regering een conferentie in Istanbul hebben bijgewoond.

Volgens het Duitse weekblad Der Spiegel heeft de Turkse premier Recep Tayyip Erdogan hen daar opgeroepen niet te integreren in het land waar ze wonen, maar juist politiek actiever te worden.

Het CDA wil van de demissionair ministers Eimert van Middelkoop (Integratie) en Maxime Verhagen (Buitenlandse Zaken) weten of er ook (Turks-)Nederlandse politici bij betrokken zijn geweest. Ook wil Sterk dat de bewindslieden een signaal aan de Turkse autoriteiten overbrengen dat inmenging niet wenselijk is.

Door: ANP

Meer Bas:

https://filantropius.wordpress.com/2013/12/23/geert-wilders-bij-bas-heijne-over-de-tong/

https://filantropius.wordpress.com/2013/11/17/de-dikke-tranen-van-bas-heijne/

november 8, 2014

Het is gebeurd met de marxisten

SintermarxSP’er Sadet Karabulut klaagt dat Roemer met zijn SP gebruik had moeten maken van het “rechtse” kabinetsbeleid van de PvdA en Kamerzeteltjes had moeten winnen. Maar wacht even, er is iets heel anders aan de hand. Dan mogen de marxisten in de Kamer Thomas Piketty geïnviteerd hebben, de omroepen, dagbladen en de straat mogen dan om het hardst om het marxisme brullen, de harde praktijk is echter dat het electoraat geen zin meer in ze heeft.

De laatste Maurice de Hond-peiling liet zien dat de SP, PvdA en GroenLinks samen net 36 zetels halen. Met de snelheid waarmee de PVV stijgt en de marxisten onder Amsterdams Peil raken gaat het nog de kant op dat de PVV in haar eentje de Marxisten in de kamer de baas is.

Ooit kon de PvdA in haar eentje op 53 Kamerzetels bogen. Voor een land waar marxisten vinden dat de inkomensverschillen te groot zijn, zijn er blijkbaar weinig minderbedeelden die zich er werkelijk durk om maken.

Ondanks de meeheulende dagbladen, omroepen en de schreeuwers van de straat heeft de marxistische agitprop dus niet geholpen. Nooit was het Volksfront verder van huis dan in deze roerige tijden.

Het mag duidelijk zijn dat het marxistische zelfracisme, het heulen met de islam en de jacht op de maatschappelijk succesvolle mens bij het electoraat geen vruchten afwerpt.

Voor de marxisten valt te hopen dat hun islamitische vrinden geen knaleffect afsteken, dan wordt het echt wanhopig voor ze.

 

Tags: , , ,
november 8, 2014

De VARA kent het verschil niet tussen stormvogel en meeuw

ajcLinkse mensen halen doorgaans van alles door elkaar om hun gelijk te krijgen. Zelfs ornithologische onzin gaat er bij de Vroege Vogels als gesneden koek in. Zo is er een medewerker klantenservice die bij VARA’s Joop, het meeuwenlogo van de PVV nog eens van stal haalt om er de NSB aan te relateren. Dat doet het sneue mens met het NSB-blad De Stormvogel. Nu wil het zo zijn dat de wetenschappelijke naam van de stormvogel Hydrobates pelagicus is en het beest dus in het geheel geen meeuw is. Dan mag de VARA mensen met hun Vroege Vogels hersenspoelen tot natuurliefhebbers, zelf heeft de VARA geen sjoege van de avifauna.

Het is zelfs nog erger, want de VARA stapte begin 1940 net zoals de NSB en bij monde van de omroepvoorzitter over naar de bezetter.

Eerder over de linkse meeuwenonzin schreef ik onderstaande op Het Vrije Volk van 11 juni 2008.

De meeuwenzang van de professor.

Je wordt vrijwel dagelijks op linkse humor getrakteerd: oud-hoogleraar nieuwste geschiedenis, gewezen Mao aanhanger en fervent SP’er, Gjalt Zondergeld, vergelijkt in het Historisch Nieuwsblad het logo van de PVV (de meeuw dus) met de meeuw die de NSB wel eens gebruikte.

Een hoogleraar nieuwste geschiedenis hoeft blijkbaar niets meer over de historie van voor 1945 te weten, want slechts een klein onderzoekje zou de man erop gewezen hebben dat de NSB stond voor antikapitalisme, antiplutocratie, anti-Amerikanisme en anti-jodendom. En dan kom je nooit uit bij de PVV maar bij de SP. Maar ja, met zo’n boodschap word je natuurlijk nooit hoogleraar.

Het vreemde is nu juist dat Gjalt Zondergeld als specialisatie de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog, fascisme en nationaalsocialisme, op zijn conto heeft staan.

Ronduit interessant is dat een vogel in een logo voor een historicus reden kan zijn een partij in politiek vuil vaarwater te loodsen.  Maar toch, wie wil vermijden op de NSB te lijken zou natuurlijk nooit een symbool van de NSB gebruiken, zou je in je argeloosheid kunnen stellen. Je zou toch alles doen om juist niet op de NSB te lijken. Welnu, als er een partij in Nederland is die er alles aan gedaan heeft juist wel op de NSB te lijken, is het toch de SP. Juist daarom prijkt er geen meeuw in het logo van die partij, maar zijn veel betreurenswaardige overeenkomsten met de NSB bespeuren, zoals de afkeer voor het kapitalisme, Amerika en de plek waar zich de hoogste concentratie Joden bevindt.  En natuurlijk de bewondering voor moordregimes (in het verleden en nu).

Zou een historicus nieuwste geschiedenis toch over moeten vallen, tenzij die natuurlijk zelf SP-lid is, of wellicht aan het dementeren is geslagen.

Mussert en de zijnen hadden geen bezwaar tegen de moordpartijen door verwante dictaturen. Mussert hoorde je niet klagen over het gebruik van gas om de Abessijnen eronder te krijgen, of over het bombardement op Guernica.

Marijnissen had het zeer op met Mao, terwijl die doodleuk aan het massa-liquideren was. Sommigen in de SP hebben het nog steeds op met Mao. De SP-jugend, ook wel bekend onder de titel Internationale Socialisten, schuimen reeds jaren de straten af op een wijze die we ons nog herinneren van Musserts WA.

De onder-het-bureau-copulant Harry van Bommel, was zelfs graag bereid zijn lichaam als levend schild rondom Koerdenvergasser Saddam Hoessein aan te bieden. De jodenjagers van Hamas en Hezbollah krijgen nergens zo veel handen op elkaar als in de SP.

De geestverwanten van de SP hebben het decennialang zonder kritiek van de SP moeten stellen tijdens het uitroeien van miljoenen onschuldige burgers. Kijk, dat is andere koek dan een meeuw.

Een hoogleraar nieuwste geschiedenis zou toch ook moeten weten dat vogels van allerlei pluimage door politieke stromingen van allerlei pluimage gebruikt zijn in logo’s. De socialisten waren daar ook allerminst scheutig mee, zoals de vogels van de Arbeiders Jeugd Centrale (zie het plaatje hierboven met het gezellige naaldwerk der socialisten).

Deze Troelstra-jugend hield zich net zoals de jeugdstorm van de NSB bezig met antikapitalistische spelletjesvreugde. Hier steekt de overeenkomst tussen het nationaalsocialisme en het socialisme natuurlijk ook de kop op. De jeugd moest en zou gehersenspoeld worden. Of Gjalt Zondergeld ook zo gehersenspoeld is, weet ik zo even niet. Maar op voorhand uitsluiten wil ik het evenmin.

Meneer de hoogleraar was zelf vele jaren actief in de schimmige vredesbeweging, die vooral haar aanhang putte uit kringen van de CPN, PSP en PPR, en nog extremere clubjes. U weet wel, vrede voor de sovjets, en wij in de rode ellende. Zeg maar, het gebroken geweertje, maar dan naoorlogs. Met dat verschil, dat vooroorlogse naïviteit nog enigszins te billijken was, maar miljoenen slachtoffers gevorderd in de historie, kan er niet meer van naïviteit maar van vijfdecolonne-gedrag gesproken worden. En daar waren ze in het Kremlin niet afkerig van.

Gaan we neuzen in symbolen die terug te voeren zijn op moordregime’s, dan spannen de linksen de kroon. Onder Stalin en Mao vielen, zoals sommige rekenaars stellen, 100 miljoen slachtoffers. Je zou dus verwachten dat iedereen die zich verschoond wil zien van de kleur die symbool stond voor de grootste slachtpartij in de historie, deze kleur zou mijden als de pest, of tenminste uit piëteit. Mooi niet. Het wordt je rood voor ogen als je de linkse symbolen bekijkt. De rode vlaggen en de blom van de PvdA, en het rood van NU SP en de tomaat, doen pijn aan de ogen maar niet aan het geweten van de gebruikers.

Dus, als er iemand kaalgeschoren moet vanwege obscure banden met een misdadige ideologie, dan toch zeker meneer de professor.

Foto boven: links gevogelte.

Tags: ,
oktober 27, 2014

PVV, VVD en CDA hebben een Hondse meerderheid van 76 virtuele zetels

Geert-Wilders-anti-islam-stickerHet is toch wat, de door links uitgespuugde gedoogconstructie van VVD, CDA en… PVV hebben bij de laatste peiling van Maurice de Hond als enige combinatie een parlementaire meerderheid. Wat zou er toch op tegen zijn het land voor de ondergang te behoeden met een dergelijke combinatie, maar dan in het eggie en niet met een gedoogrol voor de PVV?

Het is nog even wachten voor de grote boem ook in Nederland klinkt, maar de rol van de PVV is niet zoals in linkse krochten steeds gedacht werd uitgespeeld, maar moet nog beginnen.

Met vriendelijke dank aan het consortium Links & Islam. Ga zo voort dames en heren.

Tags: ,
oktober 9, 2014

Dankzij het OM wordt Wilders weer de belangrijkste politicus van het land

Geert-Wilders-anti-islam-stickerMet op de achtergrond de wereldbrand door de islam, heeft het OM besloten Wilders op de troon van de aandacht te plaatsen. Uitstekend middel de PVV weer de grootste partij van het land te maken. Daarom de reactie van Wilders op het besluit hem onder verdenking te stellen:

Het is schandelijk, terwijl de wereld in brand staat richt het OM zijn pijlen op een volksvertegenwoordiger die problemen benoemt. Het OM kan zijn tijd beter besteden door zich meer te richten op de Nederlandse Syriëgangers die voor meer dan driekwart uit Marokkanen bestaat. Dit is de wereld op zijn kop.

juli 31, 2014

Jodenhaat door Jaap Hamburger gerechtvaardigd

Hitler in het ArabischJaap Hamburger is marxist, spraakwaterval en ideoloog van Een Ander Joods Geluid (EAJG). Je kunt van Joden veel beweren, maar ze hebben in ieder geval veel meer geluiden dan die enkele roeptoeter van de islam. Op 26 juli in Rotterdam was aan de enorme stroom boze moslims te zien dat andere geluiden in die gelederen weinig voorkomen. Maar goed dat we het nu weten, Hamburger verklaart de hoog oplopende Jodenhaat van dit moment met De kritiekloze adoratie van Israël werkt als een boemerang.

Anders gezegd, de Joden hebben de Jodenhaat aan zichzelf te wijten, hadden ze maar rond of op de tafel moeten dansen toen Hamas besloot duizenden raketten op Israël af te vuren. Hadden ze zich maar moeten laten slachtofferen, dan had de verderfelijke Jodenhaat niet zo’n vlucht genomen.

Letterlijk formuleert Hamburger het zo: Nu Israël voor de derde keer in zes jaar dood en verderf zaait in Gaza is de kritiekloze houding van Joodse instanties bijna vragen om antisemitisme.

Het groeiende aantal Jodenhaters in de wereld zal Hamburger zeer dankbaar zijn voor deze exegese door een Jood, want die biedt de gouden rechtvaardiging voor de virulente Jodenhaat.

Of een anti-Israël houding de Joden zal vrijwaren van Jodenhaat, is echter niet gegarandeerd. Joden weten al dat ze zich niet als herkenbare Jood over straat moeten begeven. Misschien moeten ze wellicht in plaats van als herkenbare Jood een anti-Israël Jodenster op hun borst naaien ten teken dat ze voor Jodenhaat niet beschikbaar zijn.

Of de boze moslims die in de Haagse Schilderswijk Joden moeten dood scandeerden daar alleen de verdedigers van Israël, of er toch alle Joden mee bedoelden, weet ik eerlijk gezegd niet. Maar ze riepen tot zover ik kan nagaan niet pro-Israël Joden moeten dood. Als er geroepen wordt Hamas, Hamas alle joden aan het gas, heeft het er toch alles van dat alle Joden, dus inclusief die van EAJG, ermee bedoeld worden.

In zijn Jodenhaat opwekkende stuk in de Volkskrant gaat Hamburger zoals vele eerdere keren wederom los op Israël, en deze keer zonder het woordje Hamas aan zijn tekst toe te voegen.

Over de door hem zo bekritiseerde Rosa van der Wieken en geestverwanten schrijft Hamburger  Ik maak mij zorgen over de hardleersheid van de Rosa’s van der Wieken die Israël steeds weer door dik en dun verdedigen, met de sleets geworden clichés van gisteren en eergisteren.

Dat woord hardleersheid herinnert aan het dominante toontje waar marxisten graag mee werken, want die hebben nu eenmaal de sterke neiging anderen hun wil op te leggen en desnoods onder dreiging de ander monddood te maken. En dat doet Hamburger dan ook met de onderliggende dreiging: stop met het verdedigen van Israël of je wordt aan de Jodenhaters uitgeleverd.

Met de sleets geworden clichés van Hamburger, kan Hamas nog jaren vooruit want die put vitaminen uit de braaksels van deze demagoog. Hamas moet het namelijk vooral van Europa hebben. Daar willen ze dat de 6 miljoen Israëlische Joden zich niet langer beschermen en verdedigen tegen een totalitair regime dat in het eigen handvest de vernietiging van de Joden genoteerd heeft staan, maar daar op dit moment nog niet de technische middelen voor heeft.

Dat het voor de bevolking van Gaza misschien beter geweest zou zijn dat Hamas geen rakettenregen op Israël afgevuurd had, ontbreekt in de demagogie van Hamburger. Dat Hamburger überhaupt geen belang hecht aan het eerbiedigen van mensenrechten, blijkt uit het luttele feit dat hij en zijn geestverwanten van EAJG, en geheel analoog aan het merendeel van Israel-haters, het nooit hebben over de monstrueuze moordpartijen door de volgelingen van de religie van de vrede.

De mensenrechtenproblematiek wordt door hen geheel op de Joden van Israël gefixeerd, hoewel het slachtofferaantal dat aan beide zijden gevallen is gedurende het ruim 65 jarige conflict over bestaan van Israël nog niet de helft is van het aantal in Syrië gevallen slachtoffers. Maar met slachtofferaantallen heeft de Israël-haat van Hamburger en zijn geestverwanten dan ook helemaal niets te maken.

Een onnuttige idioot van het genre Hamburger gelooft in Ein Volk, ein Reich, ein Führer, maar dan niet onder het bruine maar rode socialisme, en daar past natuurlijk geen Joodse natie bij.

Hoe hij dat met de 22 Arabische naties wil regelen, heeft hij nog niet laten weten, maar daar staan ze niet van blijdschap luchtsalvo’s te mitrailleren bij de gedachte aan Ein Volk, ein Reich, ein Führer onder leiding van een rode socialist. Marxisme en islam gaan traditioneel nu eenmaal niet door een en dezelfde poort, ook al doen de marxisten heel erg hun best moslims te paaien.

En dat deed EAJG dan ook met een paginabrede en door mediamiljonair en SP’er Harry de Winter gefinancierde advertentie in de Volkskrant om de islamkritiek van de PVV te criminaliseren:  Als Wilders hetzelfde over joden (en het Oude Testament) gezegd zou hebben als wat hij nu over moslims (en de Koran) uitkraamt, dan was hij allang afgeserveerd en veroordeeld wegens antisemitisme.

Dat EAJG niet alleen een sekte van Israël-haters is maar ook partijpolitiek op marxistische koers vaart, liet medevennoot van EAJG Evelien Gans in de Volkskrant weten naar aanleiding van een paar Prinsenvlaggen bij een Haagse PVV-demonstratie.  Zo schreef ze: Door PVV’ers gedragen Prinsenvlag symboliseert politiek van uitsluiting.

Dat er van haar hand nog geen bezorgd stuk in die krant verschenen is over de hakenkruisen en de ISIS-vlaggen die in diezelfde stad gedragen werden, doet misschien vermoeden dat het mens slechtziende is, maar valt veeleer te wijten aan de idealen die bij EAJG heersen.

Zou EAJG zijn zin krijgen, dan raakt Israël zo onverdedigbaar dat er weer 6 miljoen Joden afgeslacht dreigen te worden. In dat opzicht kun je EAJG  vergelijken met de Joodsche Raad die tijdens de Duitse Bezetting hand-en-spandiensten verleende aan de Nederlandse en Duitse Jodenjagers. Niet dat het de willige medewerkers een handje geholpen heeft, want uiteindelijk werden ook zij richting nazikampen afgevoerd. Jodenhaters maken nu eenmaal geen onderscheids des persoons.

En misschien was dat dan ook de reden dat Hamburger die op de Rotterdamse Israël-haatdag van 26 juli jl. in op de sprekerslijst stond, uiteindelijk het woord niet kreeg. Het is niet onwaarschijnlijk dat er gedacht werd dat voor zo’n meute van Jodehaters een Jood aan het woord wel eens een vonk in een kruitvat zou kunnen worden en dat dat dan weer het levendige bewijs zou zijn van het onzalige feit zou dat Jodenhaat geen onderscheid maakt.

Immers, de Jodin Edith Stein mocht dan karmelieter non geworden zijn, in Auschwitz werd ook voor haar geen uitzondering gemaakt.

 

 

 

juni 20, 2014

Eurocommissaris Cecilia Malmström helpt ISIS een handje Europa te veroveren

EU-calypta-Cecilia-MalmströmZoals Alexander Pechtold, die toch gretig achter alle militaire verwegmissies stond om de moslimterroristen elders te bestrijden, zit Eurocommissaris Cecilia Malmström nu ook op hete kolen en voelt ze een nog hetere adem in de nek wegens het toenemend gewapend moslimterrorisme in en buiten Europa. In een monumentale omkering van de harde werkelijkheid, wijt ze die toename aan het populisme, waar die nu juist door het populisme voorspeld werd. Tegelijk biedt ze daarmee moordbrigades als die van ISIS een alibi zich in Europa op populisten uit te leven. Immers, als je beweert dat de islamitische boosheid die tot moorden leidt door het populisme komt, lok je uit dat organisaties als ISIS zich zoals Mohammed Bouyeri zich op Theo van Gogh uitleefde, op populisten gaan uitleven.

Deze extremiteit van Cecilia Malmström valt wel te begrijpen. Het lukt de EU niet dat moslimterrorisme zowel buiten als binnen Europa effectief te bestrijden. Europa blijkt zelfs uitvoerhaven te zijn voor de moordenaars die Syriërs en Irakezen onthoofden of in kuilen tot moes schieten. En om het nog wat preciezer te stellen, Europese jihadi’s trekken naar het Midden-Oosten om onder meer het christendom dat daar een oudere historie heeft dan de islam, uit te roeien.

Daarnaast is het toenemend moslimterrorisme ook nog eens brandstof voor de populisten, die in hun bange voorspellingen dus helemaal gelijk gekregen hebben. Terwijl de moordenaar van een der voorspellers vrij en in het zonnetje van een ijsje kan likken, rest Cecilia Malmström slechts een fel trappen met de naaldhakken in de richting van de populisten. Tegelijkertijd krijgen moslimterroristen van haar een rechtvaardiging voor hun wandaden. Mooier kun je het niet voor ISIS maken.

Maar wacht even. Waar zijn de moslimterroristen nu juist zo boos over. Over de Europese militaire bemoeienis in islamitische landen. En dat zijn toevalligerwijs missies waar de meest bekende Nederlandse populist nu juist zo tegen was, maar waar de VVD, D66 en hun opperbazen van ALDE in het Europees Parlement, juist zo voor waren. Het bestrijden van het moslimterrorisme daar is zo goed voor Europa, beweren ze. Maar die stelling blijkt gezien het oprukken van ISIS in Irak op een fiasco uitgelopen te zijn.

Dat leidt tot de beklemmende situatie dat Nederland elders in de wereld de moslimterroristen probeert te bestrijden, terwijl deze in Nederland met groot succes en openlijk op sites oproepen zich in de strijd elders en hier te mengen. Anders geformuleerd, staan Nederlands militairen daar tegen moslimterroristen knokken, terwijl hun landsbestuurders in het vaderland deze moslimterroristen vrije baan gunnen zich op te geven om daar op Nederlandse militairen te schieten.

De wanhoop voor Pechtold, Verhofstadt en Malmström moet derhalve zo hoog opgelopen zijn, dat zij hun energie nu geheel richten op die vreselijke populisten, maar daarmee tegelijk Europa tot toekomstig slagveld maken. Want laten we er wel even aan herinneren, dat dankzij Pechtold, Verhofstadt en Malmström de toestroom van potentiële terroristen die Europa bedreigen door deze drie musketiers van het multiculturalisme aangemoedigd en verdedigd werd.  En zelfs een idioot kan begrijpen dat op zeker moment alle vingers in hun richting gaan wijzen.

juni 10, 2014

Allochtonen massaal in de D66 grachtengordelbakfiets

D66 grachtengordelbakfietsDat het door Recep Tayyip Erdoğan gesteunde joelfeest van Turken bij het herdenkingsmonument voor de Turkse genocide op de Armeniërs, zich op kritiek uit de Kamer mag verheugen, komt als mosterd na de maaltijd. Wansmakelijk dus. Dat een deel van die Kamer er kennelijk helemaal geen bezwaar tegen heeft dat Turken in Nederland en vanuit Ankara opgejut, een herdenkingsmonument onteren, moet misschien als grootste uiting van ontering gezien worden. Deze carte blanche zou wel eens een vrijbrief kunnen zijn voor nog meer onsmakelijk vertoon onder de allochtonen in Nederland. Dat in Turkije Mein Kampf naast de Koran de huisbijbel is, Turkse jongeren kraakhelder op de beeldbuis kunnen zeggen dat Hitler prima werk geleverd heeft met de uitroeiing van de Joden, en vanuit Ankara Europese politici van Turkse komaf geïnstrueerd worden vooral de belangen van Turkije te dienen, zou de voltallige Kamer op hoge poten moeten zetten.

Maar een deel van de Kamer is nu eenmaal hevig aan het capituleren om zieltjes onder allochtonen te winnen. Voorop D66, waar zodra er bij een PVV-demonstratie een gestrekte arm gezien wordt, hijgend naar de interruptiemicrofoon wordt gegrepen. Dat ze bij die partij geen moeite hebben met de ontheiliging van een herdenkingsmonument, de genocide op de Armeniërs door een Turkse partijgenoot ontkend mag worden, en ook nog eens geroepen wordt dat je bij antisemitische spreekhoren niet meteen aan het ergste moet denken, heeft er dan ook toe geleid dat die partij door allochtonen als de trampoline richting hemels paradijs op aarde gezien wordt.

Het marxistenblaadje Vrij Nederland wijdt dan ook een bijna juichend artikel over het massale instappen van allochtonen in de grachtengordelbakfiets van D66. Maar in plaats van er een diepgravende analyse aan te wijden, hadden Max van Weezel en Thijs Boer (waarom zijn de broodschrijvers van dat blad niet meer in staat solo een stukje tekst te produceren?) er beter aan gedaan doodgewoon een paar naar vreemde portiekgeur ruikende ingrediënten op het aanrecht te leggen ter verklaring van het succes onder allochtonen van die partij.

Ten eerste is de partij electoraal grootverdiener aan de massa-immigratie en de asielarmada uit Afrika. De partij is voorts gedoger van het allochtone aandeel in het antisemitisme, zoals Pechtold al eens riep dat bij antisemitische joelfeesten er niet meteen aan het ergste gedacht moet worden.

Turkse ontkenners van de genocide op de Armeniërs kregen er al lang geleden lucht van dat D66 een zeer geschikte partij is om er te zitten ontkennen. Wordt in een petitie opgeroepen met Hamas te praten of Israël machteloos aan de vijand uit te leveren, dan druipt de inkt van de D66’ers er vanaf.

Misschien niet als laatste, maar dan toch prominent genoeg, is D66 de beste partij als het om het muilkorven van islamkritiek, kritiek op het multiculturalisme en het met de dood bedreigd houden van Wilders betreft.

Voor al het overige staat de partij nu juist voor alles waar allochtonen zo op tegen zijn, zoals vrouwenvrijheid, homoseksualiteit, abortus, euthanasie en de vrijheid van meningsuiting. Waarmee maar weer gezegd is dat die partij precies dat weet te bereiken wat het beweert te bestrijden, en allochtonen juist om die reden de partij weten te waarderen.

En om aan alle onzekerheid een einde te maken heb ik deze korte analyse helemaal in mijn eentje geschreven. Waarvoor van mijn kant alle waardering.