Posts tagged ‘Roemenen’

december 30, 2013

De evangeliën volgens Pechtold nu ook bij het dagblad Trouw

pechtold klootoogDe domste krant van Nederland heet tegenwoordig met stip dagblad Trouw. Wie die krant dagelijks volgt struikelt met genoegen over de stommiteiten die daar de persen weten trotseren. Vandaag, in de digitale versie, dus gevrijwaard van een berg omgehakte bomen en giftige inkt, schrijft de krant in een redactionele bijdrage: We kunnen de Roemenen en Bulgaren van harte welkom heten.

Neem deze stomme alinea: Het openen van die grenzen zal geen massale beweging op gang brengen vanuit Zuidoost-Europa, voorspellen kenners van deze arbeidspopulatie. Roemenen en Bulgaren die elders wilden gaan werken, hebben hun land al verlaten. Ze hebben hun heil vooral gezocht in de mediterrane lidstaten.

Wie de kenners van deze arbeidspopulatie zijn laat de krant ons niet weten, want de kenners van arbeidspopulatie hebben zich eerder vreselijk verslikt in het aantal Poolse migranten dat westwaarts migreerde. Zelfs zo ernstig dat in hoge kringen van de PvdA en de FNV over een Poolse invasie gesproken wordt, en het kabinet met een brandbrief om maatregelen smeken.

De nationale deskundologen van het Centraal Planbureau (CPB), rekende Nederland voor dat de instroom van migranten uit nieuwe EU-lidstaten tot enkele tienduizenden beperkt zou blijven. Geen rekeninstituut heeft zich zo vaak verrekend als het CPB. En ook inzake deze migratie werd dat nog eens ruw bewaarheid, want in het jaar 2011 moesten de rekenmeesters al notuleren dat er ook inzake dit dossier flink misgekleund werd:  Het aantal Midden- en Oost-Europeanen in Nederland is de afgelopen vier jaar meer dan verdubbeld, van 80.000 begin 2007 tot bijna 200.000 begin 2011.

Dat de Bulgaren en Roemenen die elders wilden gaan werken en nu in de mediterrane landen bivakkeren, daar niet invalide zitten te wezen en dus in staat geacht mogen worden het arme Zuid-Europa voor het rijkere Nederland te verruilen, hebben de kenners van de arbeidspopulatie en de redactie van Trouw ook niet kunnen bedenken.

En wat weten die kenners en de redactie werkelijk van het aantal Bulgaren en Roemenen die elders willen werken? Welke onderzoeksmethoden zijn toegepast om tot dat oordeel te komen en welke deskundigen hebben dit onderzocht? Graag de statistieken in beeld.

De beide landen hebben nog steeds een ongelooflijk hoog aantal laagopgeleide of helemaal niet opgeleide populaties binnen de landsgrenzen die naar een welvarender bestaan hunkeren. Dus noch de deskundigen, noch de redactie van trouw hebben in deze iets te willen of te voorspellen.

En om het feest van domheid bij Trouw nog indrukwekkender te maken citeert de redactie de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb Migratie is een feest. Elke keer weer.

Ja, een fijn feest. Jammer dat niet iedereen van dat afgedwongen feest geniet. Zo denkt de PvdA in Den Haag en Rotterdam namelijk heel anders over dat feest dan deze PvdA-burgemeester en het dagblad Trouw. In die fracties geen knallende kurken, feesttoeters, roltongen en slingers, maar grote somberheid over weer een nieuwe invasie in de toch al overvolle wijken en de alsmaar groeiende rijen voor de uitkeringsloketten.

Het heeft er nu alle schijn van dat Trouw thans in het D66-evangelie opgegaan is. Daarom dat de D66 ZZP’er Rob de Wijk er vrijwel wekelijks het preekgestoelte beklimt met het declameren uit de evangeliën volgens Pechtold.

Het doet me daarom genoegen deze uitsmijter aan de lezers van Filantropius uit het redactielokaal van Trouw te mogen ontfutselen: Europa heeft met het slechten van de grenzen en garanderen van vrij verkeer voor goederen, diensten en werkers de groei van economie en welvaart gestimuleerd”.

Tja, laten we doen alsof de Europeanen niet lijden onder de grootste  economische neergang sedert de Grote Depressie van de jaren dertig van de vorige eeuw. Je bent immers goedgelovig of niet.

december 15, 2013

Wanneer ruilen we Rob de Wijk in?

PantoffelsHet is leuk om Rob de Wijk op zijn vaste stek te volgen. Altijd dat D66-optimisme van hem. Nou, optimisme? Niet als het over de vermeende xenofobie en de PVV gaat, want dan is Rob opeens heel erg somber. Maar ja, deze keer komt de xenofobie van links. Van Asscher, de SP, de Partij voor de Dieren, en ja, zelfs van de Rotterdamse en Haagse colleges van B en W. In het laatste monstrum is zelfs zijn D66 vertegenwoordigd. Raar, als je weet dat partijbons Alexander Pechtold in de Kamer manmoedig de oren van Wilders moreel wast over de Oost-Europese migratiestroom. Marjolein de Jong en Ingrid van Engelshoven zijn toch echt D66-wethouders in het Haagse college dat zwaar geschut wil inzetten tegen de Bulgaren en Roemenen.

Maar die vrees voor de komst van de Bulgaren en Roemenen deelt de beroepswijsneus Rob dus niet met zijn Haagse partijgenoten. Nee, hij vindt het zelfs een zege dat die komen. Zo zegt hij: Want het SEO Economisch Onderzoek Amsterdam berekende dat elke migrant de schatkist 1800 euro oplevert.

Dat kan wel zo zijn, maar de schatkist is niet de burger. Wat in de schatkist komt is foetsie. Dat gaat bijvoorbeeld naar schieten in Mali en negers afslachten in Darfur.

En of de berekeningen van SEO correct zijn valt hier en daar te betwijfelen, want Elsevier rekende al eens uit dat de massa-immigratie ons ruim 200 miljard euro kost.

Nyfer becijferde in opdracht van Wilders dat de massa-immigratie van niet-westerse allochtonen al 7 miljard euro per jaar kost. Op dat moment was de komst van wel-westerse allochtonen uit Oost-Europa echter nog niet zo massaal als nu het geval dreigt te worden.

Iets goed berekenen kan pas echt als het te berekenen onderwerp werkelijk feit geworden is. En omdat we nog helemaal niet weten hoeveel Bulgaren en Roemenen hun geluk in Nederland komen beproeven, is het uitrekenen van het kostenplaatje met de natte vinger in een orkaan staan zwaaien.

Dus over een paar jaar het rekenen nog maar eens overdoen. Alleen, mocht het dan toch tegenvallen, dan zul je Rob niet met een mea culpa in de krant terugzien.

Dat heeft hij trouwens nooit gedaan als de uitkomst na zijn kaarten leggerij, turen in de glazen bol en het roeren in theebladeren anders uitpakt dan hij ons voorspiegelde. Zoals hij hier nog eens mag getuigen: En zo zijn we voor de zoveelste keer verzeild geraakt in een verhit debat over iets dat zou kunnen gebeuren en waarvan de economische consequenties als het gebeurt, feitelijk in ons voordeel zijn.

Dat is het fijne van optimisme. Je maakt de mensen er tijdelijk gelukkig mee, tot het vies tegen blijkt te vallen. Zo’n beetje als daags na 5 december, wanneer de rijen bij de klantenservice van onze warenhuizen vanwege de tegenvallende cadeaus dubbeldik aanzwellen.

Dus wanneer ruilen we Rob in voor een paar warme pantoffels?

december 9, 2013

Racistische en discriminatoire maatregelen tegen EU-burgers door Rotterdam en Den Haag

stopracisme_1De dreigende toestroom per 1 januari van Bulgaren en Roemenen, die vanaf die datum ook kunnen profiteren van het Schengenverdrag, blijkt bij de college’s van burgemeester en wethouders van Rotterdam en Den Haag zulke grote hoofdbrekens op te leveren dat de hoofden bij elkaar gestoken werden om deze medebewoners van de EU afwijkende regels op te leggen: Rotterdam en Den Haag willen Roemenen en Bulgaren weren van de arbeidsmarkt als ze overlast dreigen te veroorzaken. Tegen de wil van het kabinet in krijgen de immigranten geen burgerservicenummer als er twijfel is over hun verblijfplaats.

Nu valt zulk racistisch en discriminatoir gedrag doorgaans slechts PVV’ers aan te rekenen, zij het dat PVV’ers nergens bestuursmacht uitoefenen. Dus ook niet in de gemeenten Rotterdam en Den Haag.

Even voor de duidelijkheid, Rotterdam wordt bestuurd door de PvdA, CDA en GroenLinks. Over Den Haag zwaaien de VVD, PvdA, CDA en D66 de scepter. En ja, in beide colleges hebben ook allochtonen als wethouder en in Rotterdam zelfs als burgemeester zitting.

Nu herinneren we ons nog de ontboezemingen van Alex Brenninkmeijer over het onbespreekbare racisme, en dat de PVV daarin toch een grote vinger in de pap heeft. Maar dan toch, hier de in Turkije geboren Rotterdamse PvdA-wethouder Hamit Karakus aan het woord over de maatregel: De ambtenaren van minister Plasterk zeggen dat we dit niet kunnen doen volgens de wet. Maar we gaan het zo doen en de minister moet dan maar zeggen dat het niet kan en waarom.

Nu werd het Wilders alom verweten dat hij een Polenmeldpunt in het leven riep. Hij zou daarmee stigmatiseren en vooroordelen in de hand werken. D66-wijsneus Rob de Wijk schreef zelfs dat Nederland dankzij de PVV een Roemeense order misgelopen zou hebben. Nou, dat wordt dan heel veel orders mislopen met de acties van de Rotterdamse en Haagse stadsbestuurders in het vooruitzicht.

Razzia’s? Ausweis? Een dikke R of B in het paspoort? Een speciaal politieteam van Bulgaren- en Roemenen-jagers er op afsturen?

Blijft een vraag stevig op de tong branden, waarom wel zulke ferme maatregelen tegen EU-burgers, maar viel heel links Nederland over de gewezen LPF-minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie Hilbert Nawijn, toen die een luchtballonnetje vulde met het idee criminele Marokkanen het land uit te werken.

Nu maar zien of Job Cohen zijn gewezen protegé Ahmed Aboutaleb eens flink de les gaat lezen.

december 4, 2013

Nieuwe armoedearmada op komst

ArmadaNu nooit meer beweren we zijn onschuldig aan de massa-immigratie want ons nationale praethuis heeft breed ingestemd met de Bulgaarse en Roemeense armoedearmada. Alleen de PVV, SP en de Partij voor de Dieren bleven aandringen op werkvergunningen voor de nieuwkomers. Achteraf praten is er dus niet meer bij, nu de instemming in het historisch graniet van ons nationale grafzerk gebeiteld staat.

Op naar nog meer werklozen, nog meer kansarme zorgcliënten en door droevige armoede in het criminele circuit verdwijnende nieuwe Nederlanders.

Hoewel de hondstrouwe Maurice de Hond nog onlangs peilde dat zo’n tachtig procent van de bevolking tegen de vrije komst van Roemenen en Bulgaren is, heeft de Kamer opnieuw de volkswil met een brede minachtende grijns op de kaken naast zich neergelegd.

De troost die de Roemeense minister van arbeid Mariana Campeanu, die onder de moordende dictator Nicolae Ceausescu nog een prima carrière wist te maken maar dan toch opeens liberaal werd, ons met de smoes schenkt dat er in haar land slechts enkele duizenden in de startblokken staan om naar hier te verkassen, smeekt om een cynische bulderlach. Nog onlangs noemde ze Nederland een ‘xenofoob land’. Raar dat ondanks dat harde feit Nederland nog steeds de magneet is voor gelukszoekers uit onder meer haar land.

De belofte van de Roemeense troela kunnen we dan ook meteen weg schrobben met de herinnering dat ook op hoog niveau zulk optimisme vanuit Polen ons meegedeeld werd, maar dat de praktijk wel even anders is. Zelfs zo anders, dat wegens het tegenvallende resultaat, in linkse kringen de tranen over de wangen biggelen en het kabinet om harde maatregelen gesmeekt wordt.

Met het slechten van de grenzen voor de Bulgaren en Roemenen lijkt het ideaal van het communisme en het nationaalsocialisme opeens een flinke stap dichterbij te komen. Het Ein Volk, ein Reich, ein Herman Van Rompuy nadert zo’n beetje zijn voltooiing. En deze keer met een stevig bewijs dat het volk er zelf niet om staat te springen. Hetgeen er op neer komt 80 procent de Nederlandse bevolking, die al ongenadig in de regen zit, alweer een bui ziet naderen.

Met de winter nog voor de boeg wordt dat bijten op een houtje.