Posts tagged ‘Rotterdam’

december 9, 2013

Racistische en discriminatoire maatregelen tegen EU-burgers door Rotterdam en Den Haag

stopracisme_1De dreigende toestroom per 1 januari van Bulgaren en Roemenen, die vanaf die datum ook kunnen profiteren van het Schengenverdrag, blijkt bij de college’s van burgemeester en wethouders van Rotterdam en Den Haag zulke grote hoofdbrekens op te leveren dat de hoofden bij elkaar gestoken werden om deze medebewoners van de EU afwijkende regels op te leggen: Rotterdam en Den Haag willen Roemenen en Bulgaren weren van de arbeidsmarkt als ze overlast dreigen te veroorzaken. Tegen de wil van het kabinet in krijgen de immigranten geen burgerservicenummer als er twijfel is over hun verblijfplaats.

Nu valt zulk racistisch en discriminatoir gedrag doorgaans slechts PVV’ers aan te rekenen, zij het dat PVV’ers nergens bestuursmacht uitoefenen. Dus ook niet in de gemeenten Rotterdam en Den Haag.

Even voor de duidelijkheid, Rotterdam wordt bestuurd door de PvdA, CDA en GroenLinks. Over Den Haag zwaaien de VVD, PvdA, CDA en D66 de scepter. En ja, in beide colleges hebben ook allochtonen als wethouder en in Rotterdam zelfs als burgemeester zitting.

Nu herinneren we ons nog de ontboezemingen van Alex Brenninkmeijer over het onbespreekbare racisme, en dat de PVV daarin toch een grote vinger in de pap heeft. Maar dan toch, hier de in Turkije geboren Rotterdamse PvdA-wethouder Hamit Karakus aan het woord over de maatregel: De ambtenaren van minister Plasterk zeggen dat we dit niet kunnen doen volgens de wet. Maar we gaan het zo doen en de minister moet dan maar zeggen dat het niet kan en waarom.

Nu werd het Wilders alom verweten dat hij een Polenmeldpunt in het leven riep. Hij zou daarmee stigmatiseren en vooroordelen in de hand werken. D66-wijsneus Rob de Wijk schreef zelfs dat Nederland dankzij de PVV een Roemeense order misgelopen zou hebben. Nou, dat wordt dan heel veel orders mislopen met de acties van de Rotterdamse en Haagse stadsbestuurders in het vooruitzicht.

Razzia’s? Ausweis? Een dikke R of B in het paspoort? Een speciaal politieteam van Bulgaren- en Roemenen-jagers er op afsturen?

Blijft een vraag stevig op de tong branden, waarom wel zulke ferme maatregelen tegen EU-burgers, maar viel heel links Nederland over de gewezen LPF-minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie Hilbert Nawijn, toen die een luchtballonnetje vulde met het idee criminele Marokkanen het land uit te werken.

Nu maar zien of Job Cohen zijn gewezen protegé Ahmed Aboutaleb eens flink de les gaat lezen.