Posts tagged ‘Sander Terphuis’

juni 2, 2014

Links geeft spiegeltjes, kralen en kammetje aan de allochtonen

ZoethoudertjeTerwijl Hans Goslinga in Trouw Amerika en Zweden opvoert als keurige naties inzake de massa-immigratie en het thema etniciteit, om het vreselijke populisme te duiden, nog eens door de stofkam haalt, valt op dat links Nederland zelf helemaal niet zo verzot is op allochtonen. Terwijl in Amerika een zwarte president op de troon zit, links Nederland Zwarte Piet bestrijdt, heeft geen enkele linkse partij een gekleurde fractieleider op het Kamerleder gezet. Klagen over de PVV, maar zelf alleen maar aan witte ministers en staatssecretarissen het bestuur van het land toevertrouwen, is zo heel erg zoals de waard is vertrouwt hij zijn gasten. Nederland kwam nooit verder dan een paar gekleurde staatssecretarissen, maar tot iets hogers acht links Nederland de allochtoon niet in staat.

En het zou nu juist zo’n mooi signaal geweest zijn als in dit PVV-hatende kabinet de etnische afspiegeling van Nederland zichtbaar geweest zou zijn. Zelfs de nationaal kampioen in de hetze tegen Wilders kwam niet op het lumineuze idee vreemde luchtjes van de zetel van de fractieleider op te laten stijgen. Pechtold verwijt de ketel graag, maar komt zelf het verwijt toe dat sedert 1966 nog geen enkele allochtoon de fractiezetel van D66 heeft mogen bezetten.

Waarom koos de PvdA Nebahat Albayrak niet tot lijsttrekker maar werd de smadelijke kale Samsom het? Waarom verdwenen de gelikte voorbeeldallochtonen Mohamed Rabbae en Tofik Dibi zo schielijk van het politieke toneel bij GroenLinks? Waarom stond de Iraanse godheid Sander Terphuis van de PvdA bij de laatste verkiezingen voor het Europese Parlement op een onverkiesbare plek?  Verkeerd kapsel? Zweet- of platvoeten?

Dat smeekt dus om de vraag, wat hebben linkse mensen toch met allochtonen, dat ze wel eisen dat anderen ze vertroetelen, maar ze er zelf een grote omweg voor maken. Zou het niet een geweldig middel tegen het zo gehate populisme zijn te bewijzen dat allochtonen behoorlijk in staat zijn het stuur van Vadertje Staat te beroeren?

Nou, het geheim is gelegen in het sombere feit dat linkse mensen xenofobie, racisme, islamofobie en al die andere taalkundige rariteiten om het populisme te duiden, gebruiken om zelf niet goed voor allochtonen te hoeven zijn. Zeg maar, je kroost baren en anderen er voor laten opdraaien.

Machtsgeil links geeft de macht echt niet uit handen aan allochtonen maar stuurt ze naar de crèche zodat het volk er voor op kan draaien. Als je maar veel klaagt over die schandelijke populisten zit je moreel op rozen, maar als het echt om het bekleden van de hoge posten gaat, zitten de allochtonen bij dat links allerminst op rozen.

Eigenlijk kun je het opvatten als het aloude koloniale paternalisme van het zoethoudertje met spiegeltjes, kralen en kammetjes. Voorlopig dus nog geen allochtone hoofdredacteur bij Trouw

 

 

mei 21, 2014

Is Sander Terphuis of Martin Bosma de nieuwe Nelson Mandela?

ApartheidTerwijl de Iraanse ex-worstelaar Sander Terphuis een poging tot machtsgreep in de PvdA pleegt, heeft het linkse journaille er lucht van gekregen dat Martin Bosma zichzelf wellicht als de blanke Nelson Mandela poneert om Nederland van een aanstaande apartheid te verlossen. Voor het gemak hier een citaat uit de pepermolen van de Volkskrant: PVV-prominent Martin Bosma vreest dat Nederland uitgroeit tot een nieuw Zuid-Afrika, een land waarin de blanke Afrikaners ‘fungeren als proefkonijn in het multicultureel laboratorium’. Hij waarschuwt dat de autochtone Nederlanders ‘voor de leeuwen worden gegooid’ door linkse politici en journalisten.

Welbeschouwd zijn er in Nederland reeds Bantoestans (doch lees Wantoestands) waar de exotische mens de levensstijl bepaalt. Het zijn gebieden waar de autochtone mens nog slechts geduld wordt indien die zich aanpast aan de nieuwe orde. De eigen folklore, zoals het oude vertrouwde Sinterklaasfeest is er ingeruild voor het jaarlijks terugkerende bloedbad dat vrolijk offerfeest genoemd wordt.

Kon je van de kolonist Jan van Riebeeck nog verwachten dat die zo goed was het huidige Zuid-Afrika tot belangrijk wijnexportland te maken, de immigratiestroom van de afgelopen halve eeuw naar Nederland heeft zelfs geen zaaigrond voor couscous opgeleverd.

Het naargeestige Nederlandse kolonialisme heeft naast slavernij, onderdrukking en uitbuiting, ook zeer veel goeds in de overzeese gebiedsdelen nagelaten. Veel economische verworvenheden zijn er door Nederlandse kolonialen gebracht en door de nieuwe regimes zonder dankzegging overgenomen.

De Nederlandse pioniers- en koopmansgeest en het ethos waarop de sterke Nederlandse geneigdheid tot zelfbehoud berustte, maakte dat Nederland hoe klein en waterig ook, op de kaart gezet werd. Geen volk heeft zo veel grondareaal aan de zee en de rivieren onttrokken als de noest arbeidende Nederlander.

Maar in de jaren vijftig was het de godfather van de PvdA die de eerste zet deed naar het nationaal masochisme en hardwerkende Nederlanders vriendelijk doch dringend verzocht naar elders te verkassen. Die moesten natuurlijk wel eerst even de taal van het nieuwe thuisland leren, maar werden er wegens hun pioniers- en koopmansgeest als godsgeschenk van Willem Drees in ontvangst genomen. Want ondanks Drees’ vol=vol, zijn Nederlanders wereldvermaard als veroorzakers van welvaart.

Parachuteer ergens in de rimboe een paar Nederlanders en ze springen niet meteen in een wankel schuitje richting Lampedusa, maar zoeken naar water, hout, gesteente en zand en bouwen meteen een onderkomen om er een prille economie in het kraambed te werpen.

Amper tien jaar na Drees’ oproep, ging Nederland de grenzen opengooien voor de werkers van elders. Een uitruil die na de door de PvdA innig omstrengelde gezinshereniging zou uitgroeien tot wat de blanke Europeaan in Afrika ontwikkelde. Was de zwarte Afrikaan gast in eigen Afrikaanse gebieden, de blanke Nederlander kreeg geleidelijk die status in de traditioneel Nederlandse gebieden. De luidsprekers op daken van Haagse woningen waaruit keelklanken galmen die de gehele buurt oproepen tot moskeebezoek, bewijzen dat de oorspronkelijke coleur locale van tint veranderd is en de sobere maar altijd proper gesopte straatjes er verrommelde kasba’s zijn geworden.

Voor de linkse coterie werd deze betovering een groot jubelfeest, want eindelijk konden ze met hun wijdgeopende neusgaten de vreemde luchtjes op het portiek opsnuiven, hoewel ze er wel voor zorgden dat ze niet zelf op het portiek kwamen te wonen.

Tussen deze twee vormen van kolonisatie gaapt echter een onoverbrugbare kloof. Het blanke kolonialisme in Afrika is van de blanke heerschappij verlost en omgetoverd tot eeuwigdurende ontwikkelingshulp. De gekleurde kolonisatie van Nederland zit nog steeds in de lift omhoog en duldt geen tegenspraak of verzet, maar wordt handig bespoten met het antiseptische middel racisme.

Wie een duit in het zakje tegen de immigratie werpt, krijgt dan ook subiet een bloksnor opgeplakt. Niet dat Nelson Mandela ooit met een zwarte Hitler vergeleken werd. Wat zeker voor Idi Amin, die alle hindoes van Oeganda 90 dagen de tijd gaf het land te verlaten, geen ongepaste vergelijking zou zijn. En er zijn heel wat zwarte Afrikanen te noemen aan wier handen veel meer bloed kleeft dan aan die van de zo gehate aanbidders van de apartheid.

Het meest in het oog springende verschil tussen de reis van Jan van Riebeeck naar Zuid-Afrika en Sander Terphuis naar Nederland is dat de eerste niet met lege handen vertrok, maar Sander Terphuis alleen zichzelf en een hoop boze plannen meenam naar Nederland.

Sander Terphuis valt in ieder geval af als de nieuwe Nelson Mandela, want de echte Nelson Mandela speelde Nelson Mandela in zijn eigen land, Sander Terphuis doet het in andermans land.

Dus…

 

 

 

april 3, 2014

Sander Terphuis gaat zich inzetten voor meer criminaliteit

Sander-TerphuisSander Terphuis goes international om in het Europees Parlement gedaan te krijgen dat nog meer illegalen Europa overspoelen. Sander is namelijk de luis in de pels. Nee, om te verhinderen dat men denkt dat de Filantroop een allochtoon met ongedierte vergelijkt, de term luis is van de Volkskrant, en die kan dus niet racistisch zijn. Toch?

Het doorzettingsvermogen van Sander is er echter niet minder om. En omdat het tegenhouden van de strafbaarstelling van het illegaal verblijf in Nederland hem allerminst genoeg is, gaat hij in het Europees Parlement de geesten rijp maken voor nog meer illegalen in Europa. En hij kan zich kennelijk op veel bijstand verheugen:

Zijn doorzettingsvermogen heeft hem veel sympathie opgeleverd, op die golf hoopt hij vanaf plek 11 op de lijst het Europees Parlement in te surfen. Dat moet zeker gaan lukken met de steun van PvdA-prominenten als Job Cohen en Jan Pronk, meent hij. Cohen staat al achter hem, Pronk moet hij nog vragen. Hij zoekt ook support buiten de eigen partij, van mensen als Femke Halsema en Frans Weisglas. Of de partijleiding daar blij mee zal zijn? ‘De strijd voor mensenrechten overstijgt de partijen. (Volkskrant)

U leest het goed: De strijd voor de mensenrechten. Sedert wanneer zijn mensenrechten slechts voorbehouden aan immigranten, of nog erger, illegale immigranten? Zijn er niet nog andere mensen in Nederland dan immigranten en hun nazaten? Bijvoorbeeld de mensen die slachtoffer werden of nog zullen worden van criminaliteit door immigranten of illegale immigranten.

Voordat de massa-immigratie naar Nederland koers zette had Nederland al genoeg aan de eigen criminaliteit. Niet dat die het huidige niveau bereikte, want in die dagen was een moord een wekenlange artikelenreeks in de toen nog sterk verzuilde dagbladen. Tegenwoordig wordt een moord alleen nog een wekenlange artikelenreeks als iemand zichzelf verdedigd heeft, maar de modale moord in de krant slokt ongeveer net zoveel tijd op als het leegdrinken van een koffiekopje duurt.

Dat we met de massa-immigratie naast de bestaande autochtone criminaliteit ook die van immigrant erbij kregen, werd lange tijd met het taboe van racisme verhuld. Wie gewag maakte van allochtone criminaliteit kwam in het zwartboek van de fascistenjagers terecht. Nogal vreemd, want het Duitsland tijdens het interbellum dat slachtrijp was voor de opkomst van Adolf Hitler, had niet te kampen met de komst van miljoenen migranten die ook nog eens de criminaliteitsstatistieken beïnvloedden. Het tegendeel was eerder waar, want de meer welgestelde delen van Europa werden juist overspoeld door Duitse diensmeisjes die de armoede van de Weimar-republiek ontvluchtten. Waar het verband tussen het benoemen van allochtone criminaliteit en het fascisme dan toch gezocht moest worden, is tot op heden nog steeds een raadsel.

Dat er een verband is tussen de massa-immigratie en criminaliteit zullen tegenwoordig de meeste linkse dagbladen, omroepen, politici en opiniemakers niet langer ontkennen. Tot kniehoogte in het water staande beweren dat er sprake is van een droogteprobleem en dat de gemalen per direct uitgezet moeten worden, maakt namelijk een dwaze indruk op de burger. Dus kon ook het linkse kerkvolk er niet lange onderuit dat de massa-immigratie de criminaliteitsstatistieken beïnvloed heeft.

Dat een onbekend deel van de in Nederland verblijvende illegalen in de misdaad actief is, is niet alleen heel erg zeker, maar wordt ook nog eens bevestigd door het fysiologisch gegeven dat de mens niet van lucht alleen kan leven. Zelfs een comapatiënt lukt dat niet. De logische gevolgtrekking moet dus zijn dat illegalen die niet omkomen van de honger zich geheel of grotendeels met onwettige middelen in leven houden. De misdaadstatistieken betreffende illegalen worden echter om politiekcorrecte redenen niet openbaargemaakt. Dat wordt dus nattevingerwerk voor de kritische volgers van het consortium dat voor meer massa-immigratie en meer illegalen pleit.

Dat van regeringswege de kosten die gepaard gaan met de massa-immigratie aan de burger onthouden werd, was al erg genoeg. Het zette het opinieweekblad Elsevier en Wilders aan dat dan maar zelf te onderzoeken. Dat we feitelijk niets weten over het aandeel dat illegalen in onze criminaliteitsstatistieken leveren, is natuurlijk niet anders dan obscurantisme. Wat niet weet, wat niet deert, is hier de dubbele agenda.

Echter, een kijkje over de grens leert ons iets meer over het gedrag van illegalen. Het cordon sanitaire tegen het Vlaams Belang ten spijt, de Belgische regering is kennelijk minder politiekcorrect dan Rutte II, want naar aanleiding van de antwoorden op vragen van de Vlaams Belang-senator Bart Laeremans aan staatssecretaris voor Migratie De Block en minister van Justitie Turtelboom over het aantal buitenlanders en illegalen per gevangenis, kun je rustig stellen dat het aandeel van illegalen in de criminaliteit buitenproportioneel hoog is. Het antwoord van De Block en Turtelboom leidde namelijk tot de volgende conclusie:

Uit de berekeningen van Bart Laeremans blijkt nu dat 31,5 procent van de gedetineerden in Vlaanderen geen wettelijke verblijfplaats heeft. Meer dan 71 procent van de buitenlanders in de Vlaamse gevangenissen is illegaal tegenover 64 procent van de buitenlanders in Brusselse cellen. Van de buitenlandse veroordeelden is maar liefst 78,8 procent illegaal in het land of bijna vier vijfde.

Bij de afzonderlijke gevangenissen valt vooral de grote groep buitenlandse gedetineerden op in de gevangenissen van Wortel (Wortel zelf en Tilburg): van de 926 gedetineerden zijn er 645 buitenlanders. Hiervan zijn er 535 illegaal in ons land. Dat is zomaar eventjes 83 procent van de buitenlanders. Op de totale gevangenisbevolking is 58 procent illegaal.

Heel opmerkelijk zijn ook de cijfers van Antwerpen, waar 433 vreemdelingen zitten op 696 gedetineerden of 62,2 procent. Maar liefst 73,7 procent van de buitenlandse gedetineerden in de Begijnenstraat of bijna drie kwart is illegaal in het land!”

Gezien de misschien niet al te wetenschappelijke maar desondanks lastig te weerleggen hypothese dat een illegaal geen beter mens wordt zodra die de Nederlandse grens overschrijdt, zou je dus mogen veronderstellen dat naast het feit dat een in Nederland verblijvende illegaal zich maar moeilijk met rechtmatige middelen in leven weet te houden, de kans dat die tot het gilde der criminelen zal toetreden allerminst onderschat mag worden.

Misschien dat Sander Terphuis er beter aan zou doen zich als voorzitter aan te melden van de Bond van Wetsovertreders. Een betere vertegenwoordiger in het Europees Parlement kan de bond zich niet wensen.