Posts tagged ‘Saoedi-Arabië’

juli 1, 2014

Het vergeten momentum van Ayaan Hirsi Ali en Geert Wilders

Haagse jihadistenIn de Volkskrant zet de PVV-leider Geert Wilders het gehele politieke establishment in de etalage te kijk zodat iedereen met een beetje ratio het rotte fruit tegen het etalageglas kan spetteren. Want wat kun je anders met politici die regeren niet vooruitdenkend doen maar incidenten afwachten alvorens uit de fauteuil op te veren.

Nu ook benauwdheid bij D66 over de terreurdreiging door de teruggekeerde jihadisten lijkt te ontstaan, want stel, en ik herhaal nog maar eens, stel dat die iets in Nederland zouden uithalen waarvoor Wilders toch vroegtijdig waarschuwde, dan zakken de 26 gepeilde zetels door de toch al wankele poten en kan Alexander Pechtold weer kunstveilingen voorzitten. Het voorkomen van een aanslag is tegelijk het voorkomen van een monsterzege voor de PVV, dus verkeert bestuurlijk Nederland in grote ongerustheid.

Wat hierbij jammer is, is dat toch een aantal boze blanke mannen en ook de zwarte Ayaan Hirsi Ali al lang geleden gewaarschuwd hebben dat dit wel eens faliekant mis zou kunnen gaan. Wat toch eigenlijk al gebeurd is gezien het grote aantal Nederlandse sympathisanten van ISIS en consorten. Luisteren naar de islamcritici was er niet bij, want dat was de oren laten hangen naar het verdomde populisme.

Nog in het vorige decennium werd het ambtenarenapparaat van ministeriële zijde op het hart gedrukt vooral geen islamgerelateerde berichten, die stigmatiserend voor de islam zouden kunnen zijn, te ventileren. De gelijkgeschakelde pers maakte zich vooral uit de voeten als het over de islam ging, ging het over de islamcritici, dan stonden ze te hijgen van opwinding die aan de schandpaal te nagelen.

Toen Wilders een sticker liet drukken en verspreiden waarop een tekst stond te lezen die net zo goed over het nationaalsocialisme of communisme kon gaan, schoot een visgraat in de keelwand van zowel de gelijkgeschakelde pers als de rechtgeaarde politici en stortte een hooggeplaatste ambtenaar van Frans Timmermans zich op het handgeknoopte karpet van de medefinancier van de islamitische zucht naar wereldheerschappij om in het areaal van de 1001 sprookjes 1001 excuses te maken.

Alsof in 1935 de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken Jhr. Mr. A.C.D. de Graeff zich voor de voeten van respectievelijk Stalin en Hitler geworpen zou hebben met excuus voor de gepleegde smaad jegens de regimes van beide dictators, die toch al volop de wereld aan het vergiftigen waren met hun ziekelijk ideologieën, schoot het achterlijke Nederland van anno 2014 Saoedi-Arabië juist moreel te hulp in plaats van het te bestraffen voor de gepleegde misdaden tegen de menselijkheid.

Op deze plaats is bij herhaling geschreven dat het een onmogelijk situatie is aanstaande moordeskaders te faciliteren en tegelijk islamcritici aan de schandpaal te nagelen. Wilders heeft gelijk, hij en Ayaan Hirsi Ali hebben samen in een opiniestuk op tijd gewaarschuwd. Inmiddels is Ayaan Hirsi Ali het land uitgepest en Wilders als de nieuwe Hitler op een sokkel gezet. Daarom hier nog eens dat opiniestuk van beide islamcritici die ze op 12-04-2003 in de NRC gepubliceerd hebben.

Het is tijd voor een liberale jihad.

Ayaan Hirsi Ali en Geert Wilders

De radicale islam rukt op in Europa, waarschuwen Ayaan Hirsi Ali en Geert Wilders. Er moet een krachtig antwoord komen, desnoods met opzijzetting van elementaire rechten.

De intolerantie binnen de islam reikt tot ver in Europa, ja zelfs Nederland. Enige maanden geleden kwam de Nederlandse inlichtingendienst AIVD al met een rapport waaruit bleek dat rekruteringen voor een jihad in Nederland niet meer incidenteel, maar structureel en frequent plaatsvinden. Tientallen jongeren worden geworven in onder meer Amsterdam, Eindhoven en Rotterdam voor terreurdaden en heilige islamitische oorlogen.

 De islamitische gemeenschap binnen en buiten Europa radicaliseert in rap tempo. Het interpreteren van de oorlog tegen Saddam als een oorlog tegen de islam is slechts een van de manifesteringsvormen hiervan. Onder meer vanuit het wahabistisch georiënteerde Saoedi-Arabië worden extremistische organisaties, moskeeën en scholen in Europa en Nederland gefinancieerd. Extremistisch-islamitische organisaties, al dan niet verbonden met Al-Qaeda, zijn actief in Europa. Vorige week zaterdag berichtte deze krant dat in Europa honderden islamitische strijders klaarstaan om terreuracties te plegen.

Maar Europa slaapt en de Nederlandse regering lijkt helemaal in een diepe winterslaap te verkeren. Slechts op incidenten wordt gereageerd; er is geen sprake van een doelgericht (en zo mogelijk Europees) beleid. Gedreven door de wens politiek correct te handelen, wordt naar niet meer gestreefd dan `de boel bij elkaar houden’. Dat is niet alleen naïef, maar ook laf, want ingegeven door de angst dat straffe maatregelen slechts op hoon en afkeer kunnen rekenen.

Dat het verzet tegen de oorlog in Irak vooral verbaal en demonstratief is geweest, doet niets af aan de aanwezigheid van jihad-strijders in Europa. Dat vraagt om een antwoord. Immers, nimmer mogen wij toestaan dat onze (grond)wettelijke vrijheden worden gebruikt om ze vervolgens om zeep te helpen. Nederland is geen islamitische staat en die illusie mag ook nooit ontstaan noch bewaarheid worden. De droom van de Arabisch-Europese Liga (AEL) om op democratische wijze de sharia in te voeren, moet een droom blijven. Dat de AEL in België inmiddels – althans voorlopig – over haar hoogtepunt heen lijkt, wil niet zeggen dat het radicalisme van deze beweging ook verdwenen is.

Nederlandse moslims zijn blootgesteld aan een eenzijdige en haatzaaiende boodschap en zijn hiervoor om een aantal redenen ontvankelijk.

De boodschap van de jihad-activist is eenvoudig, sluit aan bij de basisleer van de islam en de belevingswereld van menig moslim in Nederland en vooral bij de jeugd.

Het radicaliseringsproces vindt vaak onbewust en sluipenderwijs plaats, de boodschap wordt aanhoudend met veel overtuiging en energie gebracht.

De boodschap is zowel gebaseerd op angst, als op een beloning na de dood.

Het is van groot belang dat wordt ingezien dat het beheersen van de doodsangst in belangrijke mate het succes van de jihad-propagandisten verklaart. Bovendien is een concurrende boodschap met dezelfde eenvoud en aantrekkingskracht niet voorhanden.

Zeker niet alle imams zijn radicaal, en evenmin zijn alle gelovigen fundamentalisten. Maar de historie leert ons dat radicale bewegingen snel en onverwachts een olievlekwerking kunnen krijgen.

Om het monopolie van de extremistische imams op de geesten van de jeugd tegen te gaan, is een liberale jihad het enige gepaste antwoord op een islamitische jihad. Op de lange termijn is het van essentieel belang dat alle vormingskanalen (scholing, informatievoorziening, verenigingen etc.) waar de boodschapper van de jihad nu een monopolie op heeft, een concurrerend liberaal alternatief geboden wordt. Werk, inkomen en bestrijding van discriminatie zijn daarbij weliswaar belangrijke pijlers, maar er is meer nodig.

Moskeeën, zoals de Furqan-moskee in Eindhoven en de Al-Tawheed-moskee in Amsterdam, die geld ontvangen uit landen als het wahabistische Saoedi-Arabië en waar bijgevolg intolerantie wordt gepreekt en voor de jihad wordt geworven, moeten gesloten worden. Om de vrijheid van godsdienst op langere termijn te beschermen, zal deze voor bepaalde groepen in bepaalde gevallen tijdelijk opzij moeten worden gezet.

Scholen die, zoals de Al-Siddeq-school in Amsterdam, eveneens geld uit Saoedi-Arabië hebben ontvangen en intolerantie uitdragen, moeten dicht. Jonge kinderen mogen niet overgeleverd worden aan godsdienstwaanzinnigen.

Organisaties en verenigingen die met `fout’ buitenlands geld gefinancierd worden, dienen verboden te worden.

De ambassadeur van Saoedie-Arabië moet te verstaan worden gegeven dat een eind moet worden gemaakt aan het financieren van haat in Nederland. Hij zou wat ons betreft morgen mogen worden ontboden op Buitenlandse Zaken. Bij ongewijzigd Saoedisch gedrag zou hij wellicht moeten worden uitgewezen.

Het veelgeroemde Nederlandse overlegmodel en quasi-politiek correct handelen zijn verkeerde antwoorden op een islamitische jihad. Een dralende en pratende overheid straalt eerder zwakte uit dan sterkte. Tot behoud van een tolerant en liberaal Nederland moeten ook elementaire rechten en wetten opzij worden gezet bij de aanpak van de mensen die ze misbruiken en vervolgens willen verwijderen als fundament van onze maatschappij. Het enige antwoord is een liberale jihad.

 

 

 

 

 

juni 24, 2014

Oh la la Frans Timmermans

Frans-TimmermansNee, het is zeker niet netjes van een dictatoriaal regime de zelf niet altijd netjes opererende Rena Netjes zonder fatsoenlijke rechtsgang tot 10 jaar cel te veroordelen. Wie echter tot het besluit komt in een dictatoriaal regime politiek mee te worstelen, moet niet stomverbaasd zijn dat het op een zekere dag fout afloopt. Als je dompteur bent in een circus moet je ook niet gek opkijken als je tot tartaar gekauwde arm in de maag van een tijger verdwijnt.

Maar dat Frans Timmermans zich er toch zo druk over maakt dat een dictatoriaal regime geen fatsoenlijke rechtsgang weet te produceren, moet echter grote verbazing wekken. De vrolijke Frans van de Franse literatuur met de rode oortjes en van de fijne wijntjes, stond nog onlangs het handgeweven karpet van Riyad te stofzuigen. Toch bepaald geen regime waarvoor je als rechtgeaarde liefhebber van mooie Franse literatuur en fijne wijntjes voor op de knieën wil.

En vrolijke Frans schijnt in zijn verdere leven helemaal niet zo afkerig te zijn voor dictatoriale regimes. Zo schoot hij nog voor er een diepgaand onderzoek naar het reilen en zeilen van partijgenoot Sobert Serry gedaan werd, meteen zonder fatsoenlijke rechtsgang in een kritische reflex op de Israëlische beschuldiging dat zijn partijkameraad het dictatoriale Hamas aan geld geholpen zou hebben. Kijk, als je iets niet zeker weet, moet je als minister van Buitenlandse Zaken toch even distantie tonen in plaats van meteen je politieke vriendje in bescherming nemen.

De vraag waarom we als Nederlandse belastingbetalers niet alleen Nederlandse ambtenaren maar ook die van de Palestijnen van een salaris moeten voorzien, blijkt vrolijke Frans ook nog niet fatsoenlijk beantwoord te hebben.

Nu is vrolijke Frans helemaal niet zo’n beschermheer van de fatsoenlijke rechtsgang, want als je de hele aardkloot afrent om goede zaken met het soort landen te doen waar fatsoenlijke rechtsgang nog niet tot de nationale vocabulaire gerekend wordt, kun je je misschien wel voordoen als de wederopstanding van Max van der Stoel, maar ben in je werkelijkheid een farizeeër voor wie geld nimmer stinkt.

Nou ja, als het Israëlisch geld is, kan vrolijke Frans nog wel eens een vies luchtje ruiken. Maar voor een connaisseur die gewend is aan het verfijnde bouquet van de Franse wijnen, houdt hij er een zeer selectief reukorgaan op na.  Zo heeft hij een hekel aan antisemieten, maar niet aan alle. Is hij tegen bezettende naties, maar niet tegen alle. Is hij tegen racisten, maar niet tegen alle. Veracht hij nationaalsocialisten, maar niet alle.

Met vrolijke Frans weet je namelijk het nooit. Zo was hij tegen het sturen van Nederlandse militairen naar Afghanistan om de kwaadaardige islam tegen de kwaadaardige islam te beschermen, maar is hij inmiddels als een blad van een wijnrank in een zomerbries omgedraaid en opeens voor.

Met zo’n vrolijke Frans als kompas in het landsbestuur ga je dronken van de wijn je ondergang tegemoet. Nu is de islam tegen het drinken van wijn. Dat boft dan weer voor als die in Nederland de macht zou krijgen. Worden meteen ook de onzedige Franse letteren verboden en is het gedaan met deze goede vriend van de islam.

Tja, ieder nadeel heeft zijn voordeel, zei ooit een befaamd “nationaal wijsgeer”.

 

 

 

juni 18, 2014

Wie ruimt de rotzooi van Frans Timmermans en Jozias van Aartsen op?

Geert-Wilders-anti-islam-stickerAls uitgeverijen van wetenschappelijke werken dan nog niet gelijkgeschakeld zijn aan de nieuwe orde, zullen in een ooit historici zich over deze tijd buigen, zoals zij dat ook deden over de tijd waarin het fascisme en nationaalsocialisme opkwamen. In de laatst genoemde literatuur heb ik inmiddels bijna een halve eeuw leeservaring opgedaan en moeten concluderen dat het fascisme en nationaalsocialisme zonder al te veel tegenstand konden groeien. Analoog aan die tijd zie je zonder al te veel tegenstand de invloed van de islam groeien. Mochten de historische werken die over deze tijd het licht doen schijnen ooit geschreven worden, dan zullen Frans Timmermans en Jozias van Aartsen daar zeker niet in ontbreken als nuttige of onnuttige idioten die de islam ter wille waren.

Frans Timmermans, die in Riyad nog bezig is de rotzooi van Wilders op te ruimen, maar even laten voor wat hij is. Deze keer over de Haagse burgemeester en top-VVD’er Jozias van Aartsen, die de eer toekomt veroorzaker te zijn van de PVV. Als fractieleider van de VVD in de Tweede Kamer bedacht hij de buitengewoon zonderlinge partijdoctrine het VVD’ers te verbieden tegen toetreding van Turkije tot de EU te zijn. Het werd de schop onder het zitvlak van Geert Wilders en de oprichting van de PVV lag in het verschiet. Het vermogen tot politiek vooruitkijken bij Jozias van Aartsen ging kennelijk niet verder dan de alsmaar rammelende hete aardappel in zijn strot, want inmiddels zijn er nog maar weinigen die erover peinzen Turkije EU-lid te maken, naast dat de PVV de VVD in de schaduw gezet heeft.

Dat Jozias van Aartsen met op zijn rug de ambassadeur van Saoedi-Arabië meekijkend om Nederland te kunnen boycotten, de ISIS-demonstratie van aanstaande vrijdag niet wil verbieden, past dan ook geheel in die legpuzzel met het portret van de burgemeester.

De smoes dat er geen juridische middelen zijn de demonstratie, die zeer waarschijnlijk nog meer enthousiasme voor ISIS zal opwekken, te verbieden, is slechts gelul in de ruimte. Als hij op een Haags station een tiener die kennelijk een verkeerde beweging maakt, dood kan laten schieten, moet het ook mogelijk zijn een paar andere ventjes, die het plan hebben met zwarte vlaggen te vendelen, die uit handen te grissen. Achteraf kunnen die ventjes dan altijd nog naar een D66-rechter stappen om verhaal te halen.

Dat Jozias van Aartsen inmiddels een behoorlijke recidive opgebouwd heeft in het op fluweel zetten van de islam zodat die kon uitgroeien tot de draak die die nu is, kan ook blijken uit de weigering de luidsprekers met brallend Arabisch van de daken van gewone woonhuizen te verwijderen. Ook toen riep hij dat hij geen rechtsmiddelen had, maar wandelen de mannen in de lange lederen jassen wel met een duimstok langs Haagse terrassen om te beoordelen of die niet een centimetertje uitsteken. In mijn Haagse tijd hield de politie zelfs razzia’s om terrassen op tijd te ontruimen en fietsers in hun barre tocht richting werk op te houden om ze geld uit de zak te struikroven.

Dat Jozias van Aartsen onder het waakzame oog van de ambassadeur van Saoedi-Arabië riep dat hij de uit Syrië teruggekeerde jihadstrijders met rust zou laten, maar daarentegen wel dwingende redenen zag Wilders uit de fractie te trappen, maakt van deze burgemeester in vredestijd een burgemeester in oorlogstijd. Een burgemeester die prominent genoemd zal worden als de vraag gesteld wordt, hoe het in godsnaam toch zo ver heeft kunnen komen.

Nou, simpelweg, omdat hij het Comité van Waakzaamheid dat in alle vroegte al naar de islam wees als veroorzaker van onheil, de wijsvinger afhakte en vervolgens aan de high tea met de pink omhoog met de islam ging.

Mochten lezers denken dat het allemaal in Amsterdam begonnen is, nee echt niet. Het eerste keppeltje dat door moslims belaagd werd, werd in Den Haag gedragen. De eerste kunst die op aandrang van boze baarden gecensureerd werd, moest uit de Haagse Openbare Bibliotheek verwijderd worden. Het Hamas, Hamas, Joden aan het gas klonk al voor de Israëlische ambassade nog voordat het door Amsterdam een spoor trok. En voor wie het zich niet meer herinnert, het was Jaap de Hoop Scheffer die als toenmalig Tweede Kamerlid voor het CDA, erop wees dat de jaarlijkse spookbrigade die na het einde van de ramadan in Den Haag met enorme portretten van de ayatollah een zwarte mars van de Amerikaanse naar de Israëlische ambassade trok, dat met vreemdtalige antisemitische teksten in de vaandels deed. En laat het eerste ISIS-geschreeuw ook in Den Haag begonnen zijn.

In dat Den Haag dus begon de victorie van ISIS, met de aansluitende vraag, wie ruimt de rotzooi van Frans Timmermans en Jozias van Aartsen op.

mei 29, 2014

Frans Timmermans trapt in eigen val

Frans-TimmermansFrans Timmermans is tegen antisemitisme en schrijft daar met bravoure een zelfreinigend stukje over in, jazeker, het dagblad Trouw. Hij heeft het daarin over de quenelle, maar trapt daarmee in eigen val door dit gebaar, dat beter bekend staat als de nieuwe versie van de aloude Hitlergroet, aan de antisemiet Jean Marie le Pen toe te schrijven, waar die nu juist van de antisemiet Dieudonné M’bala M’bala afkomstig is.

Sedert de quenelle als antisemitisch gebaar onder juist allochtonen met een islamitische achtergrond veld gewonnen heeft, hebben linkse verdedigers van het multiculturalisme opvallend graag de blanke antisemieten op de korrel genomen om de aandacht van de gekleurde antisemieten af te leiden.  Zo trapte VARA’s Joop ook al eens in de eigen val, toen op een getoonde foto waarop vier mannen trots de quenelle maakten, alleen Jean Marie le Pen opgemerkt werd, maar voor zijn allochtone geestverwanten die naast hem precies hetzelfde gebaar maakten een acute aanval van blindheid bleek te bestaan.

In de wetenschap dat vooral links in Europa het antisemitisme door constant met de slechtheid van Israël te colporteren onder allochtonen aangewakkerd heeft, en ook Frans Timmermans daarin een niet onbeduidende rol gespeeld heeft, valt te begrijpen waarom deze steunverlener aan zowel de nationaalsocialisten van Svoboda als aan de door het Internationaal Strafhof gezochte slachter van Darfur, Omar Hasan Ahmad al-Bashir, het antisemitisme nog eens gebruikt om zijn handen in onschuld te wassen.

Pikant detail daarbij is dat de onlangs met 150 miljoen euro gesteunde slachter Omar Hasan Ahmad al-Bashir tijdens de Jom Kipoeroorlog in 1973, nog gewapenderhand meehielp de Joden van Israël om zeep te helpen, hetgeen deze massamoordenaar ironisch genoeg mede verijdeld werd door de PvdA’er en toenmalige minister van Defensie Henk Vredeling.

In tegenstelling tot deze eigenzinnige PvdA’er, vond de PvdA’er Frans Timmermans het zelfs opportuun flexibel als gummie voor de zwaar antisemitisme Saoedische dictators over het karpet te rollen.

Dat de bevolking van Saoedi-Arabië op de antisemitismemeter van de ADL 74 procent scoort tegenover die van Iran 56 procent, en het Frankrijk van Jean Marie le Pen 37 procent, doet niet vermoeden dat de minister van Buitenlandse Zaken echt iets tegen antisemieten heeft.

Zou het antisemitisme een Olympische Sport worden dan zouden de Arabische landen die nu nog onderaan bungelen, de medaillespiegel glansrijk domineren, zodat we ons kunnen afvragen waarom de partij van Frans Timmermans zich zo ontzettend uit de naad werkt om de immigratie uit die landen te bevorderen.

Als 1 plus 1 nog steeds 2 is, is Frans Timmermans niet alleen een farizeeër, maar ook een trouwe hulpverlener van het antisemitisme, die een stukje in Trouw nodig heeft om zich van de verdenking te ontlasten, maar in werkelijkheid een onfris luchtje achterlaat.

 

 

mei 27, 2014

VNO-NCW veroordeelt actie van Wilders in advertentie

Publieke afranseling van een dertienjarig meisje

VNO-NCW heeft een advertentie geplaatst in een aantal dagbladen in Saoedi-Arabië omdat het meer dan genoeg heeft van de provocatieve acties van Wilders. ‘Dat laten we al jaren weten en dat mogen de Saoedi ook horen. Wij komen op voor de handelsbelangen van Nederlandse ondernemers, leden van VNO-NCW, die door dit soort acties van Wilders in gevaar komen. Wilders moet zich er van bewust zijn dat het ook om banen en belastinggeld gaat dat naar de schatkist vloeit’, aldus de ondernemingsorganisatie.

Mensenrechten

‘Mensenrechten gaan VNO-NCW zeer ter harte. Net als het kabinet. Wilders zou in de Kamer het kabinet kunnen steunen in zijn mensenrechtenbeleid. Maar in plaats daarvan slaat hij om zich heen met beledigende acties die nergens de mensenrechten zullen verbeteren, maar wel onze handelsbelangen verkwanselen en de dialoog tussen landen via overheden en bedrijven ernstig bemoeilijken’, stelt de ondernemingsorganisatie.

Provocatieve acties

‘In de advertentie nemen we afstand van Wilders. Het is een ‘open letter’, met als kern dat wij de ontstane situatie als gevolg van de provocatieve acties van een parlementslid van de oppositie ernstig betreuren. VNO-NCW veroordeelt deze beledigende en provocerende acties, zoals we al bij meerdere gelegenheden in de Nederlandse media duidelijk hebben gemaakt, evenals tegenover de Saoedische autoriteiten.’

Foto boven: Dertienjarig meisje krijgt straf wegens bezit van mobieltje

mei 22, 2014

Hoe Poetin de Scathophaga stercoraria Van Baalen fijnknijpt

PoetinTerwijl Rutte nog even somberde over de werkgelegenheid inzake de dreigende boycotactie door het vroegmiddeleeuwse Saoedi-Arabië en ondertussen diplomaten zich op de handgeweven tapijten van Riyad geworpen hebben om te smeken Nederland niet te boycotten, was Nederland vooral bezig zichzelf te boycotten.

Bonje met Rusland, op de knieën voor Saoedi-Arabië. Dat is waar het Nederland dat zich met handen en voeten door de EU heeft laten knevelen voor staat. Terwijl Rusland net een megacontract voor de levering van aardgas gedurende dertig jaar met China gesloten heeft, aardgas dat toch maar mooi aan de neus van Nederland voorbijgaat, blijkt het theater Hans van Baalen op het Maidanplein Nederland in plaats van glorie juist wanhoop opgeleverd te hebben.

We hadden het Russische aardgas niet nodig voor onze huishoudens en de economie, was het deuntje in de overwegend anti-Russisch maar pro-islamitisch gezinde pers. De Russen zouden met de inname van de Krim vooral zichzelf economisch in de vingers snijden. Maar de harde werkelijkheid is dat Poetin met zijn pezige vingers de Scathophaga stercoraria Van Baalen, om het nog maar eens in dierenepiek te vatten, fijnknijpt.

Al met al zat Wilders met zijn minder anti-Russische en meer anti-islamitische gezindheid er dan toch niet naast. Waar Wilders bij Russia Today beter de Nederlandse handelsbelangen behartigde dan Hans van Baalen in Kiev, blijkt de ogenschijnlijk onnozele blonde schicht uit Venlo toch vaker goed te mikken dan het gehele politieke establishment, dat elkaar zowel in het parlement als in de pers napagaait, maar nu scheel moet toekijken hoe Poetin de EU en Nederland bij de neus neemt.

China, economisch zwaar hongerend naar energie, kreeg het aardgas zomaar in de schoot geworpen van de Rusland sanctionerende EU en Nederland, die nu de wereld moeten afreizen om aardgas van verder weg dan uit Rusland te halen. Goedkoper kan dat niet worden als je het van verder weg moet halen, zodat de voormalige pleefabrikant Bernard Wientjes scheelkijkend wegens winstderving Gerard Spong maar eens bij zijn satijnen armpjes moet grijpen.

En dat scheel kijken kan nog wel even voortduren, want het door de EU en Nederland getergde Israël doet goede zaken met China, sluit een megacontract met Jordanië voor de levering van aardgas, de Russen doen dat met China. Ondertussen valt Nederland met zweetplekken onder de oksels op de knieën voor de boze baarden van Ryiad. Ziedaar, de karikatuur van politiek mismanagement.

Terwijl Nederlandse bedrijven ontmoedigd worden nuttige werken met Israël te doen, werd Nederland door de EU meegesleept in een ballet voor manke dansers. De kreupele Europese politiek mag dan de Europeaan door de strot geduwd worden, heupwiegen op het handgeweven tapijt voor moslimlanden die in de tijd achteruitglijden tot ze wedergekeerd zijn in de vroege middeleeuwen, kan nooit economisch florissant zijn voor Nederland.

Terwijl de EU, en dus ook Nederland, marxistischer wordt, en Rusland en China juist de kapitalistische kant opgaan, trekt een armada van kanslozen van wie velen de vroege middeleeuwen toegedaan zijn richting Europa. Je kunt je voorstellen dat er aan de bestuurstafels van Moskou en Beijing in de handen gewreven wordt.

De Russen, die iets meer hart blijken te hebben voor de vervolgde christenen in het Midden-Oosten dan de EU en Nederland, die een hypochondrie jegens islamkritiek aan de dag leggen maar geen poot uitsteken voor die christenen in hun laatste oriëntaalse veste, blijken toch iets slimmer te zijn dan het politieke establishment van de EU en Nederland.

Dat zowel China als Rusland al jaren zelf last hebben van de vroegmiddeleeuwse terreurspastici, maakt de kans des te groter dat Wilders’ anti-islam agenda door zowel Moskou als  Beijing beter begrepen wordt dan door Brussel en Den Haag. De eerste Nederlandse jihadisten die de Oeigoeren behulpzaam zijn met het uitroeien van andersdenkenden in China mogen zich dan nog niet gemeld hebben, met het achteruit in de tijd regeren van Brussel en Den Haag zou het er nog wel eens van kunnen komen dat zowel de Russen als de Chinezen de EU en Nederland wegens de export van terrorisme op de vingers moeten tikken.

Met het aardgascontract dat Rusland met China afsloot werd de eerste tik al uitgedeeld, het wachten is op de volgende.

Nu maar gauw mijn brogues een poetsbeurt geven (een filantroop wil altijd goed voor de dag komen) en me richting gemeentehuis spoeden om mijn stem aan Hans Jansen (de arabist!) te geven.

 

mei 21, 2014

De eigenboycot van Saoedi-Arabië

Geert-Wilders-anti-islam-stickerWat niemand tot nu toe gelukt is, is kennelijk eindelijk feit geworden. Tegen een mensenrechtenschendend Arabisch land dat naast olie als belangrijkste uitvoerproduct het moslimfundamentalisme kent, is eindelijk een boycot ingesteld. Een eigenboycot, dan wel te verstaan. Men kan Wilders van veel kwaad betichten, maar dat heeft hij wel voor elkaar gekregen.

En als het regime woord houdt en de eigenboycot niet slechts een wanhopige poging is een dag voor de verkiezingen van het Europees parlement de mens te bewegen op pro-islam partijen te laten stemmen, dan zal in de toekomst Nederlandse waar, waaronder zuivel, genotsmiddelen en hoogwaardig technisch materieel aan de woestijn onthouden worden.

De olie en smeermiddelen die we van dat land betrekken zullen als het regime de eigenboycot gestand zal doen, dan ook niet meer geleverd worden, zodat we geen olie met een smerig luchtje meer hoeven te verbranden.

Nu maar hopen dat Saoedi-Arabië in de eigenboycot volhardt, zodat ook Tiest Sondaal terug kan keren naar Nederland om zich aan het UWV-loket te vervoegen.

Misschien dat we dan nog net alvorens het verbrast is aan genocide, de gift van 150 miljoen euro aan het land dat op het punt staat een bekeerde, zwangere christin met honderd zweepslagen en de galg naar de andere wereld te helpen, in eigen zak kunnen houden. Want laten we niet vergeten dat Saoedi-Arabië een trouwe bondgenoot is van Soedan, en de landen elkaar graag kopiëren in het gestileerde executeren.

Zou een mensenrechtenorganisatie opgeroepen hebben tot de boycot van landen die de smeekbede om meer mensenrechten beantwoorden met niqaabs, zweepslagen en vroegmiddeleeuwse executies, dan zou Frans Timmermans op de economische belangen gewezen hebben. Maar hier heeft Wilders met een groen strookje papier bereikt wat een massa gesubsidieerde mensenrechtenorganisaties waarschijnlijk nooit gelukt zou zijn.

Een lintje voor Wilders?

 

 

mei 20, 2014

Tiest Sondaal probeert zijn baantje in Saoedi-Arabië te redden

Tiest SondaalIn de jaren richting Derde Rijk maakten ze ook een naïeve omweg om critici van het opkomende nationaalsocialisme en fascisme met de nek aan te kijken. En nadat dat Rijk er eenmaal was en het schenden van mensenrechten er tot de nationale cultuur uitgegroeid was, waren ze nog steeds niet bij zinnen, zoals de jonge Joop den Uyl, die er zelfs na de Kristallnacht nog uit studeren ging.

Nu heb je ze nog steeds, de lui die dictaturen die in een totalitaire uitzichtloosheid zuchten bijstaan met hun nijvere arbeid. Zoals Tiest Sondaal, die zijn miezerige baantje bij de King Fahd University in Dhahran heel erg veel belangrijker vindt dan het ontnuchterende feit dat hij daarmee een theocratisch feodale dictatuur moreel steunt. Met zijn Wilders zet mijn werkvisum in Saoedi-Arabië op het spel, wil hij om zijn baantje te redden, de vrijheid van meningsuiting in Nederland beknotten

We herinneren ons nog goed dat de SGP door de vooral linkse verdedigers van de islam het vuur aan de schenen gelegd werd vanwege het feit die partij geen vrouwen op het pluche toestond. In Saoedi-Arabië mogen vrouwen zelfs niet het autostuur beroeren. Over alle andere onvrijheden in dat land, verwijs ik dan maar naar de andere critici van dat land, hier, hier en hier.

Maar Tiest Sondaal gaat nog iets verder dan zijn miezerige baantje in een feodaal theocratische dictatuur en een opmonterend stukje tekst over dat land en geeft hij tegelijk de boodschapper een paar flinke trappen in de rug: Het bestempelen van de islam als ideologie en de koran als gif heeft geen enkel ander doel dan te choqueren en beledigen.

Is dat zo? Is de koran gezien de inhoud en het wereldwijd naleven van die inhoud dan geen cyaankali voor de vele niet-moslims die er slachtoffer van zijn? Heeft de islam dan geen vele miljoenen slachtoffers na de Tweede Wereldoorlog gemaakt? Alleen al in deze jonge eeuw schuiven we al weer richting een miljoen. En ik herinner er nog maar even aan dat de Arabische Liga, met het dieptreurige regime van Ryad voorop, vooral niet wilde dat de genocide op de negers van Darfur gestopt zou worden.

Veel erger dan het benoemen van de giftigheid van de koran is het er zelf beter van worden. Tiest Sondaal is er zo eentje die geen fatsoenlijke baan in een fatsoenlijk land kon vinden en dus een smerig regime naar de mond moet praten om zijn baantje in dat land te behouden.

Nog smeriger is het dat Tiest Sondaal er de Nederlandse reputatie bijsleept: De geplande boycot van Nederlandse bedrijven door de Saoedische overheid maakt duidelijk dat de uitspraken van Wilders zowel de Nederlandse reputatie als de economische belangen ondermijnen.

Hoe kan de Nederlandse reputatie tegenover een smerige theocratische feodale dictatuur, die vele andere smerige dictaturen overeind helpt te houden, schaden? Het is juist beschamend dat een minister van Buitenlandse Zaken in allerijl naar Riyad moet afreizen en op zijn knieën moet smeken om vooral de SRV-man niet af te zeggen.

Nu is het land dat Tiest Sondaal een miezerig baantje geeft bepaald niet in staat zichzelf te beredderen. Afgezien van wat westerlingen er uit de grond halen, weet het land nauwelijks iets te produceren waarmee het zich in leven kan houden. Zonder de olie, die op een dag de laatste druppel geeft, stelt het land helemaal niets voor. Het land is voor alle aangename dingen des levens totaal afhankelijk van wat de wereld er brengt.

Tiest Sondaal brengt er ook iets. Dankzij steunverleners als hij kan het land er nog eeuwen over doen voordat iedereen zonder onthoofd te worden de islam als ideologie en gif mag bestempelen. Een vrijheid die Wilders nog vergund is, zolang typen als Tiest Sondaal hem dat niet verhinderen.

Of Tiest Sondaal met zijn stuk tekst in de Volkskrant zijn baantje weet te behouden is niet bekend. Maar het zou beter zijn als Frans Timmermans naar Riyad ging om te vertellen dat de baarden daar niet zo’n grote bek moeten opzetten tegen de Nederlandse vrijheid van meningsuiting.

 

 

mei 19, 2014

De anti-Rusland sticker van Rutte schaadt Nederland meer dan de anti-islam sticker van Wilders

Croupier-RutteDe nadenkende mens snapt natuurlijk meteen dat alle commotie over de anti-islamsticker van Wilders een wondermiddeltje is om de PVV van een monsterzege bij de aanstaande Europese verkiezingen af te houden. De sticker is inmiddels al oude koek, maar de koektrommel werd nog even aan het vroegmiddeleeuwse regime van Saoedi-Arabië gepresenteerd, zoals destijds Balkenende over de heg met zijn megafoon richting moslimlanden Fitna komt eraan! stond te tieren. En dat in de hoop dat de angst voor een economische boycot de Nederlandse kiezers ervan zou weerhouden op de PVV te stemmen.

Maar als een handelsboycot werkelijk een angstvisioen is, dan zou Frans Timmermans niet richting Riyad moeten reizen om de export van de linksdraaiende yoghurt te verdedigen, maar stande pede naar Moskou moeten reizen, want de teller van de export naar Saoedi-Arabië staat op nog geen 2 miljard euro, de export naar de Russen op maar liefst 7 miljard euro.

Toen Hans van Baalen in Kiev de Nederlandse export in gevaar bracht met zijn anti-Russische knuistjes en het voltallige kabinet zich vervolgens man- en vrouwmoedig inzette voor bonje met de Russen, gingen zij een flink stuk verder dan Wilders met dat reepje groen. Wilders vertegenwoordigt niet de regering, is slechts onderdeel van de oppositie en maakt dus rechtmatig gebruik van zijn recht op de vrijheid van meningsuiting.

Rutte heeft zonder instemming van de Nederlandse bevolking, willens en wetens de werkgelegenheid in de waagschaal gesteld en dus de economie die net uit een dal trachtte te klauteren, schade toegebracht door het illegale regime van Oekraïne, inclusief de nationaalsocialisten van Svoboda, moreel en materieel te steunen.

Partijen die het haat zaaiende Saoedi-Arabië strelen en tegen Rusland haat zaaien, brengen ernstige schade aan de toch al slechte gezondheid van de Nederlandse economie toe.

Met de verkiezingen van het Europees parlement voor de kiezen, verdient het optreden van Rutte II inzake de toenemende staat van ellende met Rusland het daarom in fel opflikkerend neonlicht op het Nederlandse electoraat neer te dalen.

Nou, bij deze dan.