Posts tagged ‘SP’

januari 11, 2016

Wilders=Hitler

Untitled-1 copy

Verdedigster van vrouwenaanranding vergelijkt Wilders weer eens met Hitler. Dus zegt ze dat de 6.000 000 vermoorde Joden te vergelijken valt met het sluiten van de grenzen voor gelukszoekers, aanranders en jihadisten. Wat een originele vondst van deze SP’er.

 

Een ridderorde?

 

 

Advertenties
november 8, 2014

Het is gebeurd met de marxisten

SintermarxSP’er Sadet Karabulut klaagt dat Roemer met zijn SP gebruik had moeten maken van het “rechtse” kabinetsbeleid van de PvdA en Kamerzeteltjes had moeten winnen. Maar wacht even, er is iets heel anders aan de hand. Dan mogen de marxisten in de Kamer Thomas Piketty geïnviteerd hebben, de omroepen, dagbladen en de straat mogen dan om het hardst om het marxisme brullen, de harde praktijk is echter dat het electoraat geen zin meer in ze heeft.

De laatste Maurice de Hond-peiling liet zien dat de SP, PvdA en GroenLinks samen net 36 zetels halen. Met de snelheid waarmee de PVV stijgt en de marxisten onder Amsterdams Peil raken gaat het nog de kant op dat de PVV in haar eentje de Marxisten in de kamer de baas is.

Ooit kon de PvdA in haar eentje op 53 Kamerzetels bogen. Voor een land waar marxisten vinden dat de inkomensverschillen te groot zijn, zijn er blijkbaar weinig minderbedeelden die zich er werkelijk durk om maken.

Ondanks de meeheulende dagbladen, omroepen en de schreeuwers van de straat heeft de marxistische agitprop dus niet geholpen. Nooit was het Volksfront verder van huis dan in deze roerige tijden.

Het mag duidelijk zijn dat het marxistische zelfracisme, het heulen met de islam en de jacht op de maatschappelijk succesvolle mens bij het electoraat geen vruchten afwerpt.

Voor de marxisten valt te hopen dat hun islamitische vrinden geen knaleffect afsteken, dan wordt het echt wanhopig voor ze.

 

Tags: , , ,
augustus 7, 2014

“Geen excuus voor Jodenhaat” een alibi?

praten_met_Hamas_advertentie_fotoIn een paginagroot Geen excuus voor Jodenhaat hebben linkse en rechtse prominenten elkaar gevonden in wat je zou kunnen mogen veronderstellen als een tot hier en niet verder. Dat hier ook de SP en GroenLinks niet ontbreken, zou je kunnen opvatten als ruiterlijke erkenning dat ook in die kringen de schuimende Jodenhaat niet langer ontkend wordt.

Dat sommigen in die partijen iets verder gingen dan terechte Israël-kritiek en daarentegen de morele steun van sommige (precieze percentages ontbreken) Nederlandse Joden aan Israël verdacht maakten, maakt die partijen niet geheel onschuldig aan de opvallende herleving van de Jodenhaat in Nederland.

De merkwaardig te noemen grote deelname uit linkse kringen aan deze advertentie zou ook wel eens een ander oogmerk kunnen hebben, namelijk een handen in onschuld wassen voor als het nog meer uit de hand dreigt te lopen. En die kans lijkt levensgroot, gezien de toenemende radicalisering van bepaalde categorieën Nederlandse moslims hun extreemlinkse verdedigers.

Linkse mensen hebben te lang het gevaar onderschat van oproepen te praten met Hamas. Of er ondertekenaars die opriepen te praten met Hamas ook hun kras onder Geen excuus voor Jodenhaat gezet hebben, weet ik niet. Maar toen zij zich achter het Praten met Hamas schaarden, was het van Jodenhaat doorspekte handvest van die organisatie aan hen bekend.

Waarom in de advertentie tegen de Jodenhaat wel Kritiek op Israel? Oké. Jodenhaat? Nee staat, maar steun aan Israël niet ook oké zou zijn zonder dat het Jodenhaat genereert, is mij niet bekend, maar doet wel bepaalde vermoedens bij mij rijzen.

Kun je in Nederland pro-Israël zijn zonder de Jodenhaat te rechtvaardigen, is dan ook een zinnige vraag die naar antwoord snakt.

Waarom in deze actie wel extreemlinkse en gekende Israël-haters vertegenwoordigd zijn, maar de Israël-verdediger Geert Wilders toegang verboden werd, hoeft dan ook geen raadsel te zijn. Het man en paard noemen van deze politicus wordt hem hier blijkbaar niet in dank afgenomen, terwijl politieke stromingen die onder het Hamas, Hamas, Joden aan het gas paradeerden, de morele handwassing wel gegund wordt.

Het zou zo’n mooi statement van politieke vreedzame co-existentie betekend hebben als niemand uitgesloten zou zijn van deze actie tegen de Jodenhaat.

Misschien zou die dan ook gevolgd kunnen worden door een Geen excuus voor christenhaat waar zowel Pieter Omtzicht als Geert Wilders zich in de Kamer sterk voor maken en die broodnodig is omdat het Midden-Oosten op dit moment toneel is van de zuivering van christenen, en onlangs in Nederland een door boze Turken georganiseerd joelfeest gehouden werd bij het monument ter nagedachtenis  aan de slachtoffers van de Turkse genocide op de Armeniërs.

Het man en paard noemen kon wel door de beugel toen aankomende PVV’er Gidi Markuszower een Kamerzetel zou bezetten, maar zwijgt bij het aanwijzen van degenen die in Nederland het klimaat van Jodenhaat een paar graden hoger gezet hebben.

Hoe lang kon Gretta Duisenberg haar gang gaan met Nederlandse Joden te betrekken in haar van haat schuimende afkeer voor Israël? Het is mede aan het pact van het marxisme met de islam te danken dat de Jodenhaat in Nederland een gangbaar verschijnsel kon worden.

Nu Hamas in de Arabische wereld als oorlogszuchtig bolwerk passé is, kreeg deze organisatie vanuit Nederland tot aan vandaag morele steun van links. Wel met Hamas praten, maar niet met Wilders. Wel klagen over Israël, maar moorddadige moslimstaten buiten iedere kritiek houden, heeft het huidige klimaat waarin de Jodenhaat gedijen kon medebepaald. Zo stevig men aan de slag ging islamkritiek tot racisme te verklaren, zo nuttig waren de idioten die de Jodenhaat met de camouflage van antizionisme bedekten.

Nu in Irak de yezidi’s, een Koerdisch volk met een oudere historie dan de islam, het slachtoffer dreigen te worden van uitroeiing en het ondertussen in Nederland optochten regent tegen het enige land waar Joden hun zelfverdediging in eigen hand genomen hebben, zou het gepast zijn geweest als niemand van het Geen excuus voor Jodenhaat uitgesloten was.

Zolang moslims niet massaal een demonstratie tegen zichzelf op poten zetten, zal deze haat toegroeien naar nog omvangrijkere moordpartijen dan nu reeds plaatsgrijpen. Met IS (voorheen ISIS) in Nederland, snappen de ondertekenaars van Geen excuus voor Jodenhaat dat ook wel, en dus voorzagen ze zich met dank aan het CIDI in ieder geval van een alibi.

De kans dat het zal werken zal alleen bij optimisten voet aan de grond krijgen, valt te vrezen.

maart 15, 2014

Racisten tegen het racisme

schedelmetersJe zou het bijna een burlesk schouwspel kunnen noemen, het Derde Rijkse gehak op Wilders wegens diens wens tot vermindering van het aantal Marokkanen in Den Haag. Pikante ironie daarbij is dat die zelf aan aantalvermindering doen door af te reizen naar Syrië om van daaruit op audiëntie bij de hemelse maagden te gaan, wetende dat eenmaal opgesloten binnen de hemelpoorten de deur naar Den Haag definitief afgesloten is.

Toch dringt zich bij het hitlerianiseren van Wilders een zwaarwegende vraag op. Waar waren de moreel bezorgde politici, omroepen en dagbladen toen PvdA’ers, FNV’ers en zelfs SP’ers de Poolse tsunami en de Poolse invasie (linkse termen) te lijf gingen met Derde Rijks woordgebruik?

Adolf Hitler heeft nimmer Marokkanen naar het leven gestaan, maar wel heel erg veel Polen. Van de Poolse bevolking werd door de legerscharen van het Derde rijk 20 procent uitgeroeid. Het hoogste percentage van alle bezette landen.

Mede onder acclamatie van in Nederland woonachtige communisten, kwam dat zwaargewonde Poolse volk onder het communistische regime terecht, dat het nog meer verwondingen toebracht. Onder het Stalinisme zuchten was namelijk evenmin een verwennerij, herinneren we ons van het bloedbad van Katyn.

Reden te meer om niet steevast de Marokkanen in de watten te leggen, maar juist met de Polen ietwat zachtmoediger om te gaan. Niet dat de in Nederland aanwezigen Polen allemaal lieverdjes zijn. Maar de Polen-haat is opvallend vaak vanuit linkse kringen van brandstof voorzien.

Toch, toen Wilders zijn Polenmeldpunt startte, ver nadat Marnix Norder om het Ausradieren van de Haagse Polen gevraagd had, werd wel meteen met het racisme geschermd, zo herinner ik me van Alex Brenninkmeijer. Die zweeg over de Polen-haat todat hij Wilders ervan kon betichten, die gewoon deed wat PvdA’ers, FNV’ers en ander links allang deden.

Waarom de linkse antiracisten zwegen toen vanuit linkse kringen de Polen-haat gevoed werd? Ik zal er maar een hypothese tegenaan gooien waar de lezers vrijelijk gaten in mogen schieten.

Naar mijn oordeel moet het niet geheel onwaarschijnlijk geacht worden dat in die linkse kringen de Polen vanwege hun hoge arbeidsethos als concurrentiegevaar voor het lichtgetinte volksdeel gezien wordt. En binnen dat volksdeel lijkt dat ook zo gevoeld te worden, want Fouad Sidali heeft jaren de kans Marnix Norder met Hitler te vergelijken onbenut gelaten toen die het kabinet om de deportatie van Polen uit Den Haag smeekte.

Maar er valt naar mijn oordeel nog een ander nadeel te constateren die de Polen ten opzichte van Marokkanen hebben: ze zijn lelieblank. En voor linkse schedelmeters is dat algauw een reden voor verdenking.

oktober 24, 2013

Helma Neppérus grijpt de megafoon

HelmaDe lezers zullen zich in diep gepeins afvragen wie toch Helma Neppérus is. Welnu, Helma Neppérus is een gewezen roeister, maar verder een politieke onbekende die in de Kamer vooral zit om er gewichtig een designzetel te bezetten, maar als volksvertegenwoordiger zich nooit omstandig zal inzetten voor het volk waar zij een vertegenwoordiger voor is. Maar nu grijpt ze toch even naar de megafoon, en dat om de SP en de PVV te verhinderen spoeddebatten aan te vragen. Deze spoeddebatten tergen namelijk het geweten van Rutte II, dus: Als het aan VVD-Tweede Kamerlid Helma Neppérus ligt, is in de toekomst de steun van minstens 50 Kamerleden nodig voor een spoeddebat in de Tweede Kamer.

En dat omdat de PVV en de SP samen geen 50 zetels hebben en dus bij verhoging van 30 naar 50 zetels zij gezamenlijk geen spoeddebat meer kunnen aanvragen, vindt Helma Neppérus dat er even met getallen gegoocheld moet worden.

Spoeddebatten vergen tijd en inspanning, maar het gaat dan ook wel ergens over. En Kamerleden worden er ook voor betaald om regeringen tot op het bot te controleren en het volk te tonen dat ze hun taak als volksvertegenwoordiger serieus opvatten. En als Helma Neppérus er nu zo eentje zou zijn, zou niemand zich hoeven afvragen wie zij toch is.

Maar zelfs toen ze met haar VVD in de oppositie zat en zij versus het asblonde PvdA-keffertje en minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Jacqueline Cramer, de milieuwoordvoerster van haar partij was, liet ze de PVV’er Richard de Mos de gloeiend hete kooltjes uit het vuur halen.

Nu zou bij de eerste de beste Kamerverkiezingen de VVD wel eens een heel erg grote smak omlaag kunnen maken, en in dat geval zou zelfs een gewezen roeister wel eens uit de boot kunnen vallen. De PVV en de SP schijnen er daarentegen heel wat florissanter voor te staan dan de beide coalitiegenoten.

Dat de VVD en de PvdA dus wel even gaan regelen dat de beide waakhonden in het parlement terug in het hok gaan, lijkt dan ook in de lijn der verwachtingen te liggen. Buiten de verkiezingen om konkelfoezen met oppositiepartijen en andere monddood maken, moeten de coalitie zien te redden.

Ondertussen dobbert Helma Neppérus rustig verder als volksvertegenwoordiger die zich niet als volksvertegenwoordiger gedraagt, maar het kabinet tegen al te opdringerige vragen in bescherming neemt.

Van de partij Voor Vrijheid en Democratie moet je het hebben.