Posts tagged ‘The Rights Forum’

oktober 18, 2014

Pennenvrucht van Dries van Agt

Schalkhaar politieAls Dries van Agt een wind met zijn vulpen laat, ligt een deel van Nederland altijd uit pure euforie in de handen te wrijven. Op zijn instituutje The Rights Forum heeft hij rondom zich een paar vertrouwelingen weten te verzamelen die beweren de mensenrechten te willen bevorderen: zet zich in voor een rechtvaardig Midden-Oosten beleid van de Nederlandse regering.

Dat klinkt heel nobel. Maar er mankeert nogal wat aan het streven van The Rights Forum. En niet zo weinig ook. Ze laten wat hun aandachtsgebied aangaat enorme gaten vallen. Ze hanteren er een soort woestijnzeef die het mogelijk maakt dat het al het Arabische en islamitische bederf doorlaat, zodat alleen de zandkorrel Israël over blijft om over te klagen.

Ik zeg met nadruk “zandkorrel” want het aantal slachtoffers dat sedert de stichting van de staat Israël in de strijd tussen de Joden en de Arabieren viel is een schijntje vergeleken bij wat de Arabieren en moslims gedurende die periode wisten te maken. De Algerijnse burgeroorlog tussen Arabieren en Arabieren leverde al twee keer zo veel slachtoffers op dan ten gevolge van het bestaan van Israël te betreuren viel.

Over onthoofdingen, ophangingen, stenigingen, vergassingen, verbrandingen en genociden in het Midden-Oosten maken de dames en heren van The Rights Forum zich in het geheel niet druk. Geen moment van opwinding te lezen over de door Arabieren en moslims begane gruwelijkheden, terwijl ze daar toch een mooi geoutilleerde website voor in het leven geroepen hebben.

De boze brief van Dries van Agt aan Frans Timmermans heeft daarom het meest weg van de klacht van de boze Schalkhaar-politieman die zich tijdens de bezetting zo opwond over het voor hem ontnuchterende feit dat nog niet alle Joden van huis gesleept waren en dat ze daarom nóg beter hun best moesten doen.

Nou, de Joden uit hun Achterhuis Israël halen gaat ondanks het gesmeek van The Rights Forum echt niet lukken. De tijden dat Joden zich dat nog lieten welgevallen is voorbij.

Eigenlijk leven Dries van Agt en zijn compagnons van The Rights Forum in anachronistisch opzicht in geleende tijd. De Joden van Israël hebben namelijk Nederland helemaal niet nodig, maar Nederland juist wel de Joden. Maar dat laatste ligt misschien wat moeilijk, want Nederland is bezet gebied waar de eigen folklore straks achter slot en grendel gaat.

Foto boven: De Schalkhaar-politie macheert voor de bezetter.

februari 27, 2014

Meten met twee maten

Arabsisrael-300x300

Er is geen enkel Arabisch land dat zich aan de regels van het internationale recht houdt, laat staan de mensenrechten respecteert.

Marokko houdt al 38 jaar illegaal de Westelijke Sahara bezet, in Algerije worden christenen bij wet gediscrimineerd, Turkije houdt al 35 jaar illegaal Noord-Cyprus bezet en heeft tienduizenden kolonisten naar dit gebiedsdeel gestuurd, sjiietische moslims worden vaak zwaar gediscrimineerd en vervolgd in Egypte, Saoedi-Arabië en Bahrein, Joden mogen bij wet niet in Jordanië wonen, in Irak zijn christenen hun leven niet zeker, in Noord-Soedan komt slavernij nog veel voor, als een vrouw in de Verenigde Arabische Emiraten wordt verkracht krijgt niet de dader straf maar de verkrachte vrouw, in Iran worden homo’s opgehangen enkel omdat ze homo zijn, in Katar zijn al 400 Nepalese arbeiders overleden bij de bouw van voetbalstations, en als een christen in Pakistan iets verkeerds zegt over de profeet Mohammed dan wacht hem de galg. Enzovoort, enzovoort.

Toch hoor je internationale organisaties als de Verenigde Naties, het Internationale Gerechtshof in Den Haag of de Wereldbank niet of nauwelijks klagen over bovenstaande landen.

Integendeel zelfs. Door de familie Assad opgeleide en getrainde rechters uit Syrië, zoals Abdallah El-Khani en Salah Tarazi werden juist rechter bij het Internationale Gerechtshof in Den Haag, om zich daar te buigen over mensenrechtenschendingen in andere landen. Terwijl thuis in Syrië tienduizenden landgenoten werden doodgeschoten, gemarteld en met gifgas bestookt.

Saoedi-Arabië, Marokko en Algerije, landen waar zoals gezegd zeer grove schendingen van de mensenrechten plaatsvinden, mochten in 2013 zelfs lid worden van de VN Mensenrechtenraad. Samen met China, dat al meer dan 60 jaar Tibet bezet houdt, en Cuba, dat al jaren honderden politieke gevangenen in concentratiekampen opgesloten houdt.

Het zal waarschijnlijk niet verbazen dat bovenstaande landen zichzelf of bevriende naties niet of nauwelijks via deze internationale organisaties bekritiseren. Marokko, waar geen vrijheid van meningsuiting bestaat, zal Saoedi-Arabië, waar vrouwen bij wet niet mogen autorijden, niet op de vingers tikken. Het China, waar jaarlijks duizenden mensen worden geëxecuteerd, hoor je niet klagen over Iran, waar vrouwen die overspel hebben gepleegd mogen worden gestenigd. Overigens alleen met behulp van kleine stenen, zodat de vrouw niet te snel zal overlijden – dus niet genoeg pijn zou lijden.

Gelukkig voor alle bovenstaande mensenrechten-overtredende naties is er een land waar zij al hun pijlen op kunnen richten: Israël. Juist het enige land in het Midden-Oosten waar christenen, homo’s en vrouwen niet worden gediscrimineerd en waar minderheden ook hoge maatschappelijke posities vervullen, wordt continue aangepakt. Met als gevolg dat het internationale recht en de VN volstrekt ongeloofwaardig worden. Immers, er wordt wel heel opzichtig met twee maten gemeten. Waardoor het internationale recht haar morele waarde verliest, wat een zeer kwalijke zaak is.

Het opmerkelijke is nu dat personen zoals Gretta Duisenberg en Martin Siepermann (Friesch Dagblad, 14 februari 2014), directeur van The Rights Forum, hier volop in mee gaan. Onder het mom van ‘het internationale recht’ lopen ze als lakeien achter Saoedi-Arabië en Marokko aan, dat alleen Israël continu het internationale recht en de mensenrechten zou overtreden.

Nu is Israël zeker geen perfect land. Het maakt ongetwijfeld fouten, net als de Verenigde Staten, Italië of Nederland. Het land kan zich echter geen grote fouten veroorloven, want dat kan het einde betekenen. Al sinds de jaren twintig van de vorige eeuw is er structureel geweld tegen de Joden in de Arabische wereld. En sinds de oprichting van Israël in 1948 hebben Arabische landen en Arabische terreurorganisaties vele oorlogen tegen Israël gevoerd, in pogingen om het land van de kaart te vegen. Het internationale recht van de Joden in Israël om te leven en te overleven krijgt echter nauwelijks aandacht van mensenrechtenorganisaties.

Maar ondanks die oorlogen, geweld en terreur is Israël een democratie en rechtsstaat. Waar niemand vreemd opkijkt dat een Arabische rechter de Joodse president jarenlange gevangenisstraf oplegt (rechter Karra met president Katsav, vanwege verkrachting). Een rechtsstaat die dus juist een voorbeeld is voor Arabieren. Zo bleek in een opiniepeiling in 2012 dat een overduidelijke meerderheid van 68% van de Israëlische Arabieren liever in Israël woont dan in enig ander land in de wereld. Zet dat eens af tegen Marokkanen in Nederland. Daarvan voelt slechts 48 procent zich hier thuis.

De eenzijdige focus op Israël van The Rights Forum is om nog een andere reden ongeloofwaardig. Want over het lijden van Palestijnen waar Israël niet bij betrokken is, hoor je hen niet. Zoals in Libanon (doden door het weigeren van medische verzorging aan Palestijnen), Jordanië (weigeren Palestijns-Syrische vluchtelingen), Syrië (slachtpartijen, doodhongeren), Gaza onder Hamas (vrouwen, christenen en homo-onderdrukking) of de Westbank onder Fatah (doodmartelen politieke tegenstanders).

Dries van Agt, de oprichter van The Rights Forum, is een jurist. Juist hij zou moeten inzien dat het internationale recht de afgelopen decennia meer dan verkracht is, voor een niet onbelangrijk deel door islamitische dictaturen. Waardoor dit recht langzaam maar zeker niet meer serieus is te nemen, wat een zeer kwalijke zaak is.

Van Agt en Siepermann zouden zich daar eens druk over moeten maken, in plaats van er in mee te gaan. Zodat er eindelijk eens veroordelingen van de VN komen van de grote en omvangrijke mensenrechtenschendingen van de afzichtelijke dictaturen in de Arabische wereld.

Opinie-artikel van Likoed Nederland in het Friesch Dagblad, 24 februari 2014.

cartoon

december 5, 2013

De politie van The Rights Forum

Schalkhaar politieMet het door China bezette Tibet of de door Marokko bezette Westelijke Sahara hebben de hoogleraren van The Rights Forum zich nooit beziggehouden. Ze zullen zich evenmin bezorgd buigen over de 30.000 Eritreeërs die door Arabische jihadisten naar de Sinaï-woestijn ontvoerd zijn om hun familie geld af te persen. De vervolging en verdrijving van christenen uit het Midden-Oosten is voor The Rights Forum ook al geen reden tot bezorgdheid.

De vooraanstaande hoogleraren van The Rights Forum hebben namelijk een speciale fetisj gemeen: Israël-haat. Daarom clusteren ze bij The Rights Forum van de al even vooraanstaande Israël-hater Dries van Agt. Het Forum dat speciaal in het leven geroepen werd om Israël te haten.

Israël-haters delen namelijk naast de passie Israël te haten, ook de liefhebberij om te clusteren in het haten. Niet tegen ieder land of volk dat mensenrechten schendt of gebied bezet houdt, maar specifiek tegen het enige land dat door Joden geregeerd wordt. En China en Marokko worden nu eenmaal niet door Joden geregeerd. Dus een boze brief naar onze regering vanwege Nederlandse bedrijven die kennelijk zaken doen in door Israël bezet gebied.

In de kop van de website van The Rights Forum staat te lezen voor een rechtvaardig Midden-Oosten beleid. Maar dan is het vreemd dat voor de hoogleraren van het forum het Midden-Oosten alleen Israël en de bezette gebieden beslaat.  Nóg vreemder wordt het dat de hoogleraren van The Rights Forum de godganse dag bezorgd zijn over het gedrag van Israël, maar de vele met elkaar en tegen andere volken strijdende Arabieren totaal over het hoofd zien.

Een akelige tekortkoming die zich opvallend vaak voordoet bij Israël-haters. Je zou in je onschuld toch denken, dat de hoogleraren bezig zijn met het opsporen en aanklagen van het schenden van mensenrechten. Maar wanneer je de website van The Rights Forum bekijkt worden in het Midden-Oosten alleen door Israël de mensenrechten geschonden.

Waarom toch alleen die mensenrechtenschenders de maat genomen wordt, weet ik zo een-twee-drie niet te verklaren. Zijn Israëliërs verkleedde Zwarte Pieten? Zijn het nazaten van apen en varkens? Zijn het Dr. Jekyll’s and Mr. Hyde’s?

Nou, eigenlijk lijkt de verklaring veel simpeler. Israëliërs zijn doorgaans Joden. En al een paar duizend jaar wordt extra op Joden gelet. Van het Joodse volk wordt namelijk geëist dat het betere mensen zijn dan alle andere volken.

Nou schijnen er volgens sommige bezorgde antiracisten, in Nederland politieagenten te zijn die zich speciaal richten op gekleurde wetsovertreders. Er zijn er die zeggen dat dat racistische politieagenten zijn. En eerlijk gezegd vind ik ook dat agenten die zich graag specifiek op gekleurde wetsovertreders richten nogal racistisch lijken of zelfs zijn. Maar hoe noem je hoogleraren die de godganse dag gericht op Joden uit surveilleren gaan?

Nou, even over nadenken.