Posts tagged ‘Tinkebell’

januari 1, 2014

De slapeloze nachten van TINKEBELL

Op zwartBerg u voor de zich kunstenaar noemende filosofen, want ze bezorgen u slapeloze nachten. Zo ook de zelfbenoemde moraalfilosofe en non-artistieke rommelkunstenares TINKEBELL. Die ligt wakker van de ellende in Syrië en de massa weggegooid voedsel. De arme slachtoffers van Syrië bedenkt ze daarom op een warm en veilig bed in Nederland. Om te beginnen met z’n tienduizend tegelijk. Niet dat ze ooit gemopperd heeft over Nederlandse jihadisten die een retourtje Syrië aanschaffen om die slachtoffers daar te veroorzaken.

De burgeroorlog in Syrië is er een tussen de volgelingen van de religie van de Vrede. Het idee dat de trouwe lezers van het ‘menslievende’ werk Koran zich dan ook maar over de eigen slachtoffers moeten ontfermen, komt niet in het verwelkte brein van TINKEBELL tot wasdom. Zij maken de slachtoffers, wij moeten het opruimwerk verrichten.

De mogelijkheid dat onder die 10.000 gepardonneerden niet alleen slachtoffers maar ook daders zitten, komt in de maalstroom van gedachten bij de brave TINKEBELL niet voor. En of uit die 10.000 later niet ook een nieuwe lichting jihadstrijders tevoorschijn treedt, zal haar ook een in de asbak gesmeten worst wezen. Als haar geweten maar rein voelt en zij trouw haar subsidie kan opstrijken, zit de wereld weer prima in elkaar. Voor haar, wel te verstaan.

Toen zij en haar medelinkse gewetenworstelaars eindelijk de kans kregen hun slapeloze nachten in concrete daden om te zetten, bleken ze massaal bij de bedelactie Help slachtoffers Syrië hun beurs gesloten te houden.

Het sterkt het beeld dat de linkse gewetenworstelaars graag anderen tot menslievendheid dwingen, maar denken dat ze er zelf met een grote bek van af zijn.

In de krant waar TINKEBELL haar geweten sust werd nog dit jaar zwaar geklaagd over het weinige geld dat er voor de slachtoffers van de Syrische burgeroorlog opgehaald werd. Ik schreef er toen over:

Het “geringe” bedrag dat de actie ‘Help slachtoffers Syrië’ opleverde laat echter nog iets anders zien. Bij de laatste verkiezingen stemden 4.300.000 kiezers op een linkse partij: PvdA/SP/D66/GroenLinks/ Partij voor de Dieren.

Je mag van de veronderstelling uitgaan dat zij met hun politieke keuze in het stemhokje blijk willen geven compassie met de lijdende mens te hebben. Er even van uitgaande dat linkse mensen gelijk hebben in hun opvatting dat rechtse mensen weinig compassie hebben met de lijdende mens, heeft de linkse kiezer gemiddeld € 1,12 voor de actie overgehad.

Zijn er toch niet-linkse kiezers geweest die wel een bijdrage gedaan hebben, dan blijkt de compassie van de linkse kiezers met de lijdende mens nog geringer te zijn. Waarmee maar gezegd, dat links stemmen altijd weer iets goedkoper is dan je aan linkse maatstaven conformeren. Het is immers voordeliger met morele chantage van de ander geld af te troggelen, dan zelf de weldoener te spelen.

Dat TINKEBELL niet kan slapen van de bergen voedsel die in de asbak verdwijnen, kan ik echter delen met haar. Nog staan scherp op mijn netvlies geprint de journaalbeelden van voedselbanktypen die zonder blikken of blozen zeiden voor honderden euro’s vuurwerk aan te schaffen. Afgezien van het illegale vuurwerk, blijkt er afgelopen nacht voor 67 miljoen euro vuurwerk afgestoken te zijn.

Een van de verworvenheden van het socialisme is dat niet alleen rijken het recht op verspilling hebben, maar gans het volk dat recht toekomt. De armoede van nu is dan ook een andere dan die van toen. Naar de maatstaven van de armoede van nu gerekend was ik als kind straatarm. Er ging geen korstje bood de asbak in. Om een lange litanie van luxe verworvenheden hier te vermijden, wil ik volstaan met dat de enige luxe het staatskastje van de PTT was waaruit vier radiozenders klonken.

Als ieder fatsoenlijk mens erger ik mij daarom aan verspilling. Overtollig voedsel in de asbak smijten of voor 67 miljoen euro vuurwerk tot pulp afschieten, ervaar ik net als kunstsubsidie als verspilling. Er is voor mij geen ethisch verschil tussen voedselverspilling en het uit gemeenschapskosten oprichten van een kunstdrol of het museaal besmeren van een vloer met pindakaas.

En misschien had TINKEBELL haar geweten ook moeten raadplegen over de 150 miljoen euro voor het genocideregime van Soedan. Dat blijkt nog steeds vuurwerk af te steken tussen de arme negers van Darfur.

En om dit copieuze diner TINKEBELL met een dessert af te ronden deze chocolademousse van haar vlijtige handje: In de komende decennia zullen steeds meer grondstoffen opraken waardoor voedsel duurder wordt.

Nee, voedsel wordt schaarser en dus duurder omdat dankzij gewetenworstelaars er steeds minder mensen bereid zijn het te produceren. Straks resten ons nog slechts de kunstige kattentasjes van TINKEBELL.

Eet smakelijk.

december 18, 2013

TINKEBELL marcheert naar het Binnenhof: “Ze hebben ons nodig daar”

De gelaarsde katKunstenares, kattenwurgster en employee van VARA’s Joop TINKEBELL, heeft hét politieke ei van Columbus gevonden. Althans, dat denkt ze. Want de wijze van drastisch omgooien van het landsbestuur volgens de zelfbenoemde filosofe, is er een die eigenlijk thuishoort in die door totalitaire regimes overschaduwde vorige eeuw. Een daartoe geselecteerde elite kiest een elite van machthebbers die ons gaat besturen. Ze schrijft deze onzin in het dagblad Trouw, waar ze kennelijk door haar gecharmeerd zijn.

Dat ze een handtas uit haar kat weet te wurgen, was tot daar aan toe. Maar nu ze ook onderstaande uit haar pen weet te wurgen, zouden we ons moeten afvragen waarom links Nederland Wilders fascisme verwijt, maar ze er zelf juist graag mee koketteren:

Ik vind dat we ons democratisch systeem drastisch om zouden moeten gooien.

In plaats van politieke partijen in een regering kiezen we een commissie. Kandidaten hiervoor moeten eerst getoetst worden op expertise en capaciteiten. Dat toetsen gebeurt door mensen die zich hebben bewezen op het politieke en wetenschappelijke vlak. Zolang de stem van elke leek nog evenveel waard is en in principe iedereen in de Tweede Kamer kan gaan zitten, probeer ik optimaal gebruik te maken van mijn eigen stemrecht.

Natuurlijk mag iedereen stemmen over wie uiteindelijk zitting zullen nemen in de commissie. Mits je je erin hebt verdiept. Stemkastjes bevatten een test met een aantal meerkeuzevragen over deze kandidaten. Heb je te veel fouten, dan telt je stem niet, natuurlijk.

Voor TINKEBELL, die zichzelf poneert als deeluitmakend van de elite, zal waarschijnlijk de eerste daad, het volledig in ere herstellen van de kunstsubsidie zijn. Want daar aast ze met de partij die het meest op haar bewondering bogen kan, GroenLinks, al een tijdje op. Dus krijgen we hoogstwaarschijnlijk Femke Halsema in het landsbestuur. Deze keer niet democratisch gekozen, maar via een omweg door een elite aangesteld om politieke elite te worden.

Om precies te zijn, is dit een politiek systeem dat nog dateert uit de krochten van het fascisme. Hoewel de communisten er al eerder mee begonnen waren zichzelf als elite aan te melden en zodoende het volk te besturen. Had TINKEBELL natuurlijk ook kunnen weten als ze verstand had van zaken waarover ze graag schrijft.

De fascisten hadden hun corporatieve staat. De zichzelf tot elite verkozen “deskundigen” zetten leiders neer die hun gangetje konden gaan. TINKEBELL heeft het over drastisch omgooien. Een soort Mars op Rome?  Een Bierkellerputsch? Of gaat Tinkebell democratisch gekozen parlementariërs als handtasjes exposeren en verkopen?

Het verschijnsel dat kunstenaars zich opwerpen om de parlementaire democratie drastisch om te gooien  is ook al niet nieuw. In Nederland had je Erich Wichmann, Jan Toorop en Pyke Koch die dolgraag wilden dat de parlementaire democratie drastisch omgegooid zou worden zodat een door hen uitverkoren elite naar mussoliniaans model het land zou gaan besturen.

Nogal wat kunstenaars waren tijdens het interbellum namelijk zeer gecharmeerd door Mussolini. Er waren zelfs kunstenaars die een stapje verdergingen, en zich enthousiast aansloten bij de Duitse variant van de Nieuwe Orde. Hun kunstwerken werden door de aangestelde elite dan ook hogelijk gewaardeerd, aangeprezen en gesubsidieerd. Kunstsubsidie is namelijk de ontdekking van het nationaalsocialisme en tijdens de bezetting ingevoerd om na die vijf duistere jaren als Contraprestatie en weer later, als BKR, terug te keren.

In het bezette Nederland had je de dichter en filosoof Tobie Goedewaagen, die aan de wijze die TINKEBELL nu propageert, zijn positie van secretaris-generaal op het Departement van Volksvoorlichting en Kunsten te danken had, en die de lakens uitdeelde op het gebied van kunstsubsidie. Uiteraard alleen aan kunst die de Nieuwe Orde goedgezind was. Want voor wat hoort wat.

Wanneer het moment daar is dat TINKEBELL als gelaarsde kat naar het Binnenhof marcheert om het parlement in haar kattenhandtasje te doen, heeft ze nog niet bekendgemaakt. En of ze bij VARA’s Joop, waar ze voor haar ideetjes ongeveer dood geknuffeld wordt, nu wegens het omver willen werpen van de parlementaire democratie haar congé krijgt, is bij Filantropius nog niet bekend.

We wachten maar geduldig op wat komen gaat, maar houden u graag op de hoogte.