Posts tagged ‘Trouw’

januari 11, 2015

Opnieuw bedrog bij het dagblad Trouw  

TrouwHadden ze nog zo beloofd schoon schip te maken nadat met veel kabaal Perdiep Ramesar het schoeisel in zijn kont getrapt werd, wordt er bij het dagblad Trouw alweer bedrog in giftig inkt aan het papier toevertrouwd. Nog onlangs wist de magiër van de krant Hans Goslinga zijn trouwe lezers en de islam gerust te stellen met een voorzetje op een verbod voor de PVV. U weet wel, de grote muil van de islam blijft schreeuwen, die van de oorspronkelijke Nederlanders wordt met de wet dichtgeslagen.

Maar alsof dit nog niet genoeg is bestond Hans Goslinga het de moordpartij in Parijs in het voordeel van de islam om te buigen met een riedeltje bedrog over de gewezen minister van Financiën en ex-vicepremier Gerrit Zalm. Die verklaarde na de rituele moord op Theo van Gogh zomaar de oorlog aan het terrorisme. Niks mis mee, want in de jaren daarna was Nederland met instemming van de PvdA, D66 en GroenLinks op veel buitenlandse plekjes oorlog aan het voeren tegen dat terrorisme. Maar Zalm werd ironisch genoeg oorlogstaal verweten.

Maar Hans Goslinga, gelauwerd journalist zou Hans Goslinga niet zijn als hij niet net als destijds Femke Halsema de voormalige minister als oorlogszuchtig neerzet: Het is opnieuw een bewijs dat Rutte naar het midden kijkt en niet langer wil aanschurken tegen het anti-islamitische geluid van de PVV. Zalm zag in de aanslag op Van Gogh een oorlogsverklaring en als vice-premier namens het kabinet sprekend ‘verklaarde hij de oorlog terug’, net als PVV-leider Wilders deze week ook weer deed, daarmee met open ogen in de val van de terreur trappend.

Jaren nadien werd Zalm nog van oorlogsretoriek beticht. Ook door een mevrouw van de inmiddels al lang ter ziele omroep LLINK, die in een interview ook weer riep dat Zalm met zijn oorlogserotiek zomaar de oorlog verklaarde. Helaas voor de mevrouw had de verslaggever voor haar het bandje met de gewraakte tekst in petto en hoorde ze hem slechts zeggen dat het een oorlogsverklaring aan het terrorisme was. Mevrouw moest haar beschuldiging stante pede inslikken.

De vermeende oorlogsretoriek van Zalm is nadien met de goebelliaanse gedachte dat van iedere leugen altijd wel iets blijft hangen, een eigen links leven gaan leiden. Ook bij het dagblad Trouw, dat wel instemde met de oorlog tegen het terrorisme, maar het Zalm nu verwijt dat hij dat na de moord op Theo van Gogh profeteerde.

Nou Rob de Wijk, daar ga je dan met je Een Nederlandse missie in Mali is onontkoombaar eigenbelang, want de moordende gijzelnemer Coulibaly linkte zijn moordpartij aan de oorlog aan het terrorisme in Mali.

Geen wonder dat de islamitische moordpartijen in Parijs langzaamaan van een nadeel voor de islam, in een voordeel evolueert. De eerste schouderklopjes zijn er al.

december 20, 2014

Blanke driehoek legt kleurling Perdiep Ramesar over de knie

isis-den-haag-350x175Als Perdiep Ramesar zijn artikel over de Haagse shariadriehoek nooit naar de burelen van het dagblad Trouw gestuurd had, zou hij hoogstwaarschijnlijk niet onder het journalistieke vergrootglas gelegd zijn. Dat kritische meningen over de islam en moslims bij de progressieve blanke mannenbroeders niet geslikt worden, wisten we sedert Paul Cliteur zijn islamkritische keutel bij het Buitenhof moest intrekken, omdat hij een veroordeling door onder meer PvdA’er Thijs Wöltgens bij virtuele Neurenbergse processen liever uit de weg ging.

Het dagblad Trouw rook de journalistieke onbetrouwbaarheid van Perdiep Ramesar pas nadat de journalist het waagde de PVV op het spoor te zetten van een shariadriehoek in de Haagse Schilderswijk.

Er werden drie blanke mannen van statuur aangetrokken om de artikelen van Perdiep Ramesar onder de loep te leggen en daaruit zou blijken dat ruim 10 procent op een onverklaarbaar aantal niet-traceerbare bronnen gebaseerd is: Trouw kan voor ruim 10 procent van de artikelen van Perdiep Ramesar de hand niet langer in het vuur steken.

Hoe je bronnen die met de dood bedreigd kunnen worden als die voor de islam onverkwikkelijke mededelingen doen, zonder risico traceerbaar zou kunnen maken, is na de moorden op Pim Fortuyn en Theo van Gogh, en de graag geplande moorden op onder meer Ayaan Hirsi Ali en Geert Wilders, een waagstuk.

Een ieder die zich niet door onbesuisde islamliefde laat beknotten weet dat een journalist tippen op voor de islam nadelige feiten, risicodragender is dan een klauterpartij in de Himalaya.

Maar wat vooral vreemd is, is dat we nu wel moeten weten dat van het journalistieke oeuvre van Perdiep Ramesar ruim 10 procent kennelijk niet betrouwbaar is, maar we over de betrouwbaarheid van alle andere journalisten in het duister moeten tasten. We weten nu niet of die 10 procent schril afsteekt tegen het percentage onbetrouwbaarheid van de andere journalisten.

Waarom het onderzoeksteam uit louter blanke mannen bestaat is op zich al raadselachtig. Misschien zouden de gekleurde professoren David Pinto en Afshin Ellian ook door de loep mee hebben willen gluren.

Wie gezegend is met een beetje geheugen weet dat het zeer geziene bloedrode opinieweekblad Vrij Nederland een serieuze poging deed Ayaan Hirsi Ali met een op bedrog gebaseerde journalistieke karaktermoord van kant te maken.

Op de hoofdschuldige Xandra Schutte is toen geen driemanschap gezet om haar journalistieke kwaliteiten in twijfel te trekken, maar ze kon haar carrière tot aan de dag van vandaag doodgewoon voortzetten.

Als het waar is dat ruim 10 procent van de journalistieke ijver van Perdiep Ramesar uit de duim gezogen is en het dagblad Trouw dat gedurende de zeven jaar dat hij voor de krant schreef niet ontdekt heeft, zou het ook wel eens zo kunnen zijn dat de andere journalisten van dat dagblad vrijelijk zaken uit hun duim gezogen hebben. Helaas beperkt het onderzoek zich slechts tot Perdiep Ramesar, zodat we dat nooit zullen weten.

De kritische lezer snapt natuurlijk wel waarom.

 

 

 

 

 

 

november 3, 2014

Nu krijgen de Noord-Brabanders weer een beurt

ISIS komt ook langsHet gaat van kwaad tot erger, als je leest dat Trouw-ideoloog Hans Goslinga de harde werkers uit Noord-Brabant die de Rotterdamse haven aan de internationale glorie hielpen, vergelijkt met de moslimschare die van Nederland een kashba tracht te maken.

De Brabanders zullen zich wel eens gekwetst kunnen voelen vergeleken te worden met een volk dat in de landen van herkomst slechts tot armoede, oorlog, onderdrukking etnische en religieuze zuiveringen in staat blijkt te zijn.

Goed dat er 10 jaar na de moord op Theo van Gogh alarmisten zijn die daar aan herinneren.

 

augustus 9, 2014

Barsten in de marxistische bunkers

ISIS komt ook langsWie de huidige situatie van de christenen en andere minderheden zoals de Irakese Yezidi’s overziet, snapt als die tenminste niet door het islamitische of marxistische virus besmet is, dat de Joden van Israël zich terecht verdedigen tegen de islamitische Jodenhaat. Zouden de Joden die nog in de tweede helft van de vorige eeuw in de islamitische gebieden van het Midden-Oosten leefden daar op dit moment nog steeds geleefd hebben, dan zou hen hetzelfde lot gewacht hebben als wat de christenen en andere minderheden nu ondervinden.

Ondanks de schijnbaar brede afkeer in de publiciteitsmedia voor Israël, en dat niet geheel ontdaan van een opvallende zachtmoedigheid jegens de Religie van de Vrede, beginnen in Nederland de schellen van de ogen te vallen. Je hoeft er eigenlijk helemaal geen hitsige teksten, langdradige opsommingen en een massa beeldmateriaal aan te wijden, want de moslims en hun willige verdedigers in Nederland doen er zelf alles aan te bewijzen dat wedden op het vliegende paard van de profeet je geld weggooien is.

Wie dat in de late vorige eeuw schreef werd nog voor gek verklaard, als racist geïsoleerd, en even over de grens van het millennium heen, zelfs tegen de vlakte geschoten.

Inmiddels hebben we in Nederland stromen boze moslims met flagrante haatteksten tegen Joden voorbij zien gaan, en stonden Nederlanders langs de kant bedremmeld toe te kijken naar dit stampvoetende volk.

Dat de eenzijdigheid in boosheid meer Nederlanders opvalt dan alleen die van de vrijsprekende en rechtse sector, beseffen deze moslims en hun marxistische vakbroeders in de zinsbegoocheling niet. In zo’n typisch Nederlandse wijsheid vervat “je hand overspelen” lieten ze zich helemaal gaan zonder te begrijpen dat er ook nog zoiets is als een zwijgende meerderheid die misschien niet bij ieder wissewasje de openbare ruimt opeist, maar ook een mening heeft.

Langzaam zie je het islamitisch/marxistische front aftakelen. In enkele bunkers, zoals VARA’s Joop, Stop de Bezetting, Vrij Nederland, Trouw en de Volkskrant, weet het nog stand te houden, maar de barsten zijn  reeds zichtbaar, want ook Nederlanders, maar dan de echte Nederlanders, kunnen zich levendig voorstellen hoe het zou zijn te moeten zwichten voor een denkrichting die achteruit in de tijd marcheert en eenmaal gesetteld het spreekwoordelijke koekoeksjong blijkt te zijn.

De harde kern is heden ten dage dag ook vooral te vinden in “hoge” academische kringen, waar wel grote bezorgdheid heerst over de zelfverdediging van de Joden van Israël, maar de massale slachtingen door moslims op christenen en andere minderheden geen gehoor vinden, zoals de genocide in Darfur door het regime van Soedan daar ook al geen gehoor vond.

Onder deze link een reeks namen van ondertekenaars die over de nog steeds voortdurende oorlog in Gaza dit schrijven:

Wij, wetenschappers, docenten en medewerkers van Nederlandse universiteiten en hogescholen, geven gehoor aan de oproep van collega’s in Gaza en spreken ons uit tegen het excessieve geweld van de militaire operatie ‘defensive edge’ en de structurele onderdrukking door de regering van Israël van de Gazastrook.

De ironie hierbij is niet alleen dat deze ondertekenaars met geen woord reppen over de misdaden tegen de menselijkheid door Hamas, maar al jaren actief zijn de misdaden van moslims in het Midden-Oosten en Afrika te negeren.

Onder de ondertekenaars valt daarom ook Prof. dr. Jan Pronk van het International Institutes of Social Studies te vinden. Deze PvdA’er bestond het als VN-gezant ten tijde van de genocide door het Arabische regime van Khartoem te beweren dat de slachting daar geen genocide was, en dat omdat het begrip genocide volgens zijn inzicht daarmee aan inflatie te lijden zou krijgen.

Ik zou er iets over kunnen schrijven, maar citeer hier liever Koen Koch die er in het dagblad Trouw op 9 juli 2004 het volgende over schreef: 

De Genocide Conventie schrijft voor dat staten zonder meer de plicht hebben om in te grijpen wanneer er sprake is van genocide, de meest barbaarse misdaad tegen de menselijkheid. Dus kronkelen de politici zich in allerlei bochten om te bewijzen dat er in Darfur geen sprake is van genocide. Ook VN-gezant Jan Pronk zegt hoogstpersoonlijk dat er geen genocide plaatsvindt. Wel is er sprake van zeer ernstige etnische zuiveringen. Voor de slachtoffers maakt het niets uit, ze worden toch wel vermoord, verkracht, van hun land gejaagd. Voor de politici is het een wereld van verschil. In het ene geval moeten ze ingrijpen, in het andere niet. Of er wordt ingegrepen, hangt niet af, zoveel is duidelijk geworden, van de ernst van de schending van de mensenrechten of van de omvang van de humanitaire ramp, maar van de politieke opportuniteit. Toen in Kosovo werd ingegrepen, was er geen sprake van een grootschalige etnische zuivering. Die kwam pas na dat ingrijpen, en voor een aanzienlijk deel werd zij nog bewerkstelligd door de zogenaamde slachtoffers, de Kosovaarse Albanezen, zelf. Maar genocide was wel de rechtvaardiging van het ingrijpen.

Je kunt er op wachten dat tegen het licht van wat er door toedoen van de islam en de moslims op dit moment in het Midden-Oosten, Afrika en Europa gebeurt of nog staat te gebeuren, deze bunkers niet langer bestand zullen blijven tegen het bombardement van harde feiten.

We zagen het al bij het met de deur slaande vertrek van Anja Meulenbelt en Gretta Duisenberg uit de SP, en we kunnen er op rekenen dat er op dat gebied nog veel te gebeuren staat, want de islam, de volgelingen en hun beschermers doen niets liever dan de eigen hand overspelen.

 

 

 

juli 25, 2014

Ook de vredesapostelen willen oorlog

deuk-in-een-pakje-margarine-copy45nnNa de dag van nationale rouw klinken de oorlogsretoriek en de Poetin-haat bij de marxistische pers volop. Cartoonisten, toch zelden erg handig op momenten dat het er echt toe doet, slaan ook hun slag, ook al is de betrokkenheid van de Russische autocraat bij het neerhalen van de MH17 nog niet bewezen.

Toen Rusland nog de Sovjet-Unie genoemd werd, waren de broodschrijvers van de marxistische pers vooral zeer stichtelijk bezig voor de lieve vrede en werd er schande gesproken over de plaatsing van de Pershing II- en Kruis-raketten, ondanks dat de Russen toen allerminst vriendelijker met de medemens omsprongen dan nu. De Sovjets hielden zelfs een groot deel van Oost-Europa bezet en de vrijheid van meningsuiting was er ongeveer op Noord-Koreaans niveau.

Toen Gerrit Zalm, als minister van Financiën het in zijn bol haalde meteen na de moord op Theo van Gogh de oorlog aan het terrorisme te verklaren, kwam voltallig links met Femke Halsema voorop, hem met rode kelen betichten van oorlogsretoriek. Met ISIS in Nederland en het Midden-Oosten hadden we er beter aan gedaan wat minder naar Femke Halsema en wat meer naar Gerrit Zalm te luisteren, want het terrorisme heeft inmiddels zo aan veld gewonnen dat we ons langzamerhand moeten afvragen waarom de marxistische vredesapostelen toch zo verdomd selectief zijn in hún oorlogsretoriek.

Als de wereld hen destijds in alles tegemoet gekomen was, was Poetin nu niet de kapitalistische autocraat van Rusland, maar de communistische dictator van de Sovjet-Unie geweest. Zoek de verschillen, zou ik zeggen.

De jaren dat de Europese straten niet gevuld werden met boze moslims maar met marxistische vredesapostelen, werd alles op alles gezet het Vrije Westen eenzijdig te ontwapenen. En de leiders van de Sovjet-Unie en de DDR waren het daar zo roerend mee eens, dat ze grif geld schonken aan de vredesbeweging.

De Volkskrant en Trouw schakelden van respectievelijk rooms en gereformeerd over op marxistisch, lieten dat graag in hun toon doorklinken, stonden pal voor de eenzijdige vrede en lieten de bezette Oost-Europeaan creperen. De cultus van Nieuw Links was in de ganse linkse pers doorgedrongen en Jan Pronk werd de nieuwe Messias.

Maar het kan verkeren, zei Bredero, dus thans slaan de dames en heren van de Volkskrant en Trouw als kippen zonder koppen den trommele van dirredomdeine. En ziedaar, een andere Messias van destijds, maar nu die van de Provo’s, is zelfs even uit zijn mausoleum opgestaan nadat hij al eerder Poetin met Hitler vergeleken had.

Wat toch het verschil tussen de kapitalistische en de communistische Poetin is, weet ik eerlijk gezegd niet, maar het lijkt erop dat de marxistische pers stilletjes aan een afrekening denkt wegens de teloorgang van de Sovjet-Unie, die toch nog lang als het ware paradijs op aarde gezien werd. En laat het dan zo zijn dat heel veel gewezen aanhangers van de CPN en Nieuw Links nu in keurig pak of deux-pièces en met het haar netjes gekapt bij de nationale opinievorming betrokken zijn.

Of er een “heilige” oorlog tegen Rusland komt, weet ik eerlijk gezegd niet, maar Europa loopt opvallend heldhaftig te doen, waar het slappe knieën toonde toen een andere totalitaire ideologie dan het communisme het Europese grondareaal bestormde. Waren ze in 1683 nog zo verstandig tot de poorten van Wenen en niet verder te zeggen, nu zijn de Volkskrant en Trouw geheel in de Heer, maar dan wel in die van de woestijnprofeet.

Toch maar even samengevat voor mocht bovenstaande verkeerd uitgelegd worden, valt het op dat wat Rusland betreft het gezalf van de vredesapostelen plaats ingeruimd heeft voor oorlogsretoriek, maar dat we daarentegen de volgelingen van de islam als toffe lui aan de borst dienen te koesteren, ook al hebben die inmiddels heel wat bloed doen vloeien.

Daarom deze keer een voorspelling à la Rob de Wijk. De komende jaren zal de religie van de vrede heel wat meer bloed laten vloeien dan de autocratische beer Poetin. Maar eerlijk gezegd is deze voorspelling niet eerlijk, want zo voor de hand liggend dat een bookmaker er bij winst geen cent voor uit zal keren.

 

juli 19, 2014

Dagblad Trouw doet een Slotervaart over de Joden

antisemcartoonDe aandacht was even afgeleid door de wrede aanslag op het verkeersvliegtuig dat in Oekraïne neergehaald is. Dus bedacht het dagblad Trouw, dat inmiddels uitgegroeid is tot een van de belangrijkste spelers in het aanjagen van Israël- en Jodenhaat, kom, we sturen een derderangsjuffertje naar Slotervaart om In Slotervaart voelt Gaza heel dichtbij te kunnen schrijven. En natuurlijk zijn de moslims daar allemaal heel erg begaan met het lot van de Gazanen. De moslims komen er ongehinderd door het kritiekloze juffertje van Trouw tot de slotsom dat ze zelf beste mensen zijn, maar ja, die akelige…

Zoals deze We hebben Joodse vrienden, op de basisschool was mijn beste vriend een Jood. In Marokko is het met Joden en moslims ook geen probleem, dat weten veel mensen niet.

Nou, wie zich de moeite getroost de zaken uit te zoeken weet dat de bijna voltallige Joodse bevolking die eeuwenlang Marokko bewoonde door Jodenhaat van 270.000 naar 3.000 omlaag kelderde. Dat weet Trouw natuurlijk ook, maar daar durfde het juffertje in Slotervaart niet mee aan te komen, want we weten hoe moslims op het stellen van kritische vragen doorgaans reageren.

Over de Joden in de andere Arabische en islamitische landen weet Trouw natuurlijk ook wel dat die er weggejaagd zijn door virulente Jodenhaat en pogroms. Allemaal officieel opgetekend en dus voor iedere journalist die zijn werk serieus neemt op te vragen. Maar niet bij Trouw.

Omdat je moslims nooit als dader maar altijd als slachtoffer dient te zien, past deze ook goed in het stukje vergif in Trouw: Ik heb het gevoel dat het onbehagen dat sommige jongeren toch al hebben in Nederland, wordt versterkt. Ze hebben het idee dat de media eenzijdig zijn.

Nou, waarom informeerde het juffertje van Trouw – ze stond er immers toch met blocnote en ballpoint te zweten in de hitte – niet even naar de aldaar heersende opvattingen over wat ISIS met hulp van de door onbehagen bevangen “sommige jongeren” met de mens in het Midden-Oosten aan het uitspoken is.

Dat de islamitische dames en heren die door het juffertje van Trouw aan de tand werden gevoeld, zichzelf als slachtoffers neerzetten, toch het beroemde wondermiddel waar de islam al vele jaren op teert, niet enige empathie zouden mogen tonen voor de miljoenen slachtoffers van hun geloofsgenoten in al die gebieden waar de islam de macht heeft of tracht te verkrijgen, moet op het conto geschreven worden van het juffertje. Zij had het lef niet even ook te vragen over de 200.000 slachtoffers die in Syrië door hun geloofsgenoten gevallen zijn.

Of over die in Darfur gevallen zijn, waar de Arabische dictatuur minstens 300.000 negers over de kling joeg, maar waarover in Nederland nimmer een demonstratie met hakenkruizen gehouden werd.

Het toeval wilde dat de ambtswoning van de ambassadeur van Soedan destijds in mijn chique Haagse straat gevestigd was. Terwijl de Janjaweed uit slachten en verkrachten ging kon de ambassadeur veilig en dus onbewaakt heen-en-weer met zijn van Pullman voorziene Mercedes. Geen Trouw of Slotervaart die er schande van sprak dat de Israëlische ambassade dag en nacht bewaakt moest worden, maar meneer de ambassadeur van de Janjaweed als een luis op een zeer hoofd van de Hofstad kon genieten. De vele keren dat zijn personeel het slagschip met oorlogsverleden spiegelglad opwreef, terwijl de wereld zich niets aantrok van de massamoord op de arme Darfurianen, ervoer ik oprecht als een morele klap in mijn gezicht en beroerde in die dagen ook veelvuldig mijn pen op onder meer de Ayaan Hirsi Ali-site.

De opwinding die over Darfur uitbleef stak wel weer de kop op toen Israël reageerde op de rakettenregen van Hezbollah uit Libanon. En uiteraard mogen Arabieren wel Joden op een rakettenregen trakteren, maar dienen Joden zoals in 1940 rustig met de handen op de rug hun lot af te wachten.

Nee, geen Internationale Socialisten, SP, GroenLinks, PvdA, D66, FNV, Mohamed Rabbae, Gretta Duisenberg, Anja Meulenbelt, Dries van Agt en bezorgde bewoners van Slotervaart onder de bloedrode leuzen zien zweten tegen het regime van Khartoum. Voor de ambtswoning van de ambassadeur bleef het feeëriek rustig.

Hoe zou het toch komen dat de enorme mensenscharen die op het been komen over de wandaden van de Joden niet ook over de islamitische wandaden op het been te krijgen zijn? Inmiddels toch een van de meest noodzakelijke vragen gezien het enorme aantal slachtoffers dat door de hand van moslims gevallen is en nog zal vallen. Nu Nederland zelf leverancier is van koppensnellers en mitrailleurfanaten, zou deze vraag toch maar eens beantwoord moeten worden.

Nee, niet door Trouw en het juffertje met blocnote en ballpoint. Daar zijn ze hard op weg naar de top in het haat zaaien waar ze Wilders zo graag voor veroordeeld willen hebben, maar waarin ze zelf een rol van onschatbare waarde vervullen.

Foto boven: Der Stürmer op zijn Arabisch.

 

 

 

 

juni 29, 2014

Laat Pechtold premier worden

pechtold klootoogMet de vandaag gepeilde 26 Kamerzetels zijn ze bij het dagblad Trouw nu ook helemaal in de heer. Nee, dus niet in die Heer maar in Pechtold. Zo ziet Hans Goslinga Van Mierlo’s droom verwezenlijkt met, ja juist, Pechtold als de Johan Cruyff van het landsbestuur: Met de snelle gewenning aan minderheidskabinetten is het machtsmotief allerminst verdwenen. Let op D66 dat hard bezig is de droom van oprichter Van Mierlo te verwezenlijken: de spilpositie in de Nederlandse politiek.

Hoezeer ik mijn lezers er ook mee teleurstel, mijn persoonlijk advies zal geen andere zijn. Laat Pechtold premier van Nederland worden. Met D66 in het centrum van de macht, zegt de historie het luid en duidelijk, zal het snel bergafwaarts gaan met de partij. De partij is namelijk een typisch jongleer- en jojogeval: 7, 11, 6, 17, 6, 9, 12, 24, 14, 7, 6, 3, 10, 12 Kamerzetels. Even meeregeren is namelijk genoeg om de kiezers aan een diaspora te zetten. En ieder decennium zijn er wel weer nieuwe kiezers die er in tuinen en dus in de heer gaan.

De Partij, die sedert 1966 bestaat en altijd wel een gladde prater aan de leiding wist te krijgen, heeft in haar bestaan niets, maar dan ook helemaal niets gedaan aan wat door de partij beloftevol de politieke vernieuwing genoemd werd. Ja, langs ze zijlijn roepen dat er een andere spelopvatting moest komen, maar eenmaal meedoen in het centrum van de macht werd de deceptie voor het D66-electoraat zo groot, dat het wegstroomde naar andere partijen. Nederland zucht onder de archaïsch bureaucratische bestuursstructuur van Brussel, die door D66 zwaar gepropageerd wordt. Niks geen politieke vernieuwing. En voor referenda is de partij tegenwoordig doodsbang, want stel je voor dat het volk anders wil dan D66.

Toch is mijn advies, zet Pechtold in het torentje, en liefst zo snel mogelijk. Maak hem en zijn partij dolgelukkig in het centrum van de macht.

Er is echter een grote maar. Straks zal Pechtold als premier antwoord moeten hebben op de tomeloze massa-immigratie uit Afrika en Azië. Want laat het duidelijk zijn, als straks het D66-electoraat de werkelijke effecten daarvan zal ondervinden, dan zal hoe antiracistisch het zich ook voordoet, dat Pechtold in het stemhokje verwijten. En niet alleen het D66-electoraat.

Hoe raar linkse mensen het misschien ook zullen vinden, niet alleen boze blanke mannen vinden de massa-immigratie een plaag, ook allochtonen die zich met de grootst mogelijke moeite een eigen bestaan hebben weten op te bouwen zonder de weg naar het UWV-loket te hebben versleten, zullen de effecten van de massa-immigratie voelen en het Pechtold verwijten. En bij die bevolkingsgroep werkt het smoesje van het is racisme natuurlijk helemaal niet. Een decennium geleden bleek al uit een peiling dat bijna de helft van de Nederlandse allochtonen geen liefhebber van de massa-immigratie was. Graag wat nieuwe enquêtes daarover, want het zou wel eens heel erg kunnen verwilderen onder de hardwerkende allochtonen, die net als de hardwerkende autochtonen, ook voor zichzelf opkomen.

Straks als premier zal Pechtold niet alleen aan autochtonen maar ook aan allochtonen moeten uitleggen waarom ook zij moeten opdraaien voor de gelukzoekende armada. Nu scoort Pechtold daar nog goud mee onder allochtonen, maar van het een komt het ander, en dus zal op zeker moment afgerekend moeten worden. Een massa kansloos volk een dak boven het hoofd en een vast inkomen bezorgen moet door iemand betaald worden. En in de lasten maakt de Nederlandse wet nog steeds geen etnisch onderscheid, dus dat wordt dokken zonder aanziens des persoons voor iedereen die iets te dokken heeft.

Nu is het succes van Pechtold grotendeels op het conto te schrijven van Geert Wilders. Bestuurlijk gezien heeft Pechtold als ondersteunende bijwagen slechts meegeholpen de BTW te verhogen en een reeks accijnsverhogingen te faciliteren. Die hebben het economisch herstel van Nederland sterk belemmerd, want je kunt nu eenmaal niet ongestraft aan paar miljoen consumenten de grens overjagen. Dat kon hij nog gedogend in de luwte van de oppositie plegen. Gaat het fout dan ligt het aan Rutte, gaat het goed, dan wordt Pechtold een aureool boven zijn toch al gepolitoerde kop gehangen.

Het werkt ongeveer zoals met de bondscoaches van het Nationale voetbalelftal. Wint Nederland dan gaan ze op de schouders, verliest Nederland dan trapt iedereen ze tegen de hielen. Dus laat Pechtold een tijdje bondscoach van Nederland worden, dan zijn we daarna minstens tien jaar van D66 verlost.

 

 

juni 11, 2014

De VVD en het marxistisch sinterklaasfeest

SintermarxMet Afgunst, door links opgepoetst tot deugd in de meest marxistische krant van Nederland, laat een der laatste der Mohikanen van het liberalisme, Patrick van Schie, historicus en directeur van de Teldersstichting, zijn tanden nog even glinsteren, voor ook hij ten offer valt aan de hoge mortaliteit onder het liberalisme. Ooit was dat liberalisme het keffertje Wiegel, die aan een lange tafel gezeten waaraan ook Joop den Uyl zat, Sinterklaas aanwees. De Sinterklaas van het jaarlijks terugkerende feest, dat nooit meer mag zijn zoals het was. Want naast dat linkse afgunst tot deugd opgepoetst is, worden Nederlanders ook nog eens onliberaal aan het infuus van het exotisme gezet.

Dat Mark Rutte besloot uitgerekend met de neomarxist Diederik Samsom te delibereren over een tweepartijencoalitie, waar toch ook het CDA en/of D66 aan mee hadden kunnen doen om het rood een pietsje te verdunnen, werd de graftombe voor het liberalisme. En er werd zelfs niet de schijn gewekt anderen dan Samsom voor deelname te prikkelen.

Met een BTW-verhoging en een lange reeks accijnsverhogingen ging de zweep over de consumenten, die met miljoenen over de grens gingen consumeren. Iedere Nederlander die zijn geld uitgeeft in België of Duitsland onttrekt dat aan de Nederlandse ondernemer en de Nederlandse schatkist, dus werden de regeringen van België en Duitsland gelukkig gemaakt met Rutte I en II.

Zijdelings werd door het IMF ook nog eens een ballonnetje de lucht in gelaten met het verlangen de spaarders 10 procent van hun bezit af te nemen, zoals de rijke Russen op Cyprus nog brutaler beroofd werden. En dat ballonnetje hangt nog steeds ergens dreigend in de lucht.

Het  J’accuse…! van Franse econoom Thomas Piketty, om een rechtvaardiging te vinden het bezit van de rechtmatige bezitter af te nemen, wordt dan ook in linkse kringen als een pasgeboren puppy vertroeteld en trots in de lucht gehouden zodat iedereen er kennis van kan nemen. Dat dit beestje een valse rottweiler (welgemeend excuus aan de bezitters van dit type hond) blijkt te zijn, die hardwerkende mensen bij de strot grijpt om ze van hun rechtmatige bezit te beroven, is aan het lieflijke vachtje nog niet te zien, maar zal de grote domper worden zodra het beestje volwassen is.

Dat geld is als bloed dat kruipt waar het niet gaan kan, heeft ook Thomas Piketty goed begrepen, dus wordt de gehele wereld in zijn visioen één werkkamp voor werklustigen, met er omheen de luie luitjes die Marx, zoals de rottweiler genoemd wordt, tegen de werklustigen ophitsen.

In zo’n fijne wereld is het goed wonen, weten volksscharen van verre, want het geld is te geef als je je maar aan de andere kant van het prikkeldraad bevindt. Met een massa niet zeewaardige schuiten staan ze klaar om de revenuen van Thomas Piketty te genieten, want jezelf arm houden is een prima alibi om je hand op te houden, zo kunnen we zien aan de neo-bedelaars uit de Balkan, die zich in dure Duitse winkelstraten op de knieën storten.

Dat het marxistische ideaal nooit, en ik herhaal mezelf nog maar eens, nooit ergens succesvol was, maar altijd, en ik herhaal mezelf nog maar eens, altijd gedoemd was onproductief maar o zo mooi als een veldmadeliefje en door bijtjes omzwermd, op zijn Cubaans af te sterven, blijkt bij de fans van Thomas Piketty helemaal niet in de herinnering bewaard gebleven te zijn.

En daarmee wordt dan ook meteen het grote manco van de linkse mens duidelijk: een domheid waar die van een ezel bij verbleekt, want zelfs dat beest stoot zich geen tweede keer.

Dus kom op Patrick van Schie, wees een vent, verlaat die VVD-tent en richt een echte liberale partij op voor het te laat is.

Maar eerlijk gezegd denk ik dat deze VVD’er het electorale noodlot voor zijn partij ziet hangen en zijn stuk in Trouw slechts schreef om het electoraat voor de zoveelste keer op zijn VVD’s te verlakken.

 

juni 2, 2014

Links geeft spiegeltjes, kralen en kammetje aan de allochtonen

ZoethoudertjeTerwijl Hans Goslinga in Trouw Amerika en Zweden opvoert als keurige naties inzake de massa-immigratie en het thema etniciteit, om het vreselijke populisme te duiden, nog eens door de stofkam haalt, valt op dat links Nederland zelf helemaal niet zo verzot is op allochtonen. Terwijl in Amerika een zwarte president op de troon zit, links Nederland Zwarte Piet bestrijdt, heeft geen enkele linkse partij een gekleurde fractieleider op het Kamerleder gezet. Klagen over de PVV, maar zelf alleen maar aan witte ministers en staatssecretarissen het bestuur van het land toevertrouwen, is zo heel erg zoals de waard is vertrouwt hij zijn gasten. Nederland kwam nooit verder dan een paar gekleurde staatssecretarissen, maar tot iets hogers acht links Nederland de allochtoon niet in staat.

En het zou nu juist zo’n mooi signaal geweest zijn als in dit PVV-hatende kabinet de etnische afspiegeling van Nederland zichtbaar geweest zou zijn. Zelfs de nationaal kampioen in de hetze tegen Wilders kwam niet op het lumineuze idee vreemde luchtjes van de zetel van de fractieleider op te laten stijgen. Pechtold verwijt de ketel graag, maar komt zelf het verwijt toe dat sedert 1966 nog geen enkele allochtoon de fractiezetel van D66 heeft mogen bezetten.

Waarom koos de PvdA Nebahat Albayrak niet tot lijsttrekker maar werd de smadelijke kale Samsom het? Waarom verdwenen de gelikte voorbeeldallochtonen Mohamed Rabbae en Tofik Dibi zo schielijk van het politieke toneel bij GroenLinks? Waarom stond de Iraanse godheid Sander Terphuis van de PvdA bij de laatste verkiezingen voor het Europese Parlement op een onverkiesbare plek?  Verkeerd kapsel? Zweet- of platvoeten?

Dat smeekt dus om de vraag, wat hebben linkse mensen toch met allochtonen, dat ze wel eisen dat anderen ze vertroetelen, maar ze er zelf een grote omweg voor maken. Zou het niet een geweldig middel tegen het zo gehate populisme zijn te bewijzen dat allochtonen behoorlijk in staat zijn het stuur van Vadertje Staat te beroeren?

Nou, het geheim is gelegen in het sombere feit dat linkse mensen xenofobie, racisme, islamofobie en al die andere taalkundige rariteiten om het populisme te duiden, gebruiken om zelf niet goed voor allochtonen te hoeven zijn. Zeg maar, je kroost baren en anderen er voor laten opdraaien.

Machtsgeil links geeft de macht echt niet uit handen aan allochtonen maar stuurt ze naar de crèche zodat het volk er voor op kan draaien. Als je maar veel klaagt over die schandelijke populisten zit je moreel op rozen, maar als het echt om het bekleden van de hoge posten gaat, zitten de allochtonen bij dat links allerminst op rozen.

Eigenlijk kun je het opvatten als het aloude koloniale paternalisme van het zoethoudertje met spiegeltjes, kralen en kammetjes. Voorlopig dus nog geen allochtone hoofdredacteur bij Trouw

 

 

mei 31, 2014

Het dagblad Trouw legt het woord “bedrog” uit

TrouwWaarom moeilijk doen als het makkelijk kan? Dus zal ik wat de betekenis van het woord bedrog betreft u niet naar de Dikke van Dale verwijzen, maar wat al bijna een traditie op Filantropius is, verwijzen naar het dagblad Trouw. Daar hebben ze trouw gezworen aan het woord, dus vandaag maar even sprokkelen in die krant.

Te beginnen met een onderzoekje van de Erasmus Universiteit. Zoekt u vooral niet in de ranking van de meest belangrijke universiteiten van de wereld, want daarin zult u de Erasmus Universiteit slechts met een sterke loep kunnen vinden tussen Derde Werelduniversiteiten.

Let op dit wetenschappelijk hoogstandje onder de bezwerende kop Niet parkeerruimte, maar winkelaanbod speelt winkeliers parten.

Slechts 22 procent met auto

Winkeliers denken ten onrechte dat de meeste klanten met de auto komen, blijkt uit een ander kleiner onderzoek dat de Erasmus Universiteit deed in De Meent, een winkelgebied in Rotterdam. Ze vroegen het winkeliers: die dachten in grote meerderheid dat meer dan de helft van de klanten met de auto kwam. En ze vroegen het de klanten. De meerderheid, 34 procent, was te voet, 26 met de tram of de bus en 18 procent met de fiets. Slechts 22 procent kwam met de auto. “Ook niet zo gek”, zegt Mingardo, “Want voor 60 procent van de mensen is de reden om voor een bepaald winkelgebied te kiezen, dat het dicht bij huis is.

Wat mist u hierin? Juist het enquêteren van de degenen die weggebleven zijn. Kan ook niet, want die zijn onvindbaar voor de enquêteurs van de Erasmus Universiteit. Dat een belangrijk deel van het publiek dat de auto uitgepest is te voet of per fiets komt, was een van de oogmerken van de torenhoge parkeergelden. Maar het gaat hier om inkomstenderving en dus om het kooplustige publiek dat juist wegbleef.

In een brede zoom aan België en Duitsland trekt het kooplustige publiek de grens over. Voorbeeldje: bij een Lidl in Doetinchem werd de koopdrukte zo gezellig, dat de gemeente besloot er maar parkeergeld te heffen. Prima zet om de nationale economie te torpederen, want even over de grens zijn alle parkeerplaatsen bij Lidl gratis en voor niks.

Daarbij komt ook nog dat dankzij de opzwepende verhogingen van de accijnzen en de BTW de Duitse Lidl veel goedkoper is dan zijn Nederlandse collega. Wie op zoek gaat naar de voor de enquêteurs van de Erasmus Universiteit onvindbare kooplustigen, moet dus even de grens over wippen, want zelfs een ritje vanuit de Randstad richting Duitsland en België levert voordeel op.

Dat een deel van de bevolking juist dankzij de verhogingen van de accijnzen en de BTW gedoemd is te winkelen bij de voedselbanken, was evenals het feit dat daar het parkeren juist gratis is, ook aan de aandacht van de enquêteurs van de Erasmus Universiteit ontsnapt.

Volgende hoogstandje, maar dan van een andere universiteit is de plotselinge hemelhoge bewondering voor de bio-industrie en de overbemesting. Meer deze keer niet door de boer maar door de groene god. Als de boer het doet, doet die het tenminste nog om voedsel te produceren, maar in Trouw worden de Oostervaardersplassen nog eens de hemel in geprezen zonder dat de mens en het dier er iets aan hebben.

Over de grens van de Oostvaardersplassen wordt de overpopulatie en overbemesting van vee van overheidswege sterk aan banden gelegd en geldt een ijzeren wet van diervriendelijkheid, aan de andere kant groeit de veestapel zo sterk dat er ieder jaar honger uitbreekt en met instemming van de groene god dieren bij bosjes creperen zodat er Sahel-kiekjes geschoten kunnen worden.

Intussen loopt het daar allemaal zo scheef, dat de groene god nieuwe experimenten met het gebied wil. De Oostervaardersplassen zijn namelijk uitgegroeid tot een gesubsidieerde mammoet ecoboerderij waar de mens onvoorspelbare zaken kan zitten uitbroeden om hoog verbaasd over de uitkomst te doen. En soms ontstaat er opeens een soort Afrika, waar de Afrikaan nu juist voor naar Lempedusa peddelt om het beter te krijgen. Nou, nog even doorgaan met experimenteren en de Afrikaan peddelt weer terug naar Afrika.

Dat de mensen van het dagblad Trouw dagelijks uitmunten in de uitleg van de betekenis van het woord bedrog mag dan in educatief opzicht bewondering verdienen, afgezien van de critici van die krant, zijn de vaste lezers daar in net zulke groten getale weggetrokken als het kooplustige publiek door de hoge parkeergelden verdween.

Driewerf bravo!