Posts tagged ‘Volkskrant’

oktober 21, 2015

Flaters van de Volkskrant

Berlijn, 25 november 1941. Groot-Moefti van Palestina Amin Al-Hoesseini op bezoek bij Adolf Hitler. Al-Hoesseini over die alliance met de Führer: "Onze belangrijkste voorwaarde om samen te werken met Duitsland was vrij spel te verkrijgen zodat we in Palestina en de Arabische wereld tot de laatste Jood konden uitroeien."

Netanyahu is niet de eerste die beweert dat de moefti achter de Holocaust zat. Enkele omstreden Holocauskenners suggereerden eerder al dit scenario, maar historici hebben die theorie altijd weerlegd. Dat de bewuste dialoog tijdens de ontmoeting tussen de twee leiders daadwerkelijk heeft plaatsgevonden is nooit bewezen. Bovendien, bedadrukken historici, was de Holocaust toen al in gang gezet. (tikfouten voor rekening van de Volkskrant)

Dat is nogal vreemd, want de ontmoeting tussen Haj Amin al-Husseini met Adolf Hitler vond in 1941 plaats, zoals de foto in de Volkskrant ook stelt. De historici weten dat de definitieve Endlösung der Judenfrage op de Wannseeconferentie op 22 januari 1942 besproken werd.

Bovendien wat en wie wordt bedoeld met omstreden Holocaustkenners? Namen graag, zodat ook dit “varkentje” gewassen kan worden.

Namen? Hier zijn er een paar:

Hans Jansen de arabist:

http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2014/06/weet_je_wie_ook_over_het_jodenvraagstuk_nadachten.html

Hans Jansen de theoloog:

http://www.vriendenvanisrael.nl/?page_id=1091

Afshin Ellian de rechtsgeleerde:

http://www.elsevier.nl/Algemeen/blogs/2012/4/Moslimbroeders-en-nazis-waren-goede-vrienden-ELSEVIER335198W/

december 29, 2014

Schilderswijkers eisen excuus politici

Uit de wijk die ooit vrijwel zeker voor 100 procent uit een autochtone bevolking bestond, wordt vanaf de glibberige wintergrond excuus van politici geëist wegens de door Perdiep Ramesar veronderstelde shariadriehoek in die wijk. In de Volkskrant, die nu de leiding op zich genomen lijkt te hebben in de passie van het moslimknuffelen, verscheen dan ook boven die eis een foto met daarop twee allochtonen en twee autochtonen, zodat gesuggereerd wordt dat het om een fiftyfifty-verhouding zou gaan.  Een zwaar vertekend beeld, want de Schilderswijk heeft slechts 8 procent autochtone bewoners. Of de Schilderswijk een shariadriehoek kent of niet, de conclusie dat in die wijk de etnische zuivering het beste geslaagd is, lijkt met die luttele 8 procent bewezen. De twee autochtonen op de foto van de Volkskrant moet dan ook als substantieel voor de ganse wijk genoemd worden, want veel meer zullen er niet zijn.

Waarom de Schilderswijk wel excuus van de politici eist voor de ophef over de vermeende shariadriehoek, maar geen excuus aanbiedt voor de ongehinderde vendelzwaaiende Einsatzgruppen van ISIS, zou je een gotspe kunnen noemen. Maar dat doen we maar niet, want van moslims is immers bekend dat die altijd verongelijkt reageren op waarheidsvinding en zelden bereid zijn een pardon af te geven als het bericht even tegen zit.

In een wijk waar wel ISIS-aanhangers mogen paraderen, maar waar autochtonen geen tegendemonstratie mogen houden, kun je op zijn minst het vermoeden hebben dat er iets niet pluis is. In een wijk waar ooit nota bene 100 procent autochtonen woonden, die door autochtonen gesticht en gebouwd is, die de grootse diaspora van autochtonen van alle Nederlandse wijken moest ondergaan, konden ISIS-aanhangers ongehinderd met hun zwarte vlaggen zwaaien, maar is een Nederlandse leeuw of de driekleur racisme.

Misschien zou een enquête onder de weggezuiverde 92 procent autochtonen die ooit de Schilderswijk bewoond hebben geen overdreven luxe zijn. Grote kans dat die vooral onder het PVV-electoraat te vinden zijn, zodat men niet lang hoeft te zoeken.

 

 

 

 

augustus 9, 2014

Barsten in de marxistische bunkers

ISIS komt ook langsWie de huidige situatie van de christenen en andere minderheden zoals de Irakese Yezidi’s overziet, snapt als die tenminste niet door het islamitische of marxistische virus besmet is, dat de Joden van Israël zich terecht verdedigen tegen de islamitische Jodenhaat. Zouden de Joden die nog in de tweede helft van de vorige eeuw in de islamitische gebieden van het Midden-Oosten leefden daar op dit moment nog steeds geleefd hebben, dan zou hen hetzelfde lot gewacht hebben als wat de christenen en andere minderheden nu ondervinden.

Ondanks de schijnbaar brede afkeer in de publiciteitsmedia voor Israël, en dat niet geheel ontdaan van een opvallende zachtmoedigheid jegens de Religie van de Vrede, beginnen in Nederland de schellen van de ogen te vallen. Je hoeft er eigenlijk helemaal geen hitsige teksten, langdradige opsommingen en een massa beeldmateriaal aan te wijden, want de moslims en hun willige verdedigers in Nederland doen er zelf alles aan te bewijzen dat wedden op het vliegende paard van de profeet je geld weggooien is.

Wie dat in de late vorige eeuw schreef werd nog voor gek verklaard, als racist geïsoleerd, en even over de grens van het millennium heen, zelfs tegen de vlakte geschoten.

Inmiddels hebben we in Nederland stromen boze moslims met flagrante haatteksten tegen Joden voorbij zien gaan, en stonden Nederlanders langs de kant bedremmeld toe te kijken naar dit stampvoetende volk.

Dat de eenzijdigheid in boosheid meer Nederlanders opvalt dan alleen die van de vrijsprekende en rechtse sector, beseffen deze moslims en hun marxistische vakbroeders in de zinsbegoocheling niet. In zo’n typisch Nederlandse wijsheid vervat “je hand overspelen” lieten ze zich helemaal gaan zonder te begrijpen dat er ook nog zoiets is als een zwijgende meerderheid die misschien niet bij ieder wissewasje de openbare ruimt opeist, maar ook een mening heeft.

Langzaam zie je het islamitisch/marxistische front aftakelen. In enkele bunkers, zoals VARA’s Joop, Stop de Bezetting, Vrij Nederland, Trouw en de Volkskrant, weet het nog stand te houden, maar de barsten zijn  reeds zichtbaar, want ook Nederlanders, maar dan de echte Nederlanders, kunnen zich levendig voorstellen hoe het zou zijn te moeten zwichten voor een denkrichting die achteruit in de tijd marcheert en eenmaal gesetteld het spreekwoordelijke koekoeksjong blijkt te zijn.

De harde kern is heden ten dage dag ook vooral te vinden in “hoge” academische kringen, waar wel grote bezorgdheid heerst over de zelfverdediging van de Joden van Israël, maar de massale slachtingen door moslims op christenen en andere minderheden geen gehoor vinden, zoals de genocide in Darfur door het regime van Soedan daar ook al geen gehoor vond.

Onder deze link een reeks namen van ondertekenaars die over de nog steeds voortdurende oorlog in Gaza dit schrijven:

Wij, wetenschappers, docenten en medewerkers van Nederlandse universiteiten en hogescholen, geven gehoor aan de oproep van collega’s in Gaza en spreken ons uit tegen het excessieve geweld van de militaire operatie ‘defensive edge’ en de structurele onderdrukking door de regering van Israël van de Gazastrook.

De ironie hierbij is niet alleen dat deze ondertekenaars met geen woord reppen over de misdaden tegen de menselijkheid door Hamas, maar al jaren actief zijn de misdaden van moslims in het Midden-Oosten en Afrika te negeren.

Onder de ondertekenaars valt daarom ook Prof. dr. Jan Pronk van het International Institutes of Social Studies te vinden. Deze PvdA’er bestond het als VN-gezant ten tijde van de genocide door het Arabische regime van Khartoem te beweren dat de slachting daar geen genocide was, en dat omdat het begrip genocide volgens zijn inzicht daarmee aan inflatie te lijden zou krijgen.

Ik zou er iets over kunnen schrijven, maar citeer hier liever Koen Koch die er in het dagblad Trouw op 9 juli 2004 het volgende over schreef: 

De Genocide Conventie schrijft voor dat staten zonder meer de plicht hebben om in te grijpen wanneer er sprake is van genocide, de meest barbaarse misdaad tegen de menselijkheid. Dus kronkelen de politici zich in allerlei bochten om te bewijzen dat er in Darfur geen sprake is van genocide. Ook VN-gezant Jan Pronk zegt hoogstpersoonlijk dat er geen genocide plaatsvindt. Wel is er sprake van zeer ernstige etnische zuiveringen. Voor de slachtoffers maakt het niets uit, ze worden toch wel vermoord, verkracht, van hun land gejaagd. Voor de politici is het een wereld van verschil. In het ene geval moeten ze ingrijpen, in het andere niet. Of er wordt ingegrepen, hangt niet af, zoveel is duidelijk geworden, van de ernst van de schending van de mensenrechten of van de omvang van de humanitaire ramp, maar van de politieke opportuniteit. Toen in Kosovo werd ingegrepen, was er geen sprake van een grootschalige etnische zuivering. Die kwam pas na dat ingrijpen, en voor een aanzienlijk deel werd zij nog bewerkstelligd door de zogenaamde slachtoffers, de Kosovaarse Albanezen, zelf. Maar genocide was wel de rechtvaardiging van het ingrijpen.

Je kunt er op wachten dat tegen het licht van wat er door toedoen van de islam en de moslims op dit moment in het Midden-Oosten, Afrika en Europa gebeurt of nog staat te gebeuren, deze bunkers niet langer bestand zullen blijven tegen het bombardement van harde feiten.

We zagen het al bij het met de deur slaande vertrek van Anja Meulenbelt en Gretta Duisenberg uit de SP, en we kunnen er op rekenen dat er op dat gebied nog veel te gebeuren staat, want de islam, de volgelingen en hun beschermers doen niets liever dan de eigen hand overspelen.

 

 

 

juli 25, 2014

Ook de vredesapostelen willen oorlog

deuk-in-een-pakje-margarine-copy45nnNa de dag van nationale rouw klinken de oorlogsretoriek en de Poetin-haat bij de marxistische pers volop. Cartoonisten, toch zelden erg handig op momenten dat het er echt toe doet, slaan ook hun slag, ook al is de betrokkenheid van de Russische autocraat bij het neerhalen van de MH17 nog niet bewezen.

Toen Rusland nog de Sovjet-Unie genoemd werd, waren de broodschrijvers van de marxistische pers vooral zeer stichtelijk bezig voor de lieve vrede en werd er schande gesproken over de plaatsing van de Pershing II- en Kruis-raketten, ondanks dat de Russen toen allerminst vriendelijker met de medemens omsprongen dan nu. De Sovjets hielden zelfs een groot deel van Oost-Europa bezet en de vrijheid van meningsuiting was er ongeveer op Noord-Koreaans niveau.

Toen Gerrit Zalm, als minister van Financiën het in zijn bol haalde meteen na de moord op Theo van Gogh de oorlog aan het terrorisme te verklaren, kwam voltallig links met Femke Halsema voorop, hem met rode kelen betichten van oorlogsretoriek. Met ISIS in Nederland en het Midden-Oosten hadden we er beter aan gedaan wat minder naar Femke Halsema en wat meer naar Gerrit Zalm te luisteren, want het terrorisme heeft inmiddels zo aan veld gewonnen dat we ons langzamerhand moeten afvragen waarom de marxistische vredesapostelen toch zo verdomd selectief zijn in hún oorlogsretoriek.

Als de wereld hen destijds in alles tegemoet gekomen was, was Poetin nu niet de kapitalistische autocraat van Rusland, maar de communistische dictator van de Sovjet-Unie geweest. Zoek de verschillen, zou ik zeggen.

De jaren dat de Europese straten niet gevuld werden met boze moslims maar met marxistische vredesapostelen, werd alles op alles gezet het Vrije Westen eenzijdig te ontwapenen. En de leiders van de Sovjet-Unie en de DDR waren het daar zo roerend mee eens, dat ze grif geld schonken aan de vredesbeweging.

De Volkskrant en Trouw schakelden van respectievelijk rooms en gereformeerd over op marxistisch, lieten dat graag in hun toon doorklinken, stonden pal voor de eenzijdige vrede en lieten de bezette Oost-Europeaan creperen. De cultus van Nieuw Links was in de ganse linkse pers doorgedrongen en Jan Pronk werd de nieuwe Messias.

Maar het kan verkeren, zei Bredero, dus thans slaan de dames en heren van de Volkskrant en Trouw als kippen zonder koppen den trommele van dirredomdeine. En ziedaar, een andere Messias van destijds, maar nu die van de Provo’s, is zelfs even uit zijn mausoleum opgestaan nadat hij al eerder Poetin met Hitler vergeleken had.

Wat toch het verschil tussen de kapitalistische en de communistische Poetin is, weet ik eerlijk gezegd niet, maar het lijkt erop dat de marxistische pers stilletjes aan een afrekening denkt wegens de teloorgang van de Sovjet-Unie, die toch nog lang als het ware paradijs op aarde gezien werd. En laat het dan zo zijn dat heel veel gewezen aanhangers van de CPN en Nieuw Links nu in keurig pak of deux-pièces en met het haar netjes gekapt bij de nationale opinievorming betrokken zijn.

Of er een “heilige” oorlog tegen Rusland komt, weet ik eerlijk gezegd niet, maar Europa loopt opvallend heldhaftig te doen, waar het slappe knieën toonde toen een andere totalitaire ideologie dan het communisme het Europese grondareaal bestormde. Waren ze in 1683 nog zo verstandig tot de poorten van Wenen en niet verder te zeggen, nu zijn de Volkskrant en Trouw geheel in de Heer, maar dan wel in die van de woestijnprofeet.

Toch maar even samengevat voor mocht bovenstaande verkeerd uitgelegd worden, valt het op dat wat Rusland betreft het gezalf van de vredesapostelen plaats ingeruimd heeft voor oorlogsretoriek, maar dat we daarentegen de volgelingen van de islam als toffe lui aan de borst dienen te koesteren, ook al hebben die inmiddels heel wat bloed doen vloeien.

Daarom deze keer een voorspelling à la Rob de Wijk. De komende jaren zal de religie van de vrede heel wat meer bloed laten vloeien dan de autocratische beer Poetin. Maar eerlijk gezegd is deze voorspelling niet eerlijk, want zo voor de hand liggend dat een bookmaker er bij winst geen cent voor uit zal keren.

 

juli 12, 2014

Vogelterreur van de linkse pers

Dooie lijsterVandaag in de azijnbode weer eens een opfrissertje inzake de linkse leugenachtigheid over het zo zwaar geteisterde milieu. En deze keer van de hand van Maarten Keulemans, chef van de wetenschapsredactie van de Volkskrant, die met Milieuramp dreigt door schadelijke insecticiden de stadsmens weer eens zwaar de stuipen op het lijf jaagt.

Nu moet je je niet al te veel voorstellen van het wetenschappelijke niveau van de schrijvende pers, maar dat Maarten Keulemans niet even de moeite genomen heeft zelf te onderzoeken hoe de vorkstaart van de vogels in de kont van deze dieren steekt, is wel heel erg bizar. Lees dit maar eens: Wat vogelexperts al jaren vermoedden, blijkt echt waar: insecten ondervinden zoveel schade van het insecticide imidacloprid, dat vogels die van die insecten moeten leven er zwaar onder lijden en in aantal teruglopen.

En natuurlijk wordt hier de landbouw weer tegen de muur gezet met aannames die niet op een waterdicht wetenschappelijk bewijs stoelen. En bij het poneren van stellingen die de status van “wetenschappelijk” pretenderen, is het wel van belang dat die die status dan ook bezitten. Want het gaat hier niet alleen over vogels die van de diergroep Insecta afhankelijk zijn, maar ook over de voedselproductie voor de mens en over degenen die daar weer sociaal en economisch afhankelijk van zijn. Enige secuurheid zou hier dus geboden zijn.

Maar uit jaren vogelonderzoek, waaraan ik zelf ook ruim dertig jaar deelgenomen heb, blijkt nu juist niet dat er sprake is van de ramp waarover Nature en de linkse dagbladen met grote koppen berichten. Tenzij SOVON en het CBS, die de vele duizenden uren veldonderzoek verwerken het verkeerd gedaan hebben, blijkt het alarm uit de lucht te zijn gegrepen. En juist daar vliegen de vogels het graagst.

Omdat meten weten is, hebben de “wetenschappers” aan de schrijftafels de vogelsoorten bosrietzanger, rietzanger, kleine karekiet, veldleeuwerik, graspieper, geelgors, spotvogel, boerenzwaluw, gele kwikstaart, ringmus, fitis, roodborsttapuit, spreeuw, grasmus en grote lijster onder de loep genomen.

Wonend en observerend in een gebied waar ontzettend veel landouwactiviteiten waaronder akkerbouw plaatsvinden, valt me op dat het met sommige van deze soorten vogels minder goed, maar met opvallend veel soorten juist beregoed gaat, zoals ook uit de landelijke grafieken van SOVON over de laatste en dus meest actuele periode van de aantalsontwikkeling van deze soorten mag blijken.

Wie beweert dat bepaalde vormen van voedselproductie nadelig tot extreem nadelig zijn voor vogels, moet ook bewijzen dat die vogels in aantal afnemen. Wie eist bewijst, is immers de norm in Nederland. Tenzij de van insecten afhankelijke vogels wegens de afname van hun favoriete maaltijd opeens veganist geworden zijn, valt op dat veruit de meeste voorbeeldsoorten die gebruikt zijn om te bewijzen dat de vogels door de landbouw benadeeld zijn, juist de laatste 10 jaar significant in aantal toegenomen zijn:

Bosrietzanger: significante toename van <5% per jaar

 

Rietzanger: significante toename van <5% per jaar

 

Kleine Karekiet: significante toename van <5% per jaar

 

Veldleeuwerik: significante afname van <5% per jaar

 

Graspieper: significante afname van <5% per jaar

 

Geelgors: significante toename van <5% per jaar

 

Spotvogel: significante toename van <5% per jaar

 

Boerenzwaluw: significante toename van <5% per jaar

 

Gele Kwikstaart: significante toename van <5% per jaar

 

Ringmus: significante afname van >5% per jaar

 

Fitis: significante toename van <5% per jaar

 

Roodborsttapuit: significante toename van >5% per jaar (minimaal verdubbeling in 15 jaar)

 

Spreeuw: geen significante aantalsverandering (0)

 

Grasmus:  significante toename van >5% per jaar (minimaal verdubbeling in 15 jaar)

 

Grote Lijster: significante afname van <5% per jaar

Waarom juist deze deels of geheel van insectenaanbod afhankelijke vogelsoorten als voorbeeld gebruikt worden, is raadselachtig te noemen, want ook de huiszwaluw is zeer afhankelijk van het insectenaanbod, en juist die soort zag ik nota bene bij aardappelboeren in mijn woonomgeving een hele dorpsgemeenschap stichten. En uit recent onderzoek blijkt dat die vogels inmiddels zeer succesvol aan gezinsuitbreiding gedaan hebben.

Waarom niet ook de zeer van insecten afhankelijke gekraagde roodstaart erbij gehaald, die de laatste jaren zelfs explosief toegenomen is en in deze beginnende zomer bijna net zo talrijk is als de huis- en ringmus, waarover je hier zowat struikelt.

Of de stabiele aantalsontwikkeling van de eveneens zeer insectenafhankelijke zwarte roodstaart, die op het dak van een imidacloprid gebruikende akkerbouwer aan het zingen was, misschien dan ook mee gemeten had moeten worden, weet ik niet. Maar alarm slaan over de vogelstand en dat niet kunnen bewijzen met de gegevens die ruimschoots voorhanden zijn, doet niet vermoeden dat de dagbladen erg hun best doen persbulletins op ware merite te beoordelen alvorens die door de drukpers te laten rollen.

Over de nadelen van insecticiden (neonicotinoïden) kunnen we oeverloos discussiëren en het met elkaar eens of oneens zijn, maar het is niet verstandig de vermeende afname van vogels selectief aan één oorzaak te wijten zonder ook alle andere mogelijke oorzaken te onderzoeken. De enorme bijensterfte die de laatste jaren vaak reden was voor boze vingers richting landbouw, bleek in het zoeken naar de oorzaken ook op vooringenomenheid te berusten nu inmiddels aangetoond is dat de bijensterfte de laatste twee winters sterk afgenomen is zonder dat er tegelijk sprake is van minder insecticidengebruik.

In de vroege jaren tachtig van de vorige eeuw waren wij veldonderzoekers zeer verontrust over de explosieve afname van de grasmus. Er werd meteen naar de nare omstandigheden in het milieu gewezen, maar de werkelijke oorzaak bleek niet in Nederland te vinden maar in het overwinteringgebied van de soort, de Sahel. De droogte daar was niet alleen voor de mens maar ook voor de plaatselijke fauna fataal. Inmiddels schiet de grafiek van deze zeer insectenafhankelijke soort zowat door het dak van SOVON.

Ver voor de mens de eerste voetzolen in de vacht van Moeder Aarde zette, stierven hele diergroepen uit door oorzaken die niet op het conto van de mens te schrijven waren. Je moet in deze tijd een wakker mens zijn om in de smiezen te krijgen dat een deel van de mensheid hard bezig is de wereld in honger te storten, want voedsel eten dat al half door dieren opgegeten is omdat er niks meer gespoten mag worden, is monsterlijk.

 

juni 5, 2014

De wonderbaarlijke ommezwaai van Hans Wansink in de Volkskrant

VolkskrantOp 9 februari 2002 publiceerde de Volkskrant een geruchtmakend interview (hier in een reprise door de krant zelf) van het linkse duo Frank Poorthuis en Hans Wansink met Pim Fortuyn, waarin de goddelijke kale over Artikel 1 van de Grondwet in de val gelokt werd. Daags erop werd Jan Nagel, toen nog als partijchef van Leefbaar Nederland, stande pede bij het eveneens linkse Buitenhof geroepen om zich van Fortuyn te distantiëren. Nog diezelfde avond werd Fortuyn gezien de peilingen als succesvol lijsttrekker van Leefbaar Nederland, door zijn partij afgevoerd. Leefbaar Nederland ging ten onder, Fortuyn moest zo kort voor de verkiezingen in allerijl een nieuwe partij stichten en werd omringd door gespuis. Vervolgens kwam Volkert van der Graaf nog even langs, en missie geslaagd.

Vandaag schrijft de redacteur van de Volkskrant en denktanker van de PvdA Hans Wansink, die de ineenstorting van Fortuyn inluidde, een heel ander verhaal dan waartoe hij en zijn krant in 2002 en de vele jaren daarna in staat waren.

Zou Fortuyn toen geweten hebben hoe de situatie nu is, dan zou hij zeer waarschijnlijk heel wat minder bedachtzaam geweest zijn dan hij toen was. Het valt namelijk moeilijk te ontkennen dat Wilders in zijn islamkritiek verbaal een paar passen verder durft te gaan dan Fortuyn destijds. Islamkritiek bevond zich toen nog op één nachtje Hollands ijs en wie zich eraan waagde, dreigde subiet te verdrinken.

Met wat we nu over de gedragingen van de volgelingen van de profeet weten zou Fortuyn zich hoogstwaarschijnlijk kapot schrikken. Jihadi’s die vrijelijk heen-en-weer kunnen reizen en een menselijke tijdbom vormen tussen argeloze burgers. En wonder boven wonder, blijkt Wansink van de Volkskrant daar ruim 12 jaar na het interview met Fortuyn ook achter te zijn gekomen. En in plaats van achteraanlopen loopt hij nu voor de fanfare uit met De jacht op jihadi’s moet worden geïntensiveerd.

Wat toch ongeveer gezien moet worden als de schicht die de profeet Mohammed daar ergens in de woestijn gezien moet hebben, toen hij geroepen werd een monster te creëren dat tot in deze tijd kans ziet de wereld te terroriseren.

Had dan toch maar naar Fortuyn geluisterd, misschien had Wansink dan nu niet het gluiperige Antisemitisme is onder moslims (niet alleen radicale) wijdverbreid en op het benoemen daarvan rust vaak een taboe hoeven schrijven. Want was het niet juist Wansink en de zijnen die dat taboe aan politici en opiniemakers opdrongen en Nederland van een mondknevel voorzagen zodra er islamkritiek klonk?

De ommezwaai van Wansink valt wel te begrijpen. Na alles wat hij en zijn Volkskrant aangericht hebben, wil hij het niet op zijn geweten hebben als straks in Nederland vroegere beschermelingen van hem en zijn krant zich aan argeloze burgers vergrijpen. Alles wat over het onderwerp gezegd en geschreven is, staat namelijk voor eeuwig genoteerd, zodat het later voor de geschiedschrijvers weinig moeite zal kosten man en paard te noemen.

Men stelle zich zo’n historisch werk voor, met in de voetnoten de verwijzing naar de betrokkenheid van Wansink in het van brandstof voorzien van de boze volgelingen van de profeet. Daar moet Wansink slapeloze nachten over hebben, dus daarom én nog voor er weer in een Joods instituut gemitrailleerd wordt, nog gauw even de handjes in onschuld wassen.

Nou, zijn naam heeft hij in ieder geval mee, want in een freudiaanse vergissing zeg je makkelijk handwassing in plaats van Hans Wansink.

juni 4, 2014

D66’er Hanneke Gelderblom legt Oekraïne uit

Jobbik marcheertIn de Lutjebroeker azijnbode schrijft D66’er in ruste, Hanneke Gelderblom (wie was dat ook al weer?) een stuk over de situatie in Oekraïne, en wat er aan te doen is: Wat Oekraïne nu nodig heeft? Een einde aan de verlammende bureaucratie.

Ja, dat is inderdaad een grote opgave nadat haar ALDE-partijgenoten Hans van Baalen en Guy Verhofstadt de gouden bergen op het Maidanplein kwamen beloven, maar Hanneke nu moet melden:  De goed opgeleide jongeren hebben nog nooit gehoord dat lekker eindeloos onder de douche staan straks wel eens verleden tijd zou kunnen zijn.

Want hoe je het ondanks het diepgravende staaltje propaganda van Hanneke ook wendt of keert, er zal gedokt moeten worden voor het losscheuren van Oekraïne van Rusland. Belofte maakt schuld, en dat zou wel eens op het conto van de belastingbetaler van de EU-burgers geschreven kunnen worden, want het volk van Oekraïne moet zoet gehouden worden om te voorkomen dat het opnieuw naar het Maidanplein stroomt, maar dan om de Russen weer welkom te heten.

Het waren immers de Oekraïners zelf die via verkiezingen de pro-Russische Viktor Janoekovytsj op de troon gezet hebben en hem er vervolgens zelf ook weer afschopten. En hier zou het Jantje huilt, Jantje lacht wel eens de nationale traditie kunnen zijn. Snuffel maar eens in de historie van het land en je ziet een ideologisch heen-en-weer waar de veerpont van Drs. P. niets bij vergeleken is.

Dat Hanneke er ook nog even aan herinnert dat de oost-Oekraïner verstoken is van ander nieuws dan dat van de Russische propaganda, wat klinkklare onzin is want zelfs in Bovensmilde zijn de zenders van Kiev op te vangen, wekt niet de indruk dat ze veel sjoege heeft van de mensheid. Wel over de Russische propaganda klagen, maar er niet even aan herinneren dat in het deel van Oekraïne waar Hanneke’s hart sneller van klopt de Russischtalige zenders verboden werden, duidt eerder op de voortzetting van de EU-propaganda dan dat het iets zegt over de werkelijke staat van het land.

En de werkelijke staat van het land is dat de EU er uiteindelijk wederom in geslaagd is stokebrand in Europa te zijn, want inmiddels heerst in Oekraïne een burgeroorlog en dreigt er zelfs een oorlog, nu Obama bekendgemaakt heeft dat hij 1 miljard dollar (735 miljoen euro) vrijgemaakt heeft om Europa te destabiliseren met dreigende Amerikanen.

Het is maar hoe je het uitlegt, want dan mogen de kranten vol beroering schrijven dat een Russische straaljager in de omgeving van Japan op 30 meter van een Amerikaans vliegtuig kwam, in werkelijkheid was dat Russische vliegtuig veel dichter bij huis dan het Amerikaanse, zodat het nog maar de vraag is welk vliegtuig bij welk vliegtuig kwam.

Dat Hanneke het raar vindt dat Russische militairen in eigen land aan de grens zitten, zou je toch op zijn minst raar moeten vinden, als je weet dat met dankzegging aan haar partij en de EU, Nederlandse militairen op dit moment in vreemde landen doen wat ze gezien het toenemend aantal naar Nederland terugkerende jihadisten beter in eigen land kunnen doen.

Dat Hanneke in Kiev ook nog even met een rabbijn sprak over de situatie, maar daarbij verzuimde hem te vragen wat hij ervan vindt dat de nationaalsocialisten van Svoboda hoog en droog in Hanneke’s favoriete regering zitten, doet niet vermoeden dat haar stuk tekst in de Lutjebroeker azijnbode bedoeld is om een werkelijk beeld van Oekraïne te schetsen, maar slecht de opzet heeft de lezers een rad voor de ogen te draaien. Want het zou wel eens zo kunnen zijn dat de rabbijn zich in een staat van gijzeling voelt en dus gedwongen is alles te zeggen wat Hanneke en de EU graag willen horen, of juist niet willen horen. En dat laatste is vooral het verhullen van het toenemend antisemitisme in de EU, het grote succes van de quenelle onder de volgelingen van de religie van de vrede, en het veilig heen-en-weer laten reizen van jihadstrijders, van wie er net eentje in het Mekka van de EU een paar Joden afgeslacht heeft.

Nou, mooie retoriek Hanneke. Medaille?

 

mei 24, 2014

De Volkskrant roept Martin Bosma op zichzelf te deporteren

bosmaDan mocht de GroenLinkser Sam Pormes de oproep gedaan hebben rechtse rakkers in kampen op te sluiten, Lidy Nicolasen van de Volkskrant doet het voorstel aan de PVV’er Martin Bosma van de hand zichzelf te deporterenIk zou willen zeggen tegen Bosma: neem een voorbeeld aan Asterix en Orania. Er zijn genoeg dorpen aan de rafelranden van Nederland die een kwijnend bestaan leiden, dringend een nieuwe impuls behoeven en wellicht voor een habbekrats te koop zijn. Zet er een hek omheen, hang het oranje-blanje-bleu van de prinsenvlag in top en laat op gezette tijden het Wilhelmus door luidsprekers knallen. Wat kan er mooier zijn onze redding vanuit de polder aan te pakken.

Maar laat de ironie nu juist zijn dat met instemming van het Haagse stadsbestuur, die luidsprekers er al zijn en vanaf Haagse daken van gewone Haagse woonhuizen Arabische klanken over de stad laten galmen. De prinsenvlag en het Wilhelmus zijn er ook, maar dan anders.

Lidy Nicolasen, die zich graag opwerpt als verdedigster van de gekleurde medemens, zal er waarschijnlijk nooit rondgewandeld hebben. Tenzij ze als een welgestelde rolatorende oma aangezien wordt die grijpgrage handjes uitlokt, zal ze gezien haar beperkte appetijtelijkheid onder de halve maansvlaggen van de Haagse achterstandswijken weinig fysiek risico lopen.

Dat linkse stadsmensen met dedain over het platte land schrijven, maar er hun pens wel mee vullen, want het eten komt er toevallig wel vandaan, zou er ook wel eens de reden van kunnen zijn dat ze de gekleurde mens zowat opvreten. Figuurlijk, dan wel te verstaan, want de echte honger naar de exotische mens kent zo zijn beperkingen. Er lyrisch over doen maar er zelf niet tussen wonen, is zo heel erg modieus links. Zo eentje als Lidy Nicolasen dus, die het liefst zou zien dat de critici van de massa-immigratie, de multicultigekte en de islam van de aardbodem verdwijnen.

Niet dat er dan voor Lidy Nicolasen nog een plekje over zou zijn, want het zijn nu juist de critici die wél het lef hebben de duistere kanten van de multicultigekte op de kaart te zetten, zodat de massa-immigratie niet nog meer uit de bol gaat dan nu al het geval is.

Met de armada van de machetejongleurs uit Afrika in het verschiet, dreigt dat toch al zodanig uit de hand te lopen dat Lidy Nicolasen op zekere dag geharnast door het Amsterdamse moet schuifelen om de redactie van de Volkskrant veilig te bereiken.

Maar misschien zou het ook geen al te foute pastiche zijn ons Lidy Nicolasen voor te stellen als een in strak uniform gehesen Gertrud Slottke, die de bestrijders van het Sinterklaasfeest aan de andere zijde van het hek bewaakt. Misschien Martin Bosma als dwangarbeidende aardappelrooier, zodat Lidy Nicolasen niet voor de rest van haar leven veroordeeld is tot het oplepelen van couscous met schapenoog.

En eerlijk gezegd, heeft ze haar uiterlijk al mee.

 

 

 

mei 21, 2014

Is Sander Terphuis of Martin Bosma de nieuwe Nelson Mandela?

ApartheidTerwijl de Iraanse ex-worstelaar Sander Terphuis een poging tot machtsgreep in de PvdA pleegt, heeft het linkse journaille er lucht van gekregen dat Martin Bosma zichzelf wellicht als de blanke Nelson Mandela poneert om Nederland van een aanstaande apartheid te verlossen. Voor het gemak hier een citaat uit de pepermolen van de Volkskrant: PVV-prominent Martin Bosma vreest dat Nederland uitgroeit tot een nieuw Zuid-Afrika, een land waarin de blanke Afrikaners ‘fungeren als proefkonijn in het multicultureel laboratorium’. Hij waarschuwt dat de autochtone Nederlanders ‘voor de leeuwen worden gegooid’ door linkse politici en journalisten.

Welbeschouwd zijn er in Nederland reeds Bantoestans (doch lees Wantoestands) waar de exotische mens de levensstijl bepaalt. Het zijn gebieden waar de autochtone mens nog slechts geduld wordt indien die zich aanpast aan de nieuwe orde. De eigen folklore, zoals het oude vertrouwde Sinterklaasfeest is er ingeruild voor het jaarlijks terugkerende bloedbad dat vrolijk offerfeest genoemd wordt.

Kon je van de kolonist Jan van Riebeeck nog verwachten dat die zo goed was het huidige Zuid-Afrika tot belangrijk wijnexportland te maken, de immigratiestroom van de afgelopen halve eeuw naar Nederland heeft zelfs geen zaaigrond voor couscous opgeleverd.

Het naargeestige Nederlandse kolonialisme heeft naast slavernij, onderdrukking en uitbuiting, ook zeer veel goeds in de overzeese gebiedsdelen nagelaten. Veel economische verworvenheden zijn er door Nederlandse kolonialen gebracht en door de nieuwe regimes zonder dankzegging overgenomen.

De Nederlandse pioniers- en koopmansgeest en het ethos waarop de sterke Nederlandse geneigdheid tot zelfbehoud berustte, maakte dat Nederland hoe klein en waterig ook, op de kaart gezet werd. Geen volk heeft zo veel grondareaal aan de zee en de rivieren onttrokken als de noest arbeidende Nederlander.

Maar in de jaren vijftig was het de godfather van de PvdA die de eerste zet deed naar het nationaal masochisme en hardwerkende Nederlanders vriendelijk doch dringend verzocht naar elders te verkassen. Die moesten natuurlijk wel eerst even de taal van het nieuwe thuisland leren, maar werden er wegens hun pioniers- en koopmansgeest als godsgeschenk van Willem Drees in ontvangst genomen. Want ondanks Drees’ vol=vol, zijn Nederlanders wereldvermaard als veroorzakers van welvaart.

Parachuteer ergens in de rimboe een paar Nederlanders en ze springen niet meteen in een wankel schuitje richting Lampedusa, maar zoeken naar water, hout, gesteente en zand en bouwen meteen een onderkomen om er een prille economie in het kraambed te werpen.

Amper tien jaar na Drees’ oproep, ging Nederland de grenzen opengooien voor de werkers van elders. Een uitruil die na de door de PvdA innig omstrengelde gezinshereniging zou uitgroeien tot wat de blanke Europeaan in Afrika ontwikkelde. Was de zwarte Afrikaan gast in eigen Afrikaanse gebieden, de blanke Nederlander kreeg geleidelijk die status in de traditioneel Nederlandse gebieden. De luidsprekers op daken van Haagse woningen waaruit keelklanken galmen die de gehele buurt oproepen tot moskeebezoek, bewijzen dat de oorspronkelijke coleur locale van tint veranderd is en de sobere maar altijd proper gesopte straatjes er verrommelde kasba’s zijn geworden.

Voor de linkse coterie werd deze betovering een groot jubelfeest, want eindelijk konden ze met hun wijdgeopende neusgaten de vreemde luchtjes op het portiek opsnuiven, hoewel ze er wel voor zorgden dat ze niet zelf op het portiek kwamen te wonen.

Tussen deze twee vormen van kolonisatie gaapt echter een onoverbrugbare kloof. Het blanke kolonialisme in Afrika is van de blanke heerschappij verlost en omgetoverd tot eeuwigdurende ontwikkelingshulp. De gekleurde kolonisatie van Nederland zit nog steeds in de lift omhoog en duldt geen tegenspraak of verzet, maar wordt handig bespoten met het antiseptische middel racisme.

Wie een duit in het zakje tegen de immigratie werpt, krijgt dan ook subiet een bloksnor opgeplakt. Niet dat Nelson Mandela ooit met een zwarte Hitler vergeleken werd. Wat zeker voor Idi Amin, die alle hindoes van Oeganda 90 dagen de tijd gaf het land te verlaten, geen ongepaste vergelijking zou zijn. En er zijn heel wat zwarte Afrikanen te noemen aan wier handen veel meer bloed kleeft dan aan die van de zo gehate aanbidders van de apartheid.

Het meest in het oog springende verschil tussen de reis van Jan van Riebeeck naar Zuid-Afrika en Sander Terphuis naar Nederland is dat de eerste niet met lege handen vertrok, maar Sander Terphuis alleen zichzelf en een hoop boze plannen meenam naar Nederland.

Sander Terphuis valt in ieder geval af als de nieuwe Nelson Mandela, want de echte Nelson Mandela speelde Nelson Mandela in zijn eigen land, Sander Terphuis doet het in andermans land.

Dus…

 

 

 

april 15, 2014

Doet Poetin het wel of doet hij het niet?

Russia_1613-1914Natuurlijk wil het Kremlin het Russische rijk herstellen schrijft Marcel de Haas, die verbonden is aan het Instituut Clingendael, in de Volkskrant. En dat zou zo maar eens waar kunnen zijn. Alleen, met de daaropvolgende en zeer noodzakelijke vraag, waar zijn de NAVO en de EU dan al die jaren mee bezig geweest, toen die zich tot diep in de onderbuik van het Russische Rijk boorden. De NAVO, toch ooit opgericht om de Sovjet-Unie in het gareel te houden, bleef bestaan ondanks het einde van de Sovjet-Unie. De EU, ooit opgericht om de lieve vrede in Europa voor altijd te bewaren, maar niet om te agiteren in landen die tot de traditionele invloedssfeer van Rusland behoren. In dat opzicht hebben de NAVO en de EU een ongelooflijke massa boter op het hoofd door bij herhaling het hoofd van de Russen te stoten. Nog afgezien van het nuchtere feit dat de alsmaar doordenderde EU-trein zonder noodrem, het nationalisme in Europa juist aangewakkerd heeft in plaats van te reduceren, zit de Wereld met een aanstormend wereldconflict.

Als Poetin de nieuwe Hitler is, zoals Guy Verhofstadt beweert, of de nieuwe tsaar, zoals Marcel de Haas suggereert, doet de Russische autocraat het wel. Namelijk Oost-Oekraïne bezetten zoals het Derde Rijk het Sudeten-Duitse deel van Tsjecho-Slowakije bij het rijk voegde. Er is echter een wezenlijk verschil met de door velen verwachte Russische bezetting van Oost-Oekraïne.

Frankrijk en Groot-Brittannië dwongen Tsjecho-Slowakije op 21 april 1938 het door Sudeten-Duitsers bewoonde deel van het land aan het Derde Rijk af te staan. Feitelijk was het democratische westen medeschuldig aan de liquidatie van Tsjecho-Slowakije. Het manipulatieve Derde Rijk kreeg het dus cadeau van de dolblije Neville Chamberlain.

Oekraïne is dus in werkelijkheid niet van hetzelfde laken een pak, maar doodgewoon een testcase tussen enerzijds de wederopstanding van het respect eisende Rusland, anderzijds de machtbeluste EU, die speelt, tart, treitert en opjut, maar geen nagels heeft om de eigen kont of de Russen te krabben. Afgezien van de brallende corpsbal Hans van Baalen, heeft Europa feitelijk geen middelen om de Russen tegen te houden. Willen ze Oost-Oekraine dan krijgen ze het ook. Zelfs de dreigende Barack Obama kan dat niet verhinderen.

Had dat vuistzwaaiende bezoekje aan het Maidan-plein dan ook maar achterwege gelaten, want hier zie je de EU afgaan, waar de Russen soeverein hun gang gaan. En mocht Poetin het toch niet doen, dan wordt de afgang nog groter, want dan blijkt hij niet de Hitler of de tsaar te zijn die hij genoemd wordt, maar heeft hij met relatief beperkte middelen de wereld laten sidderen van angst.

Doet die het echter wel, dan maakt hij ironisch genoeg, dankbaar gebruik van door Oekraïne geleverd wapentuig: In 2011 en 2013 bestelde de Russen 34 transportvliegtuigen voor ruim €400 miljoen in het buurland. Ook kocht Rusland 264 vliegtuigmotoren, waar geen prijs van bekend is. Van de vliegtuigen is inmiddels de helft al geleverd. Naast deze landen verkocht Israel nog twintig drones in 2009, verder importeert Rusland geen wapens. Als de Franse deal niet doorgaat, is Oekraïne dus de grootste buitenlandse wapenleverancier aan haar eigen vijand.

Misschien mag hierbij ook niet uit het oog verloren worden dat de in democratisch opzicht illegale verhuizing van Oekraïne van de Russische naar de Europese invloedssfeer, voor de Russen een grote complicatie met zich meebrengt. In wapentechnologisch opzicht is Oekraïne namelijk de kennisschuur van het Russische defensieapparaat. Dat wisten ze in Brussel en op het landgoed Clingendael natuurlijk ook toen Hans van Baalen in Kiev met een gebalde vuist stond te zwaaien en Guy Verhofstadt zijn Hitler-spuuglok in de gure wind van Oekraïne liet wapperen.

Misschien dat we ons daarom niet alleen maar moeten afvragen of Poetin de nieuwe tsaar is die het Russische rijk wil herstellen, maar dat juist de EU fantaseert over het herstellen van het Romeinse, Napoleontische of het Derde Rijk. Gezien de massale participatie van Nederlandse SS’ers bij eerdere pogingen het Russische Rijk te veroveren, ben ik zelf niet geheel ontevreden over de laatste versie.

Mocht dat zo zijn dan zijn Hans van Baalen, Guy Verhofstadt en het Instituut Clingendael de oorlogspropagandisten die de wereldvrede aan het wankelen brengen om de grootmoloch EU te dienen. Misschien dat de geest van groot Europa-liefhebber en Rusland-hater Arthur Seyss-Inquart, die ooit op het landgoed Clingendael resideerde, er nog rondspookt.

Je kunt daarom stellen dat, of Poetin het nu wel of niet doet, Brussel hier hoe dan ook een echec te te accepteren heeft die wel eens het begin zou kunnen zijn van een lange reeks van kleine en grote Waterloo’s. Waarbij niet onvermeld mag blijven dat bij de oorspronkelijke versie een Nederlandse prins van Oranje zowel te Quatre Bras als in Waterloo een eenheid van het Britse leger ten onrechte voorwaarts beval, wat hem destijds op hoon kwam te staan.

Nou Hans, daar ga je dan.