Posts tagged ‘VVD’

januari 4, 2016

Jozias van Aartsen likt de voeten van de islam

Leonid Aartsen

Jozias van Aartsen is tegen het verbod op het salafisme: Een verbod op salafisme in Nederland is niet alleen onwenselijk, maar druist ook in tegen de grondwet. Vrijheid van meningsuiting is een hoeksteen van de rechtsstaat en geldt ook wanneer die uitingen anti-democratisch zijn.

Hoe vreemd toch, want toen hij de VVD-fractie in de Tweede Kamer bestierde besloot hij fractiegenoot Geert Wilders te verbieden tegen de toetreding van Turkije tot de EU te zijn. En zelfs in die mate dat Wilders gekneveld en al uit de VVD gesmeten werd. Dat de vrijheid van meningsuiting de hoeksteen van de rechtsstaat is, blijkt dus door Jozias van Aartsen zeer selectief en vooral in het voordeel van de islam uitgelegd te worden.

Uw scribent is dus geen seconde te vroeg uit Den Haag gevlucht want de stad wacht onder deze burgemeester groot onheil. Een burgemeester die een salafistisch weerkorps inzet tegen zijn eigen burgers is geen liberaal maar een boef. Hoewel, de VVD is inmiddels uitgegroeid tot een partij waarin geboefte gedijt. Dus…

oktober 19, 2015

Asiellarie (4)

Zet-hem-op-Rutte

De VVD parkeert graag asielzoekers op andermans stoep, maar blijkt opeens zuinig met gastvrijheid om te gaan zodra de eigen stoep aan de beurt komt. Liever in achterstandswijken, schijnen de wandelende deux-pièces en marineblauwe blazers te vinden.

Zie hier het deplorabele egoïsme van de ruggengraat van weldenkend Nederland.

Tags: ,
juli 18, 2014

Het Europa van de EU is een bloedbad aan het worden

massexecuties1Vanmorgen hing VVD-senator en generaal-majoor b.d. Frank van Kappen aan de telefoon bij de klassieke omroep, die met wat teletekstinformatie deed alsof hij net een lijntje met Amerika gehad had. Meest interessant over de grote instabiliteit die er thans heerst, was zijn opmerking dat hij en de zijnen dat al lang voorspeld hebben. Nou, helemaal niet. Zijn VVD regeert op dit moment, en zijn VVD heeft de roepende critici in de woestijn de partij juist uitgeknikkerd, maar Hans van Baalen daarentegen in Kiev stemming laten maken tegen de Russen.

Het veilige Europa dat de Europees leiders de burgers toch met de hand op het hart beloofd hebben bleek gisteren met de aanslag op het verkeersvliegtuig dat boven Oekraïne vloog aan flarden geschoten te zijn. Er is een hete en koude oorlog in Europa. Aan de randen van het toekomstige Europa, want de VVD is nog steeds niet tegen Turkije bij de EU, heersen totale anarchie en massamoord. Binnen Europa is een alsmaar uitdijende moslimpopulatie sterk aan het radicaliseren en we hoeven alleen nog maar zenuwachtig met de vingers op de stoelleuningen roffelend af te wachten voor er weer een boem klinkt.

Werd in het Nederlandse deel van het interbellum nog iets gedaan aan de weerkorpsen van de communisten en nationaalsocialisten door een uniformverbod uit te vaardigen, thans moet je in de steden grote moeite doen niet tegen een woestijnuniform aan te lopen.

Je kunt van Poetin zeggen wat je wilt, maar hij voorkomt in ieder geval dat Rusland niet aan een tsunami van islamisering overgeleverd wordt. En de communisten van het inmiddels zeer kapitalistische China doen er ook hun best voor dat China daar niet aan ten offer zal vallen.

Op de onnuttige idioot Barack Obama en diens geestverwanten na, lopen de Amerikanen ook niet warm voor zo’n tsunami, al was het maar omdat de conservatieve christenen dat met hand en tand zullen verhinderen. En misschien dat het daarom ook de zwaarst bewapende burgers van het land zijn, want tegenwoordig moet je met een toenemende christen- en Jodenhaat heel goed aan je zelfverdediging werken, wil je niet onder dwang in Allah of erger moeten gaan.

Dat allemaal beschouwend kun je Europa zien als een lichte kooi in haar nadagen. Ze prostitueert zich op het handgeknoopte karpet in Riyad, staat toe dat het leger van Allah zijn tenten opslaat, construeert aan het randje van Centraal-Europa moslimstaten van waaruit bruggenhoofden voor criminaliteit en islamisering geregeld worden, en bovendien worden degenen die hiervoor al jaren waarschuwen op een moreel water en brood gezet.

Het zal er nog van komen dat we de conservatieve christenen die wij atheïsten met argusogen bezagen, nog dankbaar moeten zijn voor het conserveren van de westerse vrijheid. Al moet gezegd, dat dit Europa de christenen in het Midden-Oosten rustig laat uitroeien en onze minister van Buitenlandse Zaken liever 150 miljoen euro op de bankrekening van genocidenplegende Arabieren stort, dan dat hij de christenen en Joden in het Midden-Oosten een handje helpt.

Zulk een Europa verdient het licht in de ogen niet, en het daarom nog slechts wachten is op het moment dat het gebruik moet maken van blindengeleidehonden om zich voort te bewegen. Nu maar ernstig hopen dat het niet de wolven van Recep Tayyip Erdoğan worden, want dan zijn we helemaal in de ratsmodee.

Boven boven: Het leger van Allah organiseert een feestje.

juni 11, 2014

De VVD en het marxistisch sinterklaasfeest

SintermarxMet Afgunst, door links opgepoetst tot deugd in de meest marxistische krant van Nederland, laat een der laatste der Mohikanen van het liberalisme, Patrick van Schie, historicus en directeur van de Teldersstichting, zijn tanden nog even glinsteren, voor ook hij ten offer valt aan de hoge mortaliteit onder het liberalisme. Ooit was dat liberalisme het keffertje Wiegel, die aan een lange tafel gezeten waaraan ook Joop den Uyl zat, Sinterklaas aanwees. De Sinterklaas van het jaarlijks terugkerende feest, dat nooit meer mag zijn zoals het was. Want naast dat linkse afgunst tot deugd opgepoetst is, worden Nederlanders ook nog eens onliberaal aan het infuus van het exotisme gezet.

Dat Mark Rutte besloot uitgerekend met de neomarxist Diederik Samsom te delibereren over een tweepartijencoalitie, waar toch ook het CDA en/of D66 aan mee hadden kunnen doen om het rood een pietsje te verdunnen, werd de graftombe voor het liberalisme. En er werd zelfs niet de schijn gewekt anderen dan Samsom voor deelname te prikkelen.

Met een BTW-verhoging en een lange reeks accijnsverhogingen ging de zweep over de consumenten, die met miljoenen over de grens gingen consumeren. Iedere Nederlander die zijn geld uitgeeft in België of Duitsland onttrekt dat aan de Nederlandse ondernemer en de Nederlandse schatkist, dus werden de regeringen van België en Duitsland gelukkig gemaakt met Rutte I en II.

Zijdelings werd door het IMF ook nog eens een ballonnetje de lucht in gelaten met het verlangen de spaarders 10 procent van hun bezit af te nemen, zoals de rijke Russen op Cyprus nog brutaler beroofd werden. En dat ballonnetje hangt nog steeds ergens dreigend in de lucht.

Het  J’accuse…! van Franse econoom Thomas Piketty, om een rechtvaardiging te vinden het bezit van de rechtmatige bezitter af te nemen, wordt dan ook in linkse kringen als een pasgeboren puppy vertroeteld en trots in de lucht gehouden zodat iedereen er kennis van kan nemen. Dat dit beestje een valse rottweiler (welgemeend excuus aan de bezitters van dit type hond) blijkt te zijn, die hardwerkende mensen bij de strot grijpt om ze van hun rechtmatige bezit te beroven, is aan het lieflijke vachtje nog niet te zien, maar zal de grote domper worden zodra het beestje volwassen is.

Dat geld is als bloed dat kruipt waar het niet gaan kan, heeft ook Thomas Piketty goed begrepen, dus wordt de gehele wereld in zijn visioen één werkkamp voor werklustigen, met er omheen de luie luitjes die Marx, zoals de rottweiler genoemd wordt, tegen de werklustigen ophitsen.

In zo’n fijne wereld is het goed wonen, weten volksscharen van verre, want het geld is te geef als je je maar aan de andere kant van het prikkeldraad bevindt. Met een massa niet zeewaardige schuiten staan ze klaar om de revenuen van Thomas Piketty te genieten, want jezelf arm houden is een prima alibi om je hand op te houden, zo kunnen we zien aan de neo-bedelaars uit de Balkan, die zich in dure Duitse winkelstraten op de knieën storten.

Dat het marxistische ideaal nooit, en ik herhaal mezelf nog maar eens, nooit ergens succesvol was, maar altijd, en ik herhaal mezelf nog maar eens, altijd gedoemd was onproductief maar o zo mooi als een veldmadeliefje en door bijtjes omzwermd, op zijn Cubaans af te sterven, blijkt bij de fans van Thomas Piketty helemaal niet in de herinnering bewaard gebleven te zijn.

En daarmee wordt dan ook meteen het grote manco van de linkse mens duidelijk: een domheid waar die van een ezel bij verbleekt, want zelfs dat beest stoot zich geen tweede keer.

Dus kom op Patrick van Schie, wees een vent, verlaat die VVD-tent en richt een echte liberale partij op voor het te laat is.

Maar eerlijk gezegd denk ik dat deze VVD’er het electorale noodlot voor zijn partij ziet hangen en zijn stuk in Trouw slechts schreef om het electoraat voor de zoveelste keer op zijn VVD’s te verlakken.

 

april 2, 2014

VVD’ers en nationaalsocialisten in een bondgenootschap

svobodaTerwijl Israël alvast een paar Boeiings in gereedheid kan brengen om weer eens bedreigde Joden uit handen van antisemieten te houden, ballen twee vooraanstaande VVD’ers in uitgerekend socialistische dagbladen hun knuistjes tegen Rusland. VVD’ers die de linkse pers opzoeken! Godbetert, het is vloeken in de liberale kerk, ware het niet dat de VVD inmiddels meer marxisme weet te praktiseren dan Poetin in het belastingparadijs Rusland. En die heeft toch echt ooit als zware KGB’er de Sovjet-Unie ijverig gediend. Het kan verkeren zei Bredero immers.

De Zindelijke burgerheren Arend Jan Boekestijn in de Volkskrant, en Patrick van Schie van de Teldersstichting (het Wetenschappelijk bureau van de VVD) in Trouw, schrijven hun exegese inzake de expansiedrift van Poetin. Dat beide heren daar socialistische kranten voor opzoeken mag overigens niet verwonderen, want sedert het liberalisme in een urn zucht zijn er ook geen liberale kranten meer.

Maar goed, de beide VVD’ers vinden de gebalde knuistjes waarmee Hans van Baalen in Kiev stond te zwaaien niet genoeg en willen steviger vuisten tegen de Russische annexatie van de Krim. De beide heren verzuimen zich echter te herinneren dat er niet een keer maar twee keer een illegale Anschluss plaatsgegrepen heeft. Die van Oekraïne bij de EU en de NAVO, die van de Krim bij Rusland. Geen van twee kwam op democratische wijze tot stand, hoewel betreffende de Krim nog zoiets als een volksraadpleging de suggestie van een volksmandaat moet suggereren.

Het roeren in de mest van Kiev door Hans van Baalen, Guy Verhofstadt en Frans Timmermans, heeft inmiddels over heel Europa een stankgolf verspreid. Het is uitgegroeid tot een over en weer instellen van sancties en dreigementen. Het antisemitisme heeft er groeikansen door gekregen, want zowel Russen als Oekraïners zijn niet vies van een robbertje antisemitisme.

En last but not least voor het eerst sedert 1945 zitten in Europa nationaalsocialisten in een illegale maar door het westen erkende regering. Dat wordt nog wat als straks Svoboda electoraal groeikansen krijgt in de tot nationalistische driften opgezweepte Oekraïne. Wilders gevangen in een cordon sanitaire, de EU bondgenoot van nazi’s in Oekraïne.

Nu wordt het ingrijpen van de Russen op de Krim graag gebruikt om te voorspellen dat dit voor de Russen naar meer gaat smaken. Een ietwat merkwaardige gedachte, want de Russen hebben sedert het imploderen van het Sovjetregime meer gebied prijsgegeven dan verworven, waar juist de EU en de NAVO, in een volstrekt irrationale expansiedrift en in een hooghartigheid zonder zich af te vragen hoe de Russen daarover zouden oordelen, hun invloedssfeer mede ten koste van dat Rusland flink uitgebreid hebben.

De NAVO, ooit opgericht als tegenwicht tegen de overijverige Sovjet-Unie, hetgeen de Sovjets er weer toe aanzette het Warschaupact te stichten, breidde ondanks de val van het communisme en het beëindigen van de Koude Oorlog in juist Russische richting uit. Dat de Russen zich misschien nog de Napoleontische veldtocht in moedertje Rusland herinneren, of van recentere datum, de gezamenlijke Europese Operatie Barbarossa, schijnen ze in het westen niet te kunnen snappen.

Arend Jan Boekestijn blaft in de Volkskrant: Ook zullen wij onze Navo-bondgenoten moeten steunen en militaire afschrikking herpositioneren. De Baltische staten en Polen, Hongarije, Tsjechische republiek en Slowakije dienen op onze militaire steun te kunnen rekenen.

En nu het zeer in de mode is dat wat niet bevalt aan het Derde Rijk te relateren, en VVD’ers daar tegenwoordig ook niet voor onderdoen, schrijft Patrick van Schie: Verschillende Westeuropese regeringsleiders namen afstand van de vergelijking die Hillary Clinton onlangs maakte tussen de Russische annexatie van de Krim en Hitlers optreden ten aanzien van Tsjechoslowakije en Polen in de jaren dertig. Vergelijkingen met de Tweede Wereldoorlog moeten inderdaad niet te gemakkelijk worden gemaakt. Maar Poetins excuus dat hij ‘slechts’ de Russische bevolking in de Krim en elders wil beschermen is wel een exacte kopie van Hitlers zelfverklaarde rol als beschermheer ten aanzien van de etnische Duitsers in Sudetenland en in de corridor tussen Duitsland en Oost-Pruisen. Clinton sloeg met haar historische analogie dan ook de spijker op de kop.

Nou, spijker op de kop? Dat de Russische annexatie van de Krim nu zo gretig vergeleken wordt met de annexatie van het Tjechoslowaakse Sudetenland door het Derde Rijk, kan dan ook meteen naar historische analogie ingewisseld worden tegen de manier waarop de EU en de NAVO en dus ook de VVD, meewerkten aan het stelen van Kosovo van Servië, en de daaraan voorafgaande ontmanteling van het voormalige Joegoslavië, waar het etnische en religieuze sektarisme van wapens en militaire steun voorzien werd.

Hier blijken hiaten het geheugen van Patrick van Schie parten te spelen. De Russen waren inzake het westerse handelen in het voormalige Joegoslavië allerminst gelukkig gestemd, maar bleven desondanks op hun handen zitten. Of de Russen aan de Krim niet genoeg hebben, en zoals sommige beweren meer willen, weet ik wegens een gebrek aan voorspellend vermogen eerlijk gezegd niet. Maar er heerst op dit moment een overspannenheid waaraan de beide VVD’ers hun deel graag bijdragen.

De verhoogde waakzaamheid van de EU en de NAVO betreft niet alleen het feit dat de Russen iets teruggenomen hebben dat ze stom genoeg ooit weggeven hebben, maar dat de bezetting van de Krim een signaal zou zijn van nog meer Russische expansiedrift. Toch heeft het er meer van dat de zanikende EU en de NAVO er eerder op uit zijn de eigen expansiedrift van een camouflage te voorzien, dan dat de Russen ermee beteugeld worden.

Grote naties beschikken traditioneel over een grotere invloedsfeer dan het eigen grondareaal zou rechtvaardigen. Zo zullen de Chinezen niet zomaar accepteren dat het westen Noord-Korea platwalst. Evenmin zal het westen accepteren dat Zuid-Korea een soortgelijke actie vanuit Noord-Korea zal ondergaan. In het Midden-Oosten zijn zo de kaarten ook altijd geschud. Amerika heeft Midden-Amerika altijd als de achtertuin gezien, en in Zuid-Amerika menige machtswisseling geëntameerd.

De vraag moet dan ook zijn wie heeft wie het eerst geprikkeld tot het venijn dat er nu tussen het westen en de Russen ontstaan is. Dat er veel Russen in Oekraïne en percentueel heel veel meer op de Krim leven, wordt opvallend gemakzuchtig door de over Rusland klagende EU en de NAVO uit het oog verloren. Zo bezorgd men opeens voor de Krim-Tartaren en de Krim-Oekraïners is, zo nalatig was men over de etnische Russen in Oekraïne en de Krim. Het herinnert aan de selectiviteit inzake de burgeroorlog in voormalig Joegoslavië.

De kans dat anti-Russische gevoelens in Oekraïne ten koste zouden gaan van de veiligheid van de etnische Russen moet ook niet al te gering geacht worden. Net zoals de Russen, staan de Oekraïners nu niet bepaald bekend als zeer zachtaardig, en ze zijn zeker niet gespeend van een neiging tot geweld en etnische muilkorving. Inmiddels zijn Russischsprekende omroepen in Oekraïne dan ook het zwijgen opgelegd en spelen de Russen het spel op de Krim ongeveer net zo.

Waarom de EU en de VVD dan toch zo grootmoedig op het Maidan-plein moesten verschijnen om er precies hetzelfde te doen wat de Russen aan de andere kant deden, valt dan ook slechts te verklaren uit de expansionistische overwegingen die de EU en de NAVO aan het ontplooien zijn. Maar hier betreft het toch echt de klassiek Russische invloedssfeer waar Hans van Baalen de operetteofficier met lege handen kwam spelen.

Een niet geringe rol in het oppoken van de Koude Oorlog spelen de historisch gegroeide anti-Russische ressentimenten in de voormalige satellietlanden van de Sovjet-Unie. Die landen zijn inzake Oekraïne en de Krim het felst op de Russen en doen het dan graag ook voorkomen alsof Transylvanische vampiers aan de grens staan te popelen de voormalige Satellietstaten in de halsslagader te bijten.

Het herinnert aan de doemscenario’s van Israël-bashers, die doodleuk beweerden dat het land van de Amerikaans inval in Irak misbruik zou maken door een groot Israël tot aan de Eufraat te vestigen. Niettemin heeft Israël sedertdien meer grond teruggeven dan verworven. En in een langere tijdspanne zelfs twee keer Sinaï teruggegeven. Het herinnert ook aan de vele keren dat beweerd werd dat Israël Iran zou bombarderen. Niettemin zijn er ondanks die beweringen meer Iraanse raketten vanuit Libanon en Gaza op Israël terechtgekomen, dan er Israëlische bommen op Iran vielen.

Zoals ik al schreef, ben ik geen voorspeller, maar ik hel over naar de gedachte dat niet de Russen richting westen zullen doorpakken, maar juist de EU geruggensteund door de NAVO naar de voet van de Oeral hunkert. Wat echter geen voorspellend vermogen vereist is de conclusie dat Nederland, ondanks alle grote beloften van de eurofanatici en dus ook van de VVD’ers, inmiddels door drie recessies op rij getroffen is, wederom dreigt te zuchten onder een Koude Oorlog, en een bondgenootschap met nationaalsocialisten door de strot gedrukt krijgt. En als ik sommige VVD’ers geloven mag, hebben die er echt zin an.

 

maart 20, 2014

De dry Martini van VVD en PvdA uitgekotst

Te droogIn een losse impressionistische schets kun je op grond van de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen concluderen dat het onzalige idee van een coalitie van slechts VVD en PvdA zo slecht uitgepakt heeft, dat de socialisten hun PvdA en de liberalen hun VVD er flink voor gestraft hebben. Socialisten en liberalen vormen ieder op zich misschien een best wel sympathieke bevolkingsgroep, maar samen in een clublokaal wordt het uiteindelijk hommeles. Dus gisteren zagen we een behoorlijke diaspora van liberalen en socialisten in andere dan vertrouwde richting. En kennelijk gelooft het electoraat van beide partijen niet in de blauwe ogen die in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen steeds harder riepen dat het met de economie crescendo gaat.

Dat juist de partij die het tweetal gedogend uit de modder moet houden hiervan profiteert, is ironisch te noemen. Want zowel het gedogen als het oppositievoeren van D66 tegen een onzalige cocktail van socialisten en liberalen, geeft voor het electoraat kennelijk een lekkerder drankje dan de wel heel erg droge dry Martini van de VVD en de PvdA.

D66 als landelijke grote winnaar van nota bene gemeenteraadsverkiezingen! Dat kunnen Mark Rutte en Diederik Samsom in hun zak steken. Voor partijbazen die politiek bedrijven met de ogen in de zak, zal dat de komende tijd nog lastiger regeren worden. D66 wil lastenverlichting, de VVD en de PvdA peinzen daar niet over. Nou, daar zullen ze dan nog maar even goed over moeten nadenken na deze voor beide partijen zeer somber stemmende uitslagen.

Gezien het feit dat vervroegde Tweede Kamerverkiezingen voor beide partijen een doodsteek zou zijn, zou het misschien niet geheel misstaan als de coalitie met D66 uitgebreid wordt. Maar grote kans dat Alexander Pechtold daar veel te slim voor is, en de VVD en PvdA veel te dom. Voor D66 gelden hier namelijk wel de lusten maar niet de lasten. Voor de VVD en de PvdA hebben ze het spreekwoordelijke gedeelde smart is halve smart nog niet uit het hoofd geleerd. Dus eet D66 zich lustig vol aan de smart van de VVD en de PvdA.

Een andere conclusie die uit de gemeenteraadsverkiezingen te trekken is, moet zijn dat in de vele buitengebieden van de Haagse mores de gemeentebelangenpartijen flink gegroeid zijn. In mijn gemeente van 1 naar 4 zetels. De buik vol van de Randstedelijke arrogantie, de Haagse bureaucratie en de wanhopige landelijke politici die zich met de gemeenteraadsverkiezingen bemoeiden, liep de plattelander de benen uit zijn naad om precies te doen waar gemeenteraadsverkiezingen toch écht voor bedoeld zijn.

Wie weet een begin van een plattelandsrevolutie tegen het alom aanwezige en zwaar betuttelende Haagse regime, dat maar niet wil snappen dat Haagse belangen niet unisono aan  plattelandsbelangen zijn. Er mag in de nationale pers dan een onbehoorlijke actie tegen de gemeentebelangenpartijen gevoerd zijn, wie de plattelander kent weet dat dit ongeveer werkt als de kat tegen de haren in strijken. Die laat dan graag even de nagels voelen.

En verder? Onze dames en heren politici zijn erin geslaagd het Nederlandse electoraat in totale chaos en versplintering achter te laten. Een lot dat niet de kiezer maar het zwaar gemankeerde politieke establishment te verwijten valt. Je zag het aan hoe de landelijke partijbobo’s hun schoenzolen in dorpen en steden kwamen slijten met landelijke partijcredo’s. Ze hebben de gemeenteraadsverkiezingen in hun grenzeloze zucht naar macht voor eigen doeleinden gegijzeld, waar ze eigenlijk schoon schip in eigen gelederen hadden moeten maken om de voortsnellende Hilhorstisering van de politiek te beteugelen.

Nou, dat wordt dan weer aardige stukjes in de azijnbode schrijven voor Pieter Hilhorst. Ik kijk er naar uit.

maart 13, 2014

Uw thuismuseum van boze kunsten

ThuismuseumTerwijl politiek correct Nederland weer eens valt over een nieuwe oprisping van Wilders, blijkt het regime van de internationaal gezochte genocidepleger en president van Soedan, Omar Hasan Ahmad al-Bashir, mooi weer te spelen van de 150 miljoen euro steun die het van politiek correct Den Haag toegestopt kreeg. En dat valt, nu blijkt dat de terreur tegen de zwarte bevolking van Darfur weer flink opgelaaid is, nog slechter te smaken dan toen de Kamer ermee instemde.

Je kon er vergif op innemen dat het regime die 150 miljoen als adhesiebetuiging aan de genocide zou uitleggen. Liever sancties tegen de Russen dan tegen Soedan, dat de eerste echte genocide van deze jonge eeuw uitgevoerd heeft, maar desondanks van de politiek correcte politici een niet te versmaden douceurtje toegestopt kreeg.

Daar sta je dan, net nadat er door de Arabische terreur 100.000 zwarte stakkers uit Darfur gevlucht zijn, je geweten te sussen met aanvallen op Wilders, die toch echt tegen die 150 miljoen voor Soedan was.

Gaan we Liliane Ploumen samen met de VVD en de PvdA voor een tribunaal slepen wegens het financieel steunen van etnische zuiveringen en genocide? Vast niet, want we hebben immers Wilders als schuldontlastende aflaat. Een trap in de rug van Wilders, en je kunt volledig je gang gaan met schandelijke praktijken, tot en met het ronselen van stemmen bij verkiezingen in gemeenten waar de PVV door afwezigheid schittert.

Boos zijn op de Russen wegens de Krim, maar lief zijn voor het genocideregime Soedan. Laaiend zijn op Wilders wegens diens Marokkanen-oprisping, maar lief zijn voor jihadisten die een retourtje moorden in Syrië nemen en straks weer Nederland mogen komen haten. Ziedend zijn op het democratische Israël, maar de totalitaire Palestijnen aan de tepelhoven koesteren. De in het Midden-Oosten vervolgde christenen aan hun lot overlaten, maar de islamofobie criminaliseren.

Alleen de schilder Jheronimus Bosch was in staat zo’n boosaardig surreële wereld aan zijn brein te  ontspruiten. Maar het hedendaagse politieke schouwtoneel behoeft geen schilderkunst meer om de malicieuze mens te verbeelden.

Zet een verguld encadrement rondom uw plasmascherm en u kunt voortaan het bezoek aan het museum van boze kunsten overslaan. Geen bewakingscamera’s en suppoosten die u in de gaten houden. Geen riskant reisje via het openbaar vervoer. Geen risico dat u van uw mobieltje en pinpas beroofd wordt. Geen boze jihadist die uw moedige voettocht naar het museum belemmeren zal.

Gewoon lekker thuis aan de buis. Mits u geen onaangekondigd bezoek krijgt van een vermoeide MOE-lander die uw plasmascherm wil lenen, zit u eerste rang naar Jheronimus Bosch te kijken.

februari 12, 2014

Plasterk beplast zijn eigen pluche

Minister van gitaar en hoedAllerminst verbaasd bij het ochtendgloren dat ik het weddenschapje met mijn eega gewonnen heb nadat bleek dat Plasterk als ministeriële leugenaar en bedrieger doodgewoon op het pluche blijft zitten, zat ik me af te vragen of ik er mijn toetsenbord nog voor zou beroeren. Nou, bij deze dan maar.

Vind ik het erg dat hij na zijn wangedrag als minister aanblijft en getolereerd wordt? Het vervelende van scepticus zijn is dat het de grootst mogelijke moeite kost te bewijzen dat je als scepticus het gelijk aan je kant hebt.

Hoe vervelend ook voor de samenleving, een levend bewijs is je dan welkom. Zo staan de lui die om de zoveel tijd beweren dat de wereld op het punt van vergaan staat, nog steeds met lege handen. Het aanblijven van Plasterk is hoe erg dat ook is voor het aanzien van het landsbestuur, een welkom bewijs van mijn stelling dat Nederland in handen is van plucheverslaafden, narcisten en zakkenvullers.

Als er ooit voor een vooraanstaand politicus een kans was het toch al besmuikte aanzien van de politiek enigszins van smetten vrij te houden, dan was het deze Plasterk wel. Allereerst, door in zijn positie van minister van Binnenlandse Zaken niet te liegen en bedriegen. Maar nadat hij dat toch deed, door zelf het besluit te nemen niet langer zijn partij en het aanzien van het landsbestuur met zijn aanwezigheid te blameren. Geheel in strijd met het socialistisch ideaal, laat hij hier het eigenbelang boven dat van het algemeen belang excelleren.

Dat de VVD en zijn eigen partij hem in bescherming genomen hebben mag overigens niemand verwonderen. Die twee partijen kunnen er op bogen te schitteren in de eredivisie van malafide nestbevuilers.

Nog onlangs werd in navolging van de VVD door de vieze man van de PvdA, Hans Spekman, ferm een integriteitcommissie aangekondigd. En dat bleek hoogst noodzakelijk vanwege de onfrisse praktijken van opvallend veel PvdA’ers en VVD’ers. Die hadden van het schaden van het aanzien van de politiek hun beroep gemaakt en democratiehaters van munitie voorzien.

Dat de beide integriteitcommissies het eigen vlees gaan keuren en liegende en bedriegende politici op het pluche laten zitten, was natuurlijk te voorzien. Maar zie dat maar eens te bewijzen in een land met een journaille dat hand- en spandiensten verleent aan die politiek, en er ook regelmatig voor beloond wordt.

Vindt men vezeltjes paardenvlees tussen de runderen dan wordt er moreel gehakt van gemaakt. Maar het politieke vlees mag zwak zijn en salmonella bevatten en wordt ons desondanks, zoals bij de komende Gemeenteraadsverkiezingen wederom zal blijken, als smakelijk opgediend.

Je kunt er dus salmonella op innemen dat het aanblijven van Plasterk niet alleen de PvdA en het landsbestuur schaadt, maar ook koren op de molen is van de toenemende scepsis over de politieke elite. Hoe cynisch dat dan ook mag lijken, in dat opzicht is het prettig dat je met de nacht van Plasterk op je wenken bediend wordt.

Nu maar hopen dat degenen die de eerstvolgende keer weer beweren dat de wereld aanstonds vergaan zal, niet ook op hun wenken bediend worden. Voorlopig moeten we het maar doen met het vergaan van de politiek. En dat is al erg genoeg.

Tags: , ,
januari 16, 2014

De moedige strijd van Hans van Baalen

Hansje als strijderVaak zwaar bezweet wegens zijn stroeve gang om zijn handtekening te zetten voor de gouden beloning voor de aanwezigheid in het Europees Parlement, heeft de vlezige Hans het al heel erg zwaar. Zijn onverdroten strijd tegen de eurosceptici, tegen de venijnige populisten, maar vooral tegen zijn eigen fysieke onwil die hem steeds vaker parten speelt, lijkt hem nu noodlottig te worden.

Want ook al is hij door de Nederlandse kiezer gekozen om in Brussel de Nederlandse belangen te behartigen, na het innen van zijn 58.000 euro presentievergoeding, moet hij het wegens de voortdenderende vermoeidheid al snel af laten weten. Dan glijdt hij in zijn Brusselse stulpje even in de pyjama om een uiltje te knappen. Of even bijkomen bij een copieus etentje en het hijsen van een goede wijn. Want Hans is geen schraalhans.

Maar inmiddels blijkt de moeizame gang naar zijn stulpje hem ook al zwaar te vallen, want recentelijk werd hij in het Europese praathuis voor het oog van de camera snurkend aangetroffen. Niet dat hij hierbij niet dapper terugvocht.

Zijn moedige strijd tegen zichzelf zal met het vooruitzicht dat hij op 22 mei voor de verkiezingen voor het Europees Parlement de VVD-kar zal trekken er niet makkelijker op worden. Men stelle zich voor dat hij op een VVD-bijeenkomst in Geldrop, Brummen, Voorschoten of Leek het woord moet voeren om de plaatselijke bevolking aan te sporen de gang naar de stembus toch vooral te maken, maar dat het partijbestuur heeft moeten besluiten een videobandje af te spelen waarop het hoofd van Hans zichtbaar vermoeid uiteenzet hoe belangrijk Europa wel niet is, waarbij het aanwezige publiek collectief in slaap valt.

Misschien moet het advies aan de VVD dan ook zijn, bescherm Hans tegen zichzelf en voer hem af naar een landelijk gelegen rusthuis met een uitstekende keuken. Voor een man van zijn statuur is de gang naar het 55ste levensjaar jaar het moment suprême waardig afscheid te nemen van een groot politicus. Groot, in vlezige zin dan wel te verstaan.

december 24, 2013

Dan zien we daarna wel verder

VVD-gedachteNadat het gewezen gemeenteraadslid van de VVD Dick Ernst Claassen een ingezonden stuk in de gewezen verzetskrant Het Parool geplempt had, waarin hij impliciet het idee ontvouwde dat Wilders wat hem betreft voor executie in aanmerking kan komen, is de partijgenoot van Mark Rutte niet wegens het aanzetten tot haat en het uitlokken van geweld op het matje geroepen of uit de partij gezet. Het heeft binnen de VVD ook geen tumult veroorzaakt dat een partijgenoot een politieke concurrent en een ex-gedoogpartner voor executie in aanmerking wil laten komen.

De oproep de beveiliging van Wilders op te heffen wegens diens voor moslims beledigende teksten zou niet alleen verontwaardiging moeten oproepen, maar opent ook nieuwe inzichten.

Verscheidene imams hebben in Nederland beledigende teksten over homo’s uitgesproken. En niet alleen over homo’s. Volgens de indrukwekkende theorie van de VVD’er Dick Ernst Claassen, verdienen imams ook geen recht op bescherming tegen wie wegens belediging door razernij gekweld raakt.

Moslims, en niet alleen moslims, ervaren homoseksuele geaardheid als kwetsend voor hun geloofsovertuiging. Het heeft tot veel geweld tegen homo’s geleid. Ook homo’s maar niet meer beschermen?

En was het niet het geëerde VVD-Tweede Kamerlid Ayaan Hirsi Ali, die met terugwerkende kracht volgens de theorie van Dick Ernst Claassen haar recht op beveiliging verspeeld had nadat ze in het dagblad Trouw van zaterdag 25 januari 2003 over de bedenker van de islam gezegd had: Mohammed is, gemeten naar onze westerse maatstaven, een perverse tiran.

En:

Mohammed is als individu verachtelijk. Mohammed zegt dat een vrouw binnenshuis moet blijven, een sluier moet dragen, bepaald werk niet mag verrichten, niet hetzelfde erfrecht heeft als haar man, gestenigd moet worden als zij overspel pleegt – ik wil laten zien dat er ook een andere werkelijkheid is dan de “waarheid” die, met behulp van Saoedisch geld, over de wereld wordt verspreid.

Vooraanstaande VVD’ers, waaronder Neelie Kroes en Frits Bolkestein, waren destijds de verdedigers van Ayaan Hirsi Ali, nadat binnen de partij een onaangenaam maar stiekem geroezemoes tegen de politica begon op te laaien.

Ooit liepen oprechte liberalen te hoop tegen de oppermachtige clerus en de heerschappij van het confessionalisme. Paus Pius IX bond met de encycliek Quanta Cura de strijd tegen het verderfelijke secularisme aan, waarmee hij zowel het liberalisme als het socialisme in de ban deed.

Ondanks dat Rutte en Wilders nog in 2008 in Den Haag samen een vrijdenkersruimte ingericht hebben en de VVD die in 2009 nog gebruikte als eerste aanzet tot een wet waarin het recht op het vrije woord nog verder gewaarborgd zou worden, blijkt dat de liberale gedachte binnen de VVD al enige decennia aan het wegkwijnen is en ideeën zoals van Dick Ernst Claassen veld te winnen.

Het was de gewezen VVD-partijvoorzitter Bas Eenhoorn die in 2002 op een partijbijeenkomst in Nijkerk en refererend aan een studie over leiderstypen van de psycholoog Kets de Vries, Pim Fortuyn met Benito Mussolini vergeleek:  Een van de typen die hij beschrijft is het type-Mussolini. Mij viel op dat die omschrijving precies past op de leider van Leefbaar Nederland. De ijdele leider, die precies zegt wat mensen willen horen. En je ziet altijd dat mensen kritiekloos zo’n leider volgen.

Politici vergelijken met fascisten en nazi’s was voordien binnen de VVD nog geen goed gebruik daar ook VVD’ers daar wel eens zelf het slachtoffer van waren. Bas Eenhoorn moet echter gedacht hebben: dan zien we daarna wel verder.

En zo geschiedde ook, want Fortuyn werd vermoord en Bas Eenhoorn zette zijn VVD-carrière vrolijk voort.