Posts tagged ‘Wilders’

december 17, 2015

Wilders fascist?

Rutte

Nee, dit is fascisme door Vadertje Staat tegen burgers met een andere opvatting:

http://www.elsevier.nl/Nederland/achtergrond/2015/12/MEer-slaat-onschuldige-burger-tegen-de-vlakte-in-Geldermalsen-2735525W/?masterpageid=158493

februari 8, 2014

Rob de Wijk ziet duisternis in zijn licht

HelderziendeRob de Wijk heeft soms van die heldere momenten die hij graag met anderen deelt. In de grafkrant Trouw van vandaag lijkt hij door zo’n moment bezocht te zijn. Nu even niet over de door hem zo gehate PVV en Israël, maar over de grote dreiging die er deze keer niet van Wilders en Netanyahu uitgaat, maar van de elkaar de moskee uitschietende moslims in het Midden-Oosten en de noordelijke delen van Afrika. En hij voelt een dreiging die hem aan de Koude Oorlog herinnert.

Nu is Rob iemand die pas nattigheid voelt als het water bij hem het zitvlak nadert. Dat anderen dan hij de dreiging al jaren geleden zagen aankomen, werd door hem en zijn geestverwanten van D66 fanatiek bestreden. Voor een ‘expert’ van zijn niveau erg laat om zo veel jaren na de genocide in Darfur er achter te komen dat koranlezers net zoals Mein Kampf-lezers nogal eens de neiging hebben de daad bij het woord te voegen.

In deze jonge eeuw is dat al zo vaak voorgekomen dat we inmiddels al ongeveer een half miljoen door koranlezers gemaakt slachtoffers kunnen bijschrijven. Het aantal vluchtelingen ligt in de miljoenen en vormt voor de stabiliteit in het westen een enorme dreiging. De vluchtelingen in het Midden-Oosten en de noordelijke delen van Afrika hebben namelijk sterk de neiging voor een eeuwigdurend verblijf in het westen te kiezen. En dat met medeneming van het boekwerk dat in het Midden-Oosten en de noordelijke delen van Afrika het leven bepaald niet opgevrolijkt heeft.

Dat Rob de angst en de nattigheid in de broek voelt over Al Qaida dat hij halsstarrig Al-Kaida noemt, valt wel te begrijpen. Helaas vergeet hij erbij te vermelden dat Al Qaida al een tijdje in Nederland opereert via de aangemonsterde jihadisten die in Haagse straten al met de zwarte vlag aan het vendelzwaaien waren en op de Syrische VMBO les krijgen in het ambacht van het moorden.

In plaats van daar kritische ademstoten bij Pauw & Witteman over te slaken, zat hij vooral de boodschapper Wilders op z’n Pechtoldiaans te tackelen en het vredige Israël zwart te maken.  Nogal vreemd, want zou niet Assad maar Netanyahu de scepter over Syrië zwaaien, dan zou het daar wel even anders uitgezien hebben dan als een soort Warschau in 1939.

Terwijl in het stukje Midden-Oosten dat Israël heet het leven bijna paradijselijk is, wordt even over de Golanghoogte alles wat beweegt over de kling gejaagd.

Daar Rob nog recent vond dat de ijverige Joden van dat land de grootste bedreiging voor de wereld waren, want nog op 29 november 2013 schreef hij in dezelfde grafkrant over de kritische houding van Israël jegens Iran: Eindelijk is er sprake van een zekere normalisatie van de betrekkingen tussen Iran en de Verenigde Staten en enig zicht op een bredere oplossing voor de problemen in het Midden-Oosten.

Jazeker, terwijl de slachtofferteller in Syrië al op 130.000 stond en Iran trouw meewerkt aan het verhogen van die slachtofferaantallen, zag Rob enig zicht op een bredere oplossing voor de problemen in het Midden-Oosten.

Wat er in die paar maanden in het hoofd van Rob plaatsgegrepen heeft hoeft ons echter niet voor raadselen te zetten. Rob mag dan expert zijn, maar waarin is mij tot nu toe niet duidelijk geworden.

Om er nog maar eens aan te herinneren, voorspelde hij toen Wilders zijn Fitna aan de man en vrouw bracht, wraakacties en een economische boycot door moslimlanden: Economische veiligheid wordt geschaad als aanslagen tegen Nederlandse bedrijven worden gepleegd of regeringen sancties tegen ons afkondigen – een Iraanse parlementariër heeft dat al geopperd.

Maar naar wat ik begrepen heb, heeft Soedan zelfs de 150 miljoen beloning voor de genocide in Darfur niet geweigerd. Het Nederlandse belastinggeld dat naar Hamas en de Palestijnse Autoriteit gaat is evenmin teruggestort.

Rob mag dan zo nu en dan duisternis in zijn licht zien, zo’n groot licht is hij zelf dus ook.

februari 6, 2014

Nederland kan zonder de EU, de EU niet zonder Nederland

Pech voor PechtoldTerwijl Europa zich alweer klaarmaakt voor een nieuwe kostbare steunoperatie om parialand Griekenland aan de Middellandse Zee te ontworstelen, hebben de rekenaars van het bureau Capital Economics ook niet stilgezeten en becijferd dat het uit de EU treden voor Nederland niet de rampzalige gevolgen heeft die de EU-fanatici de Nederlandse burgers obligaat op de versleten mouw proberen te spelden. Versleten, want sedert de invoering van de Gouden Bergen belovende euro, is de Nederlander versjofeld in plaats van dat die ligt te zonnen op die Gouden Bergen. De oude Nederlandse gezegde zo gewonnen, zo geronnen blijkt de Nederlander hiermee op de voet gevolgd te hebben.

fanatici vloeken tijdens de hoogmis. fanatici ons rampspoed voorspelden als we niet in martiale rijen aan zouden sluiten bij de groot Europese gedachte. Dit zaaien van angst had slechts de opzet om afwijkende ideeën over het groot Europa in de kiem te smoren.

Maar ondanks de komst van de euro, het Verdrag van Lissabon en het verder uitdijen van de EU, paraderen er weer nazi’s in verschillende Europese landen. De Gouden Bergen in Griekenland veranderden in de Gouden Dageraad van de nieuwe Hitlergroeters.

Maar het meest vervelende voor Nederland was dat de oude vertrouwde Nederlandse handelsgeest en het wereldbefaamde pioniersschap dat Nederlandse bedrijven tot in de verste uiteinden van de wereld bracht, in een coma raakten waar Nederland maar niet uit ontwaken wil.

Het was ook zo makkelijk: uitvoeren naar gesubsidieerde EU-landen. De rest van de wereld werd door onze dames en heren ondernemers vingerroffelend op de armleuningen van de designfauteuils, gelaten aan de opkomende nieuwe economieën.

Tot het faliekant fout ging met de gesubsidieerde EU-landen. En zie, op hoge poten verschenen opeens buiten de EU om hoge Nederlandse handelsdelegaties om in China, Rusland, Indonesië, en ja zelfs in het zo gehate Israël, te smeken om er zaken te mogen komen doen. Als rechtgeaarde nationalisten omzeilden ze daarbij primaire belangen van de EU om de nationale belangen te laten prevaleren.

Dus, toen de Gouden Bergen er toch niet bleken te zijn, werd opeens naar de mosterd na het diner gegrepen. Na de deceptie van de EU en de euro, werden er plotseling landen ontdekt waarmee Nederland prima zaken kan doen, maar die uit gemakzucht jarenlang vergeten werden.

Terwijl juist in die grote boze wereld nieuwe economieën opkwamen was het Nederland van de aloude pioniersgeest onder Amsterdams Peil geraakt, en zat Berhard Wientjes neuspeuterend zijn wc’s naar de Grieken te versjouwen.  Maar ja, die moeten het nu weer wildplassend doen met het vooruitzicht op een nieuwe steunoperatie.

De EU is dankzij de verstokte eurofielen uitgegroeid tot een kaartenhuis op een door houtworm aangetaste tafel. Mocht de laatste van de zich zeer snel elkaar opvolgende recessies overleefd worden, dan zullen er nog andere volgen met nieuwe steunoperaties in het voorzicht. Er hoeft maar iets of iemand die wankele tafel te passeren en de EU en de euro vallen van ellende om. Nimmer hebben in zo’n korte tijdspanne recessies elkaar opgevolgd als sedert 2008. Precies wat de EU en de euro zouden hebben moeten voorkomen, is dus gebeurd.

Met de EU en de euro groeide de klandizie van de Voedselbank, zoals in de grote boze wereld nieuwe economieën hun eigen Gouden Bergen zagen groeien. Terwijl Nederlanders nog steeds ontwikkelingshulp schenken aan corrupte en totalitaire ontwikkelingslanden, gleed Nederland zelf weg als topland.

Dus terug naar de oude vertrouwde handelsgeest en het pioniersschap om het land te redden uit de klauwen van de EU.

januari 27, 2014

Defaitisme hand in hand met jihadisme

Haagse jihadistenBij zijn eerste glibberen in het politieke mijnenveld Nederland ontstond er meteen al een breed front tegen Wilders. Marxisten, liberalen, christenen, moslims en andere weldenkende volksdelen dromden samen in een petitie onder Doekle Terpstra om het grote kwaad Wilders te bestrijden. Intussen zijn we een stapje verder en blijkt een vrij verkeer vanuit de onderbuik van Nederland richting Moordistan te reizen om er te doen wat je in volstrekt rechteloze streken kan doen: moorden.

In de hoopvolle gedachte dat de coalitie tegen Wilders de ogen niet voor alle andere dreigingen zou sluiten, zou je enig obstinaat reageren mogen verwachten over het toenemend aantal jihadisten dat vanuit Nederland, of nog beter, vanuit heel Europa, naar gekwelde oorlogsgebieden afreist om er met trossen munitie omgordeld jihadist te spelen.

Maar het voltallige contingent van Wilders-bestrijders zie je rustig met de vingers op het in fijne was opgewreven bureaublad trommelen, maar nergens aanstalten maken zich ook maar even op te winden over de groei van het reizende circus Al-Qaida. Toch allemaal Breivikjes, die net als de Noorse massamoordenaar de opvatting hebben dat wie niet luisteren wil doodgewoon dood moet.

Toen het even uitkwam om Wilders in het vagevuur van Breivik te duwen, was het geen enkel probleem het moorddadige extremisme te lijf te gaan. Maar nu in Nederland opgevoede en geschoolde jongeheren (en zelfs jongedames) optrekken om de lieve vrede, die men met de grootst mogelijke moeite bij het Syrië-overleg in  Genève tracht te vestigen, te ondermijnen, heerst er een onheilspellend zwijgen.

Terwijl Nederland meedoet aan dat overleg, is het zelf uitvoerland van oorlogszuchtig jihadisme. Bij iedere grijns van Frans Timmermans wordt ergens in Nederland een diepgelovige jongeling overgehaald andersdenkenden onder het mom van vrijheidsstrijd neer te maaien. Het blijkt dat zelfs in Nederland getrainde militairen goed onder zwarte vlag van Al-Qaida kunnen gedijen.

De Turkse krant Habertürk meldde december vorig jaar dat er volgens de Turkse geheime dienst, nadat er al 1100 opgepakt waren, op dat moment naar schatting nog 1500 Europeanen in Turkije rondhingen om de strijd in Syrië te verhevigen.

Grote politieke en maatschappelijke zorg hierover blijft echter uit, waar iedere eurosceptische en Wilderiaanse schicht met dikke letters geschreven wordt.

Wat zou dat toch zijn van onze weldenkende Nederlanders, dat stilzwijgend instemmen? Zou de islamofobie niet toch het meest onder deze bevolkingsgroep heersen, dat zij in een opperst defaitisme de wegen maar blijven plaveien voor dit extremisme?

Terwijl de AIVD en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid de vrees koesteren dat het terugkerende jihadcircus ook in Nederland de tenten zal opslaan, blijft weldenkend Nederland in totale onverschilligheid wachten op wat komen gaat.

Nou, waarschijnlijk meer jihadisme en dus ook meer Wilders.

Ik verzoek den luisteraars dan ook om wanneer ze straks hunne legersteden opzoeken, even rustig te gaan slapen als ze dat ook andere nachten doen. Er is voorshands nog geen enkele reden om werkelijk ongerust te zijn. (Hendrik Colijn op 11 maart 1936 via de radio)

januari 11, 2014

Eurofanatici zijn tweedehands autoverkopers

auto_occassionsDe NRC van vandaag schrijft over een onderzoek waaruit moet blijken dat uit de polarisatie over Europa, de PVV het meeste voordeel put. Dat zou wel eens zo kunnen zijn. Helaas ontbreekt hier de meest essentiële vraag: wie zijn deze polarisatie begonnen. Nou, die vraag is even simpel te beantwoorden als dat die te stellen is. De voorstanders van de almacht aan Brussel en een steeds verder uitdijend Europa tot in Azië, hebben met hun extremisme de knuppel in het hoenderhok gesmeten.

De grote commotie rondom het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa, waarbij de voorstanders hel en verdoemenis voorspelden als die niet door Nederland geratificeerd zou worden, kan hierbij als een cruciaal moment gezien worden. Het referendum daarover viel ten voordele van de tegenstanders uit, maar die kregen het Verdrag van Lissabon vervolgens door hun strot gedrukt.

Wie zich nog herinnert hoe de politieke doemscenaristen in het voorjaar van 2005 voor het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa, slalommend tussen de terrasjes aan het Haagse Plein zieltjes probeerden te winnen voor een driewerf ja, zullen met in het achterhoofd het vervolgens door de strot gedrukte Verdrag van Lissabon, tot de conclusie komen dat van al die schone beloften maar bar weinig terechtgekomen is. Als verkopers van gebruikte auto’s stonden ze Europa aan de argeloze burger op te dringen, maar het vehikel wil maar niet starten.

Het Europa mét het Verdrag van Lissabon en al krijgt steeds meer weg van de stemming die in het Duitsland tussen de wereldoorlogen hing en die de voedingsbodem was voor de groei van totalitaire ideologieën.

De gewezen minister van Buitenlandse Zaken Ben Bot, die nog kort daarvoor had uitgeroepen dat hij niet naar de straat luisterde, had op dat Haagse Plein nu juist beloofd dat die tijden niet meer zouden terugkeren als de terraszitters hun jawoord zouden geven.

Een beetje kattenkenner weet dat als je een poes maar lang genoeg tegen de haren instrijkt, die wel eens de neiging krijgt d’r klauwen uit te slaan. De over het Plein schuifelende politici hadden dus kunnen weten dat hun demagogie andere effecten zou kunnen uitlokken dan lastig van een krijtstreeppak te verwijderen kattenharen.

Het grootste geschenk dat de eurosceptici voorgeschoteld kregen is het gelijk dat ze na het sluiten van het verdrag van Lissabon op hun bord vonden. Namelijk, dat de megalomane moloch EU helemaal niet in staat blijkt te zijn dreigend onheil te voorkomen, maar dat juist weet te genereren.

De opkomst van de politieke flanken rechts en links kreeg dankzij de groot Europa-doctrine een flinke vitamineshot toegediend. De torenhoge Brusselse bureaucratie dreigt op z’n Babels in te storten. Het Europese antagonisme van weleer is weer geheel terug van weggeweest. Europese landen zijn in uitzichtloze oorlogen verwikkeld. De armoede, die toch redelijk lang buiten de deur gehouden werd, is terug. Het internationalisme van Pechtold, Verhofstadt en consorten heeft het nationalisme juist aangewakkerd in plaats van in slaap gesust. Het Europa van Europa, is op weg het Europa van niet Europese culturen te worden, zodat de vrijheid van meningsuiting richting vroege middeleeuwen afglijdt. En om dit anachronisme nog meer eer aan te doen, keert de Europese werkgelegenheid terug naar het niveau van het interbellum.

Goed in het pak gestoken, de zijden stropdas wapperend in de gure wind en met het schoeisel spiegelglad opgewreven, staan de verkopers van de tweedehands auto Europa steeds vaker nee te verkopen, want mooie praatjes vullen nu eenmaal geen gaatjes.

december 28, 2013

Met Erdoğan in code rood het nieuwe jaar in

erdoganHet vreemde van het Turkse drama is dat het Nederlandse politieke en journalistieke links en midden nooit geïnteresseerd waren in de geheime agenda van de Turkse premier Recep Tayyip Erdoğan. Ooit verwoordde hij die in zijn inmiddels uitgekauwde slogan, die echter niet genoeg herhaald kan worden omdat die precies laat zien waar de leider van de Turkse natie op afkoerst: Minaretten zijn onze bajonetten, koepels onze helmen, moskeeën onze kazernes en gelovigen onze soldaten.

Het goedgelovige politieke en journalistieke links en midden staan nu stomverbaasd te doen over de situatie waarin Turkije beland is. Als hoeder en broeder van het moslimfundamentalisme in Turkije en de omringende islamitische contreien, heeft hij feitelijk precies gedaan waarvoor critici, waaronder ondergetekende, jarenlang gewaarschuwd hebben.

De politieke en journalistieke betweters die Erdoğan jarenlang in bescherming namen, blijken zeilers te zijn die ondanks code rood het IJsselmeer opkoersen. Het wordt namelijk reuze lastig na alle vriendelijke woorden de zichzelf ontmaskerende Erdoğan af te vallen. Hier en daar laten de eerste spijtoptanten al voorzichtig van zich horen.

Nog in het jaar 2004 was het Jozias van Aartsen die mede wegens het Turkije-standpunt van Geert Wilders, met de ongehoorzame politicus op rampkoers voer. Het ultimatum aan de recalcitrante Wilders leidde uiteindelijk tot diens uitreden uit de VVD en de geboorte van de PVV.

De zich liberaal noemende VVD’ers hadden blijkbaar meer op met Turkse fanatici dan met een rechtse liberaal, want ook de VVD bleef ondanks de toen toch al onrustbarende berichten over Erdoğans AKP, amechtig aan de onderhandelingstafel met Turkije hangen.

Dat het CDA een zusterpact met de AKP van Erdoğan sloot, was ongeveer van hetzelfde laken een djellaba. Terwijl vele duizenden Turken toen al de straat opgingen om op de gevaren van Erdoğans moslimfundamentalisme te wijzen, collaboreerden de christendemocraten met de organisator van dat moslimfundamentalisme. Het CDA moet toen al gefantaseerd hebben over een megagrote relifractie van christenen en moslims als bastion tegen het oprukkende secularisme.

Het politieke links en midden en het voltallige journaille moeten zich er de afgelopen jaren hogelijk over verwonderd hebben dat er zo veel Turken islamofoob zijn, want nergens kwamen zo talrijk demonstranten tegen de aanmatigende islam en voor het secularisme op de been als in het Turkije onder Erdoğan.

Dat onze gelovige vorstin nog even hulde kwam brengen aan de geloofsfanaticus Erdoğan, mag je ronduit een schoffering van het Turkse secularisme en de gevangen zittende kritische journalisten noemen.

Voor het omhelzen van autocraten en dictators heeft ons koningshuis nooit de hand omgedraaid, dus het bejubelen van Erdoğan, en tegelijk daarmee een morele trap uitdelen aan de Turken die het secularisme aanhangen, paste geheel in het plaatje van een feodaal en gelovig staatshoofd dat aan het volk Haegsche kak heeft.

De ironie van het epos Erdoğan is dat het politieke links en midden en het voltallige journaille nu met een probleem in de maag zitten, waar het de zogenaamde populisten voor in de ban deed. Ze moeten nu ophouden met het zalven van vriend Erdoğan en toegeven dat ze zich vergist hebben.

Dat had al eerder gekund, toen Erdoğan Europese politici met een Turks paspoort tot zich riep voor een intiem onderonsje zodat ze de Turkse belangen zouden dienen. Het had ook gekund toen Erdoğan zich bemoeide met de Nederlandse vrijzinnigheid op het gebied van de homoseksuele geaardheid. Of toen het bericht wereldkundig werd dat het land waarover Erdoğan de scepter zwaait, wereldrecordhouder is in het gevangenzetten van journalisten. Maar de strijd tegen de over Turkije kritische populisten verdiende voorrang boven de morele objectiviteit.

Nu maar zien hoeveel politieke en journalistieke schapen over de dam glibberen.

december 27, 2013

Mohamed Rabbae in de spiegel

Kleine HitlerOoit hebben we Mohamed Rabbae tot Nederland toegelaten omdat hij als vluchtende student op de deur van het land stond te bonken. Inmiddels dreigt Marokko, het land dat hij ontvluchtte, met dank aan Mohamed Rabbae, progressiever in de vrijheid van meningsuiting te worden dan Nederland. Mohamed Rabbae houdt namelijk wel van vrijheid, als het maar zijn vrijheid is. Naar de vrijheid van de ander kan die ander fluiten als Mohamed Rabbae het voor het zeggen heeft. En er zijn momenten dat hij het kennelijk voor het zeggen heeft, want na een klacht zijnerzijds over de sticker van Wilders, blijkt Google de oren ernaar te laten hangen.

Ooit gaf Mohamed Rabbae er blijk van geen liefhebber van de rechten van de anders geaarde mens te zijn. Terwijl binnen zijn GroenLinks gestreden werd voor de rechten van homo’s, vaardigde hij zijn eigen fatwa tegen homo’s uit met dat Nederlanders er maar aan moesten wennen dat ‘wij islamieten’ homoseksualiteit nu eenmaal niet accepteren.

Over de vrijheid van drukpers hebben we aan Mohamed Rabbae een echte boekverbrander in ons midden. Terwijl destijds zelfs nog progressief Nederland het waagde islamkritisch te zijn, was het deze vluchteling die begrip kon opbrengen voor de fatwa die Ayatollah Khomeini wegens diens Duivelsverzen over Salman Rushdie uitsprak. Niet Mohamed Rabbae moest jarenlang wegens doodsbedreigingen onderduiken, maar Salman Rushdie.

Dat islamkritiek opeens in de vergaarbak van het racisme terechtkwam, en dus strafrechtelijk vervolgd diende te worden, was ook een vondst van deze vluchteling. Hij bedacht er zelfs de smeuïge term islamracisme voor. En dat ondanks het feit dat het moslimschap geen ras is en imam Abdul-Jabbar van de Ven net zo wit is als de GroenLinksers Bram van Ojik en Volkert van der Graaf.

Dat een democratisch gekozen politicus die nimmer pogingen ondernomen heeft de parlementaire democratie af te schaffen met Hitler vergeleken werd, is ook aan deze Mohamed Rabbae te danken. Hij was het die voor de televisie brabbelde Wielders ies eiglijk kleine Hitler.

Dat je met kleine Hitlers moet afrekenen, zei hij er niet bij, maar hij stond er wel voor in de rij en in de rechtszaal om Wilders veroordeeld te krijgen wegens het zaaien van haat.

Niet dat Mohamed Rabbae de haat zaaiende imams Khalil El Moumni en Sheikh Fawaz Jneid wegens het zaaien van haat aan de oren getrokken heeft.

Mohamed Rabbae zat zich warm te houden in het bestuur van het inmiddels ter ziele Joods-Marokkaans Netwerk Amsterdam, toen de kritische blogger Keesjemaduraatje het waagde kritisch te zijn over deze organisatie. Met als gevolg een dreigende advocatenbrief naar de werkgever van de blogger om hem tot zelfcensuur te chanteren.

Wat Mohamed Rabbae in deze organisatie, die de vreedzame co-existentie tussen moslims en Joden zei te willen bevorderen, te zoeken had is raadselachtig. Mohamed Rabbae is namelijk overal te vinden waar voor de opheffing van het enige door Joden bestierde land gepleit wordt.

Je zou je, gezien het gedrag van Mohamed Rabbae, hypothetisch kunnen afvragen hoe Nederland eruit zou zien als deze vluchteling het werkelijk voor het zeggen zou krijgen.

Ik waag me aan een beeld van een op straat opererende paramilitaire organisatie die de vrijheid van meningsuiting in het land regelt. Politieke stromingen waarmee Mohamed Rabbae niet door een deur kan, worden wegens het zaaien van haat en islamracisme verboden. Een reeks showprocessen tegen andersdenkenden wordt schering en inslag. Boeken, politieke geschriften en stickers gaan op een brandstapel. Homo’s en Joden worden maatschappelijk gederangeerd.

Kortom, het wordt tijd dat Mohamed Rabbae eens in de spiegel kijkt.

december 20, 2013

Wilders en de walgelijke en kwetsende sticker

StickerOf het enig nut dient kun je je afvragen, maar de islamsticker van Wilders heeft in ieder geval nog eens herbevestigd hoe de stemming in de Nederlandse politiek er ongeveer bijligt. De politiek, die net nog 150 miljoen doneerde aan het regime dat de enige echte genocide van deze jonge eeuw organiseerde, en heen- en weer reizende jihadisten ongemoeid laat, is laaiend over Wilders’ trap in het kruis van de islam.

En nog voordat de moslims er zelf boos over zijn, roept de politieke goegemeente er schande van. En meteen dringen herinneringen zich op aan de in Nederland zwaarder dan in de islamitische landen bekritiseerde film Fitna.

Toen was het Balkenende die de islamitische wereld met megafoon toeriep dat zijn landgenoot Wilders gemene dingen over de islam zei. En dat ondanks het feit dat Wilders gewoon journaalbeelden had gekopieerd.

Natuurlijk is de eerste opzet van Wilders met de sticker zijn herbevestiging dat hij in Nederland de enige echte parlementaire criticus van de islam is, tegenover al het pamperen, zalven en koesteren van deze religie van de vrede.

Dat imams de afgelopen tien jaar in hun pleisterplaatsen haat tegen hun gastheren predikten, werd echter met de mantel der naastenliefde omgeven.

De wegens zijn fundamentalisme in Marokko op non-actief gezette imam Khalil El Moumni, kon in Nederland vrijelijk zijn gangetje gaan met zijn haatpreken. In 2002 werd hij vrijgesproken omdat hij vanuit zijn geloof sprak, toen hij over homoseksuelen uitriep als de ziekte van de homoseksualiteit zich verspreidt, iedereen besmet kan raken…. Daar zijn wij bang voor … Wie maken nog kinderen als mannen onderling trouwen en vrouwen ook?

Nadat die andere haatpreker Sheikh Fawaz Jneid uitgeroepen had O God, bezorg Van Gogh een ziekte die door alle bewoners van de aarde niet kan worden genezen. Hij zou daardoor tevergeefs naar de dood verlangen en treft het niet, En: O God, verblind het zicht van Ayaan Hirsi Ali zoals u haar hart hebt verblind, O God verblind haar zicht, O God bezorg haar hersenen een kanker. O God, bezorg haar een tongkanker, viel dat onder een identieke bescherming, en kon de man rustig doorgaan met zijn haatpreken, totdat moslims zelf genoeg van hem kregen en hem de moskee uittrapten.

Op dit moment laten de politici die boos over de sticker van Wilders zijn, toe dat gematigde moslims door jihadisten bedreigd worden. Ondertussen is het “toeristenverkeer” tussen Nederland en Syrië zonder enige belemmering in volle gang.

Dit alles leidt tot het oordeel dat Nederlandse politici roomser zijn dan de paus, islamitischer dan Mekka, maar vooral meer hypocrisie aan de dag leggen dan de farizeeërs van weleer.

De sticker van Wilders is zeker een provocatie. Wilders is een provocatieve politicus. Maar na al die jaren van politieke provocatie door onze landsbestuurders, kun je ook stellen dat zich een voedingsbodem ontwikkeld heeft voor politici als Janmaat, Fortuyn en Wilders. Provocatieve politici die door de reguliere politiek meer gehaat werden en worden dan de islamitische haatpredikers.

Alleen al daarom kun je de over de sticker boze politici, provocateurs noemen die met een dik ander volk eerst het spiegelbeeld vormen voor politici als Janmaat, Fortuyn en Wilders. Met dat verschil, dat de drie politici zich nimmer schuldig gemaakt hebben aan moord en doodslag, terwijl de over Wilders boze politici vele keren Nederlandse militairen in andermans land ingezet hebben tegen moslims. Wat anders hadden we in Irak, Afghanistan, Libië, en nu ook weer in Mali, te zoeken?

december 8, 2013

Wilders wilde de Koran roosteren

Gouden Gids voor al uw problemenGefrustreerde ex-PVV’ers hebben aan het gulzige journaille geklikt dat Wilders in 2007  “wel degelijk” de koran in brand wilde steken. Hero Brinkman: In het Kamerdebat over de kwestie hoorde ik Wilders de minister voor leugenaar uitmaken. En ik wist dat het niet de minister was die loog, maar Wilders.

Hoewel Wilders uiteindelijk niet de vlam in de koran gezet heeft, zou hem dus slechts te verwijten zijn dat hij wellicht ooit het plan opgevat had de koran te roosteren, maar het uiteindelijk toch niet gedaan heeft.

Uit de ophef over Wilders’ mogelijke doch niet uitgevoerde plan de koran te roosteren, blijkt nogmaals hoe de onnozele halzen nog steeds de islam op een eiderdonsbed laten rusten, terwijl er op dit moment toch geen genootschap bestaat dat zo grootschalig mensenlevens aan het eigen ideaal offert als juist de lezers van de koran.

De Gouden Gids voor moslims voor al uw problemen staat bol van oplossingen voor als men last heeft van de nabijheid van ongelovigen, Joden en de eigen vrouwen. Je belt met de profeet en het komt in orde.

Nou, in orde? Sedert het eind van de grote slachtpartij die de Tweede Wereldoorlog toch was, zijn de trouwe lezers van de koran erin geslaagd miljoenen slachtoffers te maken onder de trouwe lezers van de koran. Er is geen volk dat zo veel moslims over de kling gejaagd heeft als de moslims.

Een allerminst volledige opsomming van de regio’s waar met veel nullen achter de cijfers gemoord werd om verschil van mening te vereffenen: in het voormalige Oost-Pakistan, Algerije, Iran, Irak, Turkije, Soedan, Afghanistan, Libië en het meest recentelijk Syrië, hebben de trouwe lezers van de koran zich uitgeleefd op de trouwe lezers van de koran.

Hoeveel korans in brand geschoten of gebombardeerd zijn weten we niet, maar grote kans dat een Mikojan-Goerevitsj MiG-29 van de luchtmacht van Soedan bij het bestoken van de negroïde moslims van Durfur korans vernietigd heeft.

Gezien het wederzijds bestoken van elkaars woningen en gebedshuizen in Syrië, moeten er naast de ruim 100.000 menselijke slachtoffers, duizenden korans door brand verwoest zijn.

Gezien de vele conflicten van moslims versus moslims is de koran misschien wel het meest beschadigde boekwerk van gans de wereld.

Over het aantal Bijbels dat moslims in de periode na de Tweede Wereldoorlog wegens christenhaat vernietigd heeft kunnen we slechts raden, maar het moeten er inmiddels ook velen zijn.

Bij al het brandschatten dat het genootschap van de koran in de wereld pleegt, valt Nederland bewusteloos van ontzetting neer over de mogelijk voorgenomen maar niet uitgevoerde  brandstichting van de koran door Wilders. Toch gewoon de Gouden Gids, waar er miljoenen van gedrukt zijn, en er waarschijnlijk nog eens miljoenen van gedrukt zullen worden als het genootschap erin slaagt met terreur nog meer volk tot het lezen van de koran te dwingen.

Typisch een staaltje van een mug een olifant maken en van een olifant een mug.

Pats!

december 3, 2013

Zo agressief Nederland “antiverwilderde”, zo laks is het met de jihadisten

PechtoldTerwijl de Syrische burgeroorlog Libanon nu ook in vuur en vlam dreigt te zetten, en Turkije maar liefst 1100 aanstormende jihadisten uit Europa richting Syrië tot staan heeft weten te brengen, speelt Nederland nog steeds een onschuldig spelletje met de eigen horde jihadisten. Hoeveel jihadisten aan Turkije ontglipt zijn, weten we niet. Maar Turkse bronnen zeggen dat er minimaal nog zo’n 1500 in Turkije in de startblokken staan in de vurige hoop zich ook op de Syrische samenleving uit te leven. Nimmer, behoudens dan de SS’ers die zich als vrijwilligers meldden om het Derde Rijk behulpzaam te zijn Russen naar het leven te staan, heeft zo’n groot contingent “Nederlandse” vrijwilligers staan te popelen mensenrechten in andermans land te schenden.

Ondertussen maken D66 en NRC zich vooral uiterst bezorgd over het hacken van internetfora door de AIVD. Beide lopen ondertussen al een decennium voorop het zogenaamde populisme als het grote kwaad te brandmerken, maar moet de AIVD daarentegen de jihadisten met fluwelen handschoentjes zien aan te pakken.

Pechtold droeg die zelf nooit als hij de zogenaamde populisten verbaal bij de keel greep om de gevaren van de islam en zijn eigen maniakale passie voor een groot Europa buiten de kritiek te houden. Over de vrijspraak van Wilders kon hij maar nauwelijks zijn tranen van treurnis bedwingen. Want vond hij, ondanks dat Wilders daar toch net van was vrijgesproken, dat de vrijspraak geen vrijbrief vormt om aan te zetten tot haat.

Bij de over de AIVD overbezorgde hoofdredactie van de NRC werd in 2007 het plan gelanceerd zelf maar veiligheidsdienst te spelen zodat de krant een zwarte lijst kon publiceren van websites waar schrijvers niet hun ogen gesloten hielden voor dreigend onheil. En dat met de opzet de brenger van de boodschap virtueel te onthoofden.

Wat dat dreigende onheil betreft, heeft Nederland in werkelijkheid geen enkele grip op het aanzwellende legertje jihadisten, is ook nog eens onbekend hoe groot die is of nog zal worden, en is evenmin bekend hoeveel ervan in de toekomst als tijdbom in Nederland zullen rondscharrelen.

Werden tegen het zogenaamde populisme de bokshandschoenen gebruikt, het jihadisme wordt met fluwelen handschoentjes vertroeteld. Want stel dat het populisme misschien toch een grond van bestaansrecht kan putten uit het gelijk dat het al die jaren had in het signaleren van dreigende gevaren.

Terwijl er op die gevaren gewezen werd, werd het steeds gemakkelijker gemaakt elders uit moorden te gaan. De dubbele nationaliteit, toch ooit aan de oorspronkelijke Nederlander onthouden, werd in de gedoogtrommel gecentrifugeerd.

Kon het in vreemde krijgsdienst vechten ooit reden zijn de Nederlandse nationaliteit te verliezen thans geldt Artikel 15, lid 1 van Rijkswet op het Nederlanderschap: Het Nederlanderschap gaat voor een meerderjarige verloren: indien hij zich vrijwillig in vreemde krijgsdienst begeeft van een staat die betrokken is bij gevechtshandelingen tegen het Koninkrijk dan wel tegen een bondgenootschap waarvan het Koninkrijk lid is.

Met andere woorden, jihadisten kunnen zich vrijelijk en masse aanmelden om elders vrouwen en kinderen neer te maaien, als Nederland er maar geen last van heeft. Als Nederland er uiteindelijk toch last van gaat krijgen zodra het legertje jihadisten zonder de maagden bereikt te hebben teruggekeerd is, is het te laat.

Blind en verlamd staat Nederland op het punt het moslimterrorisme voor de zoveelste keer elders te bestrijden, maar laat het toe dat het in eigen land uitdijt en gevaarlijker wordt, want D66 en de NRC waken over ons.