Posts tagged ‘Zwarte Piet’

juni 14, 2015

Arabische negermoordenaar welkom in Zuid-Afrika

darfur_graphic2

Een weddenschap afsluiten: De Zuid-Afrikaanse anti apartheidnegers gaan de grootste negermoordenaar van deze jonge eeuw niet oppakken:

Het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag heeft Zuid-Afrika opgeroepen om de Sudanese president Bashir op te pakken. Bashir is in het land voor een vergadering van de Afrikaanse Unie.

Het Strafhof wil Bashir berechten voor het beramen van genocide in de regio Darfur. Vanwege het arrestatiebevel kan hij nog maar beperkt reizen naar het buitenland.

In een verklaring schrijft het hof dat Zuid-Afrika er alles aan moet doen om Bashir vast te zetten. Daar lijkt vooralsnog geen sprake van. Volgens Zuid-Afrikaanse media werd de president hartelijk verwelkomd in Johannesburg.

President Bashir werd onlangs herkozen. Van een oppositie was nauwelijks sprake. Hij kreeg 94 procent van de stemmen.   (Bron: NOS

november 11, 2014

Arabieren en Zwarte Piet

darfurWaarom vinden negers Zwarte Piet erger dan de Arabische genocide op negers? Terwijl de VN zich bemoeide met de Nederlandse volkstraditie van het Sinterklaasfeest, waren het dezelfde VN die de groepsverkrachtingen en massamoorden in Darfur in de doofpot lieten stoppen: Vorige maand lekte een intern rapport uit waaruit blijkt dat UNAMID cruciale informatie niet deelt met het hoofdkantoor van de VN in New York. Zo werden rapportages over aanvallen tegen burgers en blauwhelmen achtergehouden. (NRC)

En niet alleen de VN, ook onze nationale gekleurde garde hield zich liever met het Nederlandse slavernijverleden en het Sinterklaasfeest bezig dan met de hedendaagse etnische zuiveringen die Arabieren op negers plegen. En dat smeekt om nadere uiteenzetting.

Nou, daar is wel een hypothese over uit te strijken. De zwarte mens in Nederland gooit het op dit moment liever op een akkoordje met de getinte mens, en vice versa. Zeg, maar een complotje om bestwil. Of nog liever gezegd, om de blanda in zijn eigen land eens goed dwars te zitten. Zou het ze echt om de mensenrechten te doen zijn, dan zouden de zwarte Nederlanders zich vreselijk druk moeten maken om wat er werkelijk erg is in deze tijd.

Zoals het afslachten van negers door Arabieren. Zoals het als slaaf houden van negers door Arabieren. Zoals de massaverkrachtingen van zwarte meisjes en vrouwen door Arabieren. Maar nee, een eeuwenoude nationale folklore van de blanda is hun grote ergernis. Wat wel heel erg raar is, want Khartoum is toch alweer ruim een decennium met instemming van de Arabische Liga en de linkse ontwikkelingshulpfabriek aan de gang in Darfur Zwarte Piet “af te schminken”.

Nou Quinsy Gario, daar ga je dan charlatan.

juni 12, 2014

Theatermaakster Anousha Nzume maakt een hoop theater

anoushaAnousha Nzume zegt in de krant Ik leer Rutte graag eens iets over het slavernijverleden. Zelf nooit verder gekomen dan vier jaar bekkentrekken op de Hoge School voor de Kunsten, beweert ze dus meer over het slavernijverleden te weten dan de premier en historicus Mark Rutte. Hoe dom kun je zijn dat je dit soort dingen in de krant laat zetten, jengelt over racisme, Zwarte Piet en de slavernij, en dan niet eens zelf een echte Zwarte Piet bent, maar half Russisch, en net als de befaamde antisemitische quenellenaar Dieudonné M’bala M’bala half Kameroens. À propos, heeft ze haar beklag al gedaan over haar halve landgenoot?

Eerlijk gezegd denk ik dat Anousha Nzume stevig zwoegt aan haar naamsbekendheid, want voordien kende men, behoudens de lui die kleurtjes zoeken om hun eigen racisme te verbergen, haar nauwelijks. Dat ze inmiddels uitgegroeid is tot autoriteit op het glibberige terrein van het racisme, Zwarte Piet en het slavernijverleden en haar theater alleen daar nog over gaat, zou je opportunisme van de hoogste soort kunnen noemen.

Eigenlijk gaat dat hele theater over racisme, Zwarte Piet en het slavernijverleden de mens zo irriteren dat die er bijna racist van begint te worden, voor mocht die het nog niet reeds zijn.

De overdaad aan ophitsing over de onderwerpen – degenen die daar schuldig aan zijn zouden dit wel eens bedoeld kunnen hebben – gaat zichzelf overleven.

Racisme was voor de massa-immigratie op gang kwam nauwelijks een issue in Nederland. De wonden over de Holocaust werden gelikt en men wilde even geen racisme meer. Totdat men er opeens van beticht werd voordat het er was en racisme het wondermiddel bleek waarmee politiek gescoord kon worden. Wie het woord racisme over zijn tongriem kreeg, werd bejubeld en als nobel mens op een troon gehesen. En het woord werd zo vaak gebezigd dat wie het nog niet was, zichzelf er haast wel van verdenken moest. Lange slapeloze nachten voor degene die er hevig aan twijfelde of die het nu wel of niet was.

Nu we zo langzaamaan in een stemming geraakt zijn dat het betichten van racisme zo de keel uit is gaan hangen omdat het zoals bij VARA’s Joop over bijna niets anders meer gaat, lijkt er een antiracismeracisme te ontstaan. Degenen die bij het minst geringste meteen verdenkingen van racisme uiten, herinneren namelijk aan de tijden dat hele gezinnen uiteengespeeld werden door geruchten en de geïndoctrineerde bereidheid de eigen familieleden aan te geven bij de mannen in lange lederen jassen groot was.

En je kunt je zo voorstellen dat de nazaten van de slaven, of zij die het suggereren te zijn en daar theater van maken, zoals Anousha Nzume, daarmee juist het racisme versterken dat er misschien bijna of nog net niet was, maar nog net dát duwtje nodig had.

Misschien kunnen de slachtoffers van de Sovjetterreur hun traumata aan de half-Russische en in Moskou geboren Anousha Nzume verwijten en de Nederlanders hun verwijt van het racismetrauma daarnaast deponeren.

Helaas val ik zelf buiten het hele verwijtenmechanisme, want mijn voorouders waren geen voorouders van slavenhandelaren maar slachtoffers van pogroms. Misschien door de voorouders van Anousha Nzume. Maar dat zal ik haar maar niet verwijten.

februari 14, 2014

Je hebt bloedbaden en bloedbaden

NigeriaAan de bloedbaden over en weer door moslims en christenen jegens elkaar in de Centraal Afrikaanse Republiek, werd in de afgelopen weken veel aandacht besteed. Daar werd, nadat eerst moslims christenen over de kling joegen bruut wraak genomen door christenen. Opvallend was echter dat de VN en de brede pers pas alarm sloegen nadat christenen in een nietsontziende wraaklust de moslims te lijf gingen.

In werkelijkheid vindt er in Afrika een jihad in zuidelijke richting plaats, die ongeveer te vergelijken valt met wat de Amerikanen de dominotheorie noemden inzake het communisme in de tweede helft van de vorige eeuw. Het communisme dat in die dagen in toenemende mate de invloedssfeer over de wereld wist uit te breiden en overal waar dat goed uitkwam agitatie pleegde zodat er oorlog ontstond. Onder het mom van de strijd voor de vrijheid werd de wereld overspoeld met Kalasjnikovs.

Wat bij de grote ophef over de moordpartijen in de Centraal Afrikaanse Republiek echter opvalt is dat er al eerder flink gemoord werd, maar de grote ophef daarover bij de VN en de brede pers uitbleef.

Wie de Googlet op Nigeria Christenen stuit op een reeks moordpartijen die vrijwel hoofdzakelijk bij de conservatieve christenen en de ietwat minder linkse pers de aandacht kreeg die het verdiende.

Zo ging VARA’s Joop meteen aan de slag nadat de Christenen in de Centraal Afrikaanse Republiek wraak namen op de moslims, maar zweeg dit agitpropinstituut over de moordpartijen onder de christenen in Nigeria, dat toch al veel langer aan de gang is en dus bij het wakende oog van de altijd over mensenrechten ongeruste VARA had moeten opvallen. Maar door selectiviteit bevangen, slaan de linkse mensenrechtenridders wel vaker door.

In de aanloop naar het Sinterklaasfeest, werd er in die kringen een ware intifada tegen het onschuldige kinderfeest gehouden. De toon van het debat was alsof Nederland nog aan slavernij deed.

Maar terwijl in de Afrikaanse gebieden op grote schaal gemoord werd en wordt door de voorzaten van de nazaten van de slaven van Suriname en de Antillen, zaten Quinsy Gario en de zijnen zich alleen maar op te winden over pepernoten strooiende, zwartgeschminkte Pabo-meisjes. Het woord rrrrrracisme klonk er als het geratel van pepernoten schietende Kalasjnikovs.

Maar wie toch echt racisme wil zien moet zijn hoofd niet richting Nederland wenden, maar zou naar de Afrikaanse gebieden moeten kijken, waar men elkaar, net zoals in de islamitische gebieden, om het minst geringste naar het leven staat.

Bij het linkse episcopaat gaat het niet om de aantallen slachtoffers, maar om wie ze maakt. Daarom is daar het ene bloedbad het andere niet, en konden christenen ongehinderd over de kling gejaagd worden.

december 7, 2013

Ontnederlandsen

speculaasjeDe vraag of het echt een geschenk is waar we blij mee mogen zijn, valt pas over ruim 3,5 jaar te beantwoorden. Maar de afschaffing van de visumplicht voor Turken in ruil voor de terugname van illegalen, zou weleens zeer onvoordelig voor Nederland uit kunnen pakken. De ruil houdt in dat Turkije steviger zal optreden tegen illegalen die via Turkije de EU binnenglippen. Maar het is tevens een serieuze stap richting Turkse toetreding tot de EU.

Turkije houdt met de afschaffing van de visumplicht voor Turken natuurlijk wel een middel in handen om Europa te chanteren. Maar anderzijds zal de toenemende kans op de komst van kansarme Turken wel eens tot een nog grotere lepel in de sociale vleespotten kunnen leiden.

Nu beweren sommigen meteen al dat de afschaffing van de visumplicht voor Turken geen stormloop zal veroorzaken. Maar beweren en feitelijkheid gaan wel vaker moeizaam door dezelfde poort. Eerst zien en dan geloven, zou hier beter op zijn plaats zijn. Maar met de afschaffing van de visumplicht, wordt het “eerst geloven en dan pas zien”.

Zo is het met de massa-immigratie van de afgelopen halve eeuw ook steeds gegaan. Politici die de effecten van hun besluiten niet voorvoelden en evenmin begrepen, zodat het hele zwikje zodanig uit de hand liep, dat het in de samenleving over bijna niets anders meer gaat dan over wat er allemaal misgegaan is met de multiculturele samenleving.

Immers, zonder de massa-immigratie zou er met Zwarte Piet geen vuiltje aan de lucht zijn, en zou het Sinterklaasfeest nog net zo onschuldig zijn als het een halve eeuw geleden was.

De alles verterende Zwarte Piet-discussie is het symptomatische effect van vijftig jaar open grenzen. Wie tegen het verdwijnende Nederlandse karakter was, was op zijn minst nationalist, en op zijn ergst een racist of nazi.

Dat zich in Nederland migranten vestigden die hun eigen  nationalisme in de koffers meenemen en hun couleur locale diep in de Hollandse poldergrond plantten, werd daarentegen gezien als gezellige folklore en niet als nationalisme of nog erger.

Met het stelselmatig schrappen van wat Nederland of typisch Nederlands is, zullen de voorstanders van deze zuivering misschien beweren dat hun strijd tegen het zo gehate nationalisme vruchten heeft afgeworpen. Maar je kunt het ook zien als het wegzuiveren van een cultuur om er een andere voor in de plaats te zetten.

Dit proces begon met de arbeidsmigratie, die uiteindelijk via het recht op gezinshereniging uitgroeide tot een volksverhuizing met als oogmerk een verblijf voor altijd. Dat de koffers met meegebrachte nationalistische relicten openvielen en al wat Nederlands is ging verdrijven, werd echter pas een serieus probleem toen politici als Hans Janmaat zich er kritisch over gingen buigen. De morele opstand tegen deze politicus werd echter niet ingegeven om het geïmmigreerde nationalisme bij de nek te grijpen, maar al wat Nederlands is in een morele wurggreep te nemen.

Dat er bij een voetbalwedstrijd waar door Turkije kennelijk een sportieve prestatie geleverd wordt, een massa Turkse vlaggen door Nederlandse straten vendelen, wordt dan ook niet als nationalisme gezien. De Prinsenvlag daarentegen is een o zo smerige uiting van nationalisme.

Nederland wordt grof gezegd ontnederlandst. En er zijn waarlijk politieke partijen die er een ideologie van gemaakt hebben dit proces te voltooien. Het begon met het herbevolken van de wijken, en is thans in een fase gekomen dat ook petieterigheden als het Sinterklaasfeest eraan gaan.

Met het afschaffen van de visumplicht voor Turken gaat dit proces in versneld tempo verder, want er zijn maar weinig volken die zo nationalistisch zijn als het Turkse.

Recent zagen we nog dat Erdoğan over de niet discriminatoire Nederlandse adoptienormen zijn banvloek uitsprak. Turkse jongeren loofden op de beeldbuis Hitler voor de Holocaust, waar jarenlang onze eigen neonazi’s terecht voor in de ban gedaan werden.

Met de snelheid waarmee Nederland aan het ontnederlandsen is zijn we gehouden sympathiek om te gaan met zoiets wreeds als een offerfeest, maar zal Zwarte Piet wegens racisme als offerande afgevoerd worden.

Wen maar alvast aan baklava voor als het koloniale specerijen bevattende speculaasje tot de illegaliteit veroordeeld wordt.

november 24, 2013

Racisme op Duitse kinderdagverblijven?

RacismeIn de kranten van vandaag staat te lezen dat volgens de Amadeu-Antonio Stiftung er van Veel racisme in Duitse kinderdagverblijven sprake zou zijn. Uiteraard zijn de racistische kinderen door hun rechts-extremistische ouders geïnfecteerd en doen ze hun best dit verder door te geven. Sommige van die kinderen proberen hun ideologie te verspreiden onder andere kinderen in de dagverblijven, stelt Heike Radvan van de stichting.

Een heksenjacht op kinderen, lijkt hier in een beginfase te komen, want wanneer is er sprake van “veel racisme”? Hoe enquêteer je kinderen op hun racistische geaardheid? Hoe verspreiden kinderen hun racistische ideologie onder hun medekinderen? Zijn er betrouwbare statistieken over kinderen die hun racistische ideologie onder hun medekinderen verspreiden?

Nou, er zijn wel degelijk statistieken die bij de Amadeu-Antonio Stiftung te vinden zijn, maar die gaan niet over het racisme door kinderen, maar over het extreem toenemende antisemitisme. En blijkbaar waren de Nederlandse kranten te lui, te selectief, of te gefixeerd door het racisme, dat ze daar maar even overheen lazen.

De Amadeu-Antonio Stiftung, die zich niet alleen tegen het racisme inzet maar ook kranig te vinden is in de strijd tegen het antisemitisme, meldt dat het aantal antisemitische misdrijven zowel landelijk als in Berlijn met maar liefst 70 procent toegenomen is. Een schrikbarend feit in een land dat ooit de Holocaust beval, en dat dus breed de Nederlandse kanten zou moeten halen.

Maar niet getreurd, want het antisemitisme is weggerationaliseerd door het Zwarte Piet-debat, dat geen ruimte laat voor het antisemitisme, dat zoals de peilingen glashard aantonen, een opwaartse beweging maakt.

De reden voor het met de mantel der liefde verhullen van dat toenemende antisemitisme is waarschijnlijk te vinden in de verklaring dat de toename mede gepropageerd wordt door vermeende slachtoffers van het racisme.

Wordt in de kranten met vette koppen geschreven over racistische kinderen op kinderdagverblijven, de toch veel oudere Turkse jongeren die doodleuk op de televisie zeggen dat Hitler prima werk verricht heeft met de uitroeiing van Joden, kregen niet als vervolg een zorgvuldig onderzoek naar de algemene staat van het antisemitisme onder moslims.

Misschien dat de om de Holocaust juichende Turkse jongeren net zoals de kinderen op de Duitse kinderdagverblijven ook door hun ouders geïndoctrineerd zijn. Dat weten we niet omdat het doodgewoon niet onderzocht wordt. En het wordt niet onderzocht omdat men het kennelijk niet weten wil, want stel dat de vermeende slachtoffers van het racisme zelf racist zijn.

En als het over het antisemitisme gaat, meteen dan ook de vraag, waarom wordt het gekleurde racisme niet net zo nauwlettend in de gaten gehouden als het blanke racisme. Zoals deze variant van het onverbloemde racisme van een verontruste moslima op Nioweb, dat door de Publieke Omroep gefaciliteerd werd toen het verscheen:

Straattuig is het, straatterroristen die de boel verzieken voor de allochtone inwoners van Nederland. Ze zouden er eigenlijk allemaal uit moeten, Nederlanders.

Elke dag als ik na een lange dag studeren terug fiets naar huis rij ik langs een groepje Nederlanders. De helft zit in een aantal auto’s (die uiteraard een opgevoerde motor hebben), de andere helft hangt er omheen. Of erop.

Zoals je je misschien wel kunt voorstellen vind ik het nogal eng om daar langs te rijden. Niet dat ze me ooit wat hebben aangedaan hoor, ze hebben me zelfs nooit aangesproken. Het gaat meer om het idee, het zijn van die Lonsdale-typetjes. Je hoort zo vaak negatieve verhalen over ze. Ik vind ze gewoon ‘vreemd,’ en dat geeft mij het recht om over ze te spreken.

Ik bedoel, laten we eerlijk wezen. Wat voor toegevoegde waarde hebben Nederlanders nou in Nederland? Ze lopen, met bierbuik en al, maar te profiteren van het belastinggeld. Criminaliteit alom. Witteboordencriminelen, wannabe-Holleeders, pooiers, allemaal verzieken ze het voor de rest. Timmeren maar op elkaar in als iets ze niet zint, mensen die in een woonwagenkamp wonen in plaats van in een normaal huis. De top-10 grootste oplichters van Nederland, zijn ook allemaal Nederlanders.

november 14, 2013

‘Ouders, houd kind thuis als Sint naar school komt!’

Nederland wordt beterDit licht intimiderende advies moet het Sinterklaasfeest op school voor altijd naar de afvalbelt van de historie afvoeren. De Stichting Nederland Wordt Beter (NLWB) is verantwoordelijk voor deze actie:  De stichting krijgt – naar eigen zeggen – veel verontruste ouders aan de lijn die willen weten hoe ze hun kinderen kunnen ‘vrijwaren van het racistische kinderfeest (AD).

Wat en waar precies die “lijn” is, is niet duidelijk, dus lijkt hier flink uit de dikke duim gezogen. De werkelijkheid is dat het overgrote deel van de Nederlandse samenleving het Sinterklaasfeest juist wil blijven vieren.

Of Nederland ooit zo goed wordt als het voor pakweg 1965 was, is echter zeer de vraag. Dat Nederland beter wordt van deze stichting valt dus zeer te betwijfelen. Er zal daarom nog lang nostalgisch gehunkerd worden naar de dagen dat Zwarte Piet alleen maar binnenkwam om cadeautjes te geven in plaats van ze te nemen.

november 8, 2013

Wie bedreigt wie in dit land?

De ontbrekende fotoOp VARA’s Joop wordt dagelijks het Zwarte Pieten zwaar aangezwengeld. De omroep, ooit zelf fout in de oorlog, heeft er kennelijk veel behoefte aan fout na de oorlog aan te wijzen, en heeft er nu maar een heuse heksenjacht van gemaakt.

Er schijnt een paar deelnemers aan het Zwarte Pieten-debat bedreigd te zijn. Helemaal niet zo vreemd nadat politici en opiniemakers ter rechterzijde na jarenlange hetzes door de VARA bedreigd zijn, het dreigen de norm van het debat lijkt te zijn geworden.

Maar laten we ondanks de onsmakelijke kant van het dreigen aan weerszijden niet vergeten dat wie met vuur speelt op zeker moment de handen er zelf ook aan kan branden.

De VARA heeft als grootfinancier van haatcampagnes tegen rechtse politici en opiniemakers zelf tot een Weimar-sfeertje opgeroepen door op jacht te gaan naar andersdenkenden. De dagelijkse agitprop is er tot diep in de genen te voelen. Iedereen moet zich van de VARA onderwerpen aan een heksenproef op racisme. Hoe binnenstebuiten kun je je keren eer je door de VARA van al je zonden genezen geacht wordt? Komt er een moment dat verdachten aan de leugendetector moeten om van racismeverdenking verlost te worden?

De VARA is bezig van het in Nederland aanwezige racisme een ware Holocaust te maken. Niet dat negers en moslims met goederenwagons naar afwerkfabrieken afgevoerd worden. Voor het serieuzere massamoorden moet je tegenwoordig toch echt naar de Afrikaanse binnenlanden en het Midden-Oosten gaan.

De in Nederland door het racisme bedreigde gekleurde medemens heeft het daar helemaal niet graag over, want het eigen volk als massamoordenaars en racisten, past niet in het plaatje van het obligate beeld dat racisme een blank monopolie is.

Dus wordt Nederland als een soort herrezen Derde Rijk voorgespiegeld. Wel eentje met keurige uitkeringsloketten waar geen onderscheid in kleur gemaakt wordt. Wel eentje waar de pers en omroepen niet de Völkische Beobachter van de nieuwe nazi’s zijn, maar verblind achter Quinsy Gario aanhuppelen. Wel eentje waar uit Syrië teruggekeerde moordenaars in de watten gelegd worden. Wel eentje waar het geaccepteerd wordt dat wijken tot no-go-area zijn verworden. Wel eentje waar niet de gekleurde medemens bang in het donker is, maar waar de autochtoon op z’n qui-vive moet zijn. Wel eentje waar een minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie door de slachtoffers van het racisme uit haar eigen hoofdstad gejaagd werd.

Nederland is in de ban van het racisme, maar de vraag dringt zich op, wie dan toch de échte slachtoffers van het racisme zijn.

Op VARA’s Joop verschenen twee foto’s. Die van de tijdens de pro Zwarte Piet-demonstratie schandelijk belaagde Papua-activiste, naast die van de schandelijk belaagde zwarte scholieren van Little Rock.

Er ontbrak echter een foto. Die van de schandelijk belaagde en doodgeschopte grensrechter Richard Nieuwenhuizen.

oktober 31, 2013

Monument voor de slachtoffers van de massa-immigratie

Onthulling-monument-560x436 copyHoe die eruit gaat zien is onbekend, want niemand schijnt de oprichting ervan te opperen, laat staan dat een stelletje aan kunstsubsidie hangende kunstenaars er voor in de rij staan het werk te boetseren. Maar na het slavernijmonument en het weldra in Rotterdam te onthullen monument voor de gastarbeider, lijkt de tijd ook rijp te zijn voor een monument voor de slachtoffers van de massa-immigratie.

De oververtegenwoordiging van immigranten in de strafdossiers heeft namelijk ook een schaduwzijde, slachtoffers genaamd. De massale komst van immigranten sedert de jaren zestig van de vorige eeuw heeft niet louter feest onder de autochtone Nederlanders gebracht, maar heeft ook onvrede gesticht.

De liefhebbers van de massa-immigratie en de massa-immigranten zelf hadden er namelijk niet even bij stilgestaan dat de oorspronkelijke bevolking die toch al zuchtte onder woningnood en een nijpend ruimtegebrek, ruimte moest maken voor de massa-immigranten.

Dat zij de sociale noden van de massa-immigranten ook nog even moesten ophoesten via de belastingheffer van Vadertje staat, was ook niet voorzien.

De massa-immigratie werd in een sfeer van rozengeur en maneschijn aan de man en vrouw gebracht, maar talloze wijken in grote en kleinere gemeenten zuchten inmiddels onder de doem van migrantgerelateerde criminaliteit en op etnische geschillen stoelende animositeit.

Uit die wijken heeft een vlucht van oorspronkelijk bewoners plaatsgevonden. Arabieren hebben daar een prachtige term voor bedacht al-Nakba, die we hier maar even moeten koesteren.

Zelfs in de buitengebieden van ons land moeten woningen, schuren en keten zwaar bewaakt worden om het “lenen” van zitmaaiers, werktuigen, aanhangers en ander kostbare materieel uit handen van de oververmoeide gastarbeidende Moe-landers te houden.

Elsevier becijferde al eens de kosten van de massa-immigratie op 200 miljard euro, opgehoest door de trouwe belastingslaaf van Vadertje Staat.

Met een toekomstperspectief dat er allerminst rozengeurig en manneschijnig uitziet, want per 1 januari aanstaande begint er ook een stormloop uit Bulgarije en Roemenie, naast dat de VN en het linkse broederschap open grenzen voor de Afrikaanse en de middenoostelijke medemens eisen, nemen de kosten en nevenlasten van de massa-immigratie voor de autochtone Nederlanders alleen maar toe.

Nederland heeft de slavernij in 1863 afgeschaft, de massa-immigratie echter zal hoogstwaarschijnlijk nooit afgeschaft worden en een verder uitdijend probleem vormen voor de autochtone bevolking van Nederland.

Terwijl van autochtone Nederlanders steeds vaker geëist wordt dat ze afstand doen van cultuurhistorische uitingen om plaats in te ruimen voor die van de massa-immigranten, zouden de hoogopgeleide denkers die zich graag inzetten voor de belangen van de massa-immigranten, zich eens moeten buigen over hetgeen de massa-immigratie met de autochtone Nederlanders gedaan heeft.

En misschien vinden ze er terloops ook een der peilers van het racisme, want onbekend mag dan onbemind maken, wie zich onbemind maakt door zich onbemind te gedragen, moet niet klagen onbemind te zijn.

Het monument voor de slachtoffers van de massa-immigratie zal er wel nooit komen. Evenmin een bemoedigend excuus van de massa-immigranten zelf, of van degenen die de massa-immigratie veroorzaakt en gecontinueerd hebben. Ze kijken er wel voor uit zichzelf deze Zwarte Piet uit te reiken.

oktober 23, 2013

Nog een keer over Zwarte Pieten en slaven

ArabslaversDe kunsthistoricus Elmer Kolfin vond op oude gravures en schilderijen kindslaven en zwarte pages afgebeeld en tracht daarmee een causaal verband te leggen met de huidige Zwarte Pieten die de Sint in het vervullen van verlanglijstjes van kinderen ter wille zijn. En dat verband moet er volgens hem weer toe leiden dat de Zwarte Pieten een banvloek opgelegd krijgen.

Nu zou de kunsthistoricus ook onderzoek kunnen doen naar oude gravures en schilderijen in de islamitische wereld, want van die contreien is bekend dat er zeer uitgebreid aan het vangen en houden van zowel zwarte als Europese slaven gedaan werd. En wat zwarte slaven betreft, is daar bij lange na nog geen einde aan gekomen.

Alleen zal Kolfin er weinig werken vinden waarop zwarte of Europese slaven afgebeeld staan, want van die wereld is geen uitmuntende teken- en schilderkunsttraditie bekend. Bovendien is de islamitische wereld niet alleen zeer bedreven in het versluieren van vrouwen, maar ook waar het de inhumane tradities betreft, worden duistere zaken graag versluierd.

Veel gravures en schilderijen zullen er dan ook niet te vinden zijn over het aantal Europese slaven dat door de historicus Robert C. Davis van de Ohio State University op 1 à 1,25 miljoen geschat wordt.

Wat weliswaar niet in kunst uitgebeeld wordt, maar toch uit vele teksten en gedragingen te distilleren valt, is dat in contreien waar vroeger naast horden zwarte slaven ook Europese slaven gehouden werden, men nog steeds niet vies is van het houden van zwarte slaven en het uitbenen van Europeanen.

Er zijn in deze eenentwintigste eeuw nog steeds landen waar miljoenen zwarte slaven gehouden worden. En dat de bewoners van het islamitische deel van de mediterrane wereld in Europa graag gratis op de thee komen en dan meteen ook maar blijven, is sedert midden jaren zestig van de vorige eeuw een standaardgegeven.

Dat er zwarte kindslaven gehouden werden is op zich geen nieuwtje en duurt ook nog steeds voort. Nee, niet in het door de linkse en gekleurde medemens over de knie gelegde Nederland, maar door landen die de VN domineren.

Het wemelt in dat deel van de wereld namelijk van kindslaven die Kalashnikovs, machetes, messen, bijlen en andersoortige werktuigen bedienen om de machthebbers als Zwarte Pieten te bedienen. En die halen geen aardige geschenken voor kinderen uit de zak, maar geven de roede, om het maar zachtjes uit te drukken.

Een beetje inwoner van de welgestelde Arabische olielanden houdt er naast de peperdure Magimix ook een paar goedkope Indonesische of Filippijnse keukenmachinetjes op na. Bevallen die niet dan gaan die gewoon in de asbak of gaat het kopje eraf.

Het millimetercopuleren over Zwarte Piet krijgt niet alleen huizenhoge aandacht om het kwellende geweten van blanke zelfhaters te reinigen, maar ook om de nog steeds uit de pers rollende zwarte bladzijden van de gekleurde aardbewoner te versluieren. En niet in de laatste plaats, ook om waar Nederlanders toch altijd zo goed in zijn geweest, de op schuldgevoel terende vrijgevigheid af te dwingen.

Het afschaffen van de Zwarte Piet-traditie dient daarom een multifunctioneel doel. Daaraan tegemoet komen zal naar meer smaken en tot nog meer eisen leiden. En misschien zullen we delen van onze rijke doch immorele kunstschatten waar de kunsthistoricus Elmer Kolfin zijn neus in stak, ook ter vernietiging aan moeten bieden. Want net zoals de Zwarte Pieten, herinneren die aan de wreedaardigheid van de Nederlander. En dat willen we de gekleurde medemens toch niet aandoen?